სურათები და ვიდეოები

სურათები

  • 1
1

SARS

SARS მქონე პაციენტებში გულმკერდის რენტგენოგრაფიით ვლინდედება მულტიფოკალური დაჩრდილვა

Ketai L, et al. J Thorac Imaging. 2006;21:276-283; იბეჭდება ნებართვით

See this image in context in the following section/s:

ვიდეოები

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით