მტკიცებულების ქულები

მტკიცებულება B

სიკვდილობა და ხელოვნური სუნთქვის აპარატიდან თავისუფალი დღეები: არსებობს საშუალო ხარისხის მტკიცდება, რომ მექანიკური ვენტილაცია დაბალი სასუნთქი მოცულობით, ანუ 6მლ/კგ სხეულის გამოთვლილი წონის მიხედვით ფილტვის მწვავე დაზიანების, ან ARDS მქონე პაციენტებში უფრო ეფექტურია, ვიდრე სტანდარტული, ანუ მაღალი სასუნთქი მოცულობით წარმართული მექანიკური ვენტილაცია, ამცირებს რა ვენტილაციის ხანგრძლივობას და გრძელვადიან პერიოდში - სიკვდილობასაც.

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს