კრიტერიუმები

ჯანმო-ს მიერ პოსტეპიდემიურ პერიოდში SARS კლინიკური შემთხვევების დადასტურება[41]

კლინიკური შემთხვევების დასადასტურებლად საჭიროა ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი:

 • ცხელება(≥ 38°C [100.4°F])

 • ქვედა სასუნთქი გზების დაავადების ერთი, ან მეტი სიმპტომი: ხველა, სუნთქვის გაძნელება, ქოშინი

 • პნევმონიის, ან რესპირატორული დისტრეს სინდრომის დამადასტურებელი ფილტვის ინფილტრატების რადიოლოგიური მტკიცებულება

 • არც ერთი სხვა ალტერნატიული დიაგნოზით დაავადების ბოლომდე ახსნა არაა შესაძლებელი.

შემთხვევის ლაბორატორული დადასტურება:

 • SARS კორონაროვირუსზე(CoV) დადებითი ანალიზი, დაფუძნებული ერთ-ერთ, ან ორივე დიაგნოსტიკურ კრიტერიუმზე:

  • PCR დადებითია სულ მცირე ორი სხვადასხვა კლინიკური სინჯის ანალიზით, ან დაავადების მიმდინარეობის პერიოდში ორჯერ, ან მეტჯერ აღებული ერთი სინჯის გამოკვლევისას.

  • სეროკონვერსია მწვავე და გამოჯანმრთელების პერიოდებს შორის სისხლის შრატის და ვირუსის გამოყოფით

განახლებული CDC SARS კლინიკური შემთხვევის შუალედური დადასტურება[21]

კლინიკური კრიტერიუმი

 • ახლო წარსულში რესპირატორული ავადმყოფობა

  • ორი, ან მეტი ქვემოთ ჩამოთვლილი სიმპტომი: ცხელება, შემცივნება, კანკალი, მიალგია, თავის ტკივილი, ფაღარათი, ყელის ტკივილი, ცხვირწყალი.

 • სუსტი ან ზომიერი რესპირატორული ავადმყოფობა

  • ცხელება(≥38°C [100.4°F]) პლუს 1 ან მეტი ქვედა სასუნთქი გზების ავადმყოფობის სიმპტომი: ხველა, ქოშინი, სუნთქვის გაძნელება.

 • მძიმე რესპირატორული ავადმყოფობა

  • ზომიერი, ან მძიმე რესპირატორული ავადმყოფობა პლუს ფილტვის ინფილტრაციის რადიოლოგიური მტკიცებულებები, რაც შეესაბამება პნევმონიას, ან ARDS.

ეპიდემიოლოგიური კრიტერიუმები

 • ანამნეზში საზღვარგარეთ, ან ქვეყანის იმ რეგიონში მოგზაზურობა, რომლებში დასაბუთებულად ან სავარაუდოდ მოხდა SARS გადადება, ახლანდელი მოგზაურობა სიმპტომების გამოვლინებიდან 10 დღის განმავლობაში; ან

 • დადასტურებული ან სავარაუდო SARS მქონე პირთან ახლო კონტაქტი.

ლაბორატორიული კრიტერიუმები

 • შრატში SARS-CoV ანტისხეულების გამოვლენა; ან

 • SARS-CoV უჯრედული კულტურის გამოცალკევება კლინიკურ პრეპარატში; ან

 • SARS-CoV რნმ გამოვლენა დადებითი უკუტრანსკრიპტაზის პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის (RT-PCR) მეშვეობით რეფერალურ ლაბორატორიაში შემდგომი დადასტურებით.

SARS-CoV სავარაუდო შემთხვევა

 • პაციენტს აღენიშნება მძიმე რესპირატორული ავადმყოფობისთვის დამახასიათებელი კლინიკური მონაცემები და SARS-CoV ზემოქმედების ეპიდემიოლოგიური კრიტერიუმი.

SARS-CoV დადასტურებული შემთხვევა

 • პაციენტს აქვს კლინიკურად მსგავსი რესპირატორული ავადმყოფობა(ადრეული, მსუბუქი, ზომიერი, ან მძიმე), რაც დასტურდება ლაბორატორიულად.

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს