პოსტოპერაციული ცხელების შეფასება

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Schey D, Salom EM, Papadia A, et al. Extensive fever workup produces low yield in determining infectious etiology. Am J Obstet Gynecol. 2005 May;192(5):1729-34. აბსტრაქტი

Garibaldi RA, Brodine S, Matsumiya S, et al. Evidence for the non-infectious etiology of early postoperative fever. Infect Control. 1985 Jul;6(7):273-7. აბსტრაქტი

Hyder JA, Wakeam E, Arora V, et al. Investigating the "Rule of W", a mnemonic for teaching on postoperative complications. J Surg Educ. 2015 May-Jun; 72(3):430-7სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Engoren M. Lack of association between atelectasis and fever. Chest. 1995 Jan;107(1):81-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Plaisance KI, Mackowiak PA. Antipyretic therapy: physiologic rationale, diagnostic implications, and clinical consequences. Arch Intern Med. 2000 Feb 28;160(4):449-56.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Galicier C, Richet H. A prospective study of postoperative fever in a general surgery department. Infect Control. 1985 Dec;6(12):487-90. აბსტრაქტი

2. O'Mara SK. Management of postoperative fever in adult cardiac surgical patients. Dimens Crit Care Nurs. 2017 May/Jun;36(3):182-92. აბსტრაქტი

3. Schey D, Salom EM, Papadia A, et al. Extensive fever workup produces low yield in determining infectious etiology. Am J Obstet Gynecol. 2005 May;192(5):1729-34. აბსტრაქტი

4. Fanning J, Neuhoff RA, Brewer JE, et al. Frequency and yield of postoperative fever evaluation. Infect Dis Obstet Gynecol. 1998;6(6):252-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

5. Garibaldi RA, Brodine S, Matsumiya S, et al. Evidence for the non-infectious etiology of early postoperative fever. Infect Control. 1985 Jul;6(7):273-7. აბსტრაქტი

6. Hyder JA, Wakeam E, Arora V, et al. Investigating the "Rule of W", a mnemonic for teaching on postoperative complications. J Surg Educ. 2015 May-Jun; 72(3):430-7სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

7. Davatelis D, Wolpe SD, Sherry B, et al. Macrophage inflammatory protein: a prostaglandin-independent endogenous pyrogen. Science. 1989 Feb 24;243(4894 Pt 1):1066-8. აბსტრაქტი

8. Wortel CH, van Deventer SJ, Aarden LA, et al. Interleukin-6 mediates host defense responses induced by abdominal surgery. Surgery. 1993 Sep;114(3):564-70. აბსტრაქტი

9. Dauleh MI, Rahman S, Townell NH. Open versus laparoscopic cholecystectomy: a comparison of postoperative temperature. J R Coll Surg Edinb. 1995 Apr;40(2):116-8. აბსტრაქტი

10. Shaw JA, Chung R. Febrile response after knee and hip arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 1999 Oct;(367):181-9. აბსტრაქტი

11. O'Grady NP, Barie PS, Bartlett JG, et al. Guidelines for evaluation of new fever in critically ill adult patients: 2008 update from the American College of Critical Care Medicine and the Infectious Diseases Society of America. Crit Care Med. 2008 Apr;36(4):1330-49. აბსტრაქტი

12. Bartlett P, Reingold AL, Graham DR, et al. Toxic shock syndrome associated with surgical wound infections. JAMA. 1982 Mar 12;247(10):1448-50. აბსტრაქტი

13. Tabor PA. Drug-induced fever. Drug Intel Clin Pharm. 1986 Jun;20(6):413-20. აბსტრაქტი

14. Mackowiak PA. Drug fever: mechanisms, maxims and misconceptions. Am J Med Sci. 1987 Oct;294(4):275-86. აბსტრაქტი

15. Litman RS, Flood CD, Kaplan RF, et al. Postoperative malignant hyperthermia: an analysis of cases from the North American Malignant Hyperthermia Registry. Anesthesiology. 2008 Nov;109(5):825-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

16. Sanders RP, Geiger TL, Heddle N, et al. A revised classification scheme for acute transfusion reactions. Transfusion. 2007 Apr;47(4):621-8. აბსტრაქტი

17. McLaren AC, Lundy DW. AAOS systematic literature review: summary on the management of surgical site infections. J Am Acad Orthop Surg. 2019 Aug 15;27(16):e717-e720.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

18. Ainley LI, Hewitt PE. Haematology patients and the risk of transfusion transmitted infection. Br J Haematol. 2018 Feb;180(4):473-83.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Jeong H, Jeon CH. Clinical characteristics and risk factors for gout flare during the postsurgical period. Adv Rheumatol. 2019 Jul 25;59(1):31.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

20. Roberts J, Barnes W, et al. Diagnostic accuracy of fever as a measure of postoperative pulmonary complications. Heart Lung. 1988 Mar;17(2):166-70. აბსტრაქტი

21. Engoren M. Lack of association between atelectasis and fever. Chest. 1995 Jan;107(1):81-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

22. Mavros MN, Velmahos GC, Falagas ME. Atelectasis as a cause of postoperative fever: where is the clinical evidence? Chest. 2011 Aug;140(2):418-24.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

23. Czepiel J, Dróżdż M, Pituch H, et al. Clostridium difficile infection: review. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2019 Jul;38(7):1211-21.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

24. Goh T, Goh LG, Ang CH, et al. Early diagnosis of necrotizing fasciitis. Br J Surg. 2014 Jan;101(1):e119-25.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

25. Plaisance KI, Mackowiak PA. Antipyretic therapy: physiologic rationale, diagnostic implications, and clinical consequences. Arch Intern Med. 2000 Feb 28;160(4):449-56.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

26. Joint United Kingdom (UK) Blood Transfusion and Tissue Transplantation Services Professional Advisory Committee. Monitoring the transfusion episode. In: Norfolk D, ed. Transfusion Handbook. 5th ed. Sheffield: TSO; 2014.სრული ტექსტი

27. Bouras G, Burns EM, Howell AM, et al. Risk of post-discharge venous thromboembolism and associated mortality in general surgery: a population-based cohort study using linked hospital and primary care data in England. PLoS One. 2015 Dec 29;10(12):e0145759.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

28. Rafee A, Herlikar D, Gilbert R, et al. D-dimer in the diagnosis of deep vein thrombosis following total hip and knee replacement: a prospective study. Ann R Coll Surg Engl. 2008 Mar;90(2):123-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

29. McDonald LC, Gerding DN, Johnson S, et al. Clinical practice guidelines for clostridium difficile infection in adults and children: 2017 update by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA). Clin Infect Dis. 2018 Mar 19;66(7):e1-48.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

30. Nacif LS, Pinheiro RS, Pécora RA, et al. Late acute rejection in liver transplant: a systematic review. Arq Bras Cir Dig. 2015 Jul-Sep;28(3):212-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

31. Mirijello A, D'Angelo C, Ferrulli A, et al. Identification and management of alcohol withdrawal syndrome. Drugs. 2015 Mar;75(4):353-65.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

32. Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. The third international consensus definitions for sepsis and septic shock (Sepsis-3). JAMA. 2016 Feb 23;315(8):801-10.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

33. National Institute for Health and Care Excellence. Sepsis: recognition, diagnosis and early management. Sept 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

34. Royal College of Physicians. National Early Warning Score (NEWS) 2. December 2017 (internet publication).სრული ტექსტი

35. American College of Emergency Physicians (ACEP) Expert Panel on Sepsis. DART: an evidence-driven tool to guide the early recognition and treatment of sepsis and septic shock. 2016 [internet publication].სრული ტექსტი

36. Evans L, Rhodes A, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2021. Crit Care Med. 2021 Nov 1;49(11):e1063-e1143.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

37. Surviving Sepsis Campaign. Hour-1 bundle: initial resuscitation for sepsis and septic shock. 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

38. Vodovar D, LeBeller C, Mégarbane B, et al. Drug Fever: a descriptive cohort study from the French national pharmacovigilance database. Drug Saf. 2012 Sep 1;35(9):759-67.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

39. Khafaji HA, Suwaidi JM. Atypical presentation of acute and chronic coronary artery disease in diabetics. World J Cardiol. 2014 Aug 26;6(8):802-13.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

40. Ashley B, Spiegel DA, Cahill P, et al. Post-operative fever in orthopaedic surgery: how effective is the 'fever workup?' J Orthop Surg (Hong Kong). 2017 Sep-Dec;25(3):2309499017727953.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

41. King MB, Harmon KR. Unusual forms of pulmonary embolism. Clin Chest Med. 1994 Sep;15(3):561-80. აბსტრაქტი

42. Malagari K, Economopoulos N, Stoupis C, et al. High-resolution CT findings in mild pulmonary fat embolism. Chest. 2003 Apr;123(4):1196-201. აბსტრაქტი

43. Rompianesi G, Hann A, Komolafe O, et al. Serum amylase and lipase and urinary trypsinogen and amylase for diagnosis of acute pancreatitis. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Apr 21;(4):CD012010.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

44. Tenner S, Baillie J, DeWitt J, et al. American College of Gastroenterology guideline: management of acute pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2013 Sep;108(9):1400-15; 1416.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

45. American Society for Clinical Pathology. Choosing wisely: Do not test for amylase in cases of suspected acute pancreatitis. Instead, test for lipase. Sept 2016 [internet publication].სრული ტექსტი

46. Wang GL, Zhao K, Liu ZF, et al. A meta-analysis of fluorodeoxyglucose-positron emission tomography versus scintigraphy in the evaluation of suspected osteomyelitis. Nucl Med Commun. 2011 Dec;32(12):1134-42.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს