ქოშინის შეფასება

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Parshall MB, Schwartzstein RM, Adams L, et al; American Thoracic Society Committee on Dyspnea. An official American Thoracic Society statement: update on the mechanisms, assessment, and management of dyspnea. Am J Respir Crit Care Med. 2012 Feb 15;185(4):435-52.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

DePaso WJ, Winterbauer RH, Lusk JA, et al. Chronic dyspnea unexplained by history, physical examination, chest roentgenogram, and spirometry: analysis of a seven-year experience. Chest. 1991 Nov;100(5):1293-9. აბსტრაქტი

Mulrow CD, Lucey CR, Farnett LE. Discriminating causes of dyspnea through clinical examination. J Gen Intern Med. 1993 Jul;8(7):383-92. აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Parshall MB, Schwartzstein RM, Adams L, et al; American Thoracic Society Committee on Dyspnea. An official American Thoracic Society statement: update on the mechanisms, assessment, and management of dyspnea. Am J Respir Crit Care Med. 2012 Feb 15;185(4):435-52.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

2. Rui P, Kang K. Centers for Disease Control and Prevention. National Hospital Ambulatory Medical Care Survey: 2014 Emergency Department Summary Tables. 2014 [internet publication].სრული ტექსტი

3. Berliner D, Schneider N, Welte T, et al. The differential diagnosis of dyspnea. Dtsch Arztebl Int. 2016 Dec 9;113(49):834-45.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

4. Hale ZE, Singhal A, Hsia RY. Causes of Shortness of Breath in the Acute Patient: A National Study. Acad Emerg Med. 2018 Nov;25(11):1227-34.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

5. DePaso WJ, Winterbauer RH, Lusk JA, et al. Chronic dyspnea unexplained by history, physical examination, chest roentgenogram, and spirometry: analysis of a seven-year experience. Chest. 1991 Nov;100(5):1293-9. აბსტრაქტი

6. Mulrow CD, Lucey CR, Farnett LE. Discriminating causes of dyspnea through clinical examination. J Gen Intern Med. 1993 Jul;8(7):383-92. აბსტრაქტი

7. Wahls SA. Causes and evaluation of chronic dyspnea. Am Fam Physician. 2012 Jul 15;86(2):173-82.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

8. Ren LL, Wang YM, Wu ZQ, et al. Identification of a novel coronavirus causing severe pneumonia in human: a descriptive study. Chin Med J (Engl). 2020 Jan 30 [Epub ahead of print]. აბსტრაქტი

9. Resuscitation Council (UK). Reuscitation guidelines: the ABCDE approach. 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

10. Soar J, Böttiger BW, Carli P, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced life support. Resuscitation. 2021 Apr;161:115-151.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

11. Soar J, Böttiger BW, Carli P, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: adult advanced life support. Resuscitation. 2021 Apr;161:115-51.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

12. O'Driscoll BR, Howard LS, Earis J, et al; British Thoracic Society Emergency Oxygen Guideline Group; BTS Emergency Oxygen Guideline Development Group. BTS guideline for oxygen use in adults in healthcare and emergency settings. Thorax. 2017;72(suppl 1):ii1-90.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

13. Siemieniuk RAC, Chu DK, Kim LH, et al. Oxygen therapy for acutely ill medical patients: a clinical practice guideline. BMJ. 2018 Oct 24;363:k4169.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

14. Chu DK, Kim LH, Young PJ, et al. Mortality and morbidity in acutely ill adults treated with liberal versus conservative oxygen therapy (IOTA): a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2018 Apr 28;391(10131):1693-705. აბსტრაქტი

15. Brieger D, Eagle KA, Goodman SG, et al. Acute coronary syndromes without chest pain, an underdiagnosed and undertreated high-risk group: insights from the Global Registry of Acute Coronary Events. Chest. 2004 Aug;126(2):461-9. აბსტრაქტი

16. Canto JG, Goldberg RJ, Hand MM, et al. Symptom presentation of women with acute coronary syndromes: myth vs reality. Arch Intern Med. 2007 Dec 10;167(22):2405-13.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

17. Jacoby RM, Nesto RW. Acute myocardial infarction in the diabetic patient: pathophysiology, clinical course and prognosis. J Am Coll Cardiol. 1992 Sep;20(3):736-44. აბსტრაქტი

18. Puymirat E, Aissaoui N, Bonello L, et al. Clinical outcomes according to symptom presentation in patients with acute myocardial infarction: Results from the FAST-MI 2010 registry. Clin Cardiol. 2017 Dec;40(12):1256-63.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. O'Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of ST-elevation myocardial infarction: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2013 Jan 29;127(4):e362-425.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

20. Amsterdam EA, Wenger NK, Brindis RG, et al. 2014 AHA/ACC guideline for the management of patients with non-ST-elevation acute coronary syndromes: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2014 Dec 23;130(25):e344-426.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

21. National Institute for Health and Care Excellence. Acute coronary syndromes. Nov 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

22. British Thoracic Society. BTS/SIGN British Guideline on the Management of Asthma. Mar 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

23. Kirkland SW, Vandenberghe C, Voaklander B, et al. Combined inhaled beta-agonist and anticholinergic agents for emergency management in adults with asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2017;(1):CD001284.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

24. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. 2020 global strategy for prevention, diagnosis and management of COPD. Dec 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

25. Campbell RL, Li JT, Nicklas RA, et al; members of the Joint Task Force; Practice Parameter Workgroup. Emergency department diagnosis and treatment of anaphylaxis: a practice parameter. Ann Allergy Asthma Immunol. 2014 Dec;113(6):599-608.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

26. Resuscitation Council UK. Special circumstances Guidelines. 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

27. Lott C, Truhlář A, Alfonzo A, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Cardiac arrest in special circumstances. Resuscitation. 2021 Apr;161:152-219.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

28. Van de Voorde P, Turner NM, Djakow J, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Paediatric Life Support. Resuscitation. 2021 Apr;161:327-87.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

29. Athey VL, Walters SJ, Rogers TK. Symptoms at lung cancer diagnosis are associated with major differences in prognosis. Thorax. 2018 Dec;73(12):1177-81.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

30. Radchenko C, Alraiyes AH, Shojaee S. A systematic approach to the management of massive hemoptysis. J Thorac Dis. 2017 Sep;9(suppl 10):S1069-86.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

31. Simoff MJ, Lally B, Slade MG, et al. Symptom management in patients with lung cancer: diagnosis and management of lung cancer, 3rd ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2013;143(suppl 5):e455S-97S.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

32. Straka C, Ying J, Kong FM, et al. Review of evolving etiologies, implications and treatment strategies for the superior vena cava syndrome. Springerplus. 2016;5:229.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

33. Fine MJ, Auble TE, Yealy DM, et al. A prediction rule to identify low-risk patients with community-acquired pneumonia. N Engl J Med. 1997 Jan 23;336(4):243-50.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

34. Lim WS, van der Eerden MM, Laing R, et al. Defining community acquired pneumonia severity on presentation to hospital: an international derivation and validation study. Thorax. 2003 May;58(5):377-82.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

35. Metlay JP, Waterer GW, Long AC, et al. Diagnosis and Treatment of Adults with Community-acquired Pneumonia. An Official Clinical Practice Guideline of the American Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America. Am J Respir Crit Care Med. 2019 Oct 1;200(7):e45-e67.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

36. National Institute for Health and Care Excellence. Pneumonia in adults: diagnosis and management. Sep 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

37. Lim WS, Baudouin SV, George RC, et al; Pneumonia Guidelines Committee of the BTS Standards of Care Committee. British Thoracic Society guidelines for the management of community acquired pneumonia in adults: update 2009. Thorax. 2009 Oct;64(suppl 3):iii1-55.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

38. National Institute for Health and Care Excellence. Sepsis: recognition, diagnosis and early management. September 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

39. Gao F, Melody T, Daniels R, et al. The impact of compliance with 6-hour and 24-hour sepsis bundles on hospital mortality in patients with severe sepsis: a prospective observational study. Crit Care. 2005;9(6):R764-70.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

40. Daniels R, Nutbeam I, McNamara G, et al. The sepsis six and the severe sepsis resuscitation bundle: a prospective observational cohort study. 2011 Jun;28(6):507-12. აბსტრაქტი

41. Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. The Third International Consensus definitions for sepsis and septic shock (Sepsis-3). JAMA. 2016 Feb 23;315(8):801-10.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

42. Konstantinides SV, Meyer G. The 2019 ESC Guidelines on the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism. Eur Heart J. 2019 Nov 1;40(42):3453-55.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

43. Habek D, Habek JC. Nonhemorrhagic primary obstetric shock. Fetal Diagn Ther. 2008;23(2):140-5. აბსტრაქტი

44. Wessman DE, Kim TT, Parrish JS. Acute respiratory distress following liposuction. Mil Med. 2007 Jun;172(6):666-8. აბსტრაქტი

45. Cunliffe CH, Denton JS. A fatal complication of a vena caval filter associated with pulmonary thromboembolism. Am J Forensic Med Pathol. 2008 Jun;29(2):173-6. აბსტრაქტი

46. Kim YJ, Lee JW, Park KW, et al. Pulmonary cement embolism after percutaneous vertebroplasty in osteoporotic vertebral compression fractures: incidence, characteristics, and risk factors. Radiology. 2009 Apr;251(1):250-9. აბსტრაქტი

47. Stevens SM, Woller SC, Kreuziger LB, et al. Antithrombotic Therapy for VTE Disease: Second Update of the CHEST Guideline and Expert Panel Report. Chest. August 2021 [Epub ahead of print]. აბსტრაქტი

48. National Institute for Health and Care Excellence. Venous thromboembolic diseases: diagnosis, management and thrombophilia testing. Mar 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

49. Tschopp JM, Bintcliffe O, Astoul P, et al. ERS task force statement: diagnosis and treatment of primary spontaneous pneumothorax. Eur Respir J. 2015 Aug;46(2):321-35.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

50. National Patient Safety Agency. Alert: Blood control safety cannula and needle thoracostomy for tension pneumothorax. April 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

51. Leigh-Smith S, Harris T. Tension pneumothorax: time for a re-think? Emerg Med J. 2005 Jan;22(1):8-16.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

52. Jones R, Hollingsworth J. Tension pneumothoraces not responding to needle thoracocentesis. Emerg Med J. 2002 Mar;19(2):176-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

53. Karabinos I, Papadopoulos A, Toutouzas P. Severe mitral regurgitation due to perforation of the mitral anterior leaflet. Eur J Echocardiogr. 2008 Jan;9(1):103-4. აბსტრაქტი

54. National Institute for Health and Care Excellence. Heart valve disease presenting in adults: investigation and management. Nov 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

55. Baumgartner H, Falk V, Bax JJ, et al; ESC Scientific Document Group. 2017 ESC/EACTS guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J. 2017 Sep 21;38(36):2739-91.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

56. Wimalasena Y, Kocierz L, Strong D, et al. Lung ultrasound: a useful tool in the assessment of the dyspnoeic patient in the emergency department. Fact or fiction? Emerg Med J. 2018 Apr;35(4):258-66. აბსტრაქტი

57. Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al. 2017 ACC/AHA/HFSA focused update of the 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Failure Society of America. Circulation. 2017 Aug 8;136(6):e137-61.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

58. National Institute for Health and Care Excellence. Acute heart failure: diagnosis and management. October 2014 [internet publication].სრული ტექსტი

59. Holloway BJ, Rosewarne D, Jones RG. Imaging of thoracic aortic disease. Br J Radiol. 2011 Dec;84 Spec No 3:S338-54.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

60. European Society of Cardiology. 2014 ESC guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases. 2015 [internet publication].სრული ტექსტი

61. Eisenberg MJ, de Romeral LM, Heidenreich PA, et al. The diagnosis of pericardial effusion and cardiac tamponade by 12-lead ECG. A technology assessment. Chest. 1996 Aug;110(2):318-24.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

62. Ullman EA, Donley LP, Brady WJ. Pulmonary trauma emergency department evaluation and management. Emerg Med Clin North Am. 2003 May;21(2):291-313. აბსტრაქტი

63. Roy CL, Minor MA, Brookhart MA, et al. Does this patient with a pericardial effusion have cardiac tamponade? JAMA. 2007 Apr 25;297(16):1810-8. აბსტრაქტი

64. Wilson LD, Detterbeck FC, Yahalom J. Clinical practice: superior vena cava syndrome with malignant causes. N Engl J Med. 2007 May 3;356(18):1862-9. აბსტრაქტი

65. Allen JN, Magro CM, King MA. The eosinophilic pneumonias. Semin Respir Crit Care Med. 2002 Apr;23(2):127-34. აბსტრაქტი

66. Straus SE, McAlister FA, Sackett DL, et al; CARE-COAD1 Group. The accuracy of patient history, wheezing, and laryngeal measurements in diagnosing obstructive airway disease: JAMA. 2000 Apr 12;283(14):1853-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

67. Sivak ED, Shefner JM, Sexton J. Neuromuscular disease and hypoventilation. Curr Opin Pulm Med. 1999 Nov;5(6):355-62. აბსტრაქტი

68. Ferris G, Servera-Pieras E, Vergara P, et al. Kyphoscoliosis ventilatory insufficiency: noninvasive management outcomes. Am J Phys Med Rehabil. 2000 Jan-Feb;79(1):24-9. აბსტრაქტი

69. Frazier AA, Franks TJ, Cooke EO, et al. From the archives of the AFIP: pulmonary alveolar proteinosis. Radiographics. 2008 May-Jun;28(3):883-99.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

70. Cimino JJ, Kogan AD. Constrictive pericarditis after cardiac surgery: report of three cases and review of the literature. Am Heart J. 1989 Dec;118(6):1292-301. აბსტრაქტი

71. Johnson MJ, Oxberry SG, Cleland JG, et al. Measurement of breathlessness in clinical trials in patients with chronic heart failure: the need for a standardized approach: a systematic review. Eur J Heart Fail. 2010 Feb;12(2):137-47. აბსტრაქტი

72. Myers J, Bader D, Madhavan R, et al. Validation of a specific activity questionnaire to estimate exercise tolerance in patients referred for exercise testing. Am Heart J. 2001 Dec;142(6):1041-6. აბსტრაქტი

73. Goldman L, Hashimoto B, Cook EF, et al. Comparative reproducibility and validity of systems for assessing cardiovascular functional class: advantages of a new specific activity scale. Circulation. 1981 Dec;64(6):1227-34.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

74. Mahler DA, Wells CK. Evaluation of clinical methods for rating dyspnea. Chest. 1988 Mar;93(3):580-6. აბსტრაქტი

75. Caceres M, Ali SZ, Braud R, et al. Spontaneous pneumomediastinum: a comparative study and review of the literature. Ann Thorac Surg. 2008 Sep;86(3):962-6. აბსტრაქტი

76. Rena O, Filosso PL, Papalia E, et al. Solitary fibrous tumour of the pleura: surgical treatment. Eur J Cardiothorac Surg. 2001 Feb;19(2):185-9. აბსტრაქტი

77. Verity R, Prasad E, Grimsrud K, et al. Hantavirus pulmonary syndrome in northern Alberta, Canada: clinical and laboratory findings for 19 cases. Clin Infect Dis. 2000 Oct;31(4):942-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

78. Hui DS, Chan MC, Wu AK, et al. Severe acute respiratory syndrome (SARS): epidemiology and clinical features. Postgrad Med J. 2004 Jul;80(945):373-81.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

79. Garfield DH, Cadranel JL, Wislez M, et al. The bronchioloalveolar carcinoma and peripheral adenocarcinoma spectrum of diseases. J Thorac Oncol. 2006 May;1(4):344-59. აბსტრაქტი

80. Mork T, Mutlu GM, Kuzniar TJ. Dysphonia and chest pain as presenting symptoms of pneumomediastinum. Tuberk Toraks. 2010;58(2):184-7. აბსტრაქტი

81. Hamilton W, Sharp D. Diagnosis of lung cancer in primary care: a structured review. Fam Pract. 2004 Dec;21(6):605-11.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

82. Holguin F, Ramadan B, Gal AA, et al. Prognostic factors for hospital mortality and ICU admission in patients with ANCA-related pulmonary vasculitis. Am J Med Sci. 2008 Oct;336(4):321-6. აბსტრაქტი

83. Oymak FS, Demirbas HM, Mavili E, et al. Bronchiolitis obliterans organizing pneumonia: clinical and roentgenological features in 26 cases. Respiration. 2005 May-Jun;72(3):254-62. აბსტრაქტი

84. Mancano A, Marchiori E, Zanetti G, et al. Pulmonary complications of crack cocaine use: high-resolution computed tomography of the chest. J Bras Pneumol. 2008 May;34(5):323-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

85. Weber AM, Areerat P, Fischer JE, et al. Factors associated with diagnostic evaluation for tuberculosis among adults hospitalized for clinical pneumonia in Thailand. Infect Control Hosp Epidemiol. 2008 Jul;29(7):648-57. აბსტრაქტი

86. Sachdeva A, Matuschak GM. Diffuse alveolar hemorrhage following alemtuzumab. Chest. 2008 Jun;133(6):1476-78. აბსტრაქტი

87. Silva L, Damrose E, Bairao F, et al. Infectious granulomatous laryngitis: a retrospective study of 24 cases. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2008 Jun;265(6):675-80. აბსტრაქტი

88. Bunch TJ, Thalji MK, Pellikka PA, et al. Respiratory failure in tetanus: case report and review of a 25-year experience. Chest. 2002 Oct;122(4):1488-92. აბსტრაქტი

89. Wick F, Ballmer PE, Haller A. Acute epiglottis in adults. Swiss Med Wkly. 2002 Oct 12;132(37-38):541-7. აბსტრაქტი

90. Varma JK, Katsitadze G, Moiscrafishvili M, et al. Signs and symptoms predictive of death in patients with foodborne botulism - Republic of Georgia, 1980-2002. Clin Infect Dis. 2004 Aug 1;39(3):357-62.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

91. Guleria R, Goswami R, Shah P, et al. Dyspnoea, lung function & respiratory muscle pressures in patients with Graves' disease. Indian J Med Res. 1996 Nov;104:299-303. აბსტრაქტი

92. Boltan DD, Lachar W, Khetan A, et al. Fatal and widespread skeletal myopathy confirmed morphologically years after initiation of simvastatin therapy. Am J Cardiol. 2007 Apr 15;99(8):1171-6. აბსტრაქტი

93. Benditt JO. Respiratory complications of amyotrophic lateral sclerosis. Semin Respir Crit Care Med. 2002 Jun;23(3):239-47. აბსტრაქტი

94. Wijdicks EF, Henderson RD, McClelland RL. Emergency intubation for respiratory failure in Guillain-Barré syndrome. Arch Neurol. 2003 Jul;60(7):947-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

95. Mutlu GM, Kuzniar T, Factor P. A 41-year-old man with altered mental status and acute flaccid paralysis. Chest. 2005 Jan;127(1):391-4. აბსტრაქტი

96. Vieira SR, Brauner JS. Leptospirosis as a cause of acute respiratory failure: clinical features and outcome in 35 critical care patients. Braz J Infect Dis. 2002 Jun;6(3):135-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

97. Blanco C, Marazuela M, Flores J, et al. Severe respiratory failure secondary to Cushing's myopathy. J Endocrinol Invest. 2001 Sep;24(8):618-21. აბსტრაქტი

98. Hopkins LC. Clinical features of myasthenia gravis. Neurol Clin. 1994 May;12(2):243-61. აბსტრაქტი

99. Abelsohn A, Sanborn MD, Jessiman BJ, et al. Identifying and managing adverse environmental health effects: 6. Carbon monoxide poisoning. CMAJ. 2002 Jun 25;166(13):1685-90.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

100. Johnson CS. The acute chest syndrome. Hematol Oncol Clin North Am. 2005 Oct;19(5):857-79. აბსტრაქტი

101. Periyakoil VS, Skultety K, Sheikh J. Panic, anxiety, and chronic dyspnea. J Palliat Med. 2005 Apr;8(2):453-9. აბსტრაქტი

102. Sealove BA, Tiyyagura S, Fuster V. Takotsubo cardiomyopathy. J Gen Intern Med. 2008 Nov;23(11):1904-8. აბსტრაქტი

103. Siegel DA, Jatlaoui TC, Koumans EH, et al. Update: Interim Guidance for Health Care Providers Evaluating and Caring for Patients with Suspected E-cigarette, or Vaping, Product Use Associated Lung Injury - United States, October 2019. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2019 Oct 18;68(41):919-27.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

104. Greub G, Liaudet L, Wiesel P, et al. Respiratory complications of gastroesophageal reflux associated with paraesophageal hiatal hernia. J Clin Gastroenterol. 2003 Aug;37(2):129-31. აბსტრაქტი

105. Torchio R, Gulotta C, Greco-Lucchina P, et al. Orthopnea and tidal expiratory flow limitation in chronic heart failure. Chest. 2006 Aug;130(2):472-9. აბსტრაქტი

106. Celli BR, Rassulo J, Corral R. Ventilatory muscle dysfunction in patients with bilateral idiopathic diaphragmatic paralysis: reversal by intermittent external negative pressure ventilation. Am Rev Respir Dis. 1987 Nov;136(5):1276-8. აბსტრაქტი

107. Kedia G, Tobis J, Lee MS. Patent foramen ovale: clinical manifestations and treatment. Rev Cardiovasc Med. 2008 Summer;9(3):168-73. აბსტრაქტი

108. Lange PA, Stoller JK. The hepatopulmonary syndrome. Ann Intern Med. 1995 Apr 1;122(7):521-9. აბსტრაქტი

109. Acosta J, Khan F, Chitkara R. Trepopnea resulting from large aneurysm of sinus of Valsalva and descending aorta. Heart Lung. 1982 Jul-Aug;11(4):342-4. აბსტრაქტი

110. Alfaifi S, Lapinsky SE. Trepopnea due to interatrial shunt following lung resection. Chest. 1998 Jun;113(6):1726-7. აბსტრაქტი

111. Tufekcioglu O, Yildiz A, Kacmaz F, et al. Trepopnea in a patient with cardiac tumor. Echocardiography. 2006 Feb;23(2):165-7. აბსტრაქტი

112. Leung RS, Bowman ME, Parker JD, et al. Avoidance of the left lateral decubitus position during sleep in patients with heart failure: relationship to cardiac size and function. J Am Coll Cardiol. 2003 Jan 15;41(2):227-30. აბსტრაქტი

113. Malo JL, Ghezzo H, L'Archeveque J, et al. Is the clinical history a satisfactory means of diagnosing occupational asthma? Am Rev Respir Dis. 1991 Mar;143(3):528-32. აბსტრაქტი

114. Markowitz SB, Morabia A, Lilis R, et al. Clinical predictors of mortality from asbestosis in the North American Insulator Cohort, 1981 to 1991. Am J Respir Crit Care Med. 1997 Jul;156(1):101-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

115. Karlson-Stiber C, Hojer J, Sjoholm A, et al. Nitrogen dioxide pneumonitis in ice hockey players. J Intern Med. 1996 May;239(5):451-6. აბსტრაქტი

116. Lucero PF, Nicholson KL, Haislip GD, et al. Increased airway hyperreactivity with the M40 protective mask in exercise-induced bronchospasm. J Asthma. 2006 Dec;43(10):759-63. აბსტრაქტი

117. Anderson JA, Kennelly MM. Successful management of antenatal presentation of cor triatriatum. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2008 Sep;140(1):137-8. აბსტრაქტი

118. Bonnin M, Mercier FJ, Sitbon O, et al. Severe pulmonary hypertension during pregnancy: mode of delivery and anesthetic management of 15 consecutive cases. Anesthesiology. 2005 Jun;102(6):1133-7. აბსტრაქტი

119. Giesler CF, Buehler JH, Depp R. Alpha1-antitrypsin deficiency: severe obstructive lung disease and pregnancy. Obstet Gynecol. 1977 Jan;49(1):31-4. აბსტრაქტი

120. Sellman JS, Holman RL. Thromboembolism during pregnancy: risks, challenges, and recommendations. Postgrad Med. 2000 Sep 15;108(4):71-2, 77-8, 81-4. აბსტრაქტი

121. Tanase Y, Yamada T, Kawaryu Y, et al. A case of spontaneous pneumothorax during pregnancy and review of the literature. Kobe J Med Sci. 2007;53(5):251-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

122. Esplin MS, Varner MW. Progression of pulmonary arteriovenous malformation during pregnancy: case report and review of the literature. Obstet Gynecol Surv. 1997 Apr;52(4):248-53. აბსტრაქტი

123. Benshushan A, Rojansky N, Weinstein D. Myasthenia gravis and preeclampsia. Isr J Med Sci. 1994 Mar;30(3):229-33. აბსტრაქტი

124. Zapardiel I, Delafuente-Valero J, Diaz-Miguel V, et al. Pneumomediastinum during the fourth stage of labor. Gynecol Obstet Invest. 2009;67(1):70-2. აბსტრაქტი

125. Souayah N, Tick Chong PS, Dreyer M, et al. Myotonic dystrophy type 1 presenting with ventilatory failure. J Clin Neuromuscul Dis. 2007 Sep;9(1):252-5. აბსტრაქტი

126. Kuzniar TJ, Blum MG, Kasibowska-Kuzniar K, et al. Predictors of acute lung injury and severe hypoxemia in patients undergoing operative talc pleurodesis. Ann Thorac Surg. 2006 Dec;82(6):1976-81. აბსტრაქტი

127. Lange TJ, Luchner A, Endemann D, et al. A 46-year-old man with dyspnea and hemoptysis 3 years following mitral valve repair. Chest. 2007 Aug;132(2):704-7. აბსტრაქტი

128. Cha SI, Fessler MB, Cool CD, et al. Lymphoid interstitial pneumonia: clinical features, associations and prognosis. Eur Respir J. 2006 Aug;28(2):364-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

129. Storck K, Crispens M, Brader K. Squamous cell carcinoma of the cervix presenting as lymphangitic carcinomatosis: a case report and review of the literature. Gynecol Oncol. 2004 Sep;94(3):825-8. აბსტრაქტი

130. Moreno-Vega AL, Fuentes-Pradera J, Gordon-Santiago Mdel M, et al. Intraventricular metastases from rectal-sigmoid adenocarcinoma. Clin Transl Oncol. 2006 Apr;8(4):296-7. აბსტრაქტი

131. Mukhopadhyay S, Katzenstein AL. Pulmonary disease due to aspiration of food and other particulate matter: a clinicopathologic study of 59 cases diagnosed on biopsy or resection specimens. Am J Surg Pathol. 2007 May;31(5):752-9. აბსტრაქტი

132. Derkay CS, Wiatrak B. Recurrent respiratory papillomatosis: a review. Laryngoscope. 2008 Jul;118(7):1236-47. აბსტრაქტი

133. Grathwohl KW, Afifi AY, Dillard TA, et al. Vascular rings of the thoracic aorta in adults. Am Surg. 1999 Nov;65(11):1077-83. აბსტრაქტი

134. Madani I, De Ruyck K, Goeminne H, et al. Predicting risk of radiation-induced lung injury. J Thorac Oncol. 2007 Sep;2(9):864-74. აბსტრაქტი

135. Calza L, Manfredi R, Chiodo F. Hyperlactataemia and lactic acidosis in HIV-infected patients receiving antiretroviral therapy. Clin Nutr. 2005 Feb;24(1):5-15. აბსტრაქტი

136. Delpirou-Nouh C, Gelisse P, Chanez P, et al. Migraine and topiramate induced dyspnea. Headache. 2007 Nov-Dec;47(10):1453-5. აბსტრაქტი

137. Bowden JA, To TH, Abernethy AP, et al. Predictors of chronic breathlessness: a large population study. BMC Public Health. 2011 Jan 12;11:33.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

138. National Institute for Health and Care Excellence. Tuberculosis. Sep 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

139. Moonen ML, Hanssen M, Radermecker MA, et al. The blue man: an unusual happy end of a spontaneous rupture of a coronary artery. Eur J Cardiothorac Surg. 2008 Dec;34(6):1265-7. აბსტრაქტი

140. Fischer PR, Johnson JN, Brands CK. Fatigue, exercise intolerance, and weakness: lessons on herding zebras. Minn Med. 2008 Nov;91(11):38-40. აბსტრაქტი

141. Quinn MP, Courtney AE, McCarron MO, et al. Breathless and dizzy! - disseminated Nocardia farcinica complicating renal transplantation. Nephrol Dial Transplant. 2007 Nov;22(11):3338-40.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

142. Weng YM, Chang YC, Chiu TF, et al. Tet spell in an adult. Am J Emerg Med. 2009 Jan;27(1):130.e3-5. აბსტრაქტი

143. Korkmaz AA, Yuce M, Korkmaz F, et al. Stuck mechanical valve in pregnancy. J Card Surg. 2008 Nov-Dec;23(6):790-2. აბსტრაქტი

144. Lacombe P, Lagrange C, Beauchet A, et al. Diffuse pulmonary arteriovenous malformations in hereditary hemorrhagic telangiectasia: long-term results of embolization according to the extent of lung involvement. Chest. 2009 Apr;135(4):1031-7. აბსტრაქტი

145. Hamirani YS, Franklin W, Grifka RG, et al. Methemoglobinemia in a young man. Tex Heart Inst J. 2008;35(1):76-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

146. Webb LM, Lieberman P. Anaphylaxis: a review of 601 cases. Ann Allergy Asthma Immunol. 2006 Jul;97(1):39-43. აბსტრაქტი

147. Chang JC, Aly ES. Acute respiratory distress syndrome as a major clinical manifestation of thrombotic thrombocytopenic purpura. Am J Med Sci. 2001 Feb;321(2):124-8. აბსტრაქტი

148. Broekhuizen BD, Sachs AP, Oostvogels R, et al. The diagnostic value of history and physical examination for COPD in suspected or known cases: a systematic review. Fam Pract. 2009 Aug;26(4):260-8. აბსტრაქტი

149. Godoy MF, Francischi FB, Pavarino PR, et al. Unusual presentation of idiopathic chronic constrictive pericarditis. Rev Bras Cir Cardiovasc. 2007 Jan-Mar;22(1):1-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

150. Hamilton W, Peters TJ, Round A, et al. What are the clinical features of lung cancer before the diagnosis is made? A population based case-control study. Thorax. 2005 Dec;60(12):1059-65.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

151. Cottin V, Nunes H, Brillet PY, et al. Combined pulmonary fibrosis and emphysema: a distinct underrecognised entity. Eur Respir J. 2005 Oct;26(4):586-93.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

152. Naeije R. Hepatopulmonary syndrome and portopulmonary hypertension. Swiss Med Wkly. 2003 Mar 22;133(11-12):163-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

153. Swanson KL, Prakash UB, Stanson AW. Pulmonary arteriovenous fistulas: Mayo Clinic experience, 1982-1997. Mayo Clin Proc. 1999 Jul;74(7):671-80. აბსტრაქტი

154. Mackle T, Meaney J, Timon C. Tracheoesophageal compression associated with substernal goitre: correlation of symptoms with cross-sectional imaging findings. J Laryngol Otol. 2007 Apr;121(4):358-61. აბსტრაქტი

155. Goswami R, Guleria R, Gupta AK, et al. Prevalence of diaphragmatic muscle weakness and dyspnoea in Graves' disease and their reversibility with carbimazole therapy. Eur J Endocrinol. 2002 Sep;147(3):299-303.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

156. Renier W, Winckelmann KH, Verbakel JY, et al. Signs and symptoms in adult patients with acute dyspnea: a systematic review and meta-analysis. Eur J Emerg Med. 2018 Feb;25(1):3-11.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

157. Imazio M, Trinchero R. Triage and management of acute pericarditis. Int J Cardiol. 2007 Jun 12;118(3):286-94. აბსტრაქტი

158. Eckel F, Huber W, Heidecke CD, et al. Fulminate intracardiac thrombosis associated with Budd-Chiari-syndrome and inferior vena cava thrombosis. Vasa. 2002 Feb;31(1):62-5. აბსტრაქტი

159. Dobie RA, Tobey DN. Clinical features of diphtheria in the respiratory tract. JAMA. 1979 Nov 16;242(20):2197-201. აბსტრაქტი

160. Sondhi D, Lippmann M, Murali G. Airway compromise due to angiotensin-converting enzyme inhibitor-induced angioedema: clinical experience at a large community teaching hospital. Chest. 2004 Aug;126(2):400-4. აბსტრაქტი

161. Soli CG, Smally AJ. Vocal cord dysfunction: an uncommon cause of stridor. J Emerg Med. 2005 Jan;28(1):31-3. აბსტრაქტი

162. Morgan WP. Hyperventilation syndrome: a review. Am Ind Hyg Assoc J. 1983 Sep;44(9):685-9. აბსტრაქტი

163. Chiacchio S, Lorenzoni A, Boni G, et al. Anaplastic thyroid cancer: prevalence, diagnosis and treatment. Minerva Endocrinol. 2008 Dec;33(4):341-57. აბსტრაქტი

164. Tan DS, Eng PC, Lim ST, et al. Primary tracheal lymphoma causing respiratory failure. J Thorac Oncol. 2008 Aug;3(8):929-30. აბსტრაქტი

165. Ernst A, Rafeq S, Boiselle P, et al. Relapsing polychondritis and airway involvement. Chest. 2009 Apr;135(4):1024-30. აბსტრაქტი

166. Gulel O, Elmali M, Demir S, et al. Ortner's syndrome associated with aortic arch aneurysm. Clin Res Cardiol. 2007 Jan;96(1):49-50. აბსტრაქტი

167. Butani L, O'Connell EJ. Functional respiratory disorders. Ann Allergy Asthma Immunol. 1997 Aug;79(2):91-9. აბსტრაქტი

168. Patel N, Bishay A, Bakry M, et al. Dyspnea with slow-growing mass of the left hemithorax. Chest. 2007 Mar;131(3):904-8. აბსტრაქტი

169. Wong CL, Holroyd-Leduc J, Straus SE. Does this patient have a pleural effusion? JAMA. 2009;301:309-17. აბსტრაქტი

170. Shellenberger RA, Balakrishnan B, Avula S, et al. Diagnostic value of the physical examination in patients with dyspnea. Cleve Clin J Med. 2017 Dec;84(12):943-50.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

171. Centers for Disease control and Prevention. What is Polio? Oct 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

172. Fokke C, van den Berg B, Drenthen J et al. Diagnosis of Guillain-Barré syndrome and validation of Brighton criteria. Brain. 2014 Jan;137(Pt 1):33-43.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

173. Kline JA, Mitchell AM, Kabrhel C, et al. Clinical criteria to prevent unnecessary diagnostic testing in emergency department patients with suspected pulmonary embolism. J Thromb Haemost. 2004 Aug;2(8):1247-55.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

174. Freund Y, Cachanado M, Aubry A, et al. Effect of the Pulmonary Embolism Rule-Out Criteria on Subsequent Thromboembolic Events Among Low-Risk Emergency Department Patients: The PROPER Randomized Clinical Trial. JAMA. 2018 Feb 13;319(6):559-66.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

175. Gillespie DJ, Staats BA. Unexplained dyspnea. Mayo Clin Proc. 1994 Jul;69(7):657-63. აბსტრაქტი

176. Karnani NG, Reisfield GM, Wilson GR. Evaluation of chronic dyspnea. Am Fam Physician. 2005 Apr 15;71(8):1529-37.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

177. Martinez FJ, Stanopoulos I, Acero R, et al. Graded comprehensive cardiopulmonary exercise testing in the evaluation of dyspnea unexplained by routine evaluation. Chest. 1994 Jan;105(1):168-74. აბსტრაქტი

178. Ailani RK, Ravakhah K, DiGiovine B, et al. Dyspnea differentiation index: a new method for the rapid separation of cardiac vs pulmonary dyspnea. Chest. 1999 Oct;116(4):1100-4. აბსტრაქტი

179. Holland MA, Kozlowski LM. Clinical features and management of cyanide poisoning. Clin Pharm. 1986 Sep;5(9):737-41. აბსტრაქტი

180. Ozawa H, Homma Y, Arisawa H, et al. Severe metabolic acidosis and heart failure due to thiamine deficiency. Nutrition. 2001 Apr;17(4):351-2. აბსტრაქტი

181. Szyper-Kravitz M, Strahilevitz J, Oren V, et al. Pulmonary leukostasis: role of perfusion lung scan in diagnosis and follow up. Am J Hematol. 2001 Jun;67(2):136-8. აბსტრაქტი

182. Abramov Y, Elchalal U, Schenker JG. Pulmonary manifestations of severe ovarian hyperstimulation syndrome: a multicenter study. Fertil Steril. 1999 Apr;71(4):645-51. აბსტრაქტი

183. Global strategy for asthma management and prevention. Global Initiative for Asthma. 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

184. Dempsey TM, Scanlon PD. Pulmonary Function Tests for the Generalist: A Brief Review. Mayo Clin Proc. 2018 Jun;93(6):763-71. აბსტრაქტი

185. Tsai HC, Lee SS, Liu YC, et al. Clinical manifestations of strongyloidiasis in southern Taiwan. J Microbiol Immunol Infect. 2002 Mar;35(1):29-36. აბსტრაქტი

186. Martinez Alonso JC, Dominguez Ortega FJ, Fuentes Gonzalo MJ. Churg-Strauss syndrome in a case of eosinophilia. Allergol Immunopathol (Madr). 2004 Jul-Aug;32(4):238-40. აბსტრაქტი

187. Tsapas A, Paletas K, Vlachaki E, et al. Eosinophilic pneumonia associated with heroin inhalation: a case report. Wien Klin Wochenschr. 2008;120(5-6):178-80. აბსტრაქტი

188. Reyes F, Vaitkus V, Al-Ajam M. A case of cocaine-induced eosinophilic pneumonia: Case report and review of the literature. Respir Med Case Rep. 2018;23:98-102.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

189. Carloni A, Piciucchi S, Giannakakis K, et al. Diffuse alveolar hemorrhage after leflunomide therapy in a patient with rheumatoid arthritis. J Thorac Imaging. 2008 Feb;23(1):57-9. აბსტრაქტი

190. Chauhan S, Singh R. Red spots and recurrent anemia. Am J Med. 2006 Sep;119(9):743-5. აბსტრაქტი

191. van Lingen R, Warshow U, Dalton HR, et al. Jaundice as a presentation of heart failure. J R Soc Med. 2005 Aug;98(8):357-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

192. Shamsuzzaman SM, Hashiguchi Y. Thoracic amebiasis. Clin Chest Med. 2002 Jun;23(2):479-92. აბსტრაქტი

193. Bakirci T, Sasak G, Ozturk S, et al. Pleural effusion in long-term hemodialysis patients. Transplant Proc. 2007 May;39(4):889-91. აბსტრაქტი

194. Dreyer G, Fan S. Therapeutic implications of coexisting severe pulmonary hemorrhage and pulmonary emboli in a case of Wegener granulomatosis. Am J Kidney Dis. 2009 May;53(5):e5-8. აბსტრაქტი

195. Green RJ, Ruoss SJ, Kraft SA, et al. Pulmonary capillaritis and alveolar hemorrhage: update on diagnosis and management. Chest. 1996 Nov;110(5):1305-16. აბსტრაქტი

196. Buschmann IR, Bondke A, Elgeti T, et al. Positive cardiac troponin I and T and chest pain in a patient with iatrogenic hypothyroidism and no coronary artery disease. Int J Cardiol. 2007 Feb 7;115(2):e83-5. აბსტრაქტი

197. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018). J Am Coll Cardiol. 2018 Oct 30;72(18):2231-64.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

198. Mant J, Doust J, Roalfe A, et al. Systematic review and individual patient data meta-analysis of diagnosis of heart failure, with modelling of implications of different diagnostic strategies in primary care. Health Technol Assess. 2009 Jul;13(32):1-207.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

199. Worster A, Balion CM, Hill SA, et al. Diagnostic accuracy of BNP and NT-proBNP in patients presenting to acute care settings with dyspnea: a systematic review. Clin Biochem. 2008 Mar;41(4-5):250-9. აბსტრაქტი

200. Lam LL, Cameron PA, Schneider HG, et al. Meta-analysis: effect of B-type natriuretic peptide testing on clinical outcomes in patients with acute dyspnea in the emergency setting. Ann Intern Med. 2010 Dec 7;153(11):728-35. აბსტრაქტი

201. Trinquart L, Ray P, Riou B, et al. Natriuretic peptide testing in EDs for managing acute dyspnea: a meta-analysis. Am J Emerg Med. 2011 Sep;29(7):757-67. აბსტრაქტი

202. National Institute for Health and Care Excellence. Chronic heart failure in adults: diagnosis and management. September 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

203. Raja AS, Greenberg JO, Qaseem A, et al. Evaluation of Patients With Suspected Acute Pulmonary Embolism: Best Practice Advice From the Clinical Guidelines Committee of the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2015 Nov 3;163(9):701-11.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

204. Stein PD, Hull RD, Patel KC, et al. D-dimer for the exclusion of acute venous thrombosis and pulmonary embolism: a systematic review. Ann Intern Med. 2004 Apr 20;140(8):589-602. აბსტრაქტი

205. Falguera M, Ruiz-González A, Schoenenberger JA, et al. Prospective, randomised study to compare empirical treatment versus targeted treatment on the basis of the urine antigen results in hospitalised patients with community-acquired pneumonia. Thorax. 2010 Feb;65(2):101-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

206. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Influenza signs and symptoms and the role of laboratory diagnostics. Oct 2016 [internet publication].სრული ტექსტი

207. Jokerst C, Chung JH, et al. Expert Panel on Thoracic Imaging. ACR Appropriateness Criteria<sup>®</sup> Acute Respiratory Illness in Immunocompetent Patients. J Am Coll Radiol. 2018 Nov;15(supple 11):S240-51.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

208. Patel J, Park C, Michaels J, et al. Pericardial cyst: case reports and a literature review. Echocardiography. 2004 Apr;21(3):269-72. აბსტრაქტი

209. Ghafoori P, Marks LB, Vujaskovic Z, et al. Radiation-induced lung injury: assessment, management, and prevention. Oncology (Williston Park). 2008 Jan;22(1):37-47. აბსტრაქტი

210. Feinstein MB, DeSouza SA, Moreira AL, et al. A comparison of the pathological, clinical and radiographical, features of cryptogenic organising pneumonia, acute fibrinous and organising pneumonia and granulomatous organising pneumonia. J Clin Pathol. 2015 Jun;68(6):441-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

211. Mathai SC, Danoff SK. Management of interstitial lung disease associated with connective tissue disease. BMJ. 2016 Feb 24;352:h6819.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

212. Baughman RP, Culver DA, Judson MA. A concise review of pulmonary sarcoidosis. Am J Respir Crit Care Med. 2011 Mar 1;183(5):573-81.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

213. Hanekamp LA, Toben FM. A pregnant woman with shortness of breath. Neth J Med. 2006 Mar;64(3):84, 95.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

214. Martindale JL, Wakai A, Collins SP, et al. Diagnosing acute heart failure in the emergency department: a systematic review and meta-analysis. Acad Emerg Med. 2016 Mar;23(3):223-42. აბსტრაქტი

215. Al Deeb M, Barbic S, Featherstone R, et al. Point-of-care ultrasonography for the diagnosis of acute cardiogenic pulmonary edema in patients presenting with acute dyspnea: a systematic review and meta-analysis. Acad Emerg Med. 2014 Aug;21(8):843-52.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

216. American College of Radiology. ACR appropriateness criteria: chronic dyspnea - suspected pulmonary origin. 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

217. Gutte H, Mortensen J, Jensen CV, et al. Detection of pulmonary embolism with combined ventilation-perfusion SPECT and low-dose CT: head-to-head comparison with multidetector CT angiography. J Nucl Med. 2009 Dec;50(12):1987-92.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

218. National Institute for Health and Care Excellence. Asthma: diagnosis. monitoring and chronic asthma management. Mar 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

219. Expert Panel Working Group of the National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) administered and coordinated National Asthma Education and Prevention Program Coordinating Committee (NAEPPCC)., Cloutier MM, Baptist AP, et al. 2020 Focused updates to the asthma management guidelines: a report from the National Asthma Education and Prevention Program Coordinating Committee Expert Panel Working Group. J Allergy Clin Immunol. 2020 Dec;146(6):1217-70.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

220. Laveneziana P, Agostoni P. Exertional dyspnoea in cardiorespiratory disorders: the clinical use of cardiopulmonary exercise testing. Eur Respir Rev. 2016 Sep;25(141):227-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

221. Hardiman O, Al-Chalabi A, Chio A, et al. Amyotrophic lateral sclerosis. Nat Rev Dis Primers. 2017 Oct 5;3:17071.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

222. British Thoracic Society and Scottish Intercollegiate Guidelines Network. British guideline on the management of asthma. July 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

223. Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 2020 Feb 15;395(10223):497-506.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

224. Chen N, Zhou M, Dong X, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Lancet. 2020 Feb 15;395(10223):507-13.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

225. Wang D, Hu B, Hu C, et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China. JAMA. 2020 Feb 7 [Epub ahead of print].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

226. Li LQ, Huang T, Wang YQ, et al. 2019 novel coronavirus patients' clinical characteristics, discharge rate and fatality rate of meta-analysis. J Med Virol. 2020 Mar 12 [Epub ahead of print].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

227. Qin C, Zhou L, Hu Z, et al. Dysregulation of immune response in patients with COVID-19 in Wuhan, China. Clin Infect Dis. 2020 Mar 12 [Epub ahead of print].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

228. Song F, Shi N, Shan F, et al. Emerging coronavirus 2019-nCoV pneumonia. Radiology. 2020 Feb 6;200274.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

229. Shah KS, Maisel AS, Fonarow GC. Troponin in Heart Failure. Heart Fail Clin. 2018 Jan;14(1):57-64.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

230. British Thoracic Society, Scottish Intercollegiate Guidelines Network. British guideline on the management of asthma. A national clinical guideline. Jul 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

231. Schuetz P, Wirz Y, Sager R, et al. Effect of procalcitonin-guided antibiotic treatment on mortality in acute respiratory infections: a patient level meta-analysis. Lancet Infect Dis. 2018 Jan;18(1):95-107. აბსტრაქტი

232. Lim WS, van der Eerden MM, Laing R, et al. Defining community acquired pneumonia severity on presentation to hospital: an international derivation and validation study. Thorax. 2003 May;58(5):377-82.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

233. Smith DK, McDermott AJ, Sullivan JF. Croup: Diagnosis and Management. Am Fam Physician. 2018 May 1;97(9):575-80.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

234. Mueller C, Giannitsis E, Christ M. Multicenter evaluation of a 0-hour/1-hour algorithm in the diagnosis of myocardial infarction with high-sensitivity cardiac troponin T. Ann Emerg Med. 2016 Jul;68(1):76-87.e4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

235. National Institute for Health and Care Excellence. Chest pain of recent onset: assessment and diagnosis. November 2016 [internet publication].სრული ტექსტი

236. Raja AS, Greenberg JO, Qaseem A, et al. Evaluation of patients with suspected acute pulmonary embolism: best practice advice from the Clinical Guidelines Committee of the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2015 Nov 3;163(9):701-11.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

237. Phillips JJ, Straiton J, Staff RT. Planar and SPECT ventilation/perfusion imaging and computed tomography for the diagnosis of pulmonary embolism: A systematic review and meta-analysis of the literature, and cost and dose comparison. Eur J Radiol. 2015 Jul;84(7):1392-400.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

238. Konstantinides SV, Meyer G, Becattini C, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the European Respiratory Society (ERS): The Task Force for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Respir J. 2019 Sep;54(3).სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

239. Katz PO, Gerson LB, Vela MF. Guidelines for the diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease. Am J Gastroenterol. 2013 Mar;108(3):308-28.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

240. Savarino E, Bredenoord AJ, Fox M, et al. Expert consensus document: Advances in the physiological assessment and diagnosis of GERD. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2017 Nov;14(11):665-76.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

241. Soldati G, Testa A, Silva FR, et al. Chest ultrasonography in lung contusion. Chest. 2006 Aug;130(2):533-8. აბსტრაქტი

242. National Institute for Health and Care Excellence. Anaphylaxis: assessment and referral after emergency treatment. Aug 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

243. Alrajab S, Youssef AM, Akkus NI, et al. Pleural ultrasonography versus chest radiography for the diagnosis of pneumothorax: review of the literature and meta-analysis. Crit Care. 2013 Sep 23;17(5):R208.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

244. Public Health England. Tetanus: advice for health professionals. Jul 2013 [internet publication].სრული ტექსტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას