დერმატოლოგიური დაავადებების შეფასება აივ-ის დროს

წყაროები

ძირითადი სტატიები

World Health Organization. Guidelines on the treatment of skin and oral HIV-associated conditions in children and adults. 2014 [internet publication].სრული ტექსტი

Maurer TA. Dermatologic manifestations of HIV infection. Top HIV Med. 2005;13(5):149-54. აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Leslie KS, Levell NJ. Dermatologists, beacons of epidemics; past, present and future! Int J Dermatol. 2004 Jun;43(6):468-70. აბსტრაქტი

2. World Health Organization. Guidelines on the treatment of skin and oral HIV-associated conditions in children and adults. 2014 [internet publication].სრული ტექსტი

3. Paul S, Evans R, Maurer T, et al. Treatment of dermatological conditions associated with HIV/AIDS: the scarcity of guidance on a global scale. AIDS Res Treat. 2016 May 3;2016:3272483.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

4. Mallon PW, Unemori P, Sedwell R, et al. In vivo, nucleoside reverse-transcriptase inhibitors alter expression of both mitochondrial and lipid metabolism genes in the absence of depletion of mitochondrial DNA. J Infect Dis. 2005 May 15;191(10):1686-96.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

5. Bastard JP, Caron M, Vidal H, et al. Association between altered expression of adipogenic factor SREBP1 in lipoatrophic adipose tissue from HIV-1-infected patients and abnormal adipocyte differentiation and insulin resistance. Lancet. 2002 Mar 23;359(9311):1026-31. აბსტრაქტი

6. Rosenthal D, LeBoit PE, Klumpp L, et al. Human immunodeficiency virus-associated eosinophilic folliculitis. A unique dermatosis associated with advanced human immunodeficiency virus infection. Arch Dermatol. 1991 Feb;127(2):206-9. აბსტრაქტი

7. Holmes RB, Martins C, Horn T. The histopathology of folliculitis in HIV-infected patients. J Cutan Pathol. 2002 Feb;29(2):93-5. აბსტრაქტი

8. Resneck JS Jr., Van Beek M, Furmanski L, et al. Etiology of pruritic papular eruption with HIV infection in Uganda. JAMA. 2004 Dec 1;292(21):2614-21.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

9. Huang AH, Canner JK, Khanna R, et al. Real-world prevalence of prurigo nodularis and burden of associated diseases. J Invest Dermatol. 2020 Feb;140(2):480-3;e4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

10. Boozalis E, Tang O, Patel S, et al. Ethnic differences and comorbidities of 909 prurigo nodularis patients. J Am Acad Dermatol. 2018 Oct;79(4):714-9;e3.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

11. Hernández-Ramírez RU, Shiels MS, Dubrow R, et al. Cancer risk in HIV-infected people in the USA from 1996 to 2012: a population-based, registry-linkage study. Lancet HIV. 2017 Nov;4(11):e495-504.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

12. Crum-Cianflone N, Hullsiek KH, Satter E, et al. Cutaneous malignancies among HIV-infected persons. Arch Intern Med. 2009 Jun 22;169(12):1130-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

13. Müller M, Wandel S, Colebunders R, et al; IeDEA Southern and Central Africa. Immune reconstitution inflammatory syndrome in patients starting antiretroviral therapy for HIV infection: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis. 2010 Apr;10(4):251-61. აბსტრაქტი

14. Miziara ID, Araujo Filho BC, Weber R. AIDS and recurrent aphthous stomatitis. Rev Bras Otorhinolaryngol. 2005 Jul-Aug;71(4):517-20.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

15. Duvic M, Johnson TM, Rapini RP, et al. Acquired immunodeficiency syndrome-associated psoriasis and Reiter's syndrome. Arch Dermatol. 1987 Dec;123(12):1622-32. აბსტრაქტი

16. Menon K, Van Voorhees AS, Bebo BF Jr, et al; National Psoriasis Foundation. Psoriasis in patients with HIV infection: from the medical board of the National Psoriasis Foundation. J Am Acad Dermatol. 2010 Feb;62(2):291-9. აბსტრაქტი

17. Maurer T, Rodrigues LK, Ameli N, et al. The effect of highly active antiretroviral therapy on dermatologic disease in a longitudinal study of HIV type 1-infected women. Clin Infect Dis. 2004 Feb 15;38(4):579-84.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

18. Dunic I, Vesic S, Jevtovic DJ. Oral candidiasis and seborrheic dermatitis in HIV-infected patients on highly active antiretroviral therapy. HIV Med. 2004 Jan;5(1):50-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Siberry GK, Leister E, Jacobson DL, et al. Increased risk of asthma and atopic dermatitis in perinatally HIV-infected children and adolescents. Clin Immunol. 2012 Feb;142(2):201-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

20. Kaushik SB, Cerci FB, Miracle J, et al. Chronic pruritus in HIV-positive patients in the southeastern United States: its prevalence and effect on quality of life. J Am Acad Dermatol. 2014 Apr;70(4):659-64. აბსტრაქტი

21. Lee D, Benson CA, Lewis CE, et al. Prevalence and factors associated with dry skin in HIV infection: the FRAM study. AIDS. 2007 Oct 1;21(15):2051-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

22. Scott C, Staughton RC, Bunker CJ, et al. Acne vulgaris and acne rosacea as part of immune reconstitution disease in HIV-1 infected patients starting antiretroviral therapy. Int J STD AIDS. 2008 Jul;19(7):493-5. აბსტრაქტი

23. Winchester R, Bernstein DH, Fischer HD, et al. The co-occurrence of Reiter's syndrome and acquired immunodeficiency. Ann Intern Med. 1987 Jan;106(1):19-26. აბსტრაქტი

24. Fernando I, K Edwards S, Grover D. British Association for Sexual Health and HIV national guideline for the management of genital molluscum in adults (2021). Int J STD AIDS. 2022 Apr;33(5):422-32.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

25. Wood SM, Shah SS, Steenhoff AP, et al. Primary varicella and herpes zoster among HIV-infected children from 1989 to 2006. Pediatrics. 2008 Jan;121(1):e150-6. აბსტრაქტი

26. Frean J, Arndt S, Spencer D. High rate of Bartonella henselae infection in HIV-positive outpatients in Johannesburg, South Africa. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2002 Sep-Oct;96(5):549-50. აბსტრაქტი

27. Lanjewar DN, Bhosale A, Iyer A. Spectrum of dermatopathologic lesions associated with HIV/AIDS in India. Indian J Pathol Microbiol. 2002 Jul;45(3):293-8. აბსტრაქტი

28. Minga KA, Gberi I, Boka MB. Bacillary angiomatosis in an adult infected with HIV-1 at an early stage of immunodepression in Abidjan, Cote d'Ivoire [in French]. Bull Soc Pathol Exot. 2002 Mar;95(1):34-6. აბსტრაქტი

29. Ciervo A, Petrucca A, Ciarrocchi S, et al. Molecular characterization of first human Bartonella strain isolated in Italy. J Clin Microbiol. 2001 Dec;39(12):4554-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

30. Gazineo JL, Trope BM, Maceira JP, et al. Bacillary angiomatosis: description of 13 cases reported in five reference centers for AIDS treatment in Rio de Janeiro, Brazil. Rev Inst Med Trop Sao Paulo. 2001 Jan-Feb;43(1):1-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

31. Gutierrez-Galhardo MC, do Valle GF, Sa FC, et al. Clinical characteristics and evolution of syphilis in 24 HIV+ individuals in Rio de Janeiro, Brazil. Rev Inst Med Trop Sao Paulo. 2005 May-Jun;47(3):153-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

32. Gare J, Lupiwa T, Suarkia DL, et al. High prevalence of sexually transmitted infections among female sex workers in the eastern highlands province of Papua New Guinea: correlates and recommendations. Sex Transm Dis. 2005 Aug;32(8):466-73. აბსტრაქტი

33. Hesketh T, Tang F, Wang ZB, et al. HIV and syphilis in young Chinese adults: implications for spread. Int J STD AIDS. 2005 Mar;16(3):262-6. აბსტრაქტი

34. Nnoruka EN, Ezeoke AC. Evaluation of syphilis in patients with HIV infection in Nigeria. Trop Med Int Health. 2005 Jan;10(1):58-64.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

35. Ryder N, Bourne C, Rohrsheim R. Clinical audit: adherence to sexually transmitted infection screening guidelines for men who have sex with men. Int J STD AIDS. 2005 Jun;16(6):446-9. აბსტრაქტი

36. Dougan S, Elford J, Rice B, et al. Epidemiology of HIV among black and minority ethnic men who have sex with men in England and Wales. Sex Transm Infect. 2005 Aug;81(4):345-50.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

37. Wong W, Chaw JK, Kent CK, et al. Risk factors for early syphilis among gay and bisexual men seen in an STD clinic: San Francisco, 2002-2003. Sex Transm Dis. 2005 Jul;32(7):458-63. აბსტრაქტი

38. Fenton KA, Imrie J. Increasing rates of sexually transmitted diseases in homosexual men in Western Europe and the United States: why? Infect Dis Clin North Am. 2005 Jun;19(2):311-31. აბსტრაქტი

39. del Amo J, Gonzalez C, Losana J, et al. Influence of age and geographical origin in the prevalence of high risk human papillomavirus in migrant female sex workers in Spain. Sex Transm Infect. 2005 Feb;81(1):79-84.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

40. Soni S, Horner P, Rayment M, et al. British Association for Sexual Health and HIV national guideline for the management of infection with Mycoplasma genitalium (2018). Int J STD AIDS. 2019 Sep;30(10):938-50.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

41. Rönn MM, Ward H. The association between lymphogranuloma venereum and HIV among men who have sex with men: systematic review and meta-analysis. BMC Infect Dis. 2011 Mar 18;11:70.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

42. Lautenschlager S, Kemp M, Christensen JJ, et al. 2017 European guideline for the management of chancroid. Int J STD AIDS. 2017 Mar;28(4):324-29. აბსტრაქტი

43. Bosch RJ, Rodrigo AB, Sanchez P, et al. Presence of Leishmania organisms in specific and non-specific skin lesions in HIV-infected individuals with visceral leishmaniasis. Int J Dermatol. 2002 Oct;41(10):670-5. აბსტრაქტი

44. Choi CM, Lerner EA. Leishmaniasis: recognition and management with a focus on the immunocompromised patient. Am J Clin Dermatol. 2002;3(2):91-105. აბსტრაქტი

45. Bittencourt A, Silva N, Straatmann A, et al. Post-kala-azar dermal leishmaniasis associated with AIDS. Braz J Infect Dis. 2002 Dec;6(6):313-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

46. Agostoni C, Dorigoni N, Malfitano A, et al. Mediterranean leishmaniasis in HIV-infected patients: epidemiological, clinical, and diagnostic features of 22 cases. Infection. 1998 Mar-Apr;26(2):93-9. აბსტრაქტი

47. Barrio J, Lecona M, Cosin J, et al. Leishmania infection occurring in herpes zoster lesions in an HIV-positive patient. Br J Dermatol. 1996 Jan;134(1):164-6. აბსტრაქტი

48. Jimenez-Gonzalez C, Mata-Marin JA, Arroyo-Anduiza CI, et al. Prevalence and etiology of onychomycosis in the HIV-infected Mexican population. Eur J Dermatol. 2013 May-Jun;23(3):378-81. აბსტრაქტი

49. Omland SH, Ahlström MG, Gerstoft J, et al. Risk of skin cancer in patients with HIV: a Danish nationwide cohort study. J Am Acad Dermatol. 2018 Oct;79(4):689-95. აბსტრაქტი

50. Zhao H, Shu G, Wang S. The risk of non-melanoma skin cancer in HIV-infected patients: new data and meta-analysis. Int J STD AIDS. 2016 Jun;27(7):568-75. აბსტრაქტი

51. Olsen CM, Knight LL, Green AC. Risk of melanoma in people with HIV/AIDS in the pre- and post-HAART eras: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. PLoS One. 2014;9(4):e95096.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

52. Silverberg MJ, Chao C, Leyden WA, et al. HIV infection, immunodeficiency, viral replication, and the risk of cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2011 Dec;20(12):2551-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

53. Yanik EL, Hernández-Ramírez RU, Qin L, et al. Brief Report: Cutaneous melanoma risk among people with HIV in the United States and Canada. J Acquir Immune Defic Syndr. 2018 Aug 15;78(5):499-504.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

54. Goldstein RH, DeCaprio JA. Merkel cell carcinoma in the HIV-1/AIDS patient. Cancer Treat Res. 2019;177:211-29. აბსტრაქტი

55. Panou E, Nikolaou C, Payagala S, et al. HIV-related merkel cell carcinoma: a report of three cases from the UK. Int J STD AIDS. 2022 Sep 13 [epub ahead of print]. აბსტრაქტი

56. Tetzlaff MT, Nosek C, Kovarik CL. Epstein-Barr virus-associated leiomyosarcoma with cutaneous involvement in an African child with human immunodeficiency virus: a case report and review of the literature. J Cutan Pathol. 2011 Sep;38(9):731-9. აბსტრაქტი

57. Yin X, Wu T, Yan Y, et al. Treatment for leiomyosarcoma and leiomyoma in children with HIV infection. Cochrane Database Syst Rev. 2010 May 12;(5):CD007665.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

58. Mittmann N, Knowles SR, Koo M, et al. Incidence of toxic epidermal necrolysis and Stevens-Johnson syndrome in an HIV cohort: an observational, retrospective case series study. Am J Clin Dermatol. 2012 Feb 1;13(1):49-54. აბსტრაქტი

59. Creamer D, Walsh SA, Dziewulski P, et al. UK guidelines for the management of Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis in adults 2016. Br J Dermatol. 2016 Jun;174(6):1194-227.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

60. Wang L, Varghese S, Bassir F, et al. Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis: a systematic review of PubMed/MEDLINE case reports from 1980 to 2020. Front Med (Lausanne). 2022 Aug 24;9:949520.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

61. Maurer TA. Dermatologic manifestations of HIV infection. Top HIV Med. 2005;13(5):149-54. აბსტრაქტი

62. Lapinski, TW, Parfieniuk A, Rogalska-Plonska M, et al. Prevalence of cryoglobulinaemia in hepatitis C virus- and hepatitis C virus/human immunodeficiency virus-infected individuals: implications for renal function. Liver Int. 2009 Sep;29(8):1158-61. აბსტრაქტი

63. Brandariz D, Smithson A, Anton-Vazquez V. Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms related to antiretroviral treatment in human immunodeficiency virus patients. Indian J Sex Transm Dis AIDS. 2017 Jul-Dec;38(2):163-70.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

64. Rajendran PM, Dolev JC, Heaphy MR, Jr., et al. Eosinophilic folliculitis: before and after the introduction of antiretroviral therapy. Arch Dermatol. 2005 Oct;141(10):1227-31.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

65. Huiras E, Preda V, Maurer T, et al. Cutaneous manifestations of immune reconstitution inflammatory syndrome. Curr Opin HIV AIDS. 2008 Jul;3(4):453-60. აბსტრაქტი

66. Kreuter A, Brockmeyer NH, Altmeyer P, et al. Anal intraepithelial neoplasia in HIV infection. J Dtsch Dermatol Ges. 2008 Nov;6(11):925-34. აბსტრაქტი

67. Sasco AJ, Jaquet A, Boidin E, et al. The challenge of AIDS-related malignancies in sub-Saharan Africa. PLoS One. 2010 Jan 11;5(1):e8621.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

68. Almagro M, Del Pozo J, Garcia-Silva J, et al. Eyelash length in HIV-infected patients. AIDS. 2003 Jul 25;17(11):1695-6. აბსტრაქტი

69. Obuch ML, Maurer TA, Becker B, et al. Psoriasis and human immunodeficiency virus infection. J Am Acad Dermatol. 1992 Nov;27(5 Pt 1):667-73. აბსტრაქტი

70. Parkin JM, Eales LJ, Galazka AR, et al. Atopic manifestations in the acquired immune deficiency syndrome: response to recombinant interferon gamma. Br Med J (Clin Res Ed). 1987 May 9;294(6581):1185-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

71. Gelfand JM, Rudikoff D. Evaluation and treatment of itching in HIV-infected patients. Mt Sinai J Med. 2001 Sep-Oct;68(4-5):298-308. აბსტრაქტი

72. Wei F, Gaisa MM, D'Souza G, et al. Epidemiology of anal human papillomavirus infection and high-grade squamous intraepithelial lesions in 29,900 men according to HIV status, sexuality, and age: a collaborative pooled analysis of 64 studies. Lancet HIV. 2021 Sep;8(9):e531-43.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

73. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Revised surveillance case definition for HIV infection--United States, 2014. MMWR Recomm Rep. 2014 Apr 11;63(RR-03):1-10.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

74. Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, et al. Sexually transmitted infections treatment guidelines, 2021. MMWR Recomm Rep. 2021 Jul 23;70(4):1-187.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

75. Cohen PR, Grossman ME. Clinical features of human immunodeficiency virus-associated disseminated herpes zoster virus infection - a review of the literature. Clin Exp Dermatol. 1989 Jul;14(4):273-6. აბსტრაქტი

76. Pahwa S, Biron K, Lim W, et al. Continuous varicella-zoster infection associated with acyclovir resistance in a child with AIDS. JAMA. 1988 Nov 18;260(19):2879-82. აბსტრაქტი

77. Jacobson MA, Berger TG, Fikrig S, et al. Acyclovir-resistant varicella zoster virus infection after chronic oral acyclovir therapy in patients with the acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Ann Intern Med. 1990 Feb 1;112(3):187-91. აბსტრაქტი

78. Linnemann CC, Jr., Biron KK, Hoppenjans WG, et al. Emergence of acyclovir-resistant varicella zoster virus in an AIDS patient on prolonged acyclovir therapy. AIDS. 1990 Jun;4(6):577-9. აბსტრაქტი

79. Coffin SE, Hodinka RL. Utility of direct immunofluorescence and virus culture for detection of varicella-zoster virus in skin lesions. J Clin Microbiol. 1995 Oct;33(10):2792-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

80. Cooper DA, Gold J, Maclean P, et al. Acute AIDS retrovirus infection. Definition of a clinical illness associated with seroconversion. Lancet. 1985 Mar 9;1(8428):537-40. აბსტრაქტი

81. Wantzin GR, Lindhardt BO, Weismann K, et al. Acute HTLV III infection associated with exanthema, diagnosed by seroconversion. Br J Dermatol. 1986 Nov;115(5):601-6. აბსტრაქტი

82. Rustin MH, Ridley CM, Smith MD, et al. The acute exanthem associated with seroconversion to human T-cell lymphotropic virus III in a homosexual man. J Infect. 1986 Mar;12(2):161-3. აბსტრაქტი

83. Tindall B, Barker S, Donovan B, et al. Characterization of the acute clinical illness associated with human immunodeficiency virus infection. Arch Intern Med. 1988 Apr;148(4):945-9. აბსტრაქტი

84. Sinicco A, Palestro G, Caramello P, et al. Acute HIV-1 infection: clinical and biological study of 12 patients. J Acquir Immune Defic Syndr. 1990;3(3):260-5. აბსტრაქტი

85. Hulsebosch HJ, Claessen FA, van Ginkel CJ, et al. Human immunodeficiency virus exanthem. J Am Acad Dermatol. 1990 Sep;23(3 Pt 1):483-6. აბსტრაქტი

86. Kingston M, French P, Higgins S, et al. UK national guidelines on the management of syphilis 2015. Int J STD AIDS. 2016 May;27(6):421-46. აბსტრაქტი

87. Janier M, Unemo M, Dupin N, et al. 2020 European guideline on the management of syphilis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2021 Mar;35(3):574-88.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

88. National Comprehensive Cancer Network. NCCN guideline: Kaposi sarcoma. 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

89. Esser S, Schöfer H, Hoffmann C, et al. S1 guidelines for the Kaposi sarcoma. J Dtsch Dermatol Ges. 2022 Jun;20(6):892-904.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

90. Rosado FG, Itani DM, Coffin CM, et al. Utility of immunohistochemical staining with FLI1, D2-40, CD31, and CD34 in the diagnosis of acquired immunodeficiency syndrome-related and non-acquired immunodeficiency syndrome-related Kaposi sarcoma. Arch Pathol Lab Med. 2012 Mar;136(3):301-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

91. Maurer T, Ponte M, Leslie K. HIV-associated Kaposi's sarcoma with a high CD4 count and a low viral load. N Engl J Med. 2007 Sep 27;357(13):1352-3. აბსტრაქტი

92. Mallal S, Phillips E, Carosi G, et al; PREDICT-1 Study Team. HLA-B*5701 screening for hypersensitivity to abacavir. N Engl J Med. 2008 Feb 7;358(6):568-79.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

93. Potthoff A, Brockmeyer NH, Gelbrich G, et al; Competence Center Cardiac Insufficiency and the Competence Network HIV/AIDS. Lipodystrophy: a sign for metabolic syndrome in patients of the HIV-HEART study. J Dtsch Dermatol Ges. 2010 Feb;8(2):92-8. აბსტრაქტი

94. Falutz J, Mamputu JC, Potvin D, et al. Effects of tesamorelin (TH9507), a growth hormone-releasing factor analog, in human immunodeficiency virus-infected patients with excess abdominal fat: a pooled analysis of two multicenter, double-blind placebo-controlled phase 3 trials with safety extension data. J Clin Endocrinol Metab. 2010 Sep;95(9):4291-304.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს