ორგანოფოსფატებით მოწამვლა

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Eddleston M, Buckley NA, Eyer P, et al. Management of acute organophosphorus pesticide poisoning. Lancet. 2008 Feb 16;371(9612):597-607.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Eddleston M, Juszczak E, Buckley NA, et al; Ox-Col Poisoning Study collaborators. Multiple-dose activated charcoal in acute self-poisoning: a randomised controlled trial. Lancet. 2008 Feb 16;371(9612):579-87.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Buckley NA, Eddleston M, Li Y, et al. Oximes for acute organophosphate pesticide poisoning. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Feb 16;(2):CD005085.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Eddleston M, Eyer P, Worek F, et al. Pralidoxime in acute organophosphorus insecticide poisoning - a randomised controlled trial. PLoS Med. 2009 Jun 30;6(6):e1000104.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Gunnell D, Eddleston M, Phillips MR, et al. The global distribution of fatal pesticide self-poisoning: systematic review. BMC Public Health. 2007 Dec 21;7:357.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

2. Gummin DD, Mowry JB, Beuhler MC, et al. 2019 Annual report of the American Association of Poison Control Centers' National Poison Data System (NPDS): 37th annual report. Clin Toxicol (Phila). 2020 Dec;58(12):1360-541.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

3. Lotti M, Moretto A. Organophosphate-induced delayed polyneuropathy. Toxicol Rev. 2005;24(1):37-49. აბსტრაქტი

4. Ajdacic-Gross V, Weiss MG, Ring M, et al. Methods of suicide: international suicide patterns derived from the WHO mortality database. Bull World Health Organ. 2008 Sep;86(9):726-32.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

5. Gajalakshmi V, Peto R. Suicide rates in rural Tamil Nadu, South India: verbal autopsy of 39 000 deaths in 1997-98. Int J Epidemiol. 2007 Feb;36(1):203-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

6. Abeyasinghe R, Gunnell D. Psychological autopsy study of suicide in three rural and semi-rural districts of Sri Lanka. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2008 Apr;43(4):280-5. აბსტრაქტი

7. Phillips MR, Yang G, Zhang Y, et al. Risk factors for suicide in China: a national case-control psychological autopsy study. Lancet. 2002 Nov 30;360(9347):1728-36. აბსტრაქტი

8. Fleischmann A, Bertolote JM, De Leo D, et al. Characteristics of attempted suicides seen in emergency-care settings of general hospitals in eight low- and middle-income countries. Psychol Med. 2005 Oct;35(10):1467-74. აბსტრაქტი

9. Eddleston M, Buckley NA, Gunnell D, et al. Identification of strategies to prevent death after pesticide self-poisoning using a Haddon matrix. Inj Prev. 2006 Oct;12(5):333-7. აბსტრაქტი

10. Davies JO, Eddleston M, Buckley NA, et al. Predicting outcome in acute organophosphorus poisoning with a poison severity score or the Glasgow coma scale. QJM. 2008 May;101(5):371-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

11. Eddleston M, Worek F, Eyer P, et al. Poisoning with the S-Alkyl organophosphorus insecticides profenofos and prothiofos. QJM. 2009 Nov;102(11):785-92.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

12. Eddleston M, Buckley NA, Eyer P, et al. Management of acute organophosphorus pesticide poisoning. Lancet. 2008 Feb 16;371(9612):597-607.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

13. Shihana F, Worek F, Dassanayake GA, et al. Evaluation of the accuracy of "ChE check mobile" in measurement of acetylcholinesterase in pesticide poisoning. Clin Toxicol (Phila). 2019 Jun;57(6):411-4. აბსტრაქტი

14. Abedin MJ, Sayeed AA, Basher A, et al. Open-label randomized clinical trial of atropine bolus injection versus incremental boluses plus infusion for organophosphate poisoning in Bangladesh. J Med Toxicol. 2012 Jun;8(2):108-17. აბსტრაქტი

15. Li Y, Tse ML, Gawarammana I, et al. Systematic review of controlled clinical trials of gastric lavage in acute organophosphorus pesticide poisoning. Clin Toxicol (Phila). 2009 Mar;47(3):179-92. აბსტრაქტი

16. Eddleston M, Juszczak E, Buckley NA, et al; Ox-Col Poisoning Study collaborators. Multiple-dose activated charcoal in acute self-poisoning: a randomised controlled trial. Lancet. 2008 Feb 16;371(9612):579-87.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

17. Banerjee I, Tripathi SK, Roy AS. A study on comparative evaluation of add-on pralidoxime therapy over atropine in the management of organophosphorus poisoning in a tertiary care hospital. JK Science. 2011 Apr-Jun;13(2):65-9.სრული ტექსტი

18. Banerjee I, Tripathi SK, Roy AS. Efficacy of pralidoxime in organophosphorus poisoning: revisiting the controversy in Indian setting. J Postgrad Med. 2014 Jan-Mar;60(1):27-30.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Buckley NA, Eddleston M, Li Y, et al. Oximes for acute organophosphate pesticide poisoning. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Feb 16;(2):CD005085.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

20. Blumenberg A, Benabbas R, deSouza IS, et al. Utility of 2-Pyridine Aldoxime Methyl Chloride (2-PAM) for Acute Organophosphate Poisoning: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Med Toxicol. 2018 Mar;14(1):91-98.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

21. Eddleston M, Eyer P, Worek F, et al. Pralidoxime in acute organophosphorus insecticide poisoning - a randomised controlled trial. PLoS Med. 2009 Jun 30;6(6):e1000104.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

22. Thiermann H, Zilker T, Eyer F, et al. Monitoring of neuromuscular transmission in organophosphate pesticide-poisoned patients. Toxicol Lett. 2009 Dec 15;191(2-3):297-304. აბსტრაქტი

23. Konickx LA, Worek F, Jayamanne S, et al. Reactivation of plasma butyrylcholinesterase by pralidoxime chloride in patients poisoned by WHO class II toxicity organophosphorus insecticides. Toxicol Sci. 2013 Dec;136(2):274-83.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

24. Roberts DM, Aaron CK. Management of acute organophosphorus pesticide poisoning. BMJ. 2007 Mar 24;334(7594):629-34. აბსტრაქტი

25. Alahakoon C, Dassanayake TL, Gawarammana IB, et al. Prediction of organophosphorus insecticide-induced intermediate syndrome with stimulated concentric needle single fibre electromyography. PLoS One. 2018 Sep 27;13(9):e0203596.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

26. Perera PM, Jayamanna SF, Hettiarachchi R, et al. A phase II clinical trial to assess the safety of clonidine in acute organophosphorus pesticide poisoning. Trials. 2009 Aug 20;10:73. აბსტრაქტი

27. Eddleston M. Novel clinical toxicology and pharmacology of organophosphorus insecticide self-poisoning. Annu Rev Pharmacol Toxicol. 2019 Jan 6;59:341-60. აბსტრაქტი

28. Brvar M, Chan MY, Dawson AH, et al. Magnesium sulfate and calcium channel blocking drugs as antidotes for acute organophosphorus insecticide poisoning - a systematic review and meta-analysis. Clin Toxicol (Phila). 2018 Mar 20;56(8):725-36. აბსტრაქტი

29. Roberts DM, Buckley NA. Alkalinisation for organophosphorus pesticide poisoning. Cochrane Database Syst Rev. 2005 Jan 25;(1):CD004897.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

30. Yu S, Yu S, Zhang L, et al. Efficacy and outcomes of lipid resuscitation on organophosphate poisoning patients: A systematic review and meta-analysis. Am J Emerg Med. 2018 Nov 17. [Epub ahead of print] აბსტრაქტი

31. Dassanayake TL, Weerasinghe VS, Gawarammana I, et al. Subacute and chronic neuropsychological sequalae of acute organophosphate pesticide self-poisoning: a prospective cohort study from Sri Lanka. Clin Toxicol (Phila). 2021 Feb;59(2):118-30. აბსტრაქტი

32. Pannu AK, Bhalla A, Vishnu RI, et al. Organophosphate induced delayed neuropathy after an acute cholinergic crisis in self-poisoning. Clin Toxicol (Phila). 2021 Jun;59(6):488-92. აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს