ოსტეოპოროზი

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Sakhaee K, Maalouf NM, Kumar R, et al. Nephrolithiasis-associated bone disease: pathogenesis and treatment options. Kidney Int. 2011 Feb;79(4):393-403.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Cosman F, de Beur SJ, LeBoff MS, et al. Clinician's guide to prevention and treatment of osteoporosis. Osteoporos Int. 2014 Oct;25(10):2359-81.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Qaseem A, Forciea MA, McLean RM, et al. Treatment of low bone density or osteoporosis to prevent fractures in men and women: a clinical practice guideline update from the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2017 Jun 6;166(11):818-39.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Bolland MJ, Grey A, Avenell A, et al. Calcium supplements with or without vitamin D and risk of cardiovascular events: reanalysis of the Women's Health Initiative limited access dataset and meta-analysis. BMJ. 2011 Apr 19;342:d2040.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Eastell R, Rosen CJ, Black DM, et al. Pharmacological management of osteoporosis in postmenopausal women: an Endocrine Society* clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2019 May 1;104(5):1595-622.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Greenspan SL, Perera S, Ferchak MA, et al. Efficacy and safety of single-dose zoledronic acid for osteoporosis in frail elderly women: a randomized clinical trial. JAMA Intern Med. 2015 Jun;175(6):913-21.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Boonen S, Reginster JY, Kaufman JM, et al. Fracture risk and zoledronic acid therapy in men with osteoporosis. N Engl J Med. 2012 Nov 1;367(18):1714-23.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Consensus development conference: diagnosis, prophylaxis and treatment of osteoporosis. Am J Med. 1993 Jun;94(6):646-50. აბსტრაქტი

2. NIH Consensus Development Panel on Osteoporosis Prevention, Diagnosis, and Therapy. Osteoporosis prevention, diagnosis, and therapy. JAMA. 2001 Feb 14;285(6):785-95. აბსტრაქტი

3. WHO Scientific Group on the Prevention and Management of Osteoporosis. Prevention and management of osteoporosis: report of a WHO scientific group. (WHO technical report series: 921.) Geneva, Switzerland: WHO; 2000.სრული ტექსტი

4. Harvey N, Dennison E, Cooper C. Osteoporosis: impact on health and economics. Nat Rev Rheumatol. 2010 Feb;6(2):99-105. აბსტრაქტი

5. US Department of Health and Human Services. Bone health and osteoporosis: a report of the Surgeon General. Oct 2004 [internet publication].სრული ტექსტი

6. O'Neill S, MacLennan A, Bass S, et al. Guidelines for the management of postmenopausal osteoporosis for GPs. Aust Fam Physician. 2004 Nov;33(11):910-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

7. Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Management of osteoporosis and the prevention of fragility fractures: a national clinical guideline. Mar 2015 [internet publication].სრული ტექსტი

8. Poole KE, Compston JE. Osteoporosis and its management. BMJ. 2006 Dec 16;333(7581):1251-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

9. Khosla S. Update in male osteoporosis. J Clin Endocrinol Metab. 2010 Jan;95(1):3-10.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

10. Manolagas SC. Birth and death of bone cells: basic regulatory mechanisms and implications for the pathogenesis and treatment of osteoporosis. Endocr Rev. 2000 Apr;21(2):115-37.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

11. Manolagas SC. Cell number versus cell vigor: what really matters to a regenerating skeleton? Endocrinology. 1999 Oct;140(10):4377-81.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

12. Turner CH, Robling AG, Duncan RL, et al. Do bone cells behave like a neuronal network? Calcif Tissue Int. 2002 Jun;70(6):435-42. აბსტრაქტი

13. Suda T, Takahashi N, Martin TJ. Modulation of osteoclast differentiation. Endocr Rev. 1992 Feb;13(1):66-80. აბსტრაქტი

14. Zerwekh JE, Sakhaee K, Breslau NA, et al. Impaired bone formation in male idiopathic osteoporosis: further reduction in the presence of concomitant hypercalciuria. Osteoporos Int. 1992 May;2(3):128-34. აბსტრაქტი

15. Sakhaee K, Maalouf NM, Kumar R, et al. Nephrolithiasis-associated bone disease: pathogenesis and treatment options. Kidney Int. 2011 Feb;79(4):393-403.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

16. Kostenuik PJ. Osteoprotegerin and RANKL regulate bone resorption, density, geometry and strength. Curr Opin Pharmacol. 2005 Dec;5(6):618-25. აბსტრაქტი

17. Boyle WJ, Simonet WS, Lacey DL. Osteoclast differentiation and activation. Nature. 2003 May 15;423(6937):337-42. აბსტრაქტი

18. Black DM, Cummings SR, Karpf DB, et al. Randomised trial of effect of alendronate on risk of fracture in women with existing vertebral fractures. Lancet. 1996 Dec 7;348(9041):1535-41. აბსტრაქტი

19. Cummings SR, Black DM, Thompson DE, et al. Effect of alendronate on risk of fracture in women with low bone density but without vertebral fractures: results from the Fracture Intervention Trial. JAMA. 1998 Dec 23-30;280(24):2077-82. აბსტრაქტი

20. Dennison E, Eastell R, Fall CH, et al. Determinants of bone loss in elderly men and women: a prospective study. Osteoporos Int. 1999;10(5):384-91. აბსტრაქტი

21. Burger H, de Laet CE, van Daele PL, et al. Risk factors for increased bone loss in an elderly population: the Rotterdam Study. Am J Epidemiol. 1998 May 1;147(9):871-9. აბსტრაქტი

22. Law MR, Hackshaw AK. A meta-analysis of cigarette smoking, bone mineral density and risk of hip fracture: recognition of a major effect. BMJ. 1997 Oct 4;315(7112):841-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

23. Jackson RD, LaCroix AZ, Gass M, et al; Women's Health Initiative Investigators. Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures. N Engl J Med. 2006 Feb 16;354(7):669-83.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

24. Mazziotti G, Angeli A, Bilezikian JP, et al. Glucocorticoid-induced osteoporosis: an update. Trends Endocrinol Metab. 2006 May-Jun;17(4):144-9. აბსტრაქტი

25. Liu J, Li X, Fan L, et al. Proton pump inhibitors therapy and risk of bone diseases: an update meta-analysis. Life Sci. 2019 Feb 1;218:213-23. აბსტრაქტი

26. Lakatos P. Thyroid hormones: beneficial or deleterious for bone? Calcif Tissue Int. 2003 Sep;73(3):205-9. აბსტრაქტი

27. Casele HL. The use of unfractionated heparin and low molecular weight heparins in pregnancy. Clin Obstet Gynecol. 2006 Dec;49(4):895-905. აბსტრაქტი

28. Petty SJ, O'Brien TJ, Wark JD. Anti-epileptic medication and bone health. Osteoporos Int. 2007 Feb;18(2):129-42. აბსტრაქტი

29. Wang A, Obertová Z, Brown C, et al. Risk of fracture in men with prostate cancer on androgen deprivation therapy: a population-based cohort study in New Zealand. BMC Cancer. 2015 Nov 2;15:837.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

30. Ross RW, Small EJ. Osteoporosis in men treated with androgen deprivation therapy for prostate cancer. J Urol. 2002 May;167(5):1952-6. აბსტრაქტი

31. Wright LE, Harhash AA, Kozlow WM, et al. Aromatase inhibitor-induced bone loss increases the progression of estrogen receptor-negative breast cancer in bone and exacerbates muscle weakness in vivo. Oncotarget. 2017 Jan 31;8(5):8406-19.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

32. US Preventive Services Task Force, Grossman DC, Curry SJ, et al. Vitamin D, calcium, or combined supplementation for the primary prevention of fractures in community-dwelling adults: US Preventive Services Task Force recommendation statement. JAMA. 2018 Apr 17;319(15):1592-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

33. Burt LA, Billington EO, Rose MS, et al. Effect of high-dose vitamin D supplementation on volumetric bone density and bone strength: a randomized clinical trial. JAMA. 2019 Aug 27;322(8):736-45.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

34. Cosman F, de Beur SJ, LeBoff MS, et al. Clinician's guide to prevention and treatment of osteoporosis. Osteoporos Int. 2014 Oct;25(10):2359-81.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

35. Delmas PD, Bjarnason NH, Mitlak BH, et al. Effects of raloxifene on bone mineral density, serum cholesterol concentrations, and uterine endometrium in postmenopausal women. N Engl J Med. 1997 Dec 4;337(23):1641-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

36. Briot K, Roux C. Glucocorticoid-induced osteoporosis. RMD Open. 2015 Apr 8;1(1):e000014.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

37. Compston J, Cooper A, Cooper C, et al. UK clinical guideline for the prevention and treatment of osteoporosis. Arch Osteoporos. 2017 Dec;12(1):43.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

38. Hsu E, Nanes M. Advances in treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2017 Dec;24(6):411-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

39. Qaseem A, Snow V, Shekelle P, et al. Screening for osteoporosis in men: a clinical practice guideline from the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2008 May 6;148(9):680-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

40. Qaseem A, Forciea MA, McLean RM, et al. Treatment of low bone density or osteoporosis to prevent fractures in men and women: a clinical practice guideline update from the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2017 Jun 6;166(11):818-39.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

41. National Institute for Health and Care Excellence. Raloxifene and teriparatide for the secondary prevention of osteoporotic fragility fractures in postmenopausal women. Feb 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

42. Adams J, Bishop N. DXA in adults and children. In: Rosen CJ, Compston JE, Lian JB, et al, eds. Primer on the metabolic bone diseases and disorders of mineral metabolism. 7th ed. Washington, DC: American Society for Bone and Mineral Research; 2008:152-8.

43. Grados F, Fechtenbaum J, Flipon E, et al. Radiographic methods for evaluating osteoporotic vertebral fractures. Joint Bone Spine. 2009 May;76(3):241-7. აბსტრაქტი

44. Cheng X, Wang L, Wang Q, et al. Validation of quantitative computed tomography-derived areal bone mineral density with dual energy X-ray absorptiometry in an elderly Chinese population. Chin Med J (Engl). 2014;127(8):1445-9. აბსტრაქტი

45. Cann CE, Adams JE, Brown JK, et al. CTXA hip--an extension of classical DXA measurements using quantitative CT. PLoS One. 2014 Mar 17;9(3):e91904.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

46. Allende-Vigo MZ. The use of biochemical markers of bone turnover in osteoporosis. P R Health Sci J. 2007 Jun;26(2):91-5. აბსტრაქტი

47. Vasikaran S, Eastell R, Bruyère O, et al. Markers of bone turnover for the prediction of fracture risk and monitoring of osteoporosis treatment: a need for international reference standards. Osteoporos Int. 2011 Feb;22(2):391-420. აბსტრაქტი

48. Osteodensitometry in healthy postmenopausal women. Prescrire Int. 2008 Apr;17(94):68-72. აბსტრაქტი

49. Cummings SR, Cawthon PM, Ensrud KE, et al. BMD and risk of hip and nonvertebral fractures in older men: a prospective study and comparison with older women. J Bone Miner Res. 2006 Oct;21(10):1550-6. აბსტრაქტი

50. Moe S, Drüeke T, Cunningham J, et al. Definition, evaluation, and classification of renal osteodystrophy: a position statement from Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). Kidney Int. 2006 Jun;69(11):1945-53. აბსტრაქტი

51. US Preventive Services Task Force; Curry SJ, Krist AH, Owens DK, et al. Screening for osteoporosis to prevent fractures: US Preventive Services task force recommendation statement. JAMA. 2018 Jun 26;319(24):2521-31.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

52. Lim LS, Hoeksema LJ, Sherin K, et al. Screening for osteoporosis in the adult U.S. population: ACPM position statement on preventive practice. Am J Prev Med. 2009 Apr;36(4):366-75. აბსტრაქტი

53. Bolland MJ, Leung W, Tai V, et al. Calcium intake and risk of fracture: systematic review. BMJ. 2015 Sep 29;351:h4580.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

54. Bolland MJ, Avenell A, Baron JA, et al. Effect of calcium supplements on risk of myocardial infarction and cardiovascular events: meta-analysis. BMJ. 2010 Jul 29;341:c3691.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

55. Bolland MJ, Grey A, Avenell A, et al. Calcium supplements with or without vitamin D and risk of cardiovascular events: reanalysis of the Women's Health Initiative limited access dataset and meta-analysis. BMJ. 2011 Apr 19;342:d2040.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

56. Lewis JR, Calver J, Zhu K, et al. Calcium supplementation and the risks of atherosclerotic vascular disease in older women: results of a 5-year RCT and a 4.5-year follow-up. J Bone Miner Res. 2011 Jan;26(1):35-41.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

57. Jamal SA, Moe SM. Calcium builds strong bones, and more is better - correct? Well, maybe not. Clin J Am Soc Nephrol. 2012 Nov;7(11):1877-83.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

58. Russell RG, Watts NB, Ebetino FH, et al. Mechanisms of action of bisphosphonates: similarities and differences and their potential influence on clinical efficacy. Osteoporos Int. 2008 Jun;19(6):733-59. აბსტრაქტი

59. Bilezikian JP. Efficacy of bisphosphonates in reducing fracture risk in postmenopausal osteoporosis. Am J Med. 2009 Feb;122(2 Suppl):S14-21. აბსტრაქტი

60. Chesnut CH 3rd, Skag A, Christiansen C, et al. Effects of oral ibandronate administered daily or intermittently on fracture risk in postmenopausal osteoporosis. J Bone Miner Res. 2004 Aug;19(8):1241-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

61. Eastell R, Rosen CJ, Black DM, et al. Pharmacological management of osteoporosis in postmenopausal women: an Endocrine Society* clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2019 May 1;104(5):1595-622.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

62. Bianchi G, Sambrook P. Oral nitrogen-containing bisphosphonates: a systematic review of randomized clinical trials and vertebral fractures. Curr Med Res Opin. 2008 Sep;24(9):2669-77. აბსტრაქტი

63. Shane E, Burr D, Abrahamsen B, et al. Atypical subtrochanteric and diaphyseal femoral fractures: second report of a task force of the American Society for Bone and Mineral Research. J Bone Miner Res. 2014 Jan;29(1):1-23.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

64. Abrahamsen B. Adverse effects of bisphosphonates. Calcif Tissue Int. 2010 Jun;86(6):421-35. აბსტრაქტი

65. Lee S, Yin RV, Hirpara H, et al. Increased risk for atypical fractures associated with bisphosphonate use. Fam Pract. 2015 Jun;32(3):276-81.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

66. Wysowski DK, Chang JT. Alendronate and risedronate: reports of severe bone, joint and muscle pain. Arch Intern Med. 2005 Feb 14;165(3):346-7. აბსტრაქტი

67. Khan AA, Sándor GK, Dore E, et al. Bisphosphonate associated osteonecrosis of the jaw. J Rheumatol. 2009 Mar;36(3):478-90. აბსტრაქტი

68. Woo SB, Hellstein JW, Kalmar JR. Narrative [corrected] review: bisphosphonates and osteonecrosis of the jaws. Ann Intern Med. 2006 May 16;144(10):753-61. აბსტრაქტი

69. Adami S, Felsenberg D, Christiansen C, et al. Efficacy and safety of ibandronate given by intravenous injection once every 3 months. Bone. 2004 May;34(5):881-9. აბსტრაქტი

70. Stakkestad JA, Benevolenskaya LI, Stepan JJ, et al; Ibandronate Intravenous Study Group. Intravenous ibandronate injections given every three months: a new treatment option to prevent bone loss in postmenopausal women. Ann Rheum Dis. 2003 Oct;62(10):969-75.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

71. Papapoulos SE. Bisphosphonate actions: physical chemistry revisited. Bone. 2006 May;38(5):613-6. აბსტრაქტი

72. Greenspan SL, Perera S, Ferchak MA, et al. Efficacy and safety of single-dose zoledronic acid for osteoporosis in frail elderly women: a randomized clinical trial. JAMA Intern Med. 2015 Jun;175(6):913-21.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

73. Black DM, Reid IR, Boonen S, et al. The effect of 3 versus 6 years of zoledronic acid treatment of osteoporosis: a randomized extension to the HORIZON-Pivotal Fracture Trial (PFT). J Bone Miner Res. 2012 Feb;27(2):243-54.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

74. Black DM, Reid IR, Cauley JA, et al. The effect of 6 versus 9 years of zoledronic acid treatment in osteoporosis: a randomized second extension to the HORIZON-Pivotal Fracture Trial (PFT). J Bone Miner Res. 2015 May;30(5):934-44.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

75. Black DM, Delmas PD, Eastell R, et al. Once-yearly zoledronic acid for treatment of postmenopausal osteoporosis. N Engl J Med. 2007 May 3;356(18):1809-22.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

76. Nancollas GH, Tang R, Phipps RJ, et al. Novel insights into actions of bisphosphonates on bone: differences in interactions with hydroxyapatite. Bone. 2006 May;38(5):617-27. აბსტრაქტი

77. MacLean C, Newberry S, Maglione M, et al. Systematic review: comparative effectiveness of treatments to prevent fractures in men and women with low bone density or osteoporosis. Ann Intern Med. 2008 Feb 5;148(3):197-213.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

78. Sharma A, Einstein AJ, Vallakati A, et al. Risk of atrial fibrillation with use of oral and intravenous bisphosphonates. Am J Cardiol. 2014 Jun 1;113(11):1815-21. აბსტრაქტი

79. Pazianas M, Compston J, Huang CL. Atrial fibrillation and bisphosphonate therapy. J Bone Miner Res. 2010 Jan;25(1):2-10.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

80. Papapoulos S, Lippuner K, Roux C, et al. The effect of 8 or 5 years of denosumab treatment in postmenopausal women with osteoporosis: results from the FREEDOM Extension study. Osteoporos Int. 2015 Dec;26(12):2773-83.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

81. Cummings SR, San Martin J, McClung MR, et al; FREEDOM Trial. Denosumab for prevention of fractures in postmenopausal women with osteoporosis. N Engl J Med. 2009 Aug 20;361(8):756-65.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

82. Bone HG, Wagman RB, Brandi ML, et al. 10 years of denosumab treatment in postmenopausal women with osteoporosis: results from the phase 3 randomised FREEDOM trial and open-label extension. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017 Jul;5(7):513-23. აბსტრაქტი

83. Neer RM, Arnaud CD, Zanchetta JR, et al. Effect of parathyroid hormone (1-34) on fractures and bone mineral density in postmenopausal women with osteoporosis. N Engl J Med. 2001 May 10;344(19):1434-41.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

84. Barrionuevo P, Kapoor E, Asi N, et al. Efficacy of pharmacological therapies for the prevention of fractures in postmenopausal women: a network meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab. 2019 May 1;104(5):1623-30.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

85. Miller PD, Hattersley G, Riis BJ, et al. Effect of abaloparatide vs placebo on new vertebral fractures in postmenopausal women with osteoporosis: a randomized clinical trial. JAMA. 2016 Aug 16;316(7):722-33. აბსტრაქტი

86. Cosman F, Lane NE, Bolognese MA, et al. Effect of transdermal teriparatide administration on bone mineral density in postmenopausal women. J Clin Endocrinol Metab. 2010 Jan;95(1):151-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

87. Black DM, Schwartz AV, Ensrud KE, et al. Effects of continuing or stopping alendronate after 5 years of treatment: the Fracture Intervention Trial Long-term Extension (FLEX): a randomized trial. JAMA. 2006 Dec 27;296(24):2927-38.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

88. Ettinger B, Black DM, Mitlak BH, et al. Reduction of vertebral fracture risk in postmenopausal women with osteoporosis treated with raloxifene: results from a 3-year randomized clinical trial. Multiple Outcomes of Raloxifene Evaluation (MORE) Investigators. JAMA. 1999 Aug 18;282(7):637-45.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

89. Pinkerton JV, Thomas S, Dalkin AC. Osteoporosis treatment and prevention for postmenopausal women: current and future therapeutic options. Clin Obstet Gynecol. 2013 Dec;56(4):711-21. აბსტრაქტი

90. Santen RJ, Allred DC, Ardoin SP, et al. Postmenopausal hormone therapy: an Endocrine Society scientific statement. J Clin Endocrinol Metab. 2010 Jul;95(7 suppl 1):s1-66.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

91. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. Hormone replacement therapy (HRT): further information on the known increased risk of breast cancer with HRT and its persistence after stopping. Aug 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

92. Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. Type and timing of menopausal hormone therapy and breast cancer risk: individual participant meta-analysis of the worldwide epidemiological evidence. Lancet. 2019 Sep 28;394(10204):1159-68.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

93. Anderson GL, Limacher M, Assaf AR, et al. Effects of conjugated equine estrogen in postmenopausal women with hysterectomy: the Women's Health Initiative randomized controlled trial. JAMA. 2004 Apr 14;291(14):1701-12. აბსტრაქტი

94. Sjögren LL, Mørch LS, Løkkegaard E. Hormone replacement therapy and the risk of endometrial cancer: a systematic review. Maturitas. 2016 Sep;91:25-35. აბსტრაქტი

95. Muñoz-Torres M, Alonso G, Raya MP. Calcitonin therapy in osteoporosis. Treat Endocrinol. 2004;3(2):117-32. აბსტრაქტი

96. Chesnut CH 3rd, Silverman S, Andriano K, et al; PROOF Study Group. A randomized trial of nasal spray salmon calcitonin in postmenopausal women with established osteoporosis: the Prevent Recurrence of Osteoporotic Fractures study. Am J Med. 2000 Sep;109(4):267-76. აბსტრაქტი

97. European Medicines Agency. European Medicines Agency recommends limiting long-term use of calcitonin medicines. Jul 2012 [internet publication].სრული ტექსტი

98. US Food and Drug Administration. Questions and answers: changes to the indicated population for Miacalcin (calcitonin-salmon). Sep 2015 [internet publication].სრული ტექსტი

99. Cosman F, Crittenden DB, Adachi JD, et al. Romosozumab treatment in postmenopausal women with osteoporosis. N Engl J Med. 2016 Oct 20;375(16):1532-43.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

100. Saag KG, Petersen J, Brandi ML, et al. Romosozumab or alendronate for fracture prevention in women with osteoporosis. N Engl J Med. 2017 Oct 12;377(15):1417-27.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

101. Liu Y, Cao Y, Zhang S, et al. Romosozumab treatment in postmenopausal women with osteoporosis: a meta-analysis of randomized controlled trials. Climacteric. 2018 Apr;21(2):189-95. აბსტრაქტი

102. Boonen S, Reginster JY, Kaufman JM, et al. Fracture risk and zoledronic acid therapy in men with osteoporosis. N Engl J Med. 2012 Nov 1;367(18):1714-23.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

103. Committee on Assessing the Need for Clinical Trials of Testosterone Replacement Therapy. 2004 executive summary. In: Liverman CT, Blazer DJ, eds. Testosterone and aging: clinical research directions. Washington, DC: The National Academic Press; 1-10.

104. Khosla S, Amin S, Orwoll E. Osteoporosis in men. Endocr Rev. 2008 Jun;29(4):441-64.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

105. Orwoll ES, Scheele WH, Paul S, et al. The effect of teriparatide [human parathyroid hormone (1-34)] therapy on bone density in men with osteoporosis. J Bone Miner Res. 2003 Jan;18(1):9-17.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

106. Kaufman JM, Orwoll E, Goemaere S, et al. Teriparatide effects on vertebral fractures and bone mineral density in men with osteoporosis: treatment and discontinuation of therapy. Osteoporos Int. 2005 May;16(5):510-6. აბსტრაქტი

107. Niimi R, Kono T, Nishihara A, et al. Analysis of daily teriparatide treatment for osteoporosis in men. Osteoporos Int. 2015 Apr;26(4):1303-9. აბსტრაქტი

108. Smith MR, Egerdie B, Hernández Toriz N, et al. Denosumab in men receiving androgen-deprivation therapy for prostate cancer. N Engl J Med. 2009 Aug 20;361(8):745-55.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

109. Buckley L, Guyatt G, Fink HA, et al. 2017 American College of Rheumatology guideline for the prevention and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis. Arthritis Rheumatol. 2017 Aug;69(8):1521-37.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

110. van Brussel MS, Bultink IE, Lems WF. Prevention of glucocorticoid-induced osteoporosis. Expert Opin Pharmacother. 2009 Apr;10(6):997-1005. აბსტრაქტი

111. Devogelaer JP, Adler RA, Recknor C, et al. Baseline glucocorticoid dose and bone mineral density response with teriparatide or alendronate therapy in patients with glucocorticoid-induced osteoporosis. J Rheumatol. 2010 Jan;37(1):141-8. აბსტრაქტი

112. Cappuzzo KA, Delafuente JC. Teriparatide for osteoporosis. Ann Pharmacother. 2004 Feb;38(2):294-302. აბსტრაქტი

113. Tinetti ME, Baker DI, McAvay G, et al. A multifactorial intervention to reduce the risk of falling among elderly people living in the community. N Engl J Med. 1994 Sep 29;331(13):821-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას