მენტალური სტატუსის ცვლილების შეფასება

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Han JH, Wilber ST. Altered mental status in older patients in the emergency department. Clin Geriatr Med. 2013 Feb;29(1):101-36.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Lehman RK, Mink J. Altered mental status. Clin Pediatr Emerg Med. 2008;9:68-75.

გამოყენებული სტატიები

1. Han JH, Wilber ST. Altered mental status in older patients in the emergency department. Clin Geriatr Med. 2013 Feb;29(1):101-36.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

2. Wilber ST, Ondrejka JE. Altered mental status and delirium. Emerg Med Clin North Am. 2016 Aug;34(3):649-65. აბსტრაქტი

3. Xiao HY, Wang YX, Xu TD, et al. Evaluation and treatment of altered mental status patients in the emergency department: life in the fast lane. World J Emerg Med. 2012;3(4):270-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

4. Aslaner MA, Boz M, Çelik A, et al. Etiologies and delirium rates of elderly ED patients with acutely altered mental status: a multicenter prospective study. Am J Emerg Med. 2017 Jan;35(1):71-6. აბსტრაქტი

5. Young J, Inouye SK. Delirium in older people. BMJ. 2007 Apr 21;334(7598):842-6. აბსტრაქტი

6. Lehman RK, Mink J. Altered mental status. Clin Pediatr Emerg Med. 2008;9:68-75.

7. Ruff RM, Iverson GL, Barth JT, et al. Recommendations for diagnosing a mild traumatic brain injury: a National Academy of Neuropsychology education paper. Arch Clin Neuropsychol. 2009 Feb;24(1):3-10. აბსტრაქტი

8. National Institute for Health and Care Excellence. Delirium: prevention, diagnosis and management. 14 March 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

9. Huff JS, Melnick ER, Tomaszewski CA, et al; American College of Emergency Physicians. Clinical policy: critical issues in the evaluation and management of adult patients presenting to the emergency department with seizures. Ann Emerg Med. 2014 Apr;63(4):437-47;e15.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

10. Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, et al; National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee. Seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. Hypertension. 2003 Dec;42(6):1206-52.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

11. van den Born BH, Lip GYH, Brguljan-Hitij J, et al. ESC Council on hypertension position document on the management of hypertensive emergencies. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2019 Jan 1;5(1):37-46.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

12. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th ed., (DSM-5). Washington, DC: American Psychiatric Publishing; 2013.

13. Cole MG, Ciampi A, Belzile E, et al. Persistent delirium in older hospital patients: a systematic review of frequency and prognosis. Age Ageing. 2009 Jan;38(1):19-26.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

14. Ferrer R, Martin-Loeches I, Phillips G, et al. Empiric antibiotic treatment reduces mortality in severe sepsis and septic shock from the first hour: results from a guideline-based performance improvement program. Crit Care Med. 2014 Aug;42(8):1749-55. აბსტრაქტი

15. National Institute for Health and Care Excellence. Sepsis: recognition, diagnosis and early management. 13 September 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

16. Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock: 2016. Crit Care Med. 2017 Mar;45(3):486-552. აბსტრაქტი

17. Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. The Third International Consensus definitions for sepsis and septic shock (Sepsis-3). JAMA. 2016 Feb 23;315(8):801-10.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

18. Royal College of Physicians. National Early Warning Score (NEWS) 2. December 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

19. American College of Emergency Physicians (ACEP) Expert Panel on Sepsis. DART: an evidence-driven tool to guide the early recognition and treatment of sepsis and septic shock. 2016 [internet publication].სრული ტექსტი

20. Society of Critical Care Medicine. Surviving Sepsis Campaign Hour-1 Bundle. 2019 [internet publication]. სრული ტექსტი

21. Marcantonio ER. Delirium in hospitalized older adults. N Engl J Med. 2017 Oct 12;377(15):1456-66.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

22. Boucher V, Lamontagne ME, Nadeau A, et al. Unrecognized incident delirium in older emergency department patients. J Emerg Med. 2019 Oct;57(4):535-42. აბსტრაქტი

23. Han JH, Zimmerman EE, Cutler N, et al. Delirium in older emergency department patients: recognition, risk factors, and psychomotor subtypes. Acad Emerg Med. 2009 Mar;16(3):193-200.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

24. Wong CL, Holroyd-Leduc J, Simel DL, et al. Does this patient have delirium?: value of bedside instruments. JAMA. 2010 Aug 18;304(7):779-86. აბსტრაქტი

25. Han JH, Wilson A, Graves AJ, et al. Validation of the Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit in older emergency department patients. Acad Emerg Med. 2014 Feb;21(2):180-7. აბსტრაქტი

26. Inouye SK, Kosar CM, Tommet D, et al. The CAM-S: development and validation of a new scoring system for delirium severity in 2 cohorts. Ann Intern Med. 2014 Apr 15;160(8):526-33. აბსტრაქტი

27. Marcantonio ER, Ngo LH, O'Connor M, et al. 3D-CAM: derivation and validation of a 3-minute diagnostic interview for CAM-defined delirium: a cross-sectional diagnostic test study. Ann Intern Med. 2014 Oct 21;161(8):554-61.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

28. De J, Wand AP. Delirium Screening: a systematic review of delirium screening tools in hospitalized patients. Gerontologist. 2015 Dec;55(6):1079-99.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

29. Neto AS, Nassar AP Jr, Cardoso SO, et al. Delirium screening in critically ill patients: a systematic review and meta-analysis. Crit Care Med. 2012 Jun;40(6):1946-51. აბსტრაქტი

30. Jones RN, Cizginer S, Pavlech L, et al. Assessment of instruments for measurement of delirium severity: a systematic review. JAMA Intern Med. 2019 Feb 1;179(2):231-9. აბსტრაქტი

31. Quispel-Aggenbach DWP, Holtman GA, Zwartjes HAHT, et al. Attention, arousal and other rapid bedside screening instruments for delirium in older patients: a systematic review of test accuracy studies. Age Ageing. 2018 Sep 1;47(5):644-53.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

32. National Institute for Health and Care Excellence. Dementia: assessment, management and support for people living with dementia and their carers. 20 June 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

33. 4AT. Rapid clinical test for delirium. 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

34. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. "Mini-mental state": a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res. 1975 Nov;12(3):189-98. აბსტრაქტი

35. Mitchell AJ. A meta-analysis of the accuracy of the mini-mental state examination in the detection of dementia and mild cognitive impairment. J Psychiatr Res. 2009 Jan;43(4):411-31. აბსტრაქტი

36. Arevalo-Rodriguez I, Smailagic N, Roqué I Figuls M, et al. Mini-Mental State Examination (MMSE) for the detection of Alzheimer's disease and other dementias in people with mild cognitive impairment (MCI). Cochrane Database Syst Rev. 2015 Mar 5;(3):CD010783.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

37. Tsoi KK, Chan JY, Hirai HW, et al. Cognitive tests to detect dementia: a systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med. 2015 Sep;175(9):1450-8. აბსტრაქტი

38. Nasreddine ZS, Phillips NA, Bédirian V, et al. The Montreal cognitive assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. J Am Geriatr Soc. 2005 Apr;53(4):695-9. აბსტრაქტი

39. Smith T, Gildeh N, Holmes C. The Montreal cognitive assessment: validity and utility in a memory clinic setting. Can J Psychiatry. 2007 May;52(5):329-32. აბსტრაქტი

40. Dalrymple-Alford JC, MacAskill MR, Nakas CT, et al. The MoCA: well-suited screen for cognitive impairment in Parkinson disease. Neurology. 2010 Nov 9;75(19):1717-25. აბსტრაქტი

41. Morandi A, McCurley J, Vasilevskis EE, et al. Tools to detect delirium superimposed on dementia: a systematic review. J Am Geriatr Soc. 2012 Nov;60(11):2005-13.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

42. Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Risk reduction and management of delirium. March 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

43. Sidhu KS, Balon R, Ajluni V, et al. Standard EEG and the difficult-to-assess mental status. Ann Clin Psychiatry. 2009 Apr-Jun;21(2):103-8. აბსტრაქტი

44. Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, et al; American Heart Association Stroke Council. 2018 guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2018 Mar;49(3):e46-110.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

45. Rondon-Berrios H, Argyropoulos C, Ing TS, et al. Hypertonicity: clinical entities, manifestations and treatment. World J Nephrol. 2017 Jan 6;6(1):1-13. აბსტრაქტი

46. Hoorn EJ, Zietse R. Diagnosis and treatment of hyponatremia: compilation of the guidelines. J Am Soc Nephrol. 2017 May;28(5):1340-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

47. Turner JJO. Hypercalcaemia - presentation and management. Clin Med (Lond). 2017 Jun;17(3):270-3.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

48. Vilstrup H, Amodio P, Bajaj J, et al. Hepatic encephalopathy in chronic liver disease: 2014 practice guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases and the European Association for the Study of the Liver. Hepatology. 2014 Aug;60(2):715-35.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

49. McGill F, Heyderman RS, Panagiotou S, et al. Acute bacterial meningitis in adults. Lancet. 2016 Dec 17;388(10063):3036-47. აბსტრაქტი

50. Gonzalez H, Koralnik IJ, Marra CM. Neurosyphilis. Semin Neurol. 2019 Aug;39(4):448-55. აბსტრაქტი

51. Brouwer MC, Tunkel AR, McKhann GM 2nd, et al. Brain abscess. N Engl J Med. 2014 Jul 31;371(5):447-56. აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას