განხილვები პაციენტთან

CKD მქონე პაციენტებმა აქტიური როლი უნდა შეასრულონ თავისი დაავადების მართვაში და დაავადების პროგრესირების მონიტორინგში უფრო შორსწასულ სტადიებამდე, როგორიცაა 4-5. დიეტური თერაპია, როგორიცაა კალიუმის, ფოსფორის და მარილის, ცილების და სითხეების შეზღუდვა, ჩვეულებრივ, რეკომენდებული 3-5 სტადიებზე. [ Cochrane Clinical Answers logo ] [ Cochrane Clinical Answers logo ] ცხოვრების სტილის შეცვლა, რაც მოიცავს სამედიცინო წესების დაცვას, გლიკემიური კონტროლის ოპტიმიზაციას და არტერიული წნევის კონტროლს, წარმოადგენს ძირითად ფაქტორებს, რომლებიც აყოვნებს CKD პროგრესირებას და თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპიის საჭიროებას. როდესაც პაციენტები CKD მე-4 სტადიაზე გადადიან, რეკომენდებულია, რომ დაესწრონ საგანმანათლებლო სესიებს CKD კლინიკაში, სადაც განიხილება დიალიზის სხვადასხვა მეთოდი, როგორიცაა ჰემოდიალიზი და პერიტონეული დიალიზი, რათა განსაზღვროს საუკეთესო ვარიანტი. გარდა ამისა, ამ დროს პაციენტები შეიძლება შეფასდნენ თირკმლის ტრანსპლანტაციაზე და გაიგზავნონ ტრანსპლანტაციის ცენტრში. პაციენტის განათლებისა და დიალიზის მეთოდის არჩევის შემდეგ, შეიძლება გაიცეს ქირურგიულ ჩარევაზე მიმართვა ექიმთან, დიალიზზე წვდომის განსათავსებლად.

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს