საერთაშორისო გაიდლაინები

ევროპა

ავტორი:National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ავტორი:National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2015

ჩრდილოეთი ამერიკა

ავტორი:American College of Radiology

ბოლო გამოქვეყნება:2013

ავტორი:Association for Vascular Access

ბოლო გამოქვეყნება:2011

ავტორი:Renal Physicians Association

ბოლო გამოქვეყნება:2010

დანარჩენი მსოფლიო

ავტორი:Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO)

ბოლო გამოქვეყნება:2017

ავტორი:Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO)

ბოლო გამოქვეყნება:2013

ავტორი:Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO)

ბოლო გამოქვეყნება:2013

ავტორი:Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO)

ბოლო გამოქვეყნება:2012

ავტორი:Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO)

ბოლო გამოქვეყნება:2012

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს