საერთაშორისო გაიდლაინები

ევროპა

გამოქვეყნებულია::National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2018

გამოქვეყნებულია::National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2015

დანარჩენი მსოფლიო

გამოქვეყნებულია::Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO)

ბოლო გამოქვეყნება:2017

გამოქვეყნებულია::Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO)

ბოლო გამოქვეყნება:2013

გამოქვეყნებულია::Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO)

ბოლო გამოქვეყნება:2013

გამოქვეყნებულია::Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO)

ბოლო გამოქვეყნება:2012

გამოქვეყნებულია::Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO)

ბოლო გამოქვეყნება:2012

ჩრდილოეთ ამერიკა

გამოქვეყნებულია::American College of Radiology

ბოლო გამოქვეყნება:2013

გამოქვეყნებულია::Association for Vascular Access

ბოლო გამოქვეყნება:2011

გამოქვეყნებულია::Renal Physicians Association

ბოლო გამოქვეყნება:2010

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით