კოქრეინის კლინიკური პასუხები

მტკიცებულების ქულები

მტკიცებულება B

დაავადების პროგრესირება, სიკვდილიანობა და კარდიოვასკულარული მოვლენები: არსებობს საშუალო ხარისხის მტკიცებულება, რომ კონტროლთან შედარებით, ACE ინჰიბიტორები უფრო ეფექტურია არტერიული წნევის შემცირების თვალსაზრისით თირკმლის ქრონიკული უკმარისობის მქონე ადამიანებში.[49]

მტკიცებულება B

დაავადების პროგრესია: არსებობს ზომიერი ხარისხის მტკიცებულება, რომ ანგიოტენზინ II რეცეპტორების ანტაგონისტები და კალციუმის არხების ბლოკატორები თანაბრად ეფექტურია თირკმლის ქრონიკული დაავადების მქონე პირების დაავადების პროგრესიის შემცირებისას.[63]

მტკიცებულება B

დაავადების პროგრესირება: არსებობს საშუალო ხარისხის მტკიცებულება, რომელიც არ აჩვენებს, არის თუ არა სტატინები კონტროლთან შედარებით უფრო ეფექტური დაავადების პროგრესირების ან თირკმლის საბოლოო სტადიის დაავადების (ESRD) შემცირების თვალსაზრისით თირკმლის ქრონიკული უკმარისობის მქონე ადამიანებში.[49]

მტკიცებულება C

დაავადების პროგრესირება და თირკმლის საბოლოო სტადიის დაავადება (ESRD): არსებობს დაბალი ხარისხის მტკიცებულება, რომ კონტროლთან შედარებით, ACE ინჰიბიტორები შეიძლება უფრო ეფექტური იყოს დაავადების პროგრესირების და თირკმლის საბოლოო სტადიის დაავადების (ESRD) რისკის შემცირების თვალსაზრისით თირკმლის ქრონიკული უკმარისობის მქონე პაციენტებში. ძალიან დაბალი ხარისხის მტკიცებულებები არ აჩვენებს, უფრო ეფექტურია თუ არა ACE ინჰიბიტორები სიკვდილიანობის შემცირების თვალსაზრისით თირკმლის ქრონიკული უკმარისობის მქონე ადამიანებში.[49]

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს