კრიტერიუმები

დიაგნოსტიკური კლასიფიკაცია[1]

  • სტადია 1: გორგლოვანი ფილტრაციის სიჩქარე (GFR) >90 მლ/წთ/1.73მ² და თირკმლის დაზიანების მტკიცებულება პათოლოგიურ დიაგნოზზე, ნორმიდან გადახრილი რადიოლოგიური ვიზუალიზაციის ან ლაბორატორიული გამოკვლევის შედეგებზე, როგორიცაა ჰემატურია და/ან პროტეინურია, დაყრდნობით

  • სტადია 2: GFR 60 - 89 მლ/წთ/1.73 მ²

  • სტადია 3a: GFR 45 - 59 მლ/წთ/1.73მ²

  • სტადია 3b: GFR 30 - 44 მლ/წთ/1.73მ²

  • სტადია 4: GFR 15 - 29 მლ/წთ/1.73 მ²

  • სტადია 5: GFR <15 მლ/წთ/1.73 მ²

თირკმლის დაზიანების კლინიკური მაჩვენებლები[1]

  • მიკროალბუმინურია 30-300 მგ/გ კრეატინინი/დღე

  • პროტეინურია: >300 მგ პროტეინურია/დღეში

  • ჰემატურია: >3 ერითროციტი მაღალი გადიდების ველში 2-ზე მეტ შემთხვევაში

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს