ეოზინოფილიის შეფასება

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Bain BJ. Blood cells: a practical guide. 5th ed. Oxford: Wiley-Blackwell; 2015.

Wechsler ME. Pulmonary eosinophilic syndromes. Immunol Allergy Clin North Am. 2007 Aug;27(3):477-92. აბსტრაქტი

Whetham J, Day JN, Armstrong M, et al. Investigation of tropical eosinophilia: assessing a strategy based on geographical area. J Infect. 2003 Apr;46(3):180-5. აბსტრაქტი

Nutman TB. Evaluation and differential diagnosis of marked, persistent eosinophilia. Immunol Allergy Clin North Am. 2007 Aug;27(3):529-49.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Bain BJ, Fletcher SH. Chronic eosinophilic leukemias and the myeloproliferative variant of the hypereosinophilic syndrome. Immunol Allergy Clin North Am. 2007 Aug;27(3):377-88. აბსტრაქტი

Helbig G. Advances in the diagnosis and treatment of eosinophilia. Curr Opin Hematol. 2014 Jan;21(1):3-7. აბსტრაქტი

Butt NM, Lambert J, Ali S, et al.; British Society for Haematology. Guideline for the investigation and management of eosinophilia. Br J Haematol. 2017 Feb;176(4):553-72.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Bain BJ. Blood cells: a practical guide. 5th ed. Oxford: Wiley-Blackwell; 2015.

2. Montgomery ND, Dunphy CH, Mooberry M, et al. Diagnostic complexities of eosinophilia. Arch Pathol Lab Med. 2013 Feb;137(2):259-69.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

3. Larsen RL, Savage NM. How I investigate eosinophilia. Int J Lab Hematol. 2019 Apr;41(2):153-61.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

4. Cacoub P, Musette P, Descamps V, et al. The DRESS syndrome: a literature review. Am J Med. 2011;124:588-597.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

5. Wechsler ME. Pulmonary eosinophilic syndromes. Immunol Allergy Clin North Am. 2007 Aug;27(3):477-92. აბსტრაქტი

6. Checkley AM, Chiodini PL, Dockrell DH, et al; British Infection Society and Hospital for Tropical Diseases. Eosinophilia in returning travellers and migrants from the tropics: UK recommendations for investigation and initial management. J Infect. 2010 Jan;60(1):1-20. აბსტრაქტი

7. Ehrhardt S, Burchard GD. [Eosinophilia in returning travelers and migrants]. Dtsch Arztebl. 2008;105(46):801-7.სრული ტექსტი

8. Whetham J, Day JN, Armstrong M, et al. Investigation of tropical eosinophilia: assessing a strategy based on geographical area. J Infect. 2003 Apr;46(3):180-5. აბსტრაქტი

9. Hage CA, Carmona EM, Epelbaum O, et al. Microbiological laboratory testing in the diagnosis of fungal infections in pulmonary and critical care practice. An official American Thoracic Society clinical practice guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2019 Sep 1;200(5):535-50.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

10. Groh M, Pagnoux C, Baldini C, et al. Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (Churg-Strauss) (EGPA) Consensus Task Force recommendations for evaluation and management. Eur J Intern Med. 2015 Sep;26(7):545-53.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

11. Bain BJ. Myeloid and lymphoid neoplasms with eosinophilia and abnormalities of PDGFRA, PDGFRB or FGFR1. Haematologica. 2010 May;95(5):696-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

12. Rudzki Z, Giles L, Cross NC, et al. Myeloid neoplasm with rearrangement of PDGFRA, but with no significant eosinophilia: should we broaden the World Health Organization definition of the entity? Br J Haematol. 2012 Mar;156(5):558. აბსტრაქტი

13. Bain BJ, Horny H-P, Hasserjian RP, et al. Chronic eosinophilic leukaemia, not otherwise specified. In: Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, et al., eds. WHO classification of tumours of haematopoietic and lymphoid tissues. 4th ed. Lyon, France: IARC Press; 2017:54-56.

14. Nutman TB. Evaluation and differential diagnosis of marked, persistent eosinophilia. Immunol Allergy Clin North Am. 2007 Aug;27(3):529-49.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

15. Caruana SR, Kelly HA, Ngeow JY, et al. Undiagnosed and potentially lethal parasite infections among immigrants and refugees in Australia. J Travel Med. 2006 Jul-Aug;13(4):233-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

16. Stauffer W, Walker P. Eosinophilia in refugees. Clin Infect Dis. 2006 Jun 1;42(11):1655-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

17. Al Samman M, Haque S, Long JD. Strongyloidiasis colitis: a case report and review of the literature. J Clin Gastroenterol. 1999 Jan;28(1):77-80. აბსტრაქტი

18. Seybolt LM, Christiansen D, Barnett ED. Diagnostic evaluation of newly arrived asymptomatic refugees with eosinophilia. Clin Infect Dis. 2006 Feb 1;42(3):363-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Walker NI, Croese J, Clouston AD, et al. Eosinophilic enteritis in northeastern Australia: pathology, association with Ancylostoma caninum, and implications. Am J Surg Pathol. 1995 Mar;19(3):328-37. აბსტრაქტი

20. Saubolle MA. Laboratory aspects in the diagnosis of coccidioidomycosis. Ann N Y Acad Sci. 2007 Sep;1111:301-14. აბსტრაქტი

21. Centers for Disease Control and Prevention. Information for healthcare professionals about valley fever (coccidioidomycosis). Jan 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

22. Agarwal R. Allergic bronchopulmonary aspergillosis. Chest. 2009 Mar;135(3):805-826. აბსტრაქტი

23. Hagen EC, Daha MR, Hermans J, et al; EC/BCR Project for ANCA Assay Standardization. Diagnostic value of standardized assays for anti-neutrophil cytoplasmic antibodies in idiopathic systemic vasculitis. Kidney Int. 1998 Mar;53(3):743-53.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

24. Lucendo AJ, Molina-Infante J,Arias Á, et al. Guidelines on eosinophilic esophagitis: evidence-based statements and recommendations for diagnosis and management in children and adults. United European Gastroenterol J. 2017 Apr;5(3):335-58.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

25. Chen JW, Kao JY. Eosinophilic esophagitis: update on management and controversies. BMJ 2017 Nov 13;359:j4482. აბსტრაქტი

26. Sperry SL, Shaheen NJ, Dellon ES. Toward uniformity in the diagnosis of eosinophilic esophagitis (EoE): the effect of guidelines on variability of diagnostic criteria for EoE. Am J Gastroenterol. 2011 May;106(5):824-32. აბსტრაქტი

27. Chen M, Olson K. Colonic graft-versus-host disease (GVHD) manifesting as eosinophilic colitis following autologous hematopoietic stem cell transplantation. Blood. 2013 May 16;121(20):4020.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

28. Wolpin BM, Weller PF, Katz JT, Levy BD, Loscalzo J. Clinical problem-solving. The writing on the wall. N Engl J Med. 2009 Oct 1;361(14):1387-92. აბსტრაქტი

29. Wells GC. Recurrent granulomatous dermatitis with eosinophilia. Trans St Johns Hosp Dermatol Soc. 1971;57(1):46-56. აბსტრაქტი

30. Shomali W, Gotlib J. World Health Organization-defined eosinophilic disorders: 2019 update on diagnosis, risk stratification, and management. Am J Hematol. 2019 Oct;94(10):1149-67.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

31. Bain BJ, Horny H-P, Arber DA, et al. Myeloid/lymphoid neoplasms with eosinophilia and rearrangements of PDGFRA, PDGFRB, FGFR1, or with PCM1-JAK2. In: Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, et al., eds. WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. 4th ed. IARC Press, Lyon; 2017:71-9.

32. Cools J, DeAngelo DJ, Gotlib J, et al. A tyrosine kinase created by fusion of the PDGFRA and FIP1L1 genes as a therapeutic target of imatinib in idiopathic hypereosinophilic syndrome. N Engl J Med. 2003 Mar 27;348(13):1201-14.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

33. Bain BJ, Fletcher SH. Chronic eosinophilic leukemias and the myeloproliferative variant of the hypereosinophilic syndrome. Immunol Allergy Clin North Am. 2007 Aug;27(3):377-88. აბსტრაქტი

34. Helbig G. Advances in the diagnosis and treatment of eosinophilia. Curr Opin Hematol. 2014 Jan;21(1):3-7. აბსტრაქტი

35. Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, et al., eds. WHO classification of tumours of haematopoietic and lymphoid tissues. 4th ed. Lyon, France: IARC Press; 2017.

36. Bain BJ, Ahmad S. Should myeloid and lymphoid neoplasms with PCM1-JAK2 and other rearrangements of JAK2 be recognized as specific entities? Br J Haematol. 2014 Sep;166(6):809-17. აბსტრაქტი

37. Walz C, Erben P, Ritter M, et al. Response of ETV6-FLT3-positive myeloid/lymphoid neoplasm with eosinophilia to inhibitors of FMS-like tyrosine kinase 3. Blood. 2011 Aug 25;118(8):2239-42.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

38. Stussi G, Tichelli A, Schanz U, et al. Hypereosinophilia with a low blast count as the initial manifestation of acute myeloid leukaemia with RUNX1-RUNX1T1. Br J Haematol. 2009 Aug;146(4):346.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

39. Arber DA, Orazi A, Hasserjian R, et al. The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid neoplasms and acute leukemia. Blood. 2016 May 19;127(20):2391-405. აბსტრაქტი

40. Roufosse F. Hypereosinophilic syndrome variants: diagnostic and therapeutic considerations. Haematologica. 2009 Sep;94(9):1188-93.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

41. Butt NM, Lambert J, Ali S, et al.; British Society for Haematology. Guideline for the investigation and management of eosinophilia. Br J Haematol. 2017 Feb;176(4):553-72.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

42. Chusid MJ, Dale DC, West BC, et al. The hypereosinophilic syndrome: analysis of fourteen cases with review of the literature. Medicine (Baltimore). 1975 Jan;54(1):1-27. აბსტრაქტი

43. Klion AD. How I treat hypereosinophilic syndromes. Blood. 2015 Aug 27;126(9):1069-77.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

44. O'Connell EM, Nutman TB. Eosinophilia in infectious diseases. Immunol Allergy Clin North Am. 2015 Aug;35(3):493-522. აბსტრაქტი

45. Grimbacher B, Holland SM, Gallin JI, et al. Hyper-IgE syndrome with recurrent infections--an autosomal dominant multisystem disorder. N Engl J Med. 1999 Mar 4;340(9):692-702.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

46. Zhang Q, Davis JC, Lamborn IT, et al. Combined immunodeficiency associated with DOCK8 mutations. N Engl J Med. 2009 Nov 19;361(21):2046-55.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

47. Zhang Y, Yu X, Ichikawa M, et al. Autosomal recessive phosphoglucomutase 3 (PGM3) mutations link glycosylation defects to atopy, immune deficiency, autoimmunity, and neurocognitive impairment. J Allergy Clin Immunol. 2014 May;133(5):1400-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

48. Williams KW, Milner JD, Freeman AF. Eosinophilia associated with disorders of immune deficiency or immune dysregulation. Immunol Allergy Clin North Am. 2015 Aug;35(3):523-44. აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას