დიფერენციული დიაგნოზები

თირკმლის ქრონიკული დაავადება

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

თირკმლის დაქვეითებული ფუნქცია კრეატინინის მომატებასტან ერთად ქრონიკულია (>3 თვე), თუმცა ეს შესაძლოა მწვავეც იყოს თირკმლის ქრონიკული დაავადების დროს.

კვლევები

შრატში მწვაედ მომატებული კრეატიტნი სადიაგნოსტიკოა AKI-თვის და დაქვეითებულ კლირენსზე მიუთითებს.

შრატში ქრონიკულად მომატებული კრეატინინის მიზეზი მხოლოდ დაქვეითებული გლომერულური ფილტრაციაა, გამონაკლისს წაარმოადგენს სუბიექტები დიდი კუთოვანი მასით და გარკვეული მედიკამენტები.

კრეატინინის მომატება დროთა განმავლობაში უზრუნველყოფს ქრონოლოგიურ პერსპექტივას და თირკმლის მწვავე დაავადების ქრონიკულისგან დიფერენცირებაში გვეხმარება.

24 საათიანი შარდის კვლევა კრეატინინის კლირენსისთვის გვიჩვენებს თრკმლის ფუნქციის დონეს; 131-I იოთალამატის გამოყენება განმსაზღვრელი ანალიზია ამ მიზნით.

კუნთების გაზრდილი მასა

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

კრეატინინის მომატება მცირეა და ტიპურად არ არის მწვავე.

კვლევები

შრატში კრეატინინის მწვავე მომატება სადიაგნოსტიკოა AKI-თვის.

კრეატინინის მცირედი მოამტება კუნთების გაზრდილი მასის გამო იშვიათად აღინიშნება.

კრეატინინის კლირენსისთვის 24 საათიანი შარდის კვლევა გვიჩვენებს თირკმლის ნორმალურ ფუნქციას.

მედიკამენტის გვერდითი ეფექტი

ნიშნები / სიმპტომები
კვლევები
ნიშნები / სიმპტომები

გარკვეულმა მედიკამენტებმა, როგორიცაა ციმეტიდინი, შესაძლოა გამოიწვიოს კრეატინინის მცირე და არამწვავე მომატება.

კვლევები

მედიკამენტის შეწყვეტამ უნდა განაპირობოს შრატის კრეატინინის ნორმალიზაცია.

კრეატინინის კლირენსისთვის 24 საათიანი შარდის კვლევა გვიჩვენებს თირკმლის ნორმალურ ფუნქციას.

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას