ნაწლავის იშემიური დაავადება-

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Björck M, Koelemay M, Acosta S, et al. Editor's choice - management of the diseases of mesenteric arteries and veins: clinical practice guidelines of the European Society of Vascular Surgery (ESVS). Eur J Vasc Endovasc Surg. 2017 Apr;53(4):460-510.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

American College of Radiology. ACR appropriateness criteria: radiologic management of mesenteric ischemia. 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

Tilsed JV, Casamassima A, Kurihara H, et al. ESTES guidelines: acute mesenteric ischaemia. Eur J Trauma Emerg Surg. 2016 Apr;42(2):253-70.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Brandt LJ, Feuerstadt P, Longstreth GF, et al. ACG clinical guideline: epidemiology, risk factors, patterns of presentation, diagnosis, and management of colon ischemia (CI). Am J Gastroenterol. 2015 Jan;110(1):18-44.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Bala M, Kashuk J, Moore EE, et al. Acute mesenteric ischemia: guidelines of the World Society of Emergency Surgery. World J Emerg Surg. 2017 Aug 7;12:38.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Brandt LJ, Boley SJ. AGA technical review on intestinal ischemia. Gastroenterology. 2000 May;118(5):954-68.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

2. Jarvinen O, Laurika J, Salenius JP, et al. Mesenteric infarction after aortoiliac surgery on the basis of 1752 operations from the National Vascular Registry. World J Surg. 1999 Mar;23(3):243-7. აბსტრაქტი

3. Hagihara PF, Ernst CB, Griffen WO Jr. Incidence of ischemic colitis following abdominal aortic reconstruction. Surg Gynecol Obstet. 1979 Oct;149(4):571-3. აბსტრაქტი

4. Newman JR, Cooper MA. Lower gastrointestinal bleeding and ischemic colitis. Can J Gastroenterol. 2002 Sep;16(9):597-600. აბსტრაქტი

5. Higgins PD, Davis KJ, Laine L. Systematic review: the epidemiology of ischaemic colitis. Aliment Pharmacol Ther. 2004 Apr 1;19(7):729-38.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

6. Chang L, Kahler KH, Sarawate C, et al. Assessment of potential risk factors associated with ischaemic colitis. Neurogastroenterol Motil. 2008 Jan;20(1):36-42. აბსტრაქტი

7. Stoney RJ, Cunningham CG. Acute mesenteric ischemia. Surgery. 1993 Sep;114(3):489-90. აბსტრაქტი

8. Acosta S, Ogren M, Sternby NH, et al. Incidence of acute thrombo-embolic occlusion of the superior mesenteric artery: a population-based study. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2004 Feb;27(2):145-50.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

9. Björck M, Koelemay M, Acosta S, et al. Editor's choice - management of the diseases of mesenteric arteries and veins: clinical practice guidelines of the European Society of Vascular Surgery (ESVS). Eur J Vasc Endovasc Surg. 2017 Apr;53(4):460-510.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

10. Montgomery RA, Venbrux AC, Bulkley GB. Mesenteric vascular insufficiency. Curr Probl Surg. 1997 Dec;34(12):941-1025. აბსტრაქტი

11. Kaleya RN, Boley SJ. Acute mesenteric vasular disease. In: Veith FJ, et al, eds. Vascular surgery: principles and practice. New York: McGraw-Hill; 1994:762-80.

12. Acosta S, Ogren M, Sternby NH, et al. Fatal nonocclusive mesenteric ischaemia: population-based incidence and risk factors. J Intern Med. 2006 Mar;259(3):305-13.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

13. American College of Radiology. ACR appropriateness criteria: radiologic management of mesenteric ischemia. 2022 [internet publication].სრული ტექსტი

14. Abbott WM, Maloney RD, McCabe CC, et al. Arterial embolism: a 44 year perspective. Am J Surg. 1982 Apr;143(4):460-4. აბსტრაქტი

15. Brandt LJ. Ischemic bowel: how often is it misdiagnosed? In: Barkin J, Rogers A, eds. Difficult decisions in digestive diseases. Chicago: Year Book Medical Publishers; 1989:359-61.

16. Menke J, Luthje L, Kastrup A, et al. Thromboembolism in atrial fibrillation. Am J Cardiol. 2010 Feb 15;105(4):502-10. აბსტრაქტი

17. Freischlag JA, Towne JB. Mesenteric ischemia. In: Haimovici H, et al, eds. Vascular surgery. Cambridge: Blackwell Science; 1996:996-1007.

18. Herbert GS, Steele SR. Acute and chronic mesenteric ischemia. Surg Clin North Am. 2007 Oct;87(5):1115-34. აბსტრაქტი

19. Tilsed JV, Casamassima A, Kurihara H, et al. ESTES guidelines: acute mesenteric ischaemia. Eur J Trauma Emerg Surg. 2016 Apr;42(2):253-70.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

20. Persky SE, Brandt LJ. Colon ischemia. In: Targan SR, Shanahan F, Karp LC, eds. Inflammatory bowel disease: from bench to bedside. Springer; 2005:799-810.

21. Oh JK, Meiselman M. Lataif LE Jr. Ischemic colitis caused by oral hyperosmotic saline laxatives. Gastrointest Endosc. 1997 Mar;45(3):319-22. აბსტრაქტი

22. Munakata M, Kasai M, Kon K, et al. A case of ischemic colitis induced by preparation in colonoscopic examination [in Japanese]. Nihon Shokakibyo Gakkai Zasshi. 2002 Nov;99(11):1334-8. აბსტრაქტი

23. Burns BJ, Brandt LJ. Intestinal ischemia. Gastroenterol Clin North Am. 2003 Dec;32(4):1127-43. აბსტრაქტი

24. American Gastroenterological Association. Medical position statement: guidelines on intestinal ischemia. Gastroenterology. 2000 May;118(5):951-3.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

25. Park CJ, Jang MK, Shin WG, et al. Can we predict the development of ischemic colitis among patients with lower abdominal pain? Dis Colon Rectum. 2007 Feb;50(2):232-8. აბსტრაქტი

26. Sun D, Wang C, Yang L, et al. The predictors of the severity of ischaemic colitis: a systematic review of 2823 patients from 22 studies. Colorectal Dis. 2016 Oct;18(10):949-58. აბსტრაქტი

27. Brandt LJ, Feuerstadt P, Longstreth GF, et al. ACG clinical guideline: epidemiology, risk factors, patterns of presentation, diagnosis, and management of colon ischemia (CI). Am J Gastroenterol. 2015 Jan;110(1):18-44.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

28. American College of Radiology. ACR appropriateness criteria: imaging of mesenteric ischemia. 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

29. Bala M, Kashuk J, Moore EE, et al. Acute mesenteric ischemia: guidelines of the World Society of Emergency Surgery. World J Emerg Surg. 2017 Aug 7;12:38.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

30. Menke J. Diagnostic accuracy of multidetector CT in acute mesenteric ischemia: systematic review and meta-analysis. Radiology. 2010 Jul;256(1):93-101. აბსტრაქტი

31. Klempnauer J, Grothues F, Bektas H, et al. Long-term results after surgery for acute mesenteric ischemia. Surgery. 1997 Mar;121(3):239-43. აბსტრაქტი

32. Saba L, Mallarini G. Computed tomographic imaging findings of bowel ischemia. J Comput Assist Tomogr. 2008 May-Jun;32(3):329-40. აბსტრაქტი

33. Wiesner W, Khurana B, Ji H, et al. CT of acute bowel ischemia. Radiology. 2003 Mar;226(3):635-50. აბსტრაქტი

34. Tendler DA. Acute intestinal ischemia and infarction. Semin Gastrointest Dis. 2003 Apr;14(2):66-76. აბსტრაქტი

35. European Medicines Agency. Quinolone- and fluoroquinolone-containing medicinal products. March 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

36. US Food and Drug Administration. FDA reinforces safety information about serious low blood sugar levels and mental health side effects with fluoroquinolone antibiotics; requires label changes. July 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

37. US Food and Drug Administration. FDA drug safety communication: FDA warns about increased risk of ruptures or tears in the aorta blood vessel with fluoroquinolone antibiotics in certain patients. December 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

38. El Farargy M, Abdel Hadi A, Abou Eisha M, et al. Systematic review and meta-analysis of endovascular treatment for acute mesenteric ischaemia. Vascular. 2017 Aug;25(4):430-8. აბსტრაქტი

39. Zhao Y, Yin H, Yao C, et al. Management of acute mesenteric ischemia: a critical review and treatment algorithm. Vasc Endovascular Surg. 2016 Apr;50(3):183-92. აბსტრაქტი

40. Freitas B, Bausback Y, Schuster J, et al. Thrombectomy devices in the treatment of acute mesenteric ischemia: initial single-center experience. Ann Vasc Surg. 2018 Aug;51:124-31. აბსტრაქტი

41. Björnsson S, Björck M, Block T, et al. Thrombolysis for acute occlusion of the superior mesenteric artery. J Vasc Surg. 2011 Dec;54(6):1734-42.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

42. Yanar F, Agcaoglu O, Sarici IS, et al. Local thrombolytic therapy in acute mesenteric ischemia. World J Emerg Surg. 2013 Feb 9;8(1):8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

43. Altintas Ü, Lawaetz M, de la Motte L, et al. Endovascular treatment of chronic and acute on chronic mesenteric ischaemia: results from a national cohort of 245 cases. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2021 Apr;61(4):603-11.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

44. Huber TS, Björck M, Chandra A, et al. Chronic mesenteric ischemia: clinical practice guidelines from the Society for Vascular Surgery. J Vasc Surg. 2021 Jan;73(1s):87S-115S.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

45. Lima FV, Kolte D, Kennedy KF, et al. Endovascular versus surgical revascularization for chronic mesenteric ischemia: insights from the national inpatient sample database. JACC Cardiovasc Interv. 2017 Dec 11;10(23):2440-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

46. Pecoraro F, Rancic Z, Lachat M, et al. Chronic mesenteric ischemia: critical review and guidelines for management. Ann Vasc Surg. 2013 Jan;27(1):113-22. აბსტრაქტი

47. van Petersen AS, Kolkman JJ, Gerrits DG, et al. Clinical significance of mesenteric arterial collateral circulation in patients with celiac artery compression syndrome. J Vasc Surg. 2017 May;65(5):1366-74.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

48. Nehme OS, Rogers AI. New developments in colonic ischemia. Curr Gastroenterol Rep. 2001 Oct;3(5):416-9. აბსტრაქტი

49. Royal College of Nursing. Catheter care: RCN guidance for health care professionals. Jul 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

50. Royal College of Nursing. Catheter care: guidance for health care professionals. Jul 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

51. Kusminsky RE. Complications of central venous catheterization. J Am Coll Surg. 2007 Apr;204(4):681-96. აბსტრაქტი

52. McGee DC, Gould MK. Preventing complications of central venous catheterization. N Engl J Med. 2003 Mar 20;348(12):1123-33.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

53. Smith RN, Nolan JP. Central venous catheters. BMJ. 2013 Nov 11;347:f6570. აბსტრაქტი

54. Reich DL. Monitoring in anesthesia and perioperative care. Cambridge: Cambridge University Press; 2011.

55. Abbott Northwestern Hospital Internal Medicine Residency. Internal jugular central venous line. 2015 [internet publication].სრული ტექსტი

56. Bishop L, Dougherty L, Bodenham A, et al. Guidelines on the insertion and management of central venous access devices in adults. Int J Lab Hematol. 2007 Aug;29(4):261-78. აბსტრაქტი

57. Practice guidelines for central venous access 2020: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Central Venous Access. Anesthesiology. 2020 Jan;132(1):8-43.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

58. Fletcher SJ, Bodenham AR. Safe placement of central venous catheters: where should the tip of the catheter lie? Br J Anaesth. 2000 Aug;85(2):188-91.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

59. Gibson F, Bodenham A. Misplaced central venous catheters: applied anatomy and practical management. Br J Anaesth. 2013 Mar;110(3):333-46.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

60. Schuster M, Nave H, Piepenbrock S, et al. The carina as a landmark in central venous catheter placement. Br J Anaesth. 2000 Aug;85(2):192-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

61. Webster J, Osborne S, Rickard CM, et al. Clinically-indicated replacement versus routine replacement of peripheral venous catheters. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Jan 23;(1):CD007798.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

62. NHS Improvement. Patient Safety review and response: April to September 2018. March 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

63. NHS England. Patient safety alert on placement devices for nasogastric tube insertion. December 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

64. Stahl K, Busch M, Maschke SK, et al. A retrospective analysis of nonocclusive mesenteric ischemia in medical and surgical ICU patients: clinical data on demography, clinical signs, and survival. J Intensive Care Med. 2020 Nov;35(11):1162-72.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

65. Rivitz SM, Geller SC, Hahn C, et al. Treatment of acute mesenteric venous thrombosis with transjugular intramesenteric urokinase infusion. J Vasc Interv Radiol. 1995;6:219-223. აბსტრაქტი

66. Poplausky MR, Kaufman JA, Geller SC, et al. Mesenteric venous thrombosis treated with urokinase via the superior mesenteric artery. Gastroenterology. 1996;110:1633-1635. აბსტრაქტი

67. Cappell MS. Intestinal (mesenteric) vasculopathy. I. Acute superior mesenteric arteriopathy and venopathy. Gastroenterol Clin North Am. 1998;27:783-825. აბსტრაქტი

68. Schoots IG, Koffeman GI, Legemate DA, et al. Systematic review of survival after acute mesenteric ischaemia according to disease aetiology. Br J Surg. 2004 Jan;91(1):17-27. აბსტრაქტი

69. Park WM, Gloviczki P, Cherry KJ Jr., et al. Contemporary management of acute mesenteric ischemia: Factors associated with survival. J Vasc Surg. 2002 Mar;35(3):445-52.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

70. Alahdab F, Arwani R, Pasha AK, et al. A systematic review and meta-analysis of endovascular versus open surgical revascularization for chronic mesenteric ischemia. J Vasc Surg. 2018 May;67(5):1598-605.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

71. Oderich GS, Bower TC, Sullivan TM, et al. Open versus endovascular revascularization for chronic mesenteric ischemia: risk-stratified outcomes. J Vasc Surg. 2009 Jun;49(6):1472-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

72. Lim S, Halandras PM, Bechara C, et al. Contemporary management of acute mesenteric ischemia in the endovascular era. Vasc Endovascular Surg. 2019 Jan;53(1):42-50.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას