ვირუსული გასტროენტერიტი ბავშვებში

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Leung AK, Kellner JD, Davies HD. Rotavirus gastroenteritis. Adv Ther. 2005 Sep-Oct;22(5):476-87. აბსტრაქტი

Cortese MM, Parashar UD; Centers for Disease Control and Prevention. Prevention of rotavirus gastroenteritis among infants and children: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2009 Feb 6;58(RR-2):1-25.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Le Saux N; Canadian Pediatric Society. Position statement: recommendations for the use of rotavirus vaccines in infants. Oct 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

Leung A, Prince T; Canadian Paediatric Society. Oral rehydration therapy and early refeeding in the management of childhood gastroenteritis. Paediatr Child Health. 2006 Nov;11(8):527-31.სრული ტექსტი

King CK, Glass R, Bresee JS, et al. Managing acute gastroenteritis among children: oral rehydration, maintenance, and nutritional therapy. MMWR Recomm Rep. 2003 Nov 21;52(RR-16):1-16.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Fonseca BK, Holdgate A, Craig JC. Enteral vs intravenous rehydration therapy for children with gastroenteritis: a meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Pediatr Adolesc Med. 2004 May;158(5):483-90.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Carter B, Fedorowicz Z. Antiemetic treatment for acute gastroenteritis in children: an updated Cochrane systematic review with meta-analysis and mixed treatment comparison in a Bayesian framework. BMJ Open. 2012 Jul 19;2(4):e000622.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. World Health Organization. Children's environmental health. 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

2. Leung AK. Oral rehydration therapy and early refeeding in the management of childhood gastroenteritis. In: Carter LV, ed. Child nutrition research advances. New York, NY: Nova Science Publishers, Inc; 2007.

3. Hirshhorn N, Greenough WB III. Progress in oral rehydration therapy. Sci Am. 1991 May;264(5):50-6. აბსტრაქტი

4. Leung AK, Kellner JD, Davies HD. Rotavirus gastroenteritis. Adv Ther. 2005 Sep-Oct;22(5):476-87. აბსტრაქტი

5. Cook SM, Glass RI, LeBaron CW, et al. Global seasonality of rotavirus infections. Bull World Health Organ. 1990;68(2):171-7. აბსტრაქტი

6. Webb A, Starr M. Acute gastroenteritis in children. Aust Fam Physician. 2005 Apr;34(4):227-31. აბსტრაქტი

7. Dalby-Payne J, Elliott E. Gastroenteritis in children. Clin Evid. 2005 Jun;(13):343-53. აბსტრაქტი

8. Rosenfeldt V, Vesikari T, Pang XL. Viral etiology and incidence of acute gastroenteritis in young children attending daycare centers. Pediatr Infect Dis J. 2005 Nov;24(11):962-5. აბსტრაქტი

9. Rivest P, Proulx M, Lonergan G, et al. Hospitalisations for gastroenteritis: the role of rotavirus. Vaccine. 2004 May 7;22(15-16):2013-7. აბსტრაქტი

10. Ehlken B, Laubereau B, Karmaus W, et al. Prospective population-based study on rotavirus disease in Germany. Acta Paediatr. 2002;91(7):769-75. აბსტრაქტი

11. Cook N, Bridger J, Kendall K, et al. The zoonotic potential of rotavirus. J Infect. 2004 May;48(4):289-302. აბსტრაქტი

12. Division of Viral Diseases, National Center for Immunization and Respiratory Diseases, Centers for Disease Control and Prevention. Updated norovirus outbreak management and disease prevention guidelines. MMWR Recomm Rep. 2011 Mar 4;60(RR-3):1-18.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

13. Sood M, Booth IW. Is prolonged rotavirus infection a common cause of protracted diarrhoea? Arch Dis Child. 1999 Apr;80(4):309-10.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

14. Ramig RF. Pathogenesis of intestinal and systemic rotavirus infection. J Virol. 2004 Oct;78(19):10213-20.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

15. Lundgren O, Svensson L. Pathogenesis of rotavirus diarrhea. Microbes Infect. 2001 Nov;3(13):1145-56. აბსტრაქტი

16. Zheng BJ, Lo SK, Tam JS, et al. Prospective study of community-acquired rotavirus infection. J Clin Microbiol. 1989 Sep;27(9):2083-90.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

17. Vesikari T, Matson DO, Dennehy P, et al. Safety and efficacy of a pentavalent human-bovine (WC3) reassortant rotavirus vaccine. N Engl J Med. 2006 Jan 5;354(1):23-33.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

18. Ruiz-Palacios GM, Pérez-Schael I, Velázquez FR, et al. Safety and efficacy of an attenuated vaccine against severe rotavirus gastroenteritis. N Engl J Med. 2006 Jan 5;354(1):11-22.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Clark HF, Bernstein DI, Dennehy PH, et al. Safety, efficacy, and immunogenicity of a live, quadrivalent human-bovine reassortant rotavirus vaccine in healthy infants. J Pediatr. 2004 Feb;144(2):184-90. აბსტრაქტი

20. Leung AK, Sauve RS. Breast is best for babies. J Natl Med Assoc. 2005 Jul;97(7):1010-9. აბსტრაქტი

21. Popkin BM, Adair L, Akin JS, et al. Breast-feeding and diarrheal morbidity. Pediatrics. 1990 Dec;86(6):874-82. აბსტრაქტი

22. Ejemot-Nwadiaro RI, Ehiri JE, Arikpo D, et al. Hand washing for preventing diarrhoea. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Sep 3;(9):CD004265.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

23. Cortese MM, Parashar UD; Centers for Disease Control and Prevention. Prevention of rotavirus gastroenteritis among infants and children: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2009 Feb 6;58(RR-2):1-25.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

24. Le Saux N; Canadian Pediatric Society. Position statement: recommendations for the use of rotavirus vaccines in infants. Oct 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

25. Leung A, Prince T; Canadian Paediatric Society. Oral rehydration therapy and early refeeding in the management of childhood gastroenteritis. Paediatr Child Health. 2006 Nov;11(8):527-31.სრული ტექსტი

26. D'Agostino J. Considerations in assessing the clinical course and severity of rotavirus gastroenteritis. Clin Pediatr (Phila). 2006 Apr;45(3):203-12. აბსტრაქტი

27. King CK, Glass R, Bresee JS, et al. Managing acute gastroenteritis among children: oral rehydration, maintenance, and nutritional therapy. MMWR Recomm Rep. 2003 Nov 21;52(RR-16):1-16.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

28. Leung AK, Robson WL. Acute diarrhea in children: what to do and what not to do. Postgrad Med. 1989 Dec;86(8):161-4, 167-74. აბსტრაქტი

29. Wathen JE, MacKenzie T, Bothner JP. Usefulness of the serum electrolyte panel in the management of pediatric dehydration treated with intravenously administered fluids. Pediatrics. 2004 Nov;114(5):1227-34. აბსტრაქტი

30. Huicho L, Sanchez D, Contreras M, et al. Occult blood and fecal leukocytes as screening tests in childhood infectious diarrhea: an old problem revisited. Pediatr Infect Dis J. 1993 Jun;12(6):474-7. აბსტრაქტი

31. Narkeviciute I, Rudzeviciene O, Vitkevic R. Significance of complete blood count in children with rotavirus and bacterial gastroenteritis. Acta Paediatr. 2006 Nov;95(11):1515-6. აბსტრაქტი

32. Gonzalez GG, Liprandi F, Ludert JE. Evaluation of a commercial enzyme immunoassay for the detection of norovirus antigen in fecal samples from children with sporadic acute gastroenteritis. J Virol Methods. 2006 Sep;136(1-2):289-91. აბსტრაქტი

33. Bellemare S, Hartling L, Wiebe N, et al. Oral rehydration versus intravenous therapy for treating dehydration due to gastroenteritis in children: a meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Med. 2004 Apr 15;2:11.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

34. Fonseca BK, Holdgate A, Craig JC. Enteral vs intravenous rehydration therapy for children with gastroenteritis: a meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Pediatr Adolesc Med. 2004 May;158(5):483-90.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

35. Leung AK, Darling P, Auclair C. Oral rehydration therapy - a review. J R Soc Health. 1987 Apr;107(2):64-7. აბსტრაქტი

36. Sandhu BK; European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Working Group on Acute Diarrhoea. Rationale for early feeding in childhood gastroenteritis. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2001 Oct;3(suppl 2):S13-6. აბსტრაქტი

37. Gregorio GV, Dans LF, Silvestre MA. Early versus delayed refeeding for children with acute diarrhoea. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Jul 6;(7):CD007296.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

38. Brown KH, Gastanaduy AS, Saavedra JM, et al. Effects of continued oral feeding on clinical and nutritional outcomes of acute diarrhea in children. J Pediatr. 1988 Feb;112(2):191-200. აბსტრაქტი

39. Sandhu BK, Isolauri E, Walker-Smith JA, et al. A multicenter study on behalf of the European Society of Paediatric Gastroenterology and Nutrition Working Group on Acute Diarrhoea. Early feeding in childhood gastroenteritis. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1997 May;24(5):522-7. აბსტრაქტი

40. Leung AK, Robson WL. In children with vomiting related to acute gastroenteritis, are antiemetic medications an effective adjunct to fluid and electrolyte therapy? Part B: clinical commentary. Paediatr Child Health. 2008 May;13(5):393-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

41. Leung AK, Robson WL. Acute gastroenteritis in children: role of anti-emetic medication for gastroenteritis-related vomiting. Paediatr Drugs. 2007;9(3):175-84. აბსტრაქტი

42. Leung AK, Robson WL. In children with vomiting related to acute gastroenteritis, are anti-emetic medications an effective adjunct to fluid and electrolyte therapy? Part A: evidence-based answer and summary. Paediatr Child Health. 2008 May;13(5):391-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

43. Carter B, Fedorowicz Z. Antiemetic treatment for acute gastroenteritis in children: an updated Cochrane systematic review with meta-analysis and mixed treatment comparison in a Bayesian framework. BMJ Open. 2012 Jul 19;2(4):e000622.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

44. Neville KA, Verge CF, O'Meara MW, et al. High antidiuretic hormone levels and hyponatremia in children with gastroenteritis. Pediatrics. 2005 Dec;116(6):1401-7. აბსტრაქტი

45. te Loo DM, van der Graaf F, Ten WT. The effect of flavoring oral rehydration solution on its composition and palatability. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2004 Nov;39(5):545-8. აბსტრაქტი

46. Green SD. Treatment of moderate and severe dehydration by nasogastric drip. Trop Doct. 1987 Apr;17(2):86-8. აბსტრაქტი

47. Nager AL, Wang VJ. Comparison of nasogastric and intravenous methods of rehydration in pediatric patients with acute dehydration. Pediatrics. 2002 Apr;109(4):566-72. აბსტრაქტი

48. Sharifi J, Ghavami F, Nowrouzi Z, et al. Oral versus intravenous rehydration therapy in severe gastroenteritis. Arch Dis Child. 1985 Sep;60(9):856-60.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

49. Hartling L, Bellemare S, Wiebe N, et al. Oral versus intravenous rehydration for treating dehydration due to gastroenteritis in children. Cochrane Database Syst Rev. 2006 Jul 19;(3):CD004390.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

50. Bernaola Aponte G, Bada Mancilla CA, Carreazo Pariasca NY, et al. Probiotics for treating persistent diarrhoea in children. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Aug 20;(8):CD007401.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

51. Floch MH, Walker WA, Madsen K, et al. Recommendations for probiotic use - 2011 update. J Clin Gastroenterol. 2011 Nov;45 Suppl:S168-71. აბსტრაქტი

52. Saavedra JM, Bauman NA, Oung I, et al. Feeding of Bifidobacterium bifidum and Streptococcus thermophilus to infants in hospital for prevention of diarrhoea and shedding of rotavirus. Lancet. 1994 Oct 15;344(8929):1046-9. აბსტრაქტი

53. Szajewska H, Skórka A, Ruszczyński M, et al. Meta-analysis: Lactobacillus GG for treating acute diarrhoea in children. Aliment Pharmacol Ther. 2007 Apr 15;25(8):871-81.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

54. Allen SJ, Martinez EG, Gregorio GV, et al. Probiotics for treating acute infectious diarrhoea. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Nov 10;(11):CD003048.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

55. Riaz M, Alam S, Malik A, et al. Efficacy and safety of Saccharomyces boulardii in acute childhood diarrhea: a double blind randomised controlled trial. Indian J Pediatr. 2012 Apr;79(4):478-82. აბსტრაქტი

56. Salari P, Nikfar S, Abdollahi M. A meta-analysis and systematic review on the effect of probiotics in acute diarrhea. Inflamm Allergy Drug Targets. 2012 Feb;11(1):3-14.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

57. Feizizadeh S, Salehi-Abargouei A, Akbari V. Efficacy and safety of Saccharomyces boulardii for acute diarrhea. Pediatrics. 2014 Jul;134(1):e176-91. აბსტრაქტი

58. Van Niel CW, Feudtner C, Garrison MM, et al. Lactobacillus therapy for acute infectious diarrhea in children: a meta-analysis. Pediatrics. 2002 Apr;109(4):678-84. აბსტრაქტი

59. Salvatore S, Hauser B, Devreker T, et al. Probiotics and zinc in acute infectious gastroenteritis in children: are they effective? Nutrition. 2007 Jun;23(6):498-506. აბსტრაქტი

60. Freedman SB. Acute infectious pediatric gastroenteritis: beyond oral rehydration therapy. Expert Opin Pharmacother. 2007 Aug;8(11):1651-65. აბსტრაქტი

61. Lazzerini M, Wanzira H. Oral zinc for treating diarrhoea in children. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Dec 20;(12):CD005436.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

62. Haider BA, Bhutta ZA. The effect of therapeutic zinc supplementation among young children with selected infections: a review of the evidence. Food Nutr Bull. 2009 Mar;30(suppl 1):S41-59. აბსტრაქტი

63. Fischer Walker CL, Black RE. Zinc for the treatment of diarrhoea: effect on diarrhoea morbidity, mortality and incidence of future episodes. Int J Epidemiol. 2010 Apr;39 Suppl 1:i63-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

64. Patel AB, Dhande LA, Rawat MS. Therapeutic evaluation of zinc and copper supplementation in acute diarrhea in children: double blind randomized trial. Indian Pediatr. 2005 May;42(5):433-42.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

65. Bahl R, Bhandari N, Saksena M, et al. Efficacy of zinc-fortified oral rehydration solution in 6- to 35-month-old children with acute diarrhea. J Pediatr. 2002 Nov;141(5):677-82. აბსტრაქტი

66. Bhatnager S, Bahl R, Sharma PK, et al. Zinc with oral rehydration therapy reduces stool output and duration of diarrhea in hospitalized children: a randomized controlled trial. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2004 Jan;38(1):34-40. აბსტრაქტი

67. WHO/UNICEF joint statement. Clinical management of acute diarrhoea. May 2004 [internet publication].სრული ტექსტი

68. Lehert P, Chéron G, Calatayud GA, et al. Racecadotril for childhood gastroenteritis: an individual patient data meta-analysis. Dig Liver Dis. 2011 Sep;43(9):707-13. აბსტრაქტი

69. Bines JE, At Thobari J, Satria CD, et al. Human neonatal rotavirus vaccine (RV3-BB) to target rotavirus from birth. N Engl J Med. 2018 Feb 22;378(8):719-30.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

70. Dennehy PH. Acute diarrheal disease in children: epidemiology, prevention, and treatment. Infect Dis Clin North Am. 2005 Sep;19(3):585-602. აბსტრაქტი

71. McConnochie KM, Conners GP, Lu E, et al. How commonly are children hospitalized for dehydration eligible for care in alternative settings? Arch Pediatr Adolesc Med. 1999 Dec;153(12):1233-41.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

72. Reid SR, Losek JD. Hypoglycemia complicating dehydration in children with acute gastroenteritis. J Emerg Med. 2005 Aug;29(2):141-5. აბსტრაქტი

73. Blutt SE, Kirkwood CD, Parreno V, et al. Rotavirus antigenaemia and viraemia: a common event? Lancet. 2003 Nov 1;362(9394):1445-9. აბსტრაქტი

74. Gilger MA, Matson DO, Conner ME, et al. Extraintestinal rotavirus infections in children with immunodeficiency. J Pediatr. 1992 Jun;120(6):912-7. აბსტრაქტი

75. Lowenthal A, Livni G, Amir J, et al. Secondary bacteremia after rotavirus gastroenteritis in infancy. Pediatrics. 2006 Jan;117(1):224-6. აბსტრაქტი

76. Morooka K. Convulsions and mild diarrhea. Shonika (Tokyo). 1982;23:131-7.

77. Ben-Ami T, Sinai L, Granot E. Afebrile seizures and rotavirus gastroenteritis: an infrequently recognized association. Clin Pediatr (Phila). 2007 Mar;46(2):178-80. აბსტრაქტი

78. Iyadurai S, Troester M, Harmala J, et al. Benign afebrile seizures in acute gastroenteritis: is rotavirus the culprit? J Child Neurol. 2007 Jul;22(7):887-90. აბსტრაქტი

79. Leung AK. Breastfeeding. In: Leung AK, ed. Common problems in ambulatory pediatrics: anticipatory guidance and behavioral pediatrics. New York, NY: Nova Science Publishers, Inc.; 2011:1-14.

80. Leung AK, Robson WL. Breastfeeding. In: Carter LV, ed. Child nutrition research advances. New York, NY: Nova Science Publishers, Inc.; 2007.

81. Lamberti LM, Fischer Walker CL, Noiman A, et al. Breastfeeding and the risk for diarrhea morbidity and mortality. BMC Public Health. 2011 Apr 13;11(suppl 3):S15.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

82. Eidelman AI. Breastfeeding and the use of human milk: an analysis of the American Academy of Pediatrics 2012 breastfeeding policy statement. Breastfeed Med. 2012 Oct;7(5):323-4. აბსტრაქტი

83. Centers for Disease Control and Prevention. Catch-up immunization schedule for persons aged 4 months - 18 years who start late or who are more than 1 month behind, United States, 2019. Feb 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

84. Munos MK, Fischer Walker CL, Black RE. The effect of rotavirus vaccine on diarrhoea mortality. Int J Epidemiol. 2010 Apr;39 Suppl 1:i56-62.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

85. Soares-Weiser K, Goldberg E, Tamimi G. Rotavirus vaccine for preventing diarrhoea. Cochrane Database Syst Rev. 2004 Jan 26;(1):CD002848.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

86. Soares-Weiser K, Maclehose H, Bergman H, et al. Vaccines for preventing rotavirus diarrhoea: vaccines in use. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Nov 14;(11):CD008521.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს