საერთაშორისო გაიდლაინები

ევროპა

გამოქვეყნებულია::Rome Foundation

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ჩრდილოეთ ამერიკა

გამოქვეყნებულია::American College of Emergency Physicians

ბოლო გამოქვეყნება:2010

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით