საერთაშორისო გაიდლაინები

ევროპა

ავტორი:Rome Foundation

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ჩრდილოეთი ამერიკა

ავტორი:American College of Emergency Physicians

ბოლო გამოქვეყნება:2010

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს