ცხელების შეფასება ბავშვებში

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Chusid MJ. Fever of unknown origin in childhood. Pediatr Clin North Am. 2017 Feb;64(1):205-30. აბსტრაქტი

Baker MD, Bell LM. Unpredictability of serious bacterial illness in febrile infants from birth to 1 month of age. Arch Pediatr Adolesc Med. 1999 May;153(5):508-11.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Baker MD, Bell LM, Avner JR. Outpatient management without antibiotics of fever in selected infants. N Engl J Med. 1993 Nov 11;329(20):1437-41.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Pantell RH, Roberts KB, Adams WG, et al. Evaluation and Management of Well-Appearing Febrile Infants 8 to 60 Days Old. Pediatrics. 2021 Aug;148(2):.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Shaikh N, Morone NE, Lopez J, et al. Does this child have a urinary tract infection? JAMA. 2007 Dec 26;298(24):2895-904. აბსტრაქტი

Bradley JS, Byington CL, Shah SS, et al. The management of community-acquired pneumonia in infants and children older than 3 months of age: clinical practice guidelines by the Pediatric Infectious Diseases Society and the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2011 Oct;53(7):e25-76.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

McCrindle BW, Rowley AH, Newburger JW, et al. Diagnosis, treatment, and long-term management of Kawasaki disease: a scientific statement for health professionals from the American Heart Association. Circulation. 2017 Apr 25;135(17):e927-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Centers for Disease Control and Prevention. Case definitions for infectious conditions under public health surveillance. MMWR Recomm Rep. 1997 May 2;46(10):1-55.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Slavin RG, Spector SL, Bernstein IL, et al. The diagnosis and management of sinusitis: a practice parameter update. J Allergy Clin Immunol. 2005 Dec;116(6 Suppl):S13-47. აბსტრაქტი

Kocher MS, Zurakowski D, Kasser JR. Differentiating between septic arthritis and transient synovitis of the hip in children: an evidence-based clinical prediction algorithm. J Bone Joint Surg Am. 1999 Dec;81(12):1662-70. აბსტრაქტი

Wormser GP, Dattwyler RJ, Shapiro ED, et al. The clinical assessment, treatment, and prevention of Lyme disease, human granulocytic anaplasmosis, and babesiosis: clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2006 Nov 1;43(9):1089-134.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Petersdorf RG, Beeson PB. Fever of unexplained origin: report on 100 cases. Medicine (Baltimore). 1961 Feb;40:1-30. აბსტრაქტი

2. Chusid MJ. Fever of unknown origin in childhood. Pediatr Clin North Am. 2017 Feb;64(1):205-30. აბსტრაქტი

3. Chow A, Robinson JL. Fever of unknown origin in children: a systematic review. World J Pediatr. 2011 Feb;7(1):5-10. აბსტრაქტი

4. Greenes DS, Harper MB. Low risk of bacteremia in febrile children with recognizable viral syndromes. Pediatr Infect Dis J. 1999 Mar;18(3):258-61. აბსტრაქტი

5. Ren LL, Wang YM, Wu ZQ, et al. Identification of a novel coronavirus causing severe pneumonia in human: a descriptive study. Chin Med J (Engl). 2020 Jan 30 [Epub ahead of print]. აბსტრაქტი

6. Freedman SB, Haladyn JK, Floh A, et al. Pediatric myocarditis: emergency department clinical findings and diagnostic evaluation. Pediatrics. 2007 Dec;120(6):1278-85. აბსტრაქტი

7. Durani Y, Egan M, Baffa J, et al. Pediatric myocarditis: presenting clinical characteristics. Am J Emerg Med. 2009 Oct;27(8):942-7. აბსტრაქტი

8. Forgie SE, Robinson JL. Pediatric malignancies presenting as a possible infectious disease. BMC Infect Dis. 2007 May 22;7:44.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

9. Advanced Life Support Group. Advanced paediatric life support: a practical approach to emergencies (APLS). 6th ed. Oxford, Wiley-Blackwell; 2016.

10. National Institute for Health and Care Excellence. Fever in under 5s: assessment and initial management. November 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

11. Royal College of Paediatrics and Child Health. A safe system framework for recognising and responding to children at risk of deterioration. July 2016 [internet publication].სრული ტექსტი

12. National Institute for Health and Care Excellence. Sepsis: recognition, diagnosis and early management. September 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

13. Goldstein B, Giroir B, Randolph A; International Consensus Conference on Pediatric Sepsis. International pediatric sepsis consensus conference: definitions for sepsis and organ dysfunction in pediatrics. Pediatr Crit Care Med. 2005 Jan;6(1):2-8. აბსტრაქტი

14. Liu W, Zhang Q, Chen J, et al. Detection of COVID-19 in children in early January 2020 in Wuhan, China. N Engl J Med. 2020 Mar 12 [Epub ahead of print].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

15. Xia W, Shao J, Guo Y, et al. Clinical and CT features in pediatric patients with COVID-19 infection: different points from adults. Pediatr Pulmonol. 2020 Mar 5 [Epub ahead of print].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

16. Graneto JW, Soglin DF. Maternal screening of childhood fever by palpation. Pediatr Emerg Care. 1996 Jun;12(3):183-4. აბსტრაქტი

17. Hooker EA, Smith SW, Miles T, et al. Subjective assessment of fever by parents: comparison with measurement by noncontact tympanic thermometer and calibrated rectal glass mercury thermometer. Ann Emerg Med. 1996 Sep;28(3):313-7. აბსტრაქტი

18. Stanley R, Pagon Z, Bachur R. Hyperpyrexia among infants younger than 3 months. Pediatr Emerg Care. 2005 May;21(5):291-4. აბსტრაქტი

19. Trautner BW, Caviness AC, Gerlacher GR, et al. Prospective evaluation of the risk of serious bacterial infection in children who present to the emergency department with hyperpyrexia (temperature of 106 degrees F or higher). Pediatrics. 2006 Jul;118(1):34-40.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

20. Baker MD, Fosarelli PD, Carpenter RO. Childhood fever: correlation of diagnosis with temperature response to acetaminophen. Pediatrics. 1987 Sep;80(3):315-8. აბსტრაქტი

21. Mandl KD, Stack AM, Fleisher GR. Incidence of bacteremia in infants and children with fever and petechiae. J Pediatr. 1997 Sep;131(3):398-404. აბსტრაქტი

22. National Institute of Health and Care Excellence. Lyme disease. October 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

23. Herz AM, Greenhow TL, Alcantara J, et al. Changing epidemiology of outpatient bacteremia in 3- to 36-month-old children after the introduction of the heptavalent-conjugated pneumococcal vaccine. Pediatr Infect Dis J. 2006 Apr;25(4):293-300. აბსტრაქტი

24. Bhargava A, Ralph R, Chatterjee B, et al. Assessment and initial management of acute undifferentiated fever in tropical and subtropical regions. BMJ. 2018 Nov 29;363:k4766. აბსტრაქტი

25. McCarthy PL, Sharpe MR, Spiesel SZ, et al. Observation scales to identify serious illness in febrile children. Pediatrics. 1982 Nov;70(5):802-9. აბსტრაქტი

26. Long SS, Pool TE, Vodzak J, et al. Herpes simplex virus infection in young infants during 2 decades of empiric acyclovir therapy. Pediatr Infect Dis J. 2011 Jul;30(7):556-61. აბსტრაქტი

27. Van den Bruel A, Thompson MJ, Haj-Hassan T, et al. Diagnostic value of laboratory tests in identifying serious infections in febrile children: systematic review. BMJ. 2011 Jun 8;342:d3082.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

28. Baker MD, Bell LM. Unpredictability of serious bacterial illness in febrile infants from birth to 1 month of age. Arch Pediatr Adolesc Med. 1999 May;153(5):508-11.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

29. Baker MD, Avner JR, Bell LM. Failure of infant observation scales in detecting serious illness in febrile, 4- to 8-week-old infants. Pediatrics. 1990 Jun;85(6):1040-3. აბსტრაქტი

30. Baker MD, Bell LM, Avner JR. Outpatient management without antibiotics of fever in selected infants. N Engl J Med. 1993 Nov 11;329(20):1437-41.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

31. Baker MD, Bell LM, Avner JR. The efficacy of routine outpatient management without antibiotics of fever in selected infants. Pediatrics. 1999 Mar;103(3):627-31. აბსტრაქტი

32. Pantell RH, Roberts KB, Adams WG, et al. Evaluation and Management of Well-Appearing Febrile Infants 8 to 60 Days Old. Pediatrics. 2021 Aug;148(2):.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

33. Bonsu BK, Harper MB. Identifying febrile young infants with bacteremia: is the peripheral white blood cell count an accurate screen? Ann Emerg Med. 2003 Aug;42(2):216-25. აბსტრაქტი

34. Bonsu BK, Harper MB. Utility of the peripheral blood white blood cell count for identifying sick young infants who need lumbar puncture. Ann Emerg Med. 2003 Feb;41(2):206-14. აბსტრაქტი

35. Mahajan P, Grzybowski M, Chen X, et al. Procalcitonin as a marker of serious bacterial infections in febrile children younger than 3 years old. Acad Emerg Med. 2014 Feb;21(2):171-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

36. Milcent K, Faesch S, Gras-Le Guen C, et al. Use of procalcitonin assays to predict serious bacterial infection in young febrile infants. JAMA Pediatr. 2016 Jan;170(1):62-9. აბსტრაქტი

37. Shaikh N, Morone NE, Lopez J, et al. Does this child have a urinary tract infection? JAMA. 2007 Dec 26;298(24):2895-904. აბსტრაქტი

38. Bachur R, Perry H, Harper MB. Occult pneumonias: empiric chest radiographs in febrile children with leukocytosis. Ann Emerg Med. 1999 Feb;33(2):166-73. აბსტრაქტი

39. Murphy CG, van de Pol AC, Harper MB, et al. Clinical predictors of occult pneumonia in the febrile child. Acad Emerg Med. 2007 Mar;14(3):243-9. აბსტრაქტი

40. American College of Emergency Physicians Clinical Policies Committee; American College of Emergency Physicians Clinical Policies Subcommittee on Pediatric Fever. Clinical policy for children younger than three years presenting to the emergency department with fever. Ann Emerg Med. 2003 Oct;42(4):530-45. აბსტრაქტი

41. Bradley JS, Byington CL, Shah SS, et al. The management of community-acquired pneumonia in infants and children older than 3 months of age: clinical practice guidelines by the Pediatric Infectious Diseases Society and the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2011 Oct;53(7):e25-76.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

42. Sanders S, Barnett A, Correa-Velez I, et al. Systematic review of the diagnostic accuracy of C-reactive protein to detect bacterial infection in nonhospitalized infants and children with fever. J Pediatr. 2008 Oct;153(4):570-4. აბსტრაქტი

43. McCrindle BW, Rowley AH, Newburger JW, et al. Diagnosis, treatment, and long-term management of Kawasaki disease: a scientific statement for health professionals from the American Heart Association. Circulation. 2017 Apr 25;135(17):e927-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

44. Gewitz MH, Baltimore RS, Tani LY, et al. Revision of the Jones Criteria for the diagnosis of acute rheumatic fever in the era of Doppler echocardiography: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2015 May 19;131(20):1806-18.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

45. Centers for Disease Control and Prevention. Case definitions for infectious conditions under public health surveillance. MMWR Recomm Rep. 1997 May 2;46(10):1-55.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

46. Gorelick MH, Shaw KN. Screening tests for urinary tract infection in children: a meta-analysis. Pediatrics. 1999 Nov;104(5):e54.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

47. Lynch T, Platt R, Gouin S, et al. Can we predict which children with clinically suspected pneumonia will have the presence of focal infiltrates on chest radiographs? Pediatrics. 2004 Mar;113(3 Pt 1):e186-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

48. Slavin RG, Spector SL, Bernstein IL, et al. The diagnosis and management of sinusitis: a practice parameter update. J Allergy Clin Immunol. 2005 Dec;116(6 Suppl):S13-47. აბსტრაქტი

49. Nigrovic LE, Kuppermann N, Macias CG, et al. Clinical prediction rule for identifying children with cerebrospinal fluid pleocytosis at very low risk of bacterial meningitis. JAMA. 2007 Jan 3;297(1):52-60.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

50. Tyler KL. Herpes simplex virus infections of the central nervous system: encephalitis and meningitis, including Mollaret's. Herpes. 2004 Jun;11 Suppl 2:57A-64A. აბსტრაქტი

51. Kuppermann N, Fleisher GR, Jaffe DM. Predictors of occult pneumococcal bacteremia in young febrile children. Ann Emerg Med. 1998 Jun;31(6):679-87. აბსტრაქტი

52. Stoll ML, Rubin LG. Incidence of occult bacteremia among highly febrile young children in the era of the pneumococcal conjugate vaccine: a study from a children's hospital emergency department and urgent care center. Arch Pediatr Adolesc Med. 2004 Jul;158(7):671-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

53. Kocher MS, Zurakowski D, Kasser JR. Differentiating between septic arthritis and transient synovitis of the hip in children: an evidence-based clinical prediction algorithm. J Bone Joint Surg Am. 1999 Dec;81(12):1662-70. აბსტრაქტი

54. Unkila-Kallio L, Kallio MJ, Eskola J, et al. Serum C-reactive protein, erythrocyte sedimentation rate, and white blood cell count in acute hematogenous osteomyelitis of children. Pediatrics. 1994 Jan;93(1):59-62. აბსტრაქტი

55. Woods CR, Bradley JS, Chatterjee A, et al. Clinical Practice Guideline by the Pediatric Infectious Diseases Society and the Infectious Diseases Society of America: 2021 Guideline on Diagnosis and Management of Acute Hematogenous Osteomyelitis in Pediatrics. J Pediatric Infect Dis Soc. 2021 Aug 5;:.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

56. Jacobs RF, Schutze GE. Bartonella henselae as a cause of prolonged fever and fever of unknown origin in children. Clin Infect Dis. 1998 Jan;26(1):80-4. აბსტრაქტი

57. Bhutta ZA. Current concepts in the diagnosis and treatment of typhoid fever. BMJ. 2006 Jul 8;333(7558):78-82. აბსტრაქტი

58. Baltimore RS, Gewitz M, Baddour LM, et al; American Heart Association Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease Committee of the Council on Cardiovascular Disease in the Young and the Council on Cardiovascular and Stroke Nursing. Infective endocarditis in childhood: 2015 update: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2015 Oct 13;132(15):1487-515.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

59. Muorah M, Hinds R, Verma A, et al. Liver abscesses in children: a single center experience in the developed world. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2006 Feb;42(2):201-6. აბსტრაქტი

60. Rahimian J, Wilson T, Oram V, et al. Pyogenic liver abscess: recent trends in etiology and mortality. Clin Infect Dis. 2004 Dec 1;39(11):1654-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

61. Nigrovic LE, Wingerter SL. Tularemia. Infect Dis Clin North Am. 2008 Sep;22(3):489-504. აბსტრაქტი

62. Shen MW. Diagnostic and therapeutic challenges of childhood brucellosis in a nonendemic country. Pediatrics. 2008 May;121(5):e1178-83. აბსტრაქტი

63. Bharti AR, Nally JE, Ricaldi JN, et al. Leptospirosis: a zoonotic disease of global importance. Lancet Infect Dis. 2003 Dec;3(12):757-71. აბსტრაქტი

64. Nystad TW, Myrmel H. Prevalence of primary versus reactivated Epstein-Barr virus infection in patients with VCA IgG-, VCA IgM- and EBNA-1-antibodies and suspected infectious mononucleosis. J Clin Virol. 2007 Apr;38(4):292-7. აბსტრაქტი

65. Christie LJ, Honarmand S, Talkington DF, et al. Pediatric encephalitis: what is the role of Mycoplasma pneumoniae? Pediatrics. 2007 Aug;120(2):305-13. აბსტრაქტი

66. Silvia MT, Licht DJ. Pediatric central nervous system infections and inflammatory white matter disease. Pediatr Clin North Am. 2005 Aug;52(4):1107-26, ix. აბსტრაქტი

67. Leake JA, Albani S, Kao AS, et al. Acute disseminated encephalomyelitis in childhood: epidemiologic, clinical and laboratory features. Pediatr Infect Dis J. 2004 Aug;23(8):756-64. აბსტრაქტი

68. Tenembaum S, Chitnis T, Ness J, et al. Acute disseminated encephalomyelitis. Neurology. 2007 Apr 17;68(16 Suppl 2):S23-36. აბსტრაქტი

69. Greenwood BM, Bojang K, Whitty CJ, et al. Malaria. Lancet. 2005 Apr 23-29;365(9469):1487-98. აბსტრაქტი

70. Feder HM Jr, Gerber MA, Krause PJ, et al. Early Lyme disease: a flu-like illness without erythema migrans. Pediatrics. 1993 Feb;91(2):456-9. აბსტრაქტი

71. Feder HM Jr. Lyme disease in children. Infect Dis Clin North Am. 2008 Jun;22(2):315-26, vii. აბსტრაქტი

72. Wormser GP, Dattwyler RJ, Shapiro ED, et al. The clinical assessment, treatment, and prevention of Lyme disease, human granulocytic anaplasmosis, and babesiosis: clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2006 Nov 1;43(9):1089-134.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

73. Buckingham SC, Marshall GS, Schutze GE, et al. Clinical and laboratory features, hospital course, and outcome of Rocky Mountain spotted fever in children. J Pediatr. 2007 Feb;150(2):180-4, 184.e1. აბსტრაქტი

74. Feja K, Saiman L. Tuberculosis in children. Clin Chest Med. 2005 Jun;26(2):295-312, vii. აბსტრაქტი

75. World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis Module 3: Diagnosis - Rapid diagnostics for tuberculosis detection. Jun 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

76. Lewinsohn DM, Leonard MK, LoBue PA, et al. Official American Thoracic Society/Infectious Diseases Society of America/Centers for Disease Control and Prevention Clinical Practice Guidelines: Diagnosis of Tuberculosis in Adults and Children. Clin Infect Dis. 2017 Jan 15;64(2):111-15.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

77. enters for Disease Control and Prevention. Updated Guidelines for the Use of Nucleic Acid Amplification Tests in the Diagnosis of Tuberculosis. Jan 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

78. Ravelli A, Martini A. Juvenile idiopathic arthritis. Lancet. 2007 Mar 3;369(9563):767-78. აბსტრაქტი

79. Hochberg MC. Updating the American College of Rheumatology revised criteria for the classification of systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum. 1997 Sep;40(9):1725. აბსტრაქტი

80. Tan EM, Cohen AS, Fries JF, et al. The 1982 revised criteria for the classification of systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum. 1982 Nov;25(11):1271-7. აბსტრაქტი

81. Diefenbach KA, Breuer CK. Pediatric inflammatory bowel disease. World J Gastroenterol. 2006 May 28;12(20):3204-12.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

82. Hoffmann AL, Milman N, Byg KE. Childhood sarcoidosis in Denmark 1979-1994: incidence, clinical features and laboratory results at presentation in 48 children. Acta Paediatr. 2004 Jan;93(1):30-6. აბსტრაქტი

83. Shetty AK, Gedalia A. Childhood sarcoidosis: a rare but fascinating disorder. Pediatr Rheumatol Online J. 2008;6:16.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

84. McKeown NJ, Tews MC, Gossain VV, et al. Hyperthyroidism. Emerg Med Clin North Am. 2005 Aug;23(3):669-85;viii. აბსტრაქტი

85. Zhou W, Pool V, Iskander JK, et al. Surveillance for safety after immunization: Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) - United States, 1991-2001. MMWR Surveill Summ. 2003 Jan 24;52(1):1-24.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

86. Boyer EW, Shannon M. The serotonin syndrome. N Engl J Med. 2005 Mar 17;352(11):1112-20. აბსტრაქტი

87. Segal AR, Doherty KM, Leggott J, et al. Cutaneous reactions to drugs in children. Pediatrics. 2007 Oct;120(4):e1082-96. აბსტრაქტი

88. Libow JA. Child and adolescent illness falsification. Pediatrics. 2000 Feb;105(2):336-42. აბსტრაქტი

89. Jardine DS. Heat illness and heat stroke. Pediatr Rev. 2007 Jul;28(7):249-58. აბსტრაქტი

90. Axelrod FB, Chelimsky GG, Weese-Mayer DE. Pediatric autonomic disorders. Pediatrics. 2006 Jul;118(1):309-21. აბსტრაქტი

91. World Health Organization, Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases (TDR). Dengue: guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control. New edition. 2009 [internet publication].სრული ტექსტი

92. Teixeira MG, Barreto ML. Diagnosis and management of dengue. BMJ. 2009 Nov 18;339:b4338. აბსტრაქტი

93. Centers for Disease Control and Prevention. CDC DENV-1-4 real-time RT-PCR assay for detection and serotype identification of dengue virus. July 2013 [internet publication].სრული ტექსტი

94. Lima Mda R, Nogueira RM, Schatzmayr HG, et al. Comparison of three commercially available dengue NS1 antigen capture assays for acute diagnosis of dengue in Brazil. PLoS Negl Trop Dis. 2010 Jul 6;4(7):e738.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს