ჰიპერსენსიტიური პნევმონიტი

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Quirce S, Vandenplas O, Campo P, et al. Occupational hypersensitivity pneumonitis: an EAACI position paper. Allergy. 2016 Jun;71(6):765-79.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Richerson HB, Bernstein IL, Fink JN, et al. Guidelines for the clinical evaluation of hypersensitivity pneumonitis. Report of the Subcommittee on Hypersensitivity Pneumonitis. J Allergy Clin Immunol. 1989 Nov;84(5 Pt 2):839-44. აბსტრაქტი

Fan LL. Hypersensitivity pneumonitis in children. Curr Opin Pediatr. 2002 Jun;14(3):323-6. აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Slavin RG. What the allergist should know about hypersensitivity pneumonitis. Allergy Asthma Proc. 2007 Jan-Feb;28(1):25-7. აბსტრაქტი

2. Ismail T, McSharry C, Boyd G. Extrinsic allergic alveolitis. Respirology. 2006 May;11(3):262-8. აბსტრაქტი

3. Miller R, Allen TC, Barrios RJ, et al. Hypersensitivity pneumonitis: a perspective from members of the Pulmonary Pathology Society. Arch Pathol Lab Med. 2017 Jun 14 [Epub ahead of print].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

4. Churg A, Bilawich A, Wright JL. Pathology of chronic hypersensitivity pneumonitis: what is it? What are the diagnostic criteria? Why do we care? Arch Pathol Lab Med. 2017 May 24 [Epub ahead of print].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

5. Quirce S, Vandenplas O, Campo P, et al. Occupational hypersensitivity pneumonitis: an EAACI position paper. Allergy. 2016 Jun;71(6):765-79.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

6. Richerson HB, Bernstein IL, Fink JN, et al. Guidelines for the clinical evaluation of hypersensitivity pneumonitis. Report of the Subcommittee on Hypersensitivity Pneumonitis. J Allergy Clin Immunol. 1989 Nov;84(5 Pt 2):839-44. აბსტრაქტი

7. Fink JN, Ortega HG, Reynolds HY, et al. Needs and opportunities for research in hypersensitivity pneumonitis. Am J Respir Crit Care Med. 2005 Apr 1;171(7):792-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

8. Mohr LC. Hypersensitivity pneumonitis. Curr Opin Pulm Med. 2004 Sep;10(5):401-11. აბსტრაქტი

9. Cramer C, Schlünssen V, Bendstrup E, et al. Risk of hypersensitivity pneumonitis and interstitial lung diseases among pigeon breeders. Eur Respir J. 2016 Sep;48(3):818-25. აბსტრაქტი

10. Jacobs RL, Andrews CP, Coalson JJ. Hypersensitivity pneumonitis: beyond classic occupational disease-changing concepts of diagnosis and management. Ann Allergy Asthma Immunol. 2005 Aug;95(2):115-28. აბსტრაქტი

11. Cormier Y, Gagnon L, Bérubé-Genest F, et al. Sequential bronchoalveolar lavage in experimental extrinsic allergic alveolitis. The influence of cigarette smoking. Am Rev Respir Dis. 1988 May;137(5):1104-9. აბსტრაქტი

12. Girard M, Cormier Y. Hypersensitivity pneumonitis. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2010 Apr;10(2):99-103. აბსტრაქტი

13. Fernández Pérez ER, Sprunger DB, Ratanawatkul P, et al. Increasing Hypersensitivity Pneumonitis-related Mortality in the United States from 1988 to 2016. Am J Respir Crit Care Med. 2019 May 15;199(10):1284-1287.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

14. Hyldgaard C, Hilberg O, Muller A, et al. A cohort study of interstitial lung diseases in central Denmark. Respir Med. 2014 May;108(5):793-9. აბსტრაქტი

15. May S, Romberger DJ, Poole JA. Respiratory health effects of large animal farming environments. J Toxicol Environ Health B Crit Rev. 2012;15(8):524-41. აბსტრაქტი

16. Selman M, Lacasse Y, Pardo A, et al. Hypersensitivity pneumonitis caused by fungi. Proc Am Thorac Soc. 2010 May;7(3):229-36. აბსტრაქტი

17. Latza U, Oldenburg M, Baur X. Endotoxin exposure and respiratory symptoms in the cotton textile industry. Arch Environ Health. 2004 Oct;59(10):519-25. აბსტრაქტი

18. Baur X. Preventive measures regarding occupational allergens. 30th Congress of the German Society of Pneumology, Leipzig, 12 March 1998 [in German]. Pneumologie. 1998 Sep;52(9):501-3. აბსტრაქტი

19. Barber CM, Burton CM, Scaife H, et al. Systematic review of respiratory case definitions in metalworking fluid outbreaks. Occup Med (Lond). 2012 Jul;62(5):337-42.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

20. Cullinan P, D'Souza E, Tennant R, et al. Lesson of the month: extrinsic allergic (bronchiolo)alveolitis and metal working fluids. Thorax. 2014 Nov;69(11):1059-60.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

21. Chew GY, Hawkins CA, Cherian M, et al. Roxithromycin induced hypersensitivity pneumonitis. Pathology. 2006 Oct;38(5):475-7. აბსტრაქტი

22. Lim CY, Takano A, Yang S, et al. Ayurvedic medicine and the lung. Respiration. 2014;87(5):428-31. აბსტრაქტი

23. Virdee G, Bleasdale J, Ikramullah M, et al. Republished: Sertraline-induced hypersensitivity pneumonitis. Drug Ther Bull. 2020 May;58(5):75-79. აბსტრაქტი

24. Lacasse Y, Selman M, Costabel U, et al. Clinical diagnosis of hypersensitivity pneumonitis. Am J Respir Crit Care Med. 2003 Oct 15;168(8):952-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

25. Klote M. Hypersensitivity pneumonitis. Allergy Asthma Proc. 2005 Nov-Dec;26(6):493-5. აბსტრაქტი

26. Wells AU. The clinical utility of bronchoalveolar lavage in diffuse parenchymal lung disease. Eur Respir Rev. 2010 Sep;19(117):237-41. აბსტრაქტი

27. Silva CI, Müller NL, Lynch DA, et al. Chronic hypersensitivity pneumonitis: differentiation from idiopathic pulmonary fibrosis and nonspecific interstitial pneumonia by using thin-section CT. Radiology. 2008 Jan;246(1):288-97. აბსტრაქტი

28. Girard M, Israël-Assayag E, Cormier Y. Pathogenesis of hypersensitivity pneumonitis. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2004 Apr;4(2):93-8. აბსტრაქტი

29. Glazer CS, Rose CS, Lynch DA. Clinical and radiologic manifestations of hypersensitivity pneumonitis. J Thorac Imaging. 2002 Oct;17(4):261-72. აბსტრაქტი

30. Fan LL. Hypersensitivity pneumonitis in children. Curr Opin Pediatr. 2002 Jun;14(3):323-6. აბსტრაქტი

31. McSharry C, Anderson K, Bourke SJ, et al. Takes your breath away - the immunology of allergic alveolitis. Clin Exp Immunol. 2002 Apr;128(1):3-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

32. Patel AM, Ryu JH, Reed CE. Hypersensitivity pneumonitis: current concepts and future questions. J Allergy Clin Immunol. 2001 Nov;108(5):661-70. აბსტრაქტი

33. Barnes H, Morisset J, Molyneaux P, et al. A systematically derived exposure assessment instrument for chronic hypersensitivity pneumonitis. Chest. 2020 Jun;157(6):1506-12.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

34. Semenzato G, Adami F, Maschio N, et al. Immune mechanisms in interstitial lung diseases. Allergy. 2000 Dec;55(12):1103-20.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

35. Cormier Y, Israël-Assayag E. The role of viruses in the pathogenesis of hypersensitivity pneumonitis. Curr Opin Pulm Med. 2000 Sep;6(5):420-3. აბსტრაქტი

36. Bernstein IL, Li JT, Bernstein DI, et al. Allergy diagnostic testing: an updated practice parameter. Part 1. Ann Allergy Asthma Immunol. 2008;100(suppl 3):S15-S65. აბსტრაქტი

37. Raghu G, Remy-Jardin M, Ryerson CJ, et al. Diagnosis of Hypersensitivity Pneumonitis in Adults. An Official ATS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2020 Aug 1;202(3):e36-e69.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

38. McSharry C, Anderson K, Boyd G. A review of antigen diversity causing lung disease among pigeon breeders. Clin Exp Allergy. 2000 Sep;30(9):1221-9. აბსტრაქტი

39. Schenker M. Exposures and health effects from inorganic agricultural dusts. Environ Health Perspect. 2000 Aug;108 Suppl 4:661-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

40. Khalil N, Churg A, Muller N, et al. Environmental, inhaled and ingested causes of pulmonary fibrosis. Toxicol Pathol. 2007 Jan;35(1):86-96. აბსტრაქტი

41. Meyer KC, Raghu G, Baughman RP, et al. An official American Thoracic Society clinical practice guideline: the clinical utility of bronchoalveolar lavage cellular analysis in interstitial lung disease. Am J Respir Crit Care Med. 2012 May 1;185(9):1004-14.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

42. Churg A, Sin DD, Everett D, et al. Pathologic patterns and survival in chronic hypersensitivity pneumonitis. Am J Surg Pathol. 2009 Dec;33(12):1765-70. აბსტრაქტი

43. Mukhopadhyay S, Gal AA. Granulomatous lung disease: an approach to the differential diagnosis. Arch Pathol Lab Med. 2010 May;134(5):667-90. აბსტრაქტი

44. Ohtani Y, Saiki S, Kitaichi M, et al. Chronic bird fancier's lung: histopathological and clinical correlation: an application of the 2002 ATS/ERS consensus classification of the idiopathic interstitial pneumonias. Thorax. 2005 Aug;60(8):665-71.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

45. Terho EO. Diagnostic criteria for farmer's lung disease. Am J Ind Med. 1986;10:329.

46. Schuyler M. Cormier Y. The diagnosis of hypersensitivity pneumonitis. Chest. 1997 Mar;111(3):534-6. აბსტრაქტი

47. Cormier Y, Lacasse Y. Keys to the diagnosis of hypersensitivity pneumonitis: the role of serum precipitins, lung biopsy, and high-resolution computed tomography. Clin Pulm Med. 1996;3:72-77.

48. Wälscher J, Gross B, Morisset J, et al. Comorbidities and survival in patients with chronic hypersensitivity pneumonitis. Respir Res. 2020 Jan 9;21(1):12.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

49. Wells AU, Flaherty KR, Brown KK, et al. Nintedanib in patients with progressive fibrosing interstitial lung diseases-subgroup analyses by interstitial lung disease diagnosis in the INBUILD trial: a randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group trial. Lancet Respir Med. 2020 May;8(5):453-460.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას