პლევრიტის შეფასება

წყაროები

ძირითადი სტატიები

English JC, Leslie KO. Pathology of pleura. Clin Chest Med. 2006 Jun;27(2):157-80. აბსტრაქტი

Maskell NA, Batt S, Hedley EL, et al. The bacteriology of pleural infection by genetic and standard methods and its mortality significance. Am J Respir Crit Care Med. 2006 Oct 1;174(7):817-23.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Antony VB. Immunological mechanisms in pleural disease. Eur Respir J. 2003 Mar;21(3):539-44.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

2. Anthony VB. Pleural inflammation In: Light RW, Lee YC, eds. Text book of pleural diseases. New York: Oxford University Press; 2003:56-62.

3. Hooper C, Lee YC, Maskell N; BTS Pleural Guideline Group. Investigation of a unilateral pleural effusion in adults: British Thoracic Society pleural disease guideline 2010. Thorax. 2010 Aug;65 Suppl 2:ii4-17.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

4. English JC, Leslie KO. Pathology of pleura. Clin Chest Med. 2006 Jun;27(2):157-80. აბსტრაქტი

5. Kass SM, Williams PM, Reamy BV. Pleurisy. Am Fam Physician. 2007 May 1;75(9):1357-64. აბსტრაქტი

6. Maskell NA, Batt S, Hedley EL, et al. The bacteriology of pleural infection by genetic and standard methods and its mortality significance. Am J Respir Crit Care Med. 2006 Oct 1;174(7):817-23.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

7. Porcel JM, Madronero AB, Pardina M, et al. Analysis of pleural effusions in acute pulmonary embolism: radiological and pleural fluid data from 230 patients. Respirology. 2007 Mar;12(2):234-9. აბსტრაქტი

8. Romero Candeira S, Hernández Blasco L, Soler MJ, et al. Biochemical and cytologic characteristics of pleural effusions secondary to pulmonary embolism. Chest. 2002 Feb;121(2):465-9. აბსტრაქტი

9. Cugell DW, Kamp DW. Asbestos and the pleura: a review. Chest. 2004 Mar;125(3):1103-17. აბსტრაქტი

10. Mukherjee S, de Klerk N, Palmer LJ, et al. Chest pain in asbestos-exposed individuals with benign pleural and parenchymal disease. Am J Respir Crit Care Med. 2000 Nov;162(5):1807-11. აბსტრაქტი

11. Siebert AF, Haynes J Jr, Middleton R, et al. Tuberculous pleural effusion: twenty-year experience. Chest. 1991 Apr;99(4):883-6. აბსტრაქტი

12. Rieder HL, Snider DE Jr, Cauthen GM, et al. Extrapulmonary tuberculosis in the United States. Am Rev Resp Dis. 1990 Feb;141(2):347-51. აბსტრაქტი

13. Porcel JM. Advances in the diagnosis of tuberculous pleuritis. Ann Transl Med. 2016 Aug;4(15):282.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

14. Lewinsohn DM, Leonard MK, LoBue PA, et al. Official American Thoracic Society/Infectious Diseases Society of America/Centers for Disease Control and Prevention Clinical Practice Guidelines: Diagnosis of Tuberculosis in Adults and Children. Clin Infect Dis. 2017 Jan 15;64(2):111-15.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

15. Centers for Disease Control and Prevention. Updated Guidelines for the Use of Nucleic Acid Amplification Tests in the Diagnosis of Tuberculosis. Jan 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

16. Sahn SA, Huggins JT, San José ME, et al. Can tuberculous pleural effusions be diagnosed by pleural fluid analysis alone? Int J Tuberc Lung Dis. 2013 Jun;17(6):787-93. აბსტრაქტი

17. Valdés L, Ferreiro L, Cruz-Ferro E, et al. Recent epidemiological trends in tuberculous pleural effusion in Galicia, Spain. Eur J Intern Med. 2012 Dec;23(8):727-32. აბსტრაქტი

18. World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis Module 3: Diagnosis - Rapid diagnostics for tuberculosis detection. Jun 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

19. Roberts ME, Neville E, Berrisford RG, et al. Management of a malignant pleural effusion: British Thoracic Society pleural disease guideline 2010. Thorax. 2010 Aug;65 Suppl 2:ii32-40.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

20. Takizawa H, Ishii Y, Kurasawa K. Prevalence of Sjogren's syndrome in patients with nonspecific pleuritis on thoracoscopic pleural biopsies: a retrospective study. Abstract B36, American Thoracic Society 2016 International Conference, 13-18 May 2016, San Francisco. Am J Respir Crit Care Med. 2016 May;193 Suppl:B36.A3241.სრული ტექსტი

21. Huggins JT, Sahn SA. Drug-induced pleural disease. Clin Chest Med. 2004 Mar;25(1):141-53. აბსტრაქტი

22. Maher JF. Uremic pleuritis. Am J Kidney Dis. 1987 Jul;10(1):19-22. აბსტრაქტი

23. Yoshii C, Morita S, Tokunaga M, et al. Bilateral massive pleural effusions caused by uremic pleuritis. Intern Med. 2001 Jul;40(7):646-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

24. Onen F. Familial Mediterranean fever. Rheumatol Int. 2006 Apr;26(6):489-96. აბსტრაქტი

25. Shrivastava R, Venkatesh S, Pavlovich BB, et al. Immunological analysis of pleural fluid in post-cardiac injury syndrome. Postgrad Med J. 2002 Jun;78(920):362-3. აბსტრაქტი

26. O'Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of ST-elevation myocardial infarction: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2013 Jan 29;127(4):e362-425.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

27. Amsterdam EA, Wenger NK, Brindis RG, et al; ACC/AHA Task Force Members. 2014 AHA/ACC guideline for the management of patients with non-ST-elevation acute coronary syndromes: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2014 Dec 23;130(25):e344-426.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

28. Ibanez B, James S, Agewall S, et al; ESC Scientific Document Group. 2017 ESC guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. Eur Heart J. 2018 Jan 7;39(2):119-77.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

29. Erbel R, Aboyans V, Boileau C, et al; ESC Committee for Practice Guidelines. 2014 ESC guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases: document covering acute and chronic aortic diseases of the thoracic and abdominal aorta of the adult. Eur Heart J. 2014 Nov 1;35(41):2873-926.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

30. MacDuff A, Arnold A, Harvey J; BTS Pleural Disease Guideline Group. Management of spontaneous pneumothorax: British Thoracic Society pleural disease guideline 2010. Thorax. 2010 Aug;65 Suppl 2:ii18-31.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

31. National Patient Safety Agency. Alert: Blood control safety cannula and needle thoracostomy for tension pneumothorax. April 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

32. Leigh-Smith S, Harris T. Tension pneumothorax: time for a re-think? Emerg Med J. 2005 Jan;22(1):8-16.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

33. Jones R, Hollingsworth J. Tension pneumothoraces not responding to needle thoracocentesis. Emerg Med J. 2002 Mar;19(2):176-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

34. Wells PS, Ginsberg JS, Anderson DR, et al. Use of a clinical model for safe management of patients with suspected pulmonary embolism. Ann Intern Med. 1998 Dec 15;129(12):997-1005. აბსტრაქტი

35. Wells PS, Anderson DR, Rodger M, et al. Derivation of a simple clinical model to categorize patients' probability of pulmonary embolism: increasing the model's utility with the SimpliRED D-dimer. Thromb Haemost. 2000 Mar;83(3):416-20. აბსტრაქტი

36. Kearon C, Ginsberg JS, Douketis J, et al; Canadian Pulmonary Embolism Diagnosis Study (CANPEDS) Group. An evaluation of D-dimer in the diagnosis of pulmonary embolism: a randomized trial. Ann Intern Med. 2006 Jun 6;144(11):812-21. აბსტრაქტი

37. Fedullo PF, Tapson VF. Clinical practice. The evaluation of suspected pulmonary embolism. N Engl J Med. 2003 Sep 25;349(13):1247-56. აბსტრაქტი

38. Woolhouse I, Bishop L, Darlison L, et al. British Thoracic Society Guideline for the investigation and management of malignant pleural mesothelioma. Thorax. 2018 Mar;73(Suppl 1):i1-30.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

39. National Institute for Health and Care Excellence. Tuberculosis. September 2019 [internet publication]სრული ტექსტი

40. Stein PD, Terrin ML, Hales CA, et al. Clinical, laboratory, roentgenographic, and electrocardiographic findings in patients with acute pulmonary embolism and no pre-existing cardiac or pulmonary disease. Chest. 1991 Sep;100(3):598-603. აბსტრაქტი

41. Light, RW. Clinical practice. Pleural effusion. N Engl J Med. 2002 Jun 20;346(25):1971-7. აბსტრაქტი

42. Boutin C, Rey F, Gouvernet J, et al. Thoracoscopy in pleural malignant mesothelioma: a prospective study of 188 consecutive patients. Part 2: Prognosis and staging. Cancer. 1993 Jul 15;72(2):394-404. აბსტრაქტი

43. Bibby AC, Maskell NA. Pleural biopsies in undiagnosed pleural effusions; Abrams vs image-guided vs thoracoscopic biopsies. Curr Opin Pulm Med. 2016 Jul;22(4):392-8. აბსტრაქტი

44. File TM. Community-acquired pneumonia. Lancet. 2003 Dec 13;362(9400):1991-2001. აბსტრაქტი

45. Mandell LA, Wunderink RG, Anzueto A, et al. Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society consensus guidelines on the management of community-acquired pneumonia in adults. Clin Infect Dis. 2007 Mar 1;44 Suppl 2:S27-72.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

46. Creaney J, Yeoman D, Naumoff LK, et al. Soluble mesothelin in effusions: a useful tool for the diagnosis of malignant mesothelioma. Thorax. 2007 Jul;62(7):569-76.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

47. Davies HE, Sadler RS, Bielsa S, et al. Clinical impact and reliability of pleural fluid mesothelin in undiagnosed pleural effusions. Am J Respir Crit Care Med. 2009 Sep 1;180(5):437-44. აბსტრაქტი

48. Gopi A, Madhaven SM, Sharma SK, et al. Diagnosis and treatment of tuberculous pleural effusion in 2006. Chest. 2007 Mar;131(3):880-9. აბსტრაქტი

49. Jiang J, Shi HZ, Liang QL, et al. Diagnostic value of interferon-gamma in tuberculous pleurisy: a metaanalysis. Chest. 2007 Apr;131(4):1133-41. აბსტრაქტი

50. Zhou Q, Chen YQ, Qin SM, et al. Diagnostic accuracy of T-cell interferon-gamma release assays in tuberculous pleurisy: a meta-analysis. Respirology. 2011 Apr;16(3):473-80. აბსტრაქტი

51. Joseph J, Lynch JP, Sahn SA. Effusions from collagen vascular disease. In: Light RW, Lee YC, eds. Textbook of pleural diseases. New York: Oxford University Press; 2003:370-81.

52. Jeremias A, Gibson CM. Narrative review: alternative causes for elevated cardiac troponin levels when acute coronary syndromes are excluded. Ann Intern Med. 2005 May 3;142(9):786-91. აბსტრაქტი

53. Tsai TT, Nienaber CA, Eagle KA. Acute aortic syndromes. Circulation. 2005 Dec 13;112(24):3802-13.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

54. Mészáros I, Mórocz J, Szlávi J, et al. Epidemiology and clinicopathology of aortic dissection. Chest. 2000 May;117(5):1271-8. აბსტრაქტი

55. Light RW. Pleural effusions following cardiac injury and coronary artery bypass graft surgery. Semin Respir Crit Care Med. 2001 Dec;22(6):657-64. აბსტრაქტი

56. Stelzner TJ, King TE, Anthony VB, et al. The pleuropulmonary manifestations of the postcardiac injury syndrome. Chest. 1983 Oct;84(4):383-7. აბსტრაქტი

57. Rompianesi G, Hann A, Komolafe O, et al. Serum amylase and lipase and urinary trypsinogen and amylase for diagnosis of acute pancreatitis. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Apr 21;(4):CD012010.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს