გასტროპარეზი

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Parkman, HP, Hasler WL, Fisher RS. American Gastroenterological Association technical review on the diagnosis and treatment of gastroparesis. Gastroenterology. 2004 Nov;127(5):1592-1622.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Parkman, HP, Hasler WL, Fisher RS. American Gastroenterological Association technical review on the diagnosis and treatment of gastroparesis. Gastroenterology. 2004 Nov;127(5):1592-1622.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

2. Dong K, Yu XJ, Li B, et al. Advances in mechanisms of postsurgical gastroparesis syndrome and its diagnosis and treatment. Chin J Dig Dis. 2006;7(2):76-82. აბსტრაქტი

3. Balaji NS, Crookes PF, Banki F, et al. A safe and noninvasive test for vagal integrity revisited. Arch Surg. 2002 Aug;137(8):954-8. აბსტრაქტი

4. Jacob A, Pittock SJ. Gastroparesis in multiple sclerosis. Mult Scler. 2007 Jun;13(5):686. აბსტრაქტი

5. Raghav S, Kipp D, Watson J, et al. Gastroparesis with multiple sclerosis. Mult Scler. 2006 Apr;12(2):243-4. აბსტრაქტი

6. Bytzer P, Talley NJ, Leemon M, et al. Prevalence of gastrointestinal symptoms associated with diabetes mellitus: a population-based survey of 15,000 adults. Arch Intern Med. 2001 Sep 10;161(16):1989-96. აბსტრაქტი

7. Maleki D, Locke GR 3rd, Camilleri M, et al. Gastrointestinal tract symptoms among persons with diabetes mellitus in the community. Arch Intern Med. 2000 Oct 9;160(18):2808-16. აბსტრაქტი

8. Jones KL, Russo A, Stevens JE, et al. Predictors of delayed gastric emptying in diabetes. Diabetes Care. 2001 Jul;24(7):1264-9. აბსტრაქტი

9. Datz FL, Christian PE, Moore J. Gender-related differences in gastric emptying. J Nucl Med. 1987 Jul;28(7):1204-7. აბსტრაქტი

10. Degen LP, Phillips SF. Variability of gastrointestinal transit in healthy women and men. Gut. 1996 Aug;39(2):299-305. აბსტრაქტი

11. Malagelada JR, Stanghellini V. Manometric evaluation of functional upper gut symptoms. Gastroenterology. 1985 May;88(5 Pt 1):1223-31. აბსტრაქტი

12. Balaban DH, Chen J, Lin Z, et al. Median arcuate ligament syndrome: a possible cause of idiopathic gastroparesis. Am J Gastroenterol. 1997 Mar;92(3):519-23. აბსტრაქტი

13. Patrick A, Epstein O. Review article: gastroparesis. Aliment Pharmacol Ther. 2008 May;27(9):724-40.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

14. Koch KL. Diabetic gastropathy: gastric neuromuscular dysfunction in diabetes mellitus: a review of symptoms, pathophysiology, and treatment. Dig Dis Sci. 1999 Jun;44(6):1061-75. აბსტრაქტი

15. Hinder RA, Kelly KA. Human gastric pacesetter potential. Site of origin, spread, and response to gastric transection and proximal gastric vagotomy. Am J Surg. 1977 Jan;133(1):29-33. აბსტრაქტი

16. Soykan I, Sivri B, Sarosiek I, et al. Demography, clinical characteristics, psychological and abuse profiles, treatment, and long-term follow-up of patients with gastroparesis. Dig Dis Sci. 1998 Nov;43(11):2398-2404. აბსტრაქტი

17. Camilleri M, Brown ML, Malagelada JR. Relationship between impaired gastric emptying and abnormal gastrointestinal motility. Gastroenterology. 1986 Jul;91(1):94-9. აბსტრაქტი

18. Houghton LA, Read NW, Heddle R, et al. Relationship of the motor activity of the antrum, pylorus, and duodenum to gastric emptying of a solid-liquid mixed meal. Gastroenterology. 1988 Jun;94(6):1285-91. აბსტრაქტი

19. Mearin F, Camilleri M, Malagelada JR. Pyloric dysfunction in diabetics with recurrent nausea and vomiting. Gastroenterology. 1986 Jun;90(6):1919-25. აბსტრაქტი

20. Forster J, Damjanov I, Lin Z, et al. Absence of the interstitial cells of Cajal in patients with gastroparesis and correlation with clinical findings. J Gastrointest Surg. 2005 Jan;9(1):102-8. აბსტრაქტი

21. Zarate N, Mearin F, Wang XY, et al. Severe idiopathic gastroparesis due to neuronal and interstitial cells of Cajal degeneration: pathological findings and management. Gut. 2003 Jul;52(7):966-70. აბსტრაქტი

22. Hasler WL, Soudah HC, Dulai G, et al. Mediation of hyperglycemia-evoked gastric slow-wave dysrhythmias by endogenous prostaglandins. Gastroenterology. 1995 Mar;108(3):727-36. აბსტრაქტი

23. Fraser RJ, Horowitz M, Maddox AF, et al. Hyperglycaemia slows gastric emptying in type 1 (insulin-dependent) diabetes mellitus. Diabetologia. 1990 Nov;33(11):675-80. აბსტრაქტი

24. Hunter RJ, Metz DC, Morris JB, et al. Gastroparesis: a potential pitfall of laparoscopic Nissen fundoplication. Am J Gastroenterol. 1996 Dec;91(12):2617-8. აბსტრაქტი

25. Reddymasu SC, Bonino J, McCallum RW. Gastroparesis secondary to a demyelinating disease: a case series. BMC Gastroenterol. 2007 Jan 31;7:3. აბსტრაქტი

26. Cetin K, Gungor B, Isik A, et al. The effect of pneumatic balloon dilatation on gastric emptying in patients with achalasia. Hepatogastroenterology. 2003 Dec;50 Suppl 2:ccci-cccii. აბსტრაქტი

27. Benini L, Sembenini C, Salandini L, et al. Gastric emptying of realistic meals with and without gluten in patients with coeliac disease. Effect of jejunal mucosal recovery. Scand J Gastroenterol. 2001 Oct;36(10):1044-8. აბსტრაქტი

28. Perri F, Pastore M, Zicolella A, et al. Gastric emptying of solids is delayed in celiac disease and normalizes after gluten withdrawal. Acta Paediatr. 2000 Aug;89(8):921-5. აბსტრაქტი

29. Zipfel S, Sammet I, Rapps N, et al. Gastrointestinal disturbances in eating disorders: clinical and neurobiological aspects. Auton Neurosci. 2006 Oct 30;129(1-2):99-106. აბსტრაქტი

30. Goetze O, Wieczorek J, Mueller T, et al. Impaired gastric emptying of a solid test meal in patients with Parkinson's disease using 13C-sodium octanoate breath test. Neurosci Lett. 2005 Mar 3;375(3):170-73. აბსტრაქტი

31. Goetze O, Nikodem AB, Wiezcorek J, et al. Predictors of gastric emptying in Parkinson's disease. Neurogastroenterol Motil. 2006 May;18(5):369-75. აბსტრაქტი

32. Sjogren RW. Gastrointestinal features of scleroderma. Curr Opin Rheumatol. 1996 Nov;8(6):569-75. აბსტრაქტი

33. Sridhar KR, Lange RC, Magyar L, et al. Prevalence of impaired gastric emptying of solids in systemic sclerosis: diagnostic and therapeutic implications. J Lab Clin Med. 1998 Dec;132(6):541-6. აბსტრაქტი

34. Marie I, Levesque H, Ducrotte P, et al. Gastric involvement in systemic sclerosis: a prospective study. Am J Gastroenterol. 2001 Jan;96(1):77-83. აბსტრაქტი

35. Shih WJ, DeLand FH, Domstad PA, et al. Scintigraphic findings in primary amyloidosis of the heart and stomach. Clin Nucl Med. 1985 Jul;10(7):466-7. აბსტრაქტი

36. Jonderko G, Jonderko K, Marcisz C, et al. Evaluation of gastric emptying in patients with hypothyroidism [in Polish]. Pol Arch Med Wewn. 1996 Aug;96(2):117-23. აბსტრაქტი

37. Kahraman H, Kaya N, Demircali A, et al. Gastric emptying time in patients with primary hypothyroidism. Eur J Gastroenterol Hepatol. 1997 Sep;9(9):901-4. აბსტრაქტი

38. Van Vlem B, Schoonjans R, Vanholder R, et al. Dyspepsia and gastric emptying in chronic renal failure patients. Clin Nephrol. 2001 Oct;56(4):302-7. აბსტრაქტი

39. Van Vlem B, Schoonjans R, Vanholder R, et al. Delayed gastric emptying in dyspeptic chronic hemodialysis patients. Am J Kidney Dis. 2000 Nov;36(5):962-8. აბსტრაქტი

40. Naftali T, Yishai R, Zangen T, et al. Post-infectious gastroparesis: clinical and electrogastrographic aspects. J Gastroenterol Hepatol. 2007 Sep;22(9):1423-8. აბსტრაქტი

41. Eisenberg D. Gastroparesis and herpes. Dig Dis Sci. 1988 Aug;33(8):1050. აბსტრაქტი

42. Caras S, Laurie S, Cronk W, et al. Case report: pancreatic cancer presenting with paraneoplastic gastroparesis. Am J Med Sci. 1996 Jul;312(1):34-6. აბსტრაქტი

43. Berghmans T, Musch W, Brenez D, et al. Paraneoplastic gastroparesis [in French]. Rev Med Brux. 1993 Nov-Dec;14(9-10):275-8. აბსტრაქტი

44. Wood JD, Galligan JJ. Function of opioids in the enteric nervous system. Neurogastroenterol Motil. 2004 Oct;16 Suppl 2:17-28. აბსტრაქტი

45. Parkman HP, Trate DM, Knight LC, et al. Cholinergic effects on human gastric motility. Gut. 1999 Sep;45(3):346-54. აბსტრაქტი

46. Foxx-Orenstein A, Camilleri M, Stephens D, et al. Effect of a somatostatin analogue on gastric motor and sensory functions in healthy humans. Gut. 2003 Nov;52(11):1555-61. აბსტრაქტი

47. Tougas G, Earnest DL, Chen Y, et al. Omeprazole delays gastric emptying in healthy volunteers: an effect prevented by tegaserod. Aliment Pharmacol Ther. 2005 Jul 1;22(1):59-65. აბსტრაქტი

48. Nishiguchi S, Shiomi S, Kurooka H, et al. Randomized trial assessing gastric emptying in patients with chronic hepatitis C during interferon-alpha or -beta therapy and effect of cisapride. Dig Dis Sci. 2002 Jan;47(1):73-8. აბსტრაქტი

49. Hardoff R, Sula M, Tamir A, et al. Gastric emptying time and gastric motility in patients with Parkinson's disease. Mov Disord. 2001 Nov;16(6):1041-7. აბსტრაქტი

50. Young A. Inhibition of gastric emptying. Adv Pharmacol. 2005;52:99-121. აბსტრაქტი

51. Jonderko K, Jonderko G, Golab T. Effect of calcitonin on gastric emptying and on serum insulin and gastrin concentrations after ingestion of a mixed solid-liquid meal in humans. J Clin Gastroenterol. 1990 Feb;12(1):22-8. აბსტრაქტი

52. Franke A, Nakchbandi IA, Schneider A, et al. The effect of ethanol and alcoholic beverages on gastric emptying of solid meals in humans. Alcohol Alcohol. 2005 May-Jun;40(3):187-93. აბსტრაქტი

53. Aring AM, Jones DE, Falko JM. Evaluation and prevention of diabetic neuropathy. Am Fam Physician. 2005 Jun 1;71(11):2123-8. აბსტრაქტი

54. Evert AB, Dennison M, Gardner CD, et al. Nutrition therapy for adults with diabetes or prediabetes: a consensus report. Diabetes Care. 2019 May;42(5):731-754.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

55. Park MI, Camilleri M. Gastroparesis: clinical update. Am J Gastroenterol. 2006 May;101(5):1129-39. აბსტრაქტი

56. Tougas G, Eaker EY, Abell TL, et al. Assessment of gastric emptying using a low fat meal: establishment of international control values. Am J Gastroenterol. 2000 Jun;95(6):1456-62. აბსტრაქტი

57. Lin HC, Prather C, Fisher RS, et al. Measurement of gastrointestinal transit. Dig Dis Sci. 2005 Jun;50(6):989-1004. აბსტრაქტი

58. Abell TL, Camilleri M, Donohoe K, et al. Consensus recommendations for gastric emptying scintigraphy: a joint report of the American Neurogastroenterology and Motility Society and the Society of Nuclear Medicine. Am J Gastroenterol. 2008 Mar;103(3):753-63.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

59. Bharucha AE, Camilleri M, Veil E, et al. Comprehensive assessment of gastric emptying with a stable isotope breath test. Neurogastroenterol Motil. 2013 Jan;25(1):e60-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

60. Kuo B, McCallum RW, Koch KL, et al. Comparison of gastric emptying of a nondigestible capsule to a radio-labelled meal in healthy and gastroparetic subjects. Aliment Pharmacol Ther. 2008 Jan 15;27(2):186-96.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

61. Revicki DA, Rentz AM, Dubois D, et al. Gastroparesis Cardinal Symptom Index (GCSI): development and validation of a patient reported assessment of severity of gastroparesis symptoms. Qual Life Res. 2004 May;13(4):833-44. აბსტრაქტი

62. Namin F, Patel J, Lin Z, et al. Clinical, psychiatric and manometric profile of cyclic vomiting syndrome in adults and response to tricyclic therapy. Neurogastroenterol Motil. 2007 Mar;19(3):196-202. აბსტრაქტი

63. Fleisher DR, Gornowicz B, Adams K, et al. Cyclic vomiting syndrome in 41 adults: the illness, the patients, and problems of management. BMC Med. 2005 Dec 21;3:20.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

64. Drossman DA. The functional gastrointestinal disorders and the Rome III process. Gastroenterology. 2006 Apr;130(5):1377-90. აბსტრაქტი

65. Koskenpato J, Kairemo K, Korppi-Tommola T, et al. Role of gastric emptying in functional dyspepsia: a scintigraphic study of 94 subjects. Dig Dis Sci. 1998 Jun;43(6):1154-8. აბსტრაქტი

66. Soykan I, Chen J, Kendall BJ, et al. The rumination syndrome: clinical and manometric profile, therapy, and long-term outcome. Dig Dis Sci. 1997 Sep;42(9):1866-72. აბსტრაქტი

67. O'Brien MD, Bruce BK, Camilleri M. The rumination syndrome: clinical features rather than manometric diagnosis. Gastroenterology. 1995 Apr;108(4):1024-9. აბსტრაქტი

68. European Medicines Agency. CMDh confirms recommendations on restricting use of domperidone-containing medicines. Apr 2014 [internet publication].სრული ტექსტი

69. McCallum RW, Ricci DA, Rakatansky H, et al. A multicenter placebo-controlled clinical trial of oral metoclopramide in diabetic gastroparesis. Diabetes Care. 1983 Sep-Oct;6(5):463-7. აბსტრაქტი

70. Ricci DA, Saltzman MB, Meyer C, et al. Effect of metoclopramide in diabetic gastroparesis. J Clin Gastroenterol. 1985 Feb;7(1):25-32. აბსტრაქტი

71. European Medicines Agency. European Medicines Agency recommends changes to the use of metoclopramide. Jul 2013 [internet publication].სრული ტექსტი

72. Ganzini L, Casey DE, Hoffman WF, et al. The prevalence of metoclopramide-induced tardive dyskinesia and acute extrapyramidal movement disorders. Arch Intern Med. 1993 Jun 28;153(12):1469-75. აბსტრაქტი

73. Shaffer D, Butterfield M, Pamer C, et al. Tardive dyskinesia risks and metoclopramide use before and after U.S. market withdrawal of cisapride. J Am Pharm Assoc (2003). 2004 Nov-Dec;44(6):661-5. აბსტრაქტი

74. Cavero-Redondo I, Álvarez-Bueno C, Pozuelo-Carrascosa DP, et al. Risk of extrapyramidal side effects comparing continuous vs. bolus intravenous metoclopramide administration: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. J Clin Nurs. 2015 Dec;24(23-24):3638-46. აბსტრაქტი

75. Stewart JJ, Wood MJ, Wood CD, et al. Effects of motion sickness and antimotion sickness drugs on gastric function. J Clin Pharmacol. 1994 Jun;34(6):635-43. აბსტრაქტი

76. Sawhney MS, Prakash C, Lustman PJ, et al. Tricyclic antidepressants for chronic vomiting in diabetic patients. Dig Dis Sci. 2007 Feb;52(2):418-24. აბსტრაქტი

77. Parkman HP, Van Natta ML, Abell TL, et al. Effect of nortriptyline on symptoms of idiopathic gastroparesis: the NORIG randomized clinical trial. JAMA. 2013 Dec 25;310(24):2640-49.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

78. Maurer AH, Krevsky B, Knight LC, et al. Opioid and opioid-like drug effects on whole-gut transit measured by scintigraphy. J Nucl Med. 1996 May;37(5):818-22. აბსტრაქტი

79. Mercadante S, Casuccio A, Fulfaro F, et al. Switching from morphine to methadone to improve analgesia and tolerability in cancer patients: a prospective study. J Clin Oncol. 2001 Jun 1;19(11):2898-2904. აბსტრაქტი

80. Tawfik MO, Bryuzgin V, Kourteva G; FEN-INT-20 Study Group. Use of transdermal fentanyl without prior opioid stabilization in patients with cancer pain. Curr Med Res Opin. 2004 Mar;20(3):259-67. აბსტრაქტი

81. Olausson EA, Störsrud S, Grundin H, et al. A small particle size diet reduces upper gastrointestinal symptoms in patients with diabetic gastroparesis: a randomized controlled trial. Am J Gastroenterol. 2014 Mar;109(3):375-85. აბსტრაქტი

82. Abell TL, Bernstein RK, Cutts T, et al. Treatment of gastroparesis: a multidisciplinary clinical review. Neurogastroenterol Motil. 2006 Apr;18(4):263-83. აბსტრაქტი

83. Bromer MQ, Friedenberg F, Miller LS, et al. Endoscopic pyloric injection of botulinum toxin A for the treatment of refractory gastroparesis. Gastrointest Endosc. 2005 Jun;61(7):833-9. აბსტრაქტი

84. Arts J, van Gool S, Caenepeel P, et al. Influence of intrapyloric botulinum toxin injection on gastric emptying and meal-related symptoms in gastroparesis patients. Aliment Pharmacol Ther. 2006 Aug 15;24(4):661-7. აბსტრაქტი

85. Bai Y, Xu MJ, Yang X, et al. A systematic review on intrapyloric botulinum toxin injection for gastroparesis. Digestion. 2010;81(1):27-34. აბსტრაქტი

86. Soffer E, Abell T, Lin Z, et al. Review article: gastric electrical stimulation for gastroparesis - physiological foundations, technical aspects and clinical implications. Aliment Pharmacol Ther. 2009 Oct;30(7):681-94. აბსტრაქტი

87. Chu H, Lin Z, Zhong L, et al. Treatment of high-frequency gastric electrical stimulation for gastroparesis. J Gastroenterol Hepatol. 2012 Jun;27(6):1017-26.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

88. Yin J, Abell TD, McCallum RW, et al. Gastric neuromodulation with Enterra system for nausea and vomiting in patients with gastroparesis. Neuromodulation. 2012 May-Jun;15(3):224-31. აბსტრაქტი

89. McCallum RW, Sarosiek I, Parkman HP, et al. Gastric electrical stimulation with Enterra therapy improves symptoms of idiopathic gastroparesis. Neurogastroenterol Motil. 2013 Oct;25(10):815-e636.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

90. Lin Z, McElhinney C, Sarosiek I, et al. Chronic gastric electrical stimulation for gastroparesis reduces the use of prokinetic and/or antiemetic medications and the need for hospitalizations. Dig Dis Sci. 2005 Jul;50(7):1328-34. აბსტრაქტი

91. Cutts TF, Luo J, Starkebaum W, et al. Is gastric electrical stimulation superior to standard pharmacologic therapy in improving GI symptoms, healthcare resources, and long-term health care benefits? Neurogastroenterol Motil. 2005 Feb;17(1):35-43. აბსტრაქტი

92. O'Grady G, Egbuji JU, Du P, et al. High-frequency gastric electrical stimulation for the treatment of gastroparesis: a meta-analysis. World J Surg. 2009 Aug;33(8):1693-1701. აბსტრაქტი

93. National Institute for Health and Care Excellence. Gastroelectrical stimulation for gastroparesis. May 2014 [internet publication].სრული ტექსტი

94. Jones MP, Maganti K. A systematic review of surgical therapy for gastroparesis. Am J Gastroenterol. 2003 Oct;98(10):2122-9. აბსტრაქტი

95. McCallum RW, Cynshi O; US Investigative Team. Efficacy of mitemcinal, a motilin agonist, on gastrointestinal symptoms in patients with symptoms suggesting diabetic gastropathy: a randomized, multi-center, placebo-controlled trial. Aliment Pharmacol Ther. 2007 Jul 1;26(1):107-16. აბსტრაქტი

96. Mackie AD, Ferrington C, Cowan S, et al. The effects of renzapride, a novel prokinetic agent, in diabetic gastroparesis. Aliment Pharmacol Ther. 1991 Apr;5(2):135-42. აბსტრაქტი

97. Asakawa H, Hayashi I, Fukui T, et al. Effect of mosapride on glycemic control and gastric emptying in type 2 diabetes mellitus patients with gastropathy. Diabetes Res Clin Pract. 2003 Sep;61(3):175-82. აბსტრაქტი

98. He J, Wang Y, Ouyang X. Mosapride in treatment of diabetic gastroparesis: a meta-analysis. Chin J Gastroenterol. 2011;16(2):94-98.სრული ტექსტი

99. Clinicaltrials.gov. A multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled, phase 2 study to evaluate velusetrag effects on gastric emptying in subjects with diabetic or idiopathic gastroparesis (NCT01718938). May 2015 [internet publication].სრული ტექსტი

100. Seto K, Sasaki T, Katsunuma K, et al. Acotiamide hydrochloride (Z-338), a novel prokinetic agent, restores delayed gastric emptying and feeding inhibition induced by restraint stress in rats. Neurogastroenterol Motil. 2008 Sep;20(9):1051-9. აბსტრაქტი

101. Dornonville de la Cour C, Lindström E, Norlén P, et al. Ghrelin stimulates gastric emptying but is without effect on acid secretion and gastric endocrine cells. Regul Pept. 2004 Aug 15;120(1-3):23-32. აბსტრაქტი

102. Camilleri M, McCallum RW, Tack J, et al. Efficacy and safety of relamorelin in diabetics with symptoms of gastroparesis: a randomized, placebo-controlled study. Gastroenterology. 2017 Nov;153(5):1240-50.e2.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

103. Sallam HS, Chen JD. The prokinetic face of ghrelin. Int J Pept. 2010;2010:493614.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

104. Kim KH, Lee MS, Choi TY, et al. Acupuncture for symptomatic gastroparesis. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Dec 18;12(12):CD009676.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

105. Tack J. Gastric motor disorders. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2007;21(4):633-44. აბსტრაქტი

106. Lacy BE, Weiser K. Gastrointestinal motility disorders: an update. Dig Dis. 2006;24(3-4):228-42. აბსტრაქტი

107. Thorn AR. Not just another case of nausea and vomiting: a review of postinfectious gastroparesis. J Am Acad Nurse Pract. 2010 Mar;22(3):125-33. აბსტრაქტი

108. Jung HK, Choung RS, Locke GR 3rd, et al. The incidence, prevalence, and outcomes of patients with gastroparesis in Olmsted County, Minnesota, from 1996 to 2006. Gastroenterology. 2009 Apr;136(4):1225-33.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას