გლუტენური დაავადება-ცელიაკია

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Al-Toma A, Volta U, Auricchio R, et al. European Society for the Study of Coeliac Disease (ESsCD) guideline for coeliac disease and other gluten-related disorders. United European Gastroenterol J. 2019 Jun;7(5):583-613.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

van der Windt DA, Jellema P, Mulder CJ, et al. Diagnostic testing for celiac disease among patients with abdominal symptoms: a systematic review. JAMA. 2010 May 5;303(17):1738-46.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabó I, et al. European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition guidelines for diagnosing coeliac disease 2020. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2020 Jan;70(1):141-56.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

National Institute for Health and Care Excellence. Coeliac disease: recognition, assessment and management. September 2015 [internet publication].სრული ტექსტი

Vriezinga SL, Auricchio R, Bravi E, et al. Randomized feeding intervention in infants at high risk for celiac disease. N Engl J Med. 2014 Oct 2;371(14):1304-15.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Lionetti E, Castellaneta S, Francavilla R, et al. Introduction of gluten, HLA status, and the risk of celiac disease in children. N Engl J Med. 2014 Oct 2;371(14):1295-303.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

West J, Logan RF, Smith CJ, et al. Malignancy and mortality in people with coeliac disease: population based cohort study. BMJ. 2004 Sep 25;329(7468):716-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Ludvigsson JF, Leffler DA, Bai JC, et al. The Oslo definitions for coeliac disease and related terms. Gut. 2013 Jan;62(1):43-52.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

2. Singh P, Arora A, Strand TA, et al. Global prevalence of celiac disease: systematic review and meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2018 Jun;16(6):823-36. აბსტრაქტი

3. Sood A, Midha V, Sood N, et al. Prevalence of celiac disease among school children in Punjab, North India. J Gastroenterol Hepatol. 2006 Oct;21(10):1622-5. აბსტრაქტი

4. Ertekin V, Selimoglu MA, Kardas F, et al. Prevalence of celiac disease in Turkish children. J Clin Gastroenterol. 2005 Sep;39(8):689-91. აბსტრაქტი

5. Singh P, Arora S, Singh A, et al. Prevalence of celiac disease in Asia: a systematic review and meta-analysis. J Gastroenterol Hepatol. 2016 Jun;31(6):1095-101. აბსტრაქტი

6. Yap TW, Chan WK, Leow AH, et al. Prevalence of serum celiac antibodies in a multiracial Asian population: a first study in the young Asian adult population of Malaysia. PLoS One. 2015 Mar 23;10(3):e0121908.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

7. Cummins AG, Roberts-Thomson IC. Prevalence of celiac disease in the Asia-Pacific region. J Gastroenterol Hepatol. 2009 Aug;24(8):1347-51. აბსტრაქტი

8. Choung RS, Unalp-Arida A, Ruhl CE, et al. Less hidden celiac disease but increased gluten avoidance without a diagnosis in the United States: findings from the National Health and Nutrition Examination Surveys from 2009 to 2014. Mayo Clin Proc. 2016 Dec 5;S0025-6196(16)30634-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

9. Green PH. The many faces of celiac disease: clinical presentation of celiac disease in the adult population. Gastroenterology. 2005 Apr;128(4 Suppl 1):S74-8. აბსტრაქტი

10. Green PH, Stavropoulos SN, Panagi SG, et al. Characteristics of adult celiac disease in the USA: results of a national survey. Am J Gastroenterol. 2001 Jan;96(1):126-31. აბსტრაქტი

11. Andrén Aronsson C, Lee HS, Hård Af Segerstad EM, et al. Association of gluten intake during the first 5 years of life with incidence of celiac disease autoimmunity and celiac disease among children at increased risk. JAMA. 2019 Aug 13;322(6):514-23.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

12. Bouziat R, Hinterleitner R, Brown JJ, et al. Reovirus infection triggers inflammatory responses to dietary antigens and development of celiac disease. Science. 2017 Apr 7;356(6333):44-50.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

13. Kahrs CR, Chuda K, Tapia G, et al. Enterovirus as trigger of coeliac disease: nested case-control study within prospective birth cohort. BMJ. 2019 Feb 13;364:l231.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

14. Shan L, Molberg Ø, Parrot I, et al. Structural basis for gluten intolerance in celiac sprue. Science. 2002 Sep 27;297(5590):2275-9. აბსტრაქტი

15. Ráki M, Tollefsen S, Molberg Ø, et al. A unique dendritic cell subset accumulates in the celiac lesion and efficiently activates gluten-reactive T cells. Gastroenterology. 2006 Aug;131(2):428-38. აბსტრაქტი

16. Mention JJ, Ben Ahmed M, Bègue B, et al. Interleukin 15: a key to disrupted intraepithelial lymphocyte homeostasis and lymphomagenesis in celiac disease. Gastroenterology. 2003 Sep;125(3):730-45. აბსტრაქტი

17. Abadie V, Jabri B. IL-15: a central regulator of celiac disease immunopathology. Immunol Rev. 2014 Jul;260(1):221-34.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

18. Di Sabatino A, Ciccocioppo R, Cupelli F, et al. Epithelium derived interleukin 15 regulates intraepithelial lymphocyte Th1 cytokine production, cytotoxicity, and survival in coeliac disease. Gut. 2006 Apr;55(4):469-77.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Dieterich W, Ehnis T, Bauer M, et al. Identification of tissue transglutaminase as the autoantigen of celiac disease. Nat Med. 1997 Jul;3(7):797-801. აბსტრაქტი

20. Dieterich W, Esslinger B, Schuppan D. Pathomechanisms in celiac disease. Int Arch Allergy Immunol. 2003 Oct;132(2):98-108. აბსტრაქტი

21. Rubio-Tapia A, Van Dyke CT, Lahr BD, et al. Predictors of family risk for celiac disease: a population-based study. Clin Gastroenterol Hepatol. 2008 Sep;6(9):983-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

22. Singh P, Arora S, Lal S, et al. Risk of celiac disease in the first- and second-degree relatives of patients with celiac disease: a systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol. 2015 Nov;110(11):1539-48. აბსტრაქტი

23. Al-Toma A, Volta U, Auricchio R, et al. European Society for the Study of Coeliac Disease (ESsCD) guideline for coeliac disease and other gluten-related disorders. United European Gastroenterol J. 2019 Jun;7(5):583-613.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

24. Collin P, Maki M, Keyrilainen O, et al. Selective IgA deficiency and coeliac disease. Scand J Gastroenterol. 1992 May;27(5):367-71. აბსტრაქტი

25. Craig ME, Prinz N, Boyle CT, et al. Prevalence of celiac disease in 52,721 youth with type 1 diabetes: international comparison across three continents. Diabetes Care. 2017 Aug;40(8):1034-40.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

26. Nederstigt C, Uitbeijerse BS, Janssen LGM, et al. Associated auto-immune disease in type 1 diabetes patients: a systematic review and meta-analysis. Eur J Endocrinol. 2019 Feb 1;180(2):135-44.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

27. Smyth DJ, Plagnol V, Walker NM, et al. Shared and distinct genetic variants in type 1 diabetes and celiac disease. N Engl J Med. 2008 Dec 25;359(26):2767-77.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

28. Kozhakhmetova A, Wyatt RC, Caygill C, et al. A quarter of patients with type 1 diabetes have co-existing non-islet autoimmunity: the findings of a UK population-based family study. Clin Exp Immunol. 2018 Jun;192(3):251-8. აბსტრაქტი

29. Vaarala O, Atkinson MA, Neu J. The "perfect storm" for type 1 diabetes: the complex interplay between intestinal microbiota, gut permeability, and mucosal immunity. Diabetes. 2008 Oct;57(10):2555-62.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

30. Elfström P, Montgomery SM, Kämpe O, et al. Risk of thyroid disease in individuals with celiac disease. J Clin Endocrinol Metab. 2008 Oct;93(10):3915-21.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

31. Roy A, Laszkowska M, Sundström J, et al. Prevalence of celiac disease in patients with autoimmune thyroid disease: a meta-analysis. Thyroid. 2016 Jul;26(7):880-90. აბსტრაქტი

32. Mårild K, Stephansson O, Grahnquist L, et al. Down syndrome is associated with elevated risk of celiac disease: a nationwide case-control study. J Pediatr. 2013 Jul;163(1):237-42. აბსტრაქტი

33. Du Y, Shan LF, Cao ZZ, et al. Prevalence of celiac disease in patients with Down syndrome: a meta-analysis. Oncotarget. 2018 Jan 12;9(4):5387-96.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

34. Lauret E, Rodrigo L. Celiac disease and autoimmune-associated conditions. Biomed Res Int. 2013;2013:127589.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

35. Yang A, Chen Y, Scherl E, et al. Inflammatory bowel disease in patients with celiac disease. Inflamm Bowel Dis. 2005 Jun;11(6):528-32. აბსტრაქტი

36. Bizzaro N, Villalta D, Tonutti E, et al. IgA and IgG tissue transglutaminase antibody prevalence and clinical significance in connective tissue diseases, inflammatory bowel disease, and primary biliary cirrhosis. Dig Dis Sci. 2003 Dec;48(12):2360-5. აბსტრაქტი

37. Ford AC, Ching E, Moayyedi P. Meta-analysis: yield of diagnostic tests for coeliac disease in dyspepsia. Aliment Pharmacol Ther. 2009 Jul;30(1):28-36.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

38. Ford AC, Chey WD, Talley NJ, et al. Yield of diagnostic tests for celiac disease in individuals with symptoms suggestive of irritable bowel syndrome: systematic review and meta-analysis. Arch Intern Med. 2009 Apr 13;169(7):651-8. აბსტრაქტი

39. Irvine AJ, Chey WD, Ford AC. Screening for celiac disease in irritable bowel syndrome: an updated systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol. 2017 Jan;112(1):65-76.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

40. Pastore L, Carroccio A, Compilato D, et al. Oral manifestations of celiac disease. J Clin Gastroenterol. 2008 Mar;42(3):224-32. აბსტრაქტი

41. van der Windt DA, Jellema P, Mulder CJ, et al. Diagnostic testing for celiac disease among patients with abdominal symptoms: a systematic review. JAMA. 2010 May 5;303(17):1738-46.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

42. Lewis NR, Scott BB. Meta-analysis: deamidated gliadin peptide antibody and tissue transglutaminase antibody compared as screening tests for coeliac disease. Aliment Pharmacol Ther. 2010 Jan;31(1):73-81.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

43. Lewis NR, Scott BB. Systematic review: the use of serology to exclude or diagnose coeliac disease (a comparison of the endomysial and tissue transglutaminase antibody tests). Aliment Pharmacol Ther. 2006 Jul 1;24(1):47-54.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

44. Volta U, Fabbri A, Parisi C, et al. Old and new serological tests for celiac disease screening. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2010 Feb;4(1):31-5. აბსტრაქტი

45. Volta U, Caio G, Boschetti E, et al. Seronegative celiac disease: shedding light on an obscure clinical entity. Dig Liver Dis. 2016 Sep;48(9):1018-22. აბსტრაქტი

46. Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabó I, et al. European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition guidelines for diagnosing coeliac disease 2020. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2020 Jan;70(1):141-56.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

47. Husby S, Murray JA, Katzka DA. AGA clinical practice update on diagnosis and monitoring of celiac disease - changing utility of serology and histologic measures: expert review. Gastroenterology. 2019 Mar;156(4):885-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

48. Marsh MN. The immunopathology of small intestinal reaction in gluten-sensitivity. Immunol Invest. 1989 Jan-May;18(1-4):509-31. აბსტრაქტი

49. Leffler DA, Schuppan D, Pallav K, et al. Kinetics of the histological, serological and symptomatic responses to gluten challenge in adults with coeliac disease. Gut. 2013 Jul;62(7):996-1004.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

50. Hearn NL, Chiu CL, Lind JM. Comparison of DNA methylation profiles from saliva in coeliac disease and non-coeliac disease individuals. BMC Med Genomics. 2020 Feb 3;13(1):16.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

51. National Institute for Health and Care Excellence. Coeliac disease: recognition, assessment and management. September 2015 [internet publication].სრული ტექსტი

52. Rashid M, Butzner JD, Warren R, et al. Home blood testing for celiac disease: recommendations for management. Can Fam Physician. 2009 Feb;55(2):151-3.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

53. Mahadev S, Laszkowska M, Sundström J, et al. Prevalence of celiac disease in patients with iron deficiency anemia - a systematic review with meta-analysis. Gastroenterology. 2018 Aug;155(2):374-82;e1.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

54. Farrell RJ, Kelly CP. Celiac sprue. N Engl J Med. 2002 Jan 17;346(3):180-8. აბსტრაქტი

55. Rubio-Tapia A, Hill ID, Kelly CP, et al. ACG clinical guidelines: diagnosis and management of celiac disease. Am J Gastroenterol. 2013 May;108(5):656-76.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

56. DeMelo EN, McDonald C, Saibil F, et al. Celiac disease and type 1 diabetes in adults: is this a high-risk group for screening? Can J Diabetes. 2015 Dec;39(6):513-9. აბსტრაქტი

57. Skelin M, Lucijanić T, Amidžić Klarić D, et al. Factors affecting gastrointestinal absorption of levothyroxine: a review. Clin Ther. 2017 Feb;39(2):378-403. აბსტრაქტი

58. Kyriacou A, McLaughlin J, Syed AA. Thyroid disorders and gastrointestinal and liver dysfunction: a state of the art review. Eur J Intern Med. 2015 Oct;26(8):563-71. აბსტრაქტი

59. Sun X, Lu L, Yang R, et al. Increased incidence of thyroid disease in patients with celiac disease: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2016 Dec 28;11(12):e0168708.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

60. Jericho H, Sansotta N, Guandalini S. Extraintestinal manifestations of celiac disease: effectiveness of the gluten-free diet. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017 Jul;65(1):75-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

61. Siniscalchi M, Iovino P, Tortora R, et al. Fatigue in adult coeliac disease. Aliment Pharmacol Ther. 2005 Sep 1;22(5):489-94.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

62. Jelsness-Jørgensen LP, Bernklev T, Lundin KEA. Fatigue as an extra-intestinal manifestation of celiac disease: a systematic review. Nutrients. 2018 Nov 3;10(11):1652.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

63. Bledsoe AC, King KS, Larson JJ, et al. Micronutrient deficiencies are common in contemporary celiac disease despite lack of overt malabsorption symptoms. Mayo Clin Proc. 2019 Jul;94(7):1253-60. აბსტრაქტი

64. Hill ID, Dirks MH, Liptak GS, et al. Guideline for the diagnosis and treatment of celiac disease in children: recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2005 Jan;40(1):1-19.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

65. Nieri M, Tofani E, Defraia E, et al. Enamel defects and aphthous stomatitis in celiac and healthy subjects: systematic review and meta-analysis of controlled studies. J Dent. 2017 Oct;65:1-10. აბსტრაქტი

66. Rodrigo L, Beteta-Gorriti V, Alvarez N, et al. Cutaneous and mucosal manifestations associated with celiac disease. Nutrients. 2018 Jun 21;10(7):800.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

67. Preeti L, Magesh K, Rajkumar K, et al. Recurrent aphthous stomatitis. J Oral Maxillofac Pathol. 2011 Sep;15(3):252-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

68. Rashid M, Zarkadas M, Anca A, et al. Oral manifestations of celiac disease: a clinical guide for dentists. J Can Dent Assoc. 2011;77:b39.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

69. Tursi A, Giorgetti GM, Iani C, et al. Peripheral neurological disturbances, autonomic dysfunction, and antineuronal antibodies in adult celiac disease before and after a gluten-free diet. Dig Dis Sci. 2006 Oct;51(10):1869-74. აბსტრაქტი

70. Mearns ES, Taylor A, Thomas Craig KJ, et al. Neurological manifestations of neuropathy and ataxia in celiac disease: a systematic review. Nutrients. 2019 Feb 12;11(2):380.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

71. Hadjivassiliou M, Sanders DD, Aeschlimann DP. Gluten-related disorders: gluten ataxia. Dig Dis. 2015;33(2):264-8. აბსტრაქტი

72. Hadjivassiliou M, Davies-Jones GA, Sanders DS, et al. Dietary treatment of gluten ataxia. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2003 Sep;74(9):1221-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

73. Lewis DC. Three serotypes of Norwalk-like virus demonstrated by solid-phase immune electron microscopy. J Med Virol. 1990 Jan;30(1):77-81.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

74. Castillo NE, Vanga RR, Theethira TG, et al. Prevalence of abnormal liver function tests in celiac disease and the effect of a gluten-free diet in the US population. Am J Gastroenterol. 2015 Aug;110(8):1216-22. აბსტრაქტი

75. Dickey W, Hughes D. Disappointing sensitivity of endoscopic markers for villous atrophy in a high-risk population: implications for celiac disease diagnosis during routine endoscopy. Am J Gastroenterol. 2001 Jul;96(7):2126-8. აბსტრაქტი

76. Murray JA, Rubio-Tapia A, Van Dyke CT, et al. Mucosal atrophy in celiac disease: extent of involvement, correlation with clinical presentation, and response to treatment Clin Gastroenterol Hepatol . 2008 Feb;6(2):186-93;quiz 125.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

77. Luján-Sanchis M, Pérez-Cuadrado-Robles E, García-Lledó J, et al. Role of capsule endoscopy in suspected celiac disease: a European multi-centre study. World J Gastroenterol. 2017 Jan 28;23(4):703-11.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

78. Elli L, Casazza G, Locatelli M, et al. Use of enteroscopy for the detection of malignant and premalignant lesions of the small bowel in complicated celiac disease: a meta-analysis. Gastrointest Endosc. 2017 Aug;86(2):264-73;e1. აბსტრაქტი

79. Jeffers MD, Hourihane DO. Coeliac disease with histological features of peptic duodenitis: value of assessment of intraepithelial lymphocytes. J Clin Pathol. 1993 May;46(5):420-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

80. Centers for Disease Control and Prevention. Parasites: giardia. July 2015 [internet publication].სრული ტექსტი

81. Quigley EM, Quera R. Small intestinal bacterial overgrowth: roles of antibiotics, prebiotics, and probiotics. Gastroenterology. 2006 Feb;130(2 Suppl 1):S78-90. აბსტრაქტი

82. Singh VV, Toskes PP. Small bowel bacterial overgrowth: presentation, diagnosis and treatment. Curr Treat Options Gastroenterol. 2004 Feb;7(1):19-28. აბსტრაქტი

83. Sood M, Booth IW. Is prolonged rotavirus infection a common cause of protracted diarrhoea? Arch Dis Child. 1999 Apr;80(4):309-10.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

84. Biswas S, Hoo W, Katsoulas N, et al. Eosinophilic enteritis: a rare cause of abdominal pain. Int J Colorectal Dis. 2007 Jan;22(1):87-8. აბსტრაქტი

85. Sharma P, Baloda V, Gahlot GP, et al. Clinical, endoscopic, and histological differentiation between celiac disease and tropical sprue: a systematic review. J Gastroenterol Hepatol. 2019 Jan;34(1):74-83. აბსტრაქტი

86. Westergaard H. Tropical sprue. Curr Treat Options Gastroenterol. 2004 Feb;7(1):7-11. აბსტრაქტი

87. Langenberg MC, Wismans PJ, van Genderen PJ. Distinguishing tropical sprue from celiac disease in returning travellers with chronic diarrhoea: a diagnostic challenge? Travel Med Infect Dis. 2014 Jul-Aug;12(4):401-5. აბსტრაქტი

88. Prakash C, Levin MS. Diagnosis and management of small intestinal diseases. Curr Opin Gastroenterol. 1999 Mar;15(2):132-40. აბსტრაქტი

89. Corazza GR, Biagi F, Volta U, et al. Autoimmune enteropathy and villous atrophy in adults. Lancet. 1997 Jul 12;350(9071):106-9. აბსტრაქტი

90. Basson M, Mezzarobba M, Weill A, et al. Severe intestinal malabsorption associated with olmesartan: a French nationwide observational cohort study. Gut. 2016 Oct;65(10):1664-9. აბსტრაქტი

91. Marietta EV, Cartee A, Rishi A, et al. Drug-induced enteropathy. Dig Dis. 2015;33(2):215-20. აბსტრაქტი

92. Molina-Infante J, Santolaria S, Sanders DS, et al. Systematic review: noncoeliac gluten sensitivity. Aliment Pharmacol Ther. 2015 May;41(9):807-20.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

93. Vriezinga SL, Auricchio R, Bravi E, et al. Randomized feeding intervention in infants at high risk for celiac disease. N Engl J Med. 2014 Oct 2;371(14):1304-15.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

94. Lionetti E, Castellaneta S, Francavilla R, et al. Introduction of gluten, HLA status, and the risk of celiac disease in children. N Engl J Med. 2014 Oct 2;371(14):1295-303.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

95. Pinto-Sánchez MI, Verdu EF, Liu E, et al. Gluten introduction to infant feeding and risk of celiac disease: systematic review and meta-analysis. J Pediatr. 2016 Jan;168:132-43.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

96. Vici G, Belli L, Biondi M, et al. Gluten free diet and nutrient deficiencies: a review. Clin Nutr. 2016 Dec;35(6):1236-41. აბსტრაქტი

97. Bascuñán KA, Vespa MC, Araya M. Celiac disease: understanding the gluten-free diet. Eur J Nutr. 2017 Mar;56(2):449-59. აბსტრაქტი

98. Burger JPW, de Brouwer B, IntHout J, et al. Systematic review with meta-analysis: dietary adherence influences normalization of health-related quality of life in coeliac disease. Clin Nutr. 2017 Apr;36(2):399-406. აბსტრაქტი

99. Hall NJ, Rubin G, Charnock A. Systematic review: adherence to a gluten-free diet in adult patients with coeliac disease. Aliment Pharmacol Ther. 2009 Aug 15;30(4):315-30.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

100. Syage JA, Kelly CP, Dickason MA, et al. Determination of gluten consumption in celiac disease patients on a gluten-free diet. Am J Clin Nutr. 2018 Feb 1;107(2):201-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

101. Comino I, Fernández-Bañares F, Esteve M, et al. Fecal gluten peptides reveal limitations of serological tests and food questionnaires for monitoring gluten-free diet in celiac disease patients. Am J Gastroenterol. 2016 Oct;111(10):1456-65.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

102. Leffler DA, Kelly CP, Green PH, et al. Larazotide acetate for persistent symptoms of celiac disease despite a gluten-free diet: a randomized controlled trial. Gastroenterology. 2015 Jun;148(7):1311-9;e6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

103. Losurdo G, Marra A, Shahini E, et al. Small intestinal bacterial overgrowth and celiac disease: a systematic review with pooled-data analysis. Neurogastroenterol Motil. 2017 Jun;29(6):13028. აბსტრაქტი

104. Silvester JA, Kurada S, Szwajcer A, et al. Tests for serum transglutaminase and endomysial antibodies do not detect most patients with celiac disease and persistent villous atrophy on gluten-free diets: a meta-analysis. Gastroenterology. 2017 Sep;153(3):689-701;e1.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

105. Husby S, Bai JC. Follow-up of celiac disease. Gastroenterol Clin North Am. 2019 Mar;48(1):127-36. აბსტრაქტი

106. Cellier C, Delabesse E, Helmer C, et al. Refractory sprue, coeliac disease, and enteropathy-associated T-cell lymphoma. Lancet. 2000 Jul 15;356(9225):203-8. აბსტრაქტი

107. Holm K, Maki M, Vuolteenaho N, et al. Oats in the treatment of childhood coeliac disease: a 2-year controlled trial and a long-term clinical follow-up study. Aliment Pharmacol Ther. 2006 May 15;23(10):1463-72.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

108. Hogberg L, Laurin P, Falth-Magnusson K, et al. Oats to children with newly diagnosed coeliac disease: a randomised double blind study. Gut. 2004 May;53(5):649-54.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

109. Garsed K, Scott BB. Can oats be taken in a gluten-free diet? A systematic review. Scand J Gastroenterol. 2007 Feb;42(2):171-8. აბსტრაქტი

110. Pinto-Sánchez MI, Causada-Calo N, Bercik P, et al. Safety of adding oats to a gluten-free diet for patients with celiac disease: systematic review and meta-analysis of clinical and observational studies. Gastroenterology. 2017 Aug;153(2):395-409;e3.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

111. Murray JA, Kelly CP, Green PHR, et al. No difference between latiglutenase and placebo in reducing villous atrophy or improving symptoms in patients with symptomatic celiac disease. Gastroenterology. 2017 Mar;152(4):787-98.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

112. Syage JA, Murray JA, Green PHR, et al. Latiglutenase improves symptoms in seropositive celiac disease patients while on a gluten-free diet. Dig Dis Sci. 2017 Sep;62(9):2428-32.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

113. Leffler DA, Kelly CP, Abdallah HZ, et al. A randomized, double-blind study of larazotide acetate to prevent the activation of celiac disease during gluten challenge. Am J Gastroenterol. 2012 Oct;107(10):1554-62.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

114. EU Clinical Trials Register. ZED1227. 30 January 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

115. Benahmed M, Mention JJ, Matysiak-Budnik T, et al. Celiac disease: a future without gluten-free diet? Gastroenterology. 2003 Oct;125(4):1264-7. აბსტრაქტი

116. ClinicalTrials.gov. Study of the safety, tolerability and pharmacokinetics of TIMP-GLIA in subjects with celiac disease. 5 June 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

117. Cellier C, Bouma G, van Gils T, et al. Safety and efficacy of AMG 714 in patients with type 2 refractory coeliac disease: a phase 2a, randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group study. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2019 Dec;4(12):960-70. აბსტრაქტი

118. Smecuol E, Hwang HJ, Sugai E, et al. Exploratory, randomized, double-blind, placebo-controlled study on the effects of Bifidobacterium infantis natren life start strain super strain in active celiac disease. J Clin Gastroenterol. 2013 Feb;47(2):139-47. აბსტრაქტი

119. Caminero A, Galipeau HJ, McCarville JL, et al. Duodenal bacteria from patients with celiac disease and healthy subjects distinctly affect gluten breakdown and immunogenicity. Gastroenterology. 2016 Oct;151(4):670-83. აბსტრაქტი

120. Sánchez-León S, Gil-Humanes J, Ozuna CV, et al. Low-gluten, nontransgenic wheat engineered with CRISPR/Cas9. Plant Biotechnol J. 2018 Apr;16(4):902-10.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

121. Costabile A, Bergillos-Meca T, Landriscina L, et al. An in vitro fermentation study on the effects of Gluten Friendly™ bread on microbiota and short chain fatty acids of fecal samples from healthy and celiac subjects. Front Microbiol. 2017 Sep 7;8:1722.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

122. Mandile R, Picascia S, Parrella C, et al. Lack of immunogenicity of hydrolysed wheat flour in patients with coeliac disease after a short-term oral challenge. Aliment Pharmacol Ther. 2017 Aug;46(4):440-6. აბსტრაქტი

123. Marino M, Casale R, Borghini R, et al. The effects of modified versus unmodified wheat gluten administration in patients with celiac disease. Int Immunopharmacol. 2017 Jun;47:1-8. აბსტრაქტი

124. Kupfer S, Mayassi T, Setia N, et al. Su1166: a randomized, placebo-controlled pilot study of montelukast in celiac disease. Gastroenterology. 2018 May;154(6):S-491.

125. Haines ML, Anderson RP, Gibson PR. Systematic review: the evidence base for long-term management of coeliac disease. Aliment Pharmacol Ther. 2008 Nov 1;28(9):1042-66.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

126. Leffler DA, Dennis M, Hyett B, et al. Etiologies and predictors of diagnosis in nonresponsive celiac disease. Clin Gastroenterol Hepatol. 2007 Apr;5(4):445-50. აბსტრაქტი

127. Askling J, Linet M, Gridley G, et al. Cancer incidence in a population-based cohort of individuals hospitalized with celiac disease or dermatitis herpetiformis. Gastroenterology. 2002 Nov;123(5):1428-35. აბსტრაქტი

128. West J, Logan RF, Smith CJ, et al. Malignancy and mortality in people with coeliac disease: population based cohort study. BMJ. 2004 Sep 25;329(7468):716-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

129. Green PH, Fleischauer AT, Bhagat G, et al. Risk of malignancy in patients with celiac disease. Am J Med. 2003 Aug 15;115(3):191-5. აბსტრაქტი

130. Othman MO, Harb D, Barkin JA. Introduction and practical approach to exocrine pancreatic insufficiency for the practicing clinician. Int J Clin Pract. 2018 Feb;72(2):e13066.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

131. Simons M, Scott-Sheldon LAJ, Risech-Neyman Y, et al. Celiac disease and increased risk of pneumococcal infection: a systematic review and meta-analysis. Am J Med. 2018 Jan;131(1):83-9. აბსტრაქტი

132. Ludvigsson JF, Bai JC, Biagi F, et al. Diagnosis and management of adult coeliac disease: guidelines from the British Society of Gastroenterology. Gut. 2014 Aug;63(8):1210-28.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

133. Bai JC, Ciacci C. World Gastroenterology Organisation global guidelines: celiac disease February 2017. J Clin Gastroenterol. 2017 Oct;51(9):755-68. აბსტრაქტი

134. Anania C, Olivero F, Spagnolo A, et al. Immune response to vaccines in children with celiac disease. World J Gastroenterol. 2017 May 14;23(18):3205-13.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

135. Ahishali E, Boztas G, Akyuz F, et al. Response to hepatitis B vaccination in patients with celiac disease. Dig Dis Sci. 2008 Aug;53(8):2156-9. აბსტრაქტი

136. Nemes E, Lefler E, Szegedi L, et al. Gluten intake interferes with the humoral immune response to recombinant hepatitis B vaccine in patients with celiac disease. Pediatrics. 2008 Jun;121(6):e1570-6. აბსტრაქტი

137. Szakács Z, Mátrai P, Hegyi P, et al. Younger age at diagnosis predisposes to mucosal recovery in celiac disease on a gluten-free diet: a meta-analysis. PLoS One. 2017 Nov 2;12(11):e0187526.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

138. Mahadev S, Murray JA, Wu TT, et al. Factors associated with villus atrophy in symptomatic coeliac disease patients on a gluten-free diet. Aliment Pharmacol Ther. 2017 Apr;45(8):1084-93.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

139. Mangione RA, Patel PN. Caring for patients with celiac disease: the role of the pharmacist. J Am Pharm Assoc (2003). 2008 Sep-Oct;48(5):e125-35. აბსტრაქტი

140. Gidrewicz D, Trevenen CL, Lyon M, et al. Normalization time of celiac serology in children on a gluten-free diet. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017 Mar;64(3):362-7. აბსტრაქტი

141. Isaac DM, Rajani S, Yaskina M, et al. Antitissue transglutaminase normalization postdiagnosis in children with celiac disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017 Aug;65(2):195-9. აბსტრაქტი

142. West J, Logan RF, Card TR, et al. Fracture risk in people with celiac disease: a population-based cohort study. Gastroenterology. 2003 Aug;125(2):429-36. აბსტრაქტი

143. Bai JC, Gonzalez D, Mautalen C, et al. Long-term effect of gluten restriction on bone mineral density of patients with coeliac disease. Aliment Pharmacol Ther. 1997 Feb;11(1):157-64.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

144. Kemppainen KM, Lynch KF, Liu E, et al. Factors that increase risk of celiac disease autoimmunity after a gastrointestinal infection in early life. Clin Gastroenterol Hepatol. 2017 May;15(5):694-702.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას