მონიტორინგი

  • მიუხედავად იმისა, რომ მხარდამჭერი მონაცემები მწირია, კლინიცისტების უმრავლესობა ამოწმებს იმუნოგლობულინ A-ქსოვილოვანი ტრანსგლუტამინაზას ტიტრს ყოველ 3 თვეში ერთხელ ნორმის დონის მაჩვენებლამდე და შემდეგ ყოველწლიურად, რათა შემოწმდეს, რამდენად იცავს პაციენტი დიეტას. უმეტეს შემთხვევაში IgA-tTG ტიტრი ნორმას უბრუნდება 6-9 თვეში.[99]

  • აციენტებმა უნდა მიმართონ დიეტოლოგს დიაგნოზის დასმის შემდეგ და შემდეგ გაიაროს შემოწმება ყოველწლიურად გლუტენისგან თავისუფალი დიეტის შესრულების ინსტრუქციებისა და მონიტორინგისთვის.

    • გლუტენისგან თვაისუფალი დიეტის დაწყების შემდეგ შესაძლოა იყოს დისკორდანტობა IgA-tTG ნორმალლიზაციასა და ლორწოვანის შეხორცებას შორის.[100] ლორწოვანის სრულ აღდგენას სხვადასხვა დრო სჭირდება და ცელიაკიით დაავადებული პაციენტების ნახევარზე ნაკლებს აღენიშნება თორმეტგოჯა ნაწლავის ჰისტოლოგიის ნორმალიზება 1 წლის შემდეგ და ლორწოვანის შეხორცება უფრო აღინიშნება ბავშვებში, ვიდრე მოზრდილებში.[101] უფრო მეტიც, სიმპტომები ან სიმპტომების ნაკლებობა არის ლორწოვანის ანთების ან გამოჯანმრთელების ცუდი პროგნოზული მაჩვენებელები.[102]

  • პაციენტებს უნდა დაენიშნოთ პერორალური დანამატები ნებისმიერი ნუტრიციული დარღვევის სამკურნალოდ დიაგნოზის დასმის შემდეგ და მათი მონიტორინგი უნდა გაგრძელდეს სანამ ეს დარღვევები არ ალაგდება.

  • თუ პაციენტი კარგად რეაგირებს კლინიკურად და IgA-tTG ნორმალიზდება, განმეორებითი ენდოსკოპია აუცილებელი არ არის.

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს