კვლევები

1-ად შესაკვეთი გამოკვლევები

ტესტი
შედეგი
ტესტი

მოზრდილებში ყველაზე ხშირი გამოვლინებაა რკინადეფიციტური ანემია.

ფოლიუმის მჟავას დეფიციტი (იშვიათად, B12 ვიტამინის დეფიციტიც) შეიძლება გახდეს მაკროციტული ანემიის მიზეზი.[42]

შედეგი

დაბალი ჰემოგლობინი და მიკროციტული წითელი უჯრედები

ტესტი
შედეგი
ტესტი

შეუკვეთეთ IgA-tTG ტესტი ნებისმიერ პაციენტში, რომელშიც გაქვთ ეჭვი ცელიაკიაზე.[34]

მაღალ ტიტრს უფრო მაღალი დადებითი პროგნოზული მაჩვენებელი აქვს. სეროლოგიური ტესტირება უნდა გაკეთდეს გლუტენის შემცველ დიეტაზე.

შედეგი

ტიტრი ლაბორატორიის ნორმაზე მაღალია

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ენდომიზიული ანტისხეულის განსაზღვრა IgA-tTG-ის უფრო ძვირადღირებული ალტერნატივაა, რომელსაც უფრო მაღალი სპეციფიკურობა, თუმცა დაბალი სენსიტიურობა ახასიათებს.

საწყის ეტაპზე კეთდება იმ შემთხვევაში, თუ IgA-tTG ხელმისაწვდომი არ არის.

შედეგი

მომატებული ტიტრი

ტესტი
შედეგი
ტესტი

აღნიშნული ტესტი თავდაპირველად ინიშნება ჰერპესულ დერმატიტზე ეჭვის შემთხვევაში.

მაღალია როგორც სპეციფიკურობა, ასევე მგრძნობელობა.

შედეგი

პირდაპირი იმუნოფლუორესცენციით IgA-ს მარცვლოვანი დეპოზიტები დერმისის პაპილებზე კანის დაზიანებულ ადგილას და მის გარშემო

ტესტი
შედეგი
ტესტი

გამოკვლევა უპირატესად ეკუთვნით ინდივიდებს, რომელთაც აღენიშნებათ IgA დეფიციტი.

შედეგი

მომატებული ტიტრი

ტესტი
შედეგი
ტესტი

IgG-tTG წარსულში ითვლებოდა ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ სეროლოგიურ ტესტად ცელიაკიის დიაგნოსტიკისთვის იმ პირებში, რომელთაც შესაძლო ან დადასტურებული IgA-ს დეფიციტი ჰქონდათ. თუმცა, აღნიშნული ტესტი უფრო და უფრო მეტად ნაცვლდება ახალი და ზუსტი მეთოდებით- IgG DGP ან IgA/IgG DGP განსაზღვრით.

შედეგი

მომატებული ტიტრი

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ენდოსკოპიური სურათი დიაგნოზისთვის არ არის სენსიტიური.com.bmj.content.model.Caption@6c26e252[Figure caption and citation for the preceding image starts]: თორმეტგოჯა ნაწლავის ლორწოვანის დაკბილვა (Scalloping) ცელიაკიის დროსFrom the personal collection of D.A. Leffler; used with permission [Citation ends].com.bmj.content.model.Caption@11b9fb1a[Figure caption and citation for the preceding image starts]: თორმეტგოჯა ნაწლავის ლორწოვანის დაკბილვა (Scalloping) ცელიაკიის დროსFrom the personal collection of D.A. Leffler; used with permission [Citation ends].

შედეგი

ატროფია და ლორწოვანი ნაკეცების დაკბილვა (Scalloping); კვანძოვანი და მოზაიკური ლორწოვანი

ტესტი
შედეგი
ტესტი

მცირე ნაწლავის ჰისტოლოგია აუცილებელია და ოქროს სტანდარტია დიაგნოზის დასადასტურებლად.

ბოლქვის ორი ბიოფსია და დისტალური თორმეტგოჯა ნაწლავის მინიმუმ ოთხი ბიოფტატი უნდა გაიგზავნოს ჰისტოლოგიურ ანალიზზე.

თუ ეს შესაძლებელია, შედეგები შეაფასეთ მარშის კრიტერიუმების მიხედვით. წვრილი ნაწლავის ბიოფსია კეთდება დადებითი სეროლოგიის ან IgA დეფიციტის შემთხვევებში ან მაღალი კლინიკური ეჭვისა და უარყოფითი სეროლოგიის დროს. ბიოფსია უნდა ჩატარდეს გლუტენის შემცველ დიეტაზე ყოფნის დროს.

თუმცა, თუ პედიატრიულ პაციენტს აქვს ცელიაკიის სიმპტომები და მაღალი IgA-tTG ტიტრი (ლაბორატორიის ნორმაზე მაღალი) შესაძლებელია დასადასტურებლად EMA და HLA DQ2-DQ8 ტესტირება. თუ ორივე დადებითია, ცელიაკია შეიძლება დადასტურდეს წვრილი ნაწლავის ბიოფსიის გარეშე.[38]

მაღალია როგორც სპეციფიკურობა, ასევე მგრძნობელობა.com.bmj.content.model.Caption@14c7f491[Figure caption and citation for the preceding image starts]: წვრილი ნაწლავების ხაოების ატროფიისა და კრიპტების ჰიპერპლაზიის ჰისტოლოგიური სურათიFrom the personal collection of D.A. Leffler; used with permission [Citation ends].com.bmj.content.model.Caption@5c46748a[Figure caption and citation for the preceding image starts]: წვრილი ნაწლავების ხაოები- ნაწლავური დაზიანების შეხორცება გლუტენისაგან თავისუფალი დიეტის ფონზეFrom the personal collection of D.A. Leffler; used with permission [Citation ends].

შედეგი

ვლინდება ინტრა-ეპითელიური ლიმფოციტები, ნაწლავის ბუსუსების ატროფია და კრიპტების ჰიპერპლაზია.

გასათვალისწინებელი კვლევები

ტესტი
შედეგი
ტესტი

აღნიშნული გენეტიკური ტესტი გამოსადეგია ცელიაკიის გამოსარიცხად იმ პაციენტებში, რომლებიც უკვე იცავენ გლუტენისაგან თავისუფალ დიეტას ან იმ პაციენტებში, რომლებსაც ცელიაკიის მსგავსი იდიოპათიური ენტეროპათია აქვთ.

შედეგი

დადებითია HLA-DQ2 ან-DQ8

ტესტი
შედეგი
ტესტი

'თუ ცელიაკიის მქონე პაციენტი შეფასებამდე გლუტენისგან თავისუფალ დიეტაზეა, მას ვერ განვასხვავებთ ჯანმრთელი პირისაგან. აღნიშნულ შემთხვევებში საჭიროა გლუტენის საცდელი ტესტი. გლუტენის საცდელი ტესტი გულისხმობს პაციენტის დიეტის ცვლილებას და მასში გლუტენის "დაბრუნებას", რის შემდეგაც 2-8 კვირაში ჩატარდება წვრილი ნაწლავის ჰისტოლოგიური კვლევა.[40]

შედეგი

მომატებულია ცელიაკიის სეროლოგიური მაჩვენებლები და ეპითელიუმში წვრილი ნაწლავის ბიოფსიით გვხვდება ლიმფოციტები, ხაოების ატროფია და კრიპტების ჰიპერპლაზია.

ახალი ტესტები

ტესტი
შედეგი
ტესტი

მნიშვნელოვანია პაციენტს ავუხსნათ, რომ აღნიშნული გენების ქონა არ ნიშნავს ცელიაკიის დიაგნოზს. მხოლოდ გენეტიკური ფაქტორი არ ატარებს პროგნოზულ ღირებულებას. თუ ტესტი უარყოფითია ცელიაკიის რისკი ძალიან დაბალია.

შედეგი

დადებითია ან უარყოფითია HLA-DQ2 ან HLA-DQ8

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს