კრიტერიუმები

მარშის კრიტერიუმები[48]

ჰისტოლოგიური ცვლილებები წვრილი ნაწლავის ბიოპტატში

  • 0: ხაოს არქიტექტურა ნორმაშია; ინტრაეპითელური ლიმფოციტები მომატებული არ არის

  • I: ხაოების არქიტექტურა ნორმაშია; მომატებულია ინტრაეპითელური ლიმფოციტები

  • II: მომატებულია ინტრაეპითელური ლიმფოციტები; ვლინდება კრიპტების ჰიპერპლაზია; ხაოები ნორმალურია

  • IIIa: მომატებულია ინტრაეპითელური ლიმფოციტები; ვლინდება კრიპტების ჰიპერპლაზია; ხაოები ნაწილობრივ ატროფირებულია

  • IIIb: მომატებულია ინტრაეპითელური ლიმფოციტები; ვლინდება კრიპტების ჰიპერპლაზია; ხაოები სუბტოტალურად ატროფირებულია

  • IIIc: მომატებულია ინტრაეპითელური ლიმფოციტები; ვლინდება კრიპტების ჰიპერპლაზია; ხაოები ტოტალურად ატროფირებულია.

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს