ცელულიტი და წითელი ქარი

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections: 2014 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2014 Jul 15;59(2):e10-52.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Gunderson CG. Cellulitis: definition, etiology, and clinical features. Am J Med. 2011 Dec;124(12):1113-22. აბსტრაქტი

2. McNamara DR, Tleyjeh IM, Berbari EF, et al. Incidence of lower-extremity cellulitis: a population-based study in Olmsted county, Minnesota. Mayo Clin Proc. 2007 Jul;82(7):817-21. აბსტრაქტი

3. Cannon J, Rajakaruna G, Dyer J, et al. Severe lower limb cellulitis: defining the epidemiology and risk factors for primary episodes in a population-based case-control study. Clin Microbiol Infect. 2018 Oct;24(10):1089-1094.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

4. Cranendonk DR, Lavrijsen APM, Prins JM, et al. Cellulitis: current insights into pathophysiology and clinical management. Neth J Med. 2017 Nov;75(9):366-378.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

5. NHS Digital. Hospital admitted patient care activity 2018-19. September 2019 [internet publication]სრული ტექსტი

6. Kumar M, Jong Ngian VJ, Yeong C, et al. Cellulitis in older people over 75 years - are there differences? Ann Med Surg (Lond). 2020 Jan;49:37-40.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

7. Peterson RA, Polgreen LA, Cavanaugh JE, et al. Increasing incidence, cost, and seasonality in patients hospitalized for cellulitis. Open Forum Infect Dis. 2017 Winter;4(1):ofx008.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

8. Hsu RJ, Chou CC, Liu JM, et al. The association of cellulitis incidence and meteorological factors in Taiwan. Epidemiol Infect. 2019 Jan;147:e138.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

9. Manning L, Cannon J, Dyer J, et al. Seasonal and regional patterns of lower leg cellulitis in Western Australia. Intern Med J. 2019 Feb;49(2):212-216. აბსტრაქტი

10. Kaye KS, Petty LA, Shorr AF, et al. Current epidemiology, etiology, and burden of acute skin infections in the United States. Clin Infect Dis. 2019 Apr 8;68(suppl 3):S193-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

11. Pallin DJ, Egan DJ, Pelletier AJ, et al. Increased US emergency department visits for skin and soft tissue infections, and changes in antibiotic choices, during the emergence of community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Ann Emerg Med. 2008 Mar;51(3):291-8. აბსტრაქტი

12. Qualls ML, Mooney MM, Camargo CA Jr, et al. Emergency department visit rates for abscess versus other skin infections during the emergence of community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus, 1997-2007. Clin Infect Dis. 2012 Jul;55(1):103-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

13. Raff AB, Kroshinsky D. Cellulitis: a review. JAMA. 2016 Jul 19;316(3):325-37. აბსტრაქტი

14. Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections: 2014 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2014 Jul 15;59(2):e10-52.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

15. Dalal A, Eskin-Schwartz M, Mimouni D, et al. Interventions for the prevention of recurrent erysipelas and cellulitis. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jun 20;(6):CD009758.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

16. Jeng A, Beheshti M, Li J, et al. The role of beta-hemolytic streptococci in causing diffuse, nonculturable cellulitis: a prospective investigation. Medicine (Baltimore). 2010 Jul;89(4):217-26. აბსტრაქტი

17. Ki V, Rotstein C. Bacterial skin and soft tissue infections in adults: A review of their epidemiology, pathogenesis, diagnosis, treatment and site of care. Can J Infect Dis Med Microbiol. 2008 Mar;19(2):173-84.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

18. Kupper TS. Immune and inflammatory processes in cutaneous tissues. Mechanisms and speculations. J Clin Invest. 1990 Dec;86(6):1783-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Okada N, Pentland AP, Falk P, et al. M Protein and protein F act as important determinants of cell-specific tropism of Streptococcus pyogenes in skin tissue. J Clin Invest. 1994 Sep;94(3):965-77.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

20. Semel JD, Goldin H. Association of athlete's foot with cellulitis of the lower extremities: diagnostic value of bacterial cultures of ipsilateral interdigital space samples. Clin Infect Dis. 1996 Nov;23(5):1162-4. აბსტრაქტი

21. Bjornsdottir S, Gottfredsson M, Thorisdottir AS, et al. Risk factors for acute cellulitis of the lower limb: a prospective case-control study. Clin Infect Dis. 2005 Nov 15;41(10):1416-22.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

22. Quirke M, Ayoub F, McCabe A, et al. Risk factors for nonpurulent leg cellulitis: a systematic review and meta-analysis. Br J Dermatol. 2017 Aug;177(2):382-94. აბსტრაქტი

23. McNamara DR, Tleyjeh IM, Berbari EF, et al. A predictive model of recurrent lower extremity cellulitis in a population-based cohort. Arch Intern Med. 2007 Apr 9;167(7):709-15.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

24. National Institute for Health and Care Excellence. Clinical knowledge summaries: cellulitis. Sept 2012 [internet publication].სრული ტექსტი

25. Simon MS, Cody RL. Cellulitis after axillary lymph node dissection for carcinoma of the breast. Am J Med. 1992 Nov;93(5):543-8. აბსტრაქტი

26. Dankert J, Bouma J. Recurrent acute leg cellulitis after hysterectomy with pelvic lymphadenectomy. Br J Obstet Gynaecol. 1987 Aug;94(8):788-90. აბსტრაქტი

27. Woo PC, Lum PN, Wong SS, et al. Cellulitis complicating lymphedema. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2000 Apr;19(4):294-7. აბსტრაქტი

28. Karakaş M, Baba M, Aksungur VL, et al. Manifestation of cellulitis after saphenous venectomy for coronary bypass surgery. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2002 Sep;16(5):438-40. აბსტრაქტი

29. Ko LN, Garza-Mayers AC, St John J, et al. Effect of dermatology consultation on outcomes for patients with presumed cellulitis: a randomized clinical trial. JAMA Dermatol. 2018 May 1;154(5):529-36.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

30. Daum RS. Skin and soft-tissue infections caused by methicillin-resistant Staphylococcus aureus. N Engl J Med. 2007 Jul 26;357(4):380-90. [Dosage error in text; published correction appears in N Engl J Med. 2007;357:1357.] აბსტრაქტი

31. Jackson KA, Bohm MK, Brooks JT, et al. Invasive methicillin-resistant staphylococcus aureus infections among persons who inject drugs - six sites, 2005-2016. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2018 Jun 8;67(22):625-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

32. Edwards G, Freeman K, Llewelyn MJ, et al. What diagnostic strategies can help differentiate cellulitis from other causes of red legs in primary care? BMJ. 2020 Feb 12;368:m54. აბსტრაქტი

33. Phoenix G, Das S, Joshi M. Diagnosis and management of cellulitis. BMJ. 2012 Aug 7;345:e4955. აბსტრაქტი

34. Morris A. Cellulitis and erysipelas. Clin Evid. 2004 Dec;(12):2271-7. აბსტრაქტი

35. Public Health England. UK standards for microbiology investigations: investigation of swabs from skin and superficial soft tissue infections. December 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

36. Morris AD. Cellulitis and erysipelas. BMJ Clin Evid. 2008 Jan 2;2008:1708. აბსტრაქტი

37. Clinical Resource Efficiency Support Team (CREST). Guidelines on the management of cellulitis in adults. June 2005 [internet publication].სრული ტექსტი

38. Moran GJ, Krishnadasan A, Gorwitz RJ, et al. Methicillin-resistant S. aureus infections among patients in the emergency department. New Engl J Med. 2006 Aug 17;355(7):666-74.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

39. May LS, Rothman RE, Miller LG, et al. A randomized clinical trial comparing use of rapid molecular testing for Staphylococcus aureus for patients with cutaneous abscesses in the emergency department with standard of care. Infect Control Hosp Epidemiol. 2015 Dec;36(12):1423-30.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

40. Toleman MS, Vipond IB, Brindle R. Specific PCR, bacterial culture, serology and pharyngeal sampling to enhance the aetiological diagnosis of cellulitis. J Med Microbiol. 2016 Jan;65(1):44-7. აბსტრაქტი

41. Bailey E, Kroshinsky D. Cellulitis: diagnosis and management. Dermatol Ther. 2011 Mar-Apr;24(2):229-39. აბსტრაქტი

42. Miller JM, Binnicker MJ, Campbell S, et al. A guide to utilization of the microbiology laboratory for diagnosis of infectious diseases: 2018 update by the Infectious Diseases Society of America and the American Society for Microbiology. Clin Infect Dis. 2018 Aug 31;67(6):e1-e94.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

43. Subramaniam S, Bober J, Chao J, et al. Point-of-care ultrasound for diagnosis of abscess in skin and soft tissue infections. Acad Emerg Med. 2016 Nov;23(11):1298-306. აბსტრაქტი

44. Barbic D, Chenkin J, Cho DD, et al. In patients presenting to the emergency department with skin and soft tissue infections what is the diagnostic accuracy of point-of-care ultrasonography for the diagnosis of abscess compared to the current standard of care? A systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2017 Jan 10;7(1):e013688.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

45. Ali SZ, Srinivasan S, Peh WC. MRI in necrotizing fasciitis of the extremities. Br J Radiol. 2014 Jan;87(1033):20130560.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

46. Schmid MR, Kossmann T, Duewell S. Differentiation of necrotizing fasciitis and cellulitis using MR imaging. Am J Roentgenol. 1998 Mar;170(3):615-20.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

47. McHenry CR, Piotrowski JJ, Petrinic D. Determinants of mortality for necrotizing soft-tissue infections. Ann Surg. 1995 May;221(5):558-63სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

48. Wormser GP, Dattwyler RJ, Shapiro ED, et al. The clinical assessment, treatment, and prevention of Lyme disease, human granulocytic anaplasmosis, and babesiosis: clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2006 Nov 1;43(9):1089-134.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

49. Lantos PM, Rumbaugh J, Bockenstedt LK, et al. Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America (IDSA), American Academy of Neurology (AAN), and American College of Rheumatology (ACR): 2020 Guidelines for the prevention, diagnosis, and treatment of Lyme disease. Arthritis Care Res (Hoboken). 2021 Jan;73(1):1-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

50. National Institute for Health and Care Excellence. Lyme disease. October 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

51. Falagas ME, Vergidis PI. Narrative review: diseases that masquerade as infectious cellulitis. Ann Intern Med. 2005 Jan 4;142(1):47-55. აბსტრაქტი

52. Fitzpatrick TB, Johnson RA, Wolff K. Color atlas & synopsis of clinical dermatology: common and serious diseases. 4th ed. New York, NY: The McGraw-Hill Companies; 2001.

53. Aberer W, Konrad K, Wolff K. Wells' syndrome is a distinctive disease entity and not a histologic diagnosis. J Am Acad Dermatol. 1988 Jan;18(1 Pt 1):105-14. აბსტრაქტი

54. Callen JP. Neutrophilic dermatoses. Dermatol Clin. 2002 Jul;20(3):409-19. აბსტრაქტი

55. Rapini RP, Warner NB. Relapsing polychondritis. Clin Dermatol. 2006 Nov-Dec;24(6):482-5. აბსტრაქტი

56. Fine A, Zacharias J. Calciphylaxis is usually non-ulcerating: risk factors, outcome and therapy. Kidney Int. 2002 Jun;61(6):2210-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

57. Kirsner RS, Pardes JB, Eaglstein WH, et al. The clinical spectrum of lipodermatosclerosis. J Am Acad Dermatol. 1993 Apr;28(4):623-7. აბსტრაქტი

58. National Institute for Health and Care Excellence. Evidence review for pneumonia (hospital acquired): antimicrobial prescribing guideline. NICE guideline NG139 evidence review. September 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

59. Swartz MN. Clinical practice: cellulitis. N Engl J Med. 2004 Feb 26;350(9):904-12. აბსტრაქტი

60. Sartelli M, Guirao X, Hardcastle TC, et al. 2018 WSES/SIS-E consensus conference: recommendations for the management of skin and soft-tissue infections. World J Emerg Surg. 2018;13:58.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

61. Lee RA, Centor RM, Humphrey LL, et al. Appropriate use of short-course antibiotics in common infections: best practice advice from the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2021 Jun;174(6):822-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

62. Sharkey AR, King SW, Ramsden AJ, et al. Do surgical interventions for limb lymphoedema reduce cellulitis attack frequency? Microsurgery. 2017 May;37(4):348-53. აბსტრაქტი

63. Webb E, Neeman T, Bowden FJ, et al. Compression Therapy to Prevent Recurrent Cellulitis of the Leg. N Engl J Med. 2020 Aug 13;383(7):630-639. აბსტრაქტი

64. Webster J, Osborne S, Rickard CM, et al. Clinically-indicated replacement versus routine replacement of peripheral venous catheters. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Jan 23;(1):CD007798.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

65. Brindle R, Williams OM, Barton E, et al. Assessment of Antibiotic Treatment of Cellulitis and Erysipelas: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Dermatol. 2019 Sep 1;155(9):1033-1040.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

66. Bergkvist PI, Sjöbeck K. Antibiotic and prednisolone therapy of erysipelas: a randomized, double blind, placebo-controlled study. Scand J Infect Dis. 1997;29(4):377-82. აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას