მკურნალობის ალგორითმი

მიაქციეთ ყურადღება, რომ ფორმულა/შეყვანის გზა და დოზა შეიძლება განსხვავებული იყოს მედიკამენტების დასახელების და ბრენდების, ფორმულარის ან გეოგრაფიული ადგილმდებარეობის მიხედვით. მკურნალობის შესახებ რეკომენდაციები სპეციფიკურია პაციენტის ჯგუფების მიხედვით: იხილეთ გაფრთხილება

მწვავე
მიმდინარე

LVEF <35%: ჰისის კონის მარცხენა ფეხის ბლოკადის გარეშე

LVEF <30%: ჰისის კონის მარცხენა ფეხის ბლოკადა

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს