მკურნალობის ალგორითმი

ყურადღება: ფორმულაციები/შეყვანის გზები და დოზირება შეიძლება განსხვავდებოდეს მედიკამენტთა დასახელებებს, ბრენდებს, ფორმულარებსა და ლოკაციებს შორის. მკურნალობის რეკომენდაციები სპეციფიკურია პაციენტთა ჯგუფისთვის. იხილეთ: see disclaimer

მწვავე
მიმდინარე

LVEF <35%: ჰისის კონის მარცხენა ფეხის ბლოკადის გარეშე

LVEF <30%: ჰისის კონის მარცხენა ფეხის ბლოკადა

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით