პროგნოზი

პაციენტის შეფასება არასრული იქნება მოკლე და გრძელვადიანი პროგნოზის საწყისი და პერიოდული შეფასების გარეშე. თუმცა, გადარჩენის ალბათობა სარწმუნოდ შიძლება შეფასდეს მხოლოდ პოპულაციებში და არა ცალკე აღებულ ადამიანებში. საპროგნოზო ინდიკატორის სახით მრავალი ფაქტორი გამოიყენება, მათ შორის დემოგრაფიული მონაცემები (ასაკი, სქესი, რასა), სიმპტომები (ნიუ იორკის გულის ასოციაციის [NYHA] კლასიფიკაცია), თანმხლები დაავადებები (ჰიპერტენზია, დიაბეტი, კახექსია, ანემია, თირკმლის და ღვიძლის დისფუნქცია) და ობიექტური კლინიკური პარამეტრები (მაგ. განდევნის ფრაქცია, მარცხენა პარკუჭის ზომა, მოცულობა, მასა და ფორმა, ფიზიკური დატვირთვის უნარი, ასევე შრატში ნატრიუმის, ნორადრენალინის [ნორეპინეფრინის], რენინის, B ტიპის ნატრიურეზული პეპტიდის, შარდმჟავას, ანგიოტენზინ-II-ის, ალდოსტერონის, სიმსივნის ნეკროზული ფაქტორი ალფას, ენდოთელინის დონე). ამ ცვლადების მულტივარიაციული ანალიზი დაგვეხმარა გადარჩენის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორების დადგენაში, რის საფუძველზეც შემუშავდა და დამტკიცდა საპროგნოზო მოდელები.[198][199][200][201][202][203][204][205] თუმცა, სიკვდილის ან სასწრაფო ტრანსპლანტაციის საჭიროების რისკის ყველა არსებულ საპროგნოზო მოდელს აქვს გარკვეული მახასიათებლები, რომლებიც ზღუდავს მათს გამოყენებას. აღმოჩნდა, რომ A1c ჰემოგლობინი არის კარდიოვასკულური სიკვდილის, ჰოსპიტალიზაციის და სიკვდილობის დამოუკიდებელი პროგრესირებადი რისკფაქტორი, მათ შორის დიაბეტის არმქონე პაციენტებშიც კი.[206]

ყველაზე ფართო პროგნოზული მოდელია სიეტლის გულის უკმარისობის მოდელი. The Seattle Heart Failure Model external link opens in a new window ეს მოდელი გამოიყენებოდა ინტერაქტიური პროგრამის სახით, რომელიც სიეტლის გულის უკმარისობის სკალის მეშვეობით ადგენდა კონკრეტული პაციენტის 1-, 2- და 5-წლიანი გადარჩენის მაჩვენებელს და მედიკამენტების და/ან მოწყობილობების დამატების შესაძლო სარგებელს.[200]

მიუხედავად სტანდარტული სამედიცინო მკურნალობისა, ბოლო სტადიის გულის უკმარისობის მქონე პაციენტების გადარჩენის მაჩვენებელი დაბალია.

მიუხედავად ოპტიმალური სამედიცინო მკურნალობის, მათ შორის რესინქრონიზაციის თერაპიისა, NYHA-ს მე-4 კლასის პაციენტებიდან მხოლოდ 65% არის ცოცხლალი 17-თვიანი საშუალო დაკვირვების ბოლოს.[207]

D ხარისხის გულის უკმარისობის მქონე პაციენტებში 5-წლიანი გადარჩენადობის მაჩვენებელი მხოლოდ 20%-ს შეადგენს.[208]

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს