განხილვები პაციენტთან

საავადმყოფოდან გაწერის შემდეგ პაციენტს უნდა მიეცეს მითითებები შემდეგზე:

  • სახლის პირობებში წონის ყოველდღიური კონტროლი

  • ნატრიუმის შეზღუდვა (2-3 გ დღეში) და თუ საჭიროა, სითხის შეზღუდვა

  • თამბაქოსა და ალკოჰოლის მოხმარების შეწყვეტა

  • ჰიპერტენზიისა და დიაბეტის მკაცრი კონტროლი (მაგ. სისხლის წნევის და HbA1c მიზნობრივი მაჩვენებლის დასახვა)

  • ლიპიდების მართვა (მაგ. ლიფლეტებისა და ინტერნეტ გვერდების გაცნობა, სადაც მოცემულია ინფორმაცია დიეტის, ვარჯიშის და ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ)

  • რეგულარული, სიმპტომებით შეზღუდული ვარჯიში

  • ჯანმრთელობის რუტინული მოვლა.

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს