მონიტორინგი

პაციენტებისათვის სარგებლიანია ხშირი ფორმალური შემოწმება სპეციალიზებულ ცენტრში ან მონიტორინგი მართვის პროგრამის ფარგლებში.[2] ყოველ ვიზიტზე უნდა გაკეთდეს პაციენტის მიერ ყოველდღიური აქტივობების შესრულების უნარი. ასევე უნდა შეფასდეს პაციენტის სითხის სტატუსი და წონა. ყოველ ვიზიტზე დაკვირვებით უნდა შეგროვდეს ალკოჰოლის, თამბა.ქოს, ნარკოტიკების, ასევე დიეტის დაცვის და ნატრიუმის მოხმარების ანამნეზი განდევნის ფრაქციის გაზომვამ და სტრუქტურული რემოდელირების სიმძიმის შეფასებამ შეიძლება სასარგებლო ინფორმაცია მოგვცეს გულის უკმარისობის მქონე პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, რომელმაც განიცადა კლინიკური სტატუსის ცვლილება, აქვს მიმდინარე ან გადატანილი კლინიკური მოვლენა, ან ჩაიტარა მკურნალობა, რომელსაც მნიშვნელოვანი გავლენის მიხდენა შეეძლო გულის ფუნქციაზე. B ტიპის ნატრიურეზული პეპტიდების სერიული გაზომვების ღირებულება პაციენტის მკურნალობის დაგეგმვისას ჯერ საბოლოოდ დადგენილი არ არის. [ Cochrane Clinical Answers logo ] არსებობს მონაცემები, რომლის თანახმად ნატრიურეზული პეპტიდების მიხედვით წარმართული თერაპია ამცირებს გულის უკმარისობის გამო ჰოსპიტალიზაციის რისკს, ხოლო 75 წლამდე პაციენტებში ასევე ზრდის გადარჩენის მაჩვენებელს.[227] თუმცა, ერთი რანდომიზებული კვლევის თანახმად, გულის უკმარისობის მქონე მაღალი რისკის პაციენტებში ნატრიურეზული თერაპია გამოსავლის თვალსაზრისით უფრო ეფექტიანი არ გამოდგა იზოლირებულ ოპტიმალურ სამედიცინო თერაპიასთან შედარებით.[228] ახალ სტრატეგიას წარმოადგენს პაციენტებზე დისტანციური დაკვირვება ტელემონიტორინგის მეშვეობით, თუმცა ეს მოითხოვს შემდგომ შეფასებას.[229][230] [ Cochrane Clinical Answers logo ] [ Cochrane Clinical Answers logo ] [მტკიცებულების დონე A]

ფილტვის ჰემოდინამიკის უკაბელო მონიტორინგი გულის ქრონიკული უკმარისობის მქონე პაციენტებში მნიშვნელოვნად ამცირებს გულის უკმარისობით განპირობებული ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელს.[231]

სტრუქტურირებული სატელეფონო მხარდაჭერა და არაინვაზიური მონიტორინგი სახლის პირობებში ამცირებს სიკვდილობისა და გულის უკმარისობით განპირობებული ჰოსპიტალიზაციების მაჩვენებელს.[232]

ინვაზიური ჰემოდინამიკური მონიტორინგი კლინიკურ პრაქტიკაში რუტინულად არ გამოიყენება, თუმცა გარკვეულ პაციენტებში იგი შედეგის მომტანია, კერძოდ გულის უკმარისობის რეციდივის დროს.

ერთ-ერთ კვლევაში, რომელშიც მონაწილეობდნენ ნიუ იორკის გულის ასოციაციის III კლასის გულის უკმარისობის მქონე პაციენტები, გულის უკაბელო იმპლანტირებული ჰემოდინამიკური მონიტორინგი საკონტროლოსთან შედარებით მნიშვნელოვნად უფრო ამცირებდა გულის უკმარისობის გამო ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელს.[231]

ვარჯიში და რეაბილიტაცია

  • გულის უკმარისობის მქონე პაციენტებში რეაბილიტაცია და ვარჯიში აუმჯობესებს ფიზიკური დატვირთვის მიმართ ამტანობას და სიცოცხლის ხარისხს, შემცირებული ავადობისა და სიკვდილობის მაჩვენებლით.[233] [ Cochrane Clinical Answers logo ] ამიტომ, გულის სტაბილური უკმარისობის მქონე პაციენტებისთვის რეკომენდებულია რეაგულარული აერობული ვარჯიშების გაკეთება და მულტიდისციპლინური მართვის პროგრამაში ჩართვა.[1] [ Cochrane Clinical Answers logo ] ერთ შეთანხმებულ დოკუმენტში მოცემულია გულის უკმარისობის დროს ვარჯიშის დეტალური აღწერილობა.[234]

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს