კვლევები

1-ად შესაკვეთი გამოკვლევები

ტესტი
შედეგი
ტესტი

იძლევა ბივენტრიკულური სისტოლური და დიასტოლური ფუნქციის ზუსტი შეფასების საშუალებას. გულის სისტოლური უკმარისობის დროს ექოზე ჩანს დილატირებული მარცხენა და/ან მარჯვენა პარკუჭი დაბალი განდევნის ფრაქციით. გულის ჭეშმარიტი დიასტოლური უკმარისობის დროს მარცხენა პარკუჭის განდევნის ფრაქცია ნორმის ფარგლებშია, მაგრამ დოპლეროგრაფიით ჩანს მარცხენა პარკუჭის ჰიპერტროფიის და ანომალური დიასტოლური ავსების ნიშნები. ექოკარდიოგრაფიულად ასევე ჩანს სარქვლოვანი, კუნთოვანი, პერიკარდიული დაავადებებიი ან კორონარული არტერიის ფონური დაავადების ნიშნები (კედლის ადგილობრივი პათოლოგიური მოძრაობა/სისქე). ჰიპერტროფირებული გული შეიძლება იყოს ჰიპერტენზიის, ჰიპერტროფიული ობსტრუქციული კარდიომიოპათიის ან ინფილტრაციული დაავადების (მაგ. ამილოიდოზი) შედეგი. უნდა გაუკეთდეს გულის უკმარისობის სიმპტომების მქონე ყველა პაციენტს.

შედეგი

გულის სისტოლური უკმარისობა: დაწეული და დილატირებული მარცხენა და/ან მარჯვენა პარკუჭი განდევნის დაბალი ფრაქციით; გულის დიასტოლური უკმარისობა: LVEF ნორმაშია, თუმცა აღინიშნება LVH და პათოლოგიური დიასტოლური ავსების ნიშნები

ტესტი
შედეგი
ტესტი

QRS-ის 120 მწმ-ზე მეტად გახანგრძლივებამ ყოველთვის უნდა წამოჭრას პარკუჭების დისსინქრონიის საკითხი.

შედეგი

კორონარული არტერიების დაავადების, მარცხენა პარკუჭის ჰიპერტროფიის ან წინაგულების გაგანიერების ნიშნები; შესაძლოა აღინიშნებოდეს გამტარობის პათოლოგიები და QRS კომპლექსის არანორმალური ხანგრძლივობა

ტესტი
შედეგი
ტესტი

შეიძლება გამოჩნდეს ფილტვის სისხლძარღვებში შეგუბება (სისხლძარღვოვანი გადანაწილება, კერლის B ხაზები), კარდიომეგალია (მომატებული კარდიოთორაკალური ინდექსი) ან პლევრული გამონაჟონი (ჩვეულებრივ მარჯვენამხრივი, მაგრამ ხშირად ორმხრივი).

შედეგი

პათოლოგიურია

ტესტი
შედეგი
ტესტი

პლაზმის BNP-ის დონის მომატება დაკავშირებულია მარცხენა პარკუჭის განდევნის ფრაქციის დაქვეიტებასთან,[82] მარცხენა პარკუჭის ჰიპერტოფიასთან, მარცხენა პარკუჭის მომატებულ ავსების წნევასთან, მწვავე მიოკარდიუმის ინფარქტთან და იშემიასთან, თუმცა ამას შეიძლება ადგილი ჰქონდეს სხვა პათოლოგიების არსებობის დროსაც, როგორიცაა ფილტვის ემბოლია და ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება.[82][83][84] ისინი მგრძნობიარეა სხვა ბიოლოგიური ფაქტორების მიმართ, როგორიცაა ასაკი, სქესი, წონა და თირკმლის ფუნქცია. მომატებული დონე პარკუჭების ფუნქციის დარღვევაზე ან გულის სიმპტომური უკმარისობის გამომწვევ ჰემოდინამიკურ დარღვევაზე მიუთითებს.[85][86][87] პლაზმური BNP-ის დაბალი დონე (<100 ნანოგრამი/ლ ან <100 პიკოგრამი/მლ) მარტივად გამორიცხავს გულის დეკომპენსირებულ უკმარისობას და ფილტვისმიერ მიზეზზე მიუთითებს. პლაზმური BNP-ის მაღალი დონე (>400 ნანოგრამი/ლ ან >400 პიკოგრამი/მლ) მკაფიოდ მიუთითებს პარკუჭების ფუნქციის დარღვევაზე (გულის უკმარისობაზე). შუალედური მაჩვენებლები (100-დან 400-მდე ნანოგრამი/ლ ან 100-დან 400-მდე პიკოგრამი/მლ) ხვდება ე.წ. "რუხ ზონაში" და მოითხოვს დამატებით კვლევებს ქოშინის შესაძლო არაკარდიოლოგიური მიზეზის, მაგალითად ფქოდ-ის დასადგენად. ქოშინის მქონე პაციენტებში ნატრიურეზული პეპტიდის ბიომარკერის განსაზღვრა სასარგებლოა გულის უკმარისობის დიაგნოზის დასადასტურებლად ან გამოსარიცხად. თუმცა, პლაზმაში ნატრიურეზული პეპტიდების მომატებული დონე შეიძლება თან ახლდეს მრავალ კარდიოგენულ და არაკარდიოგენულ მდგომარეობას; შესაბამისად აუცილებელია საკითხის კლინიკური განსჯა.[79]

ამ დიაგნოსტიკური მარკერით ჩატრებული კვლევების თანახმად, მისმა გამოყენებამ შეიძლება შეამციროს ჰოსპიტალიზაციის ხანგრძლივობა და მკურნალობის ხარჯები.[88][89][90] შენახული ფრაქციით მიმდინარე გულის უკმარისობის დროს, BNP-ის დონე ნაკლებად იმატებს დაქვეითებული განდევნის ფრაქციით მიმდინარე უკმარისობისაგან განსხვავებით.[91] BNP-ის დონე შეიძლება მნიშვნელოვნად იყოს მომატებული ქალებში და 60 წელს ზემოთ ადამიანებში გულის უკმარისობის გარეშე, ამიტომ ასეთ ადამიანებში BNP-ის დონის ინტერპრეტაცია სიფრთხილეს მოითხოვს.[73][92][93]

შედეგი

მოამტებულია

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ანემია და ლიმფოციტოზი გადარჩენის მცირე ალბათობის ძლიერი რისკ-ფაქტორები და საპროგნოზო მარკერებია.

შედეგი

ლაბორატორიული ანალიზით შეიძლება დადგინდეს გულის უკმარისობის მნიშვნელოვანი ეტიოლოგიური ფაქტორები, ასევე ისეთი დარღვევები ან მდგომარეობები, რომლებიც იწვევენ გულის უკმარისობის გამწვავებას; ლაბორატორიულ ანალიზს ასევე შეუძლია თერაპიის მნიშვნელოვანი მოდულატორების გამოვლენა

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ბაზისურად, ყველა პაციენტს უნდა განესაზღვროს ელექტროლიტები.

შედეგი

ნატრიუმის დაქვეითებული დონე (როგორც წესი, <135მმოლ/ლ [<135მგ/დლ), კალიუმის დონის ცვლილება

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ასახავს ქსოვილების პერფუზიას, სითხეების მდგომარეობას, გამორიცხავს თირკმლის დაავადებას.

შედეგი

ნორმაშია ან მომატებულია

ტესტი
შედეგი
ტესტი

შაქრიანი დიაბეტის, როგორც თანმხლები მდგომარეობის სკრინინგი. შაქრიანი დიაბეტი 3-5-ჯერ ზრდის გულის უკმარისობის განვითარების რისკს.[17][18][19][21][25][26]

შედეგი

მომატებულია დიაბეტის შემთხვევაში

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ასახავს აბდომინურ შეშუპებას.

შედეგი

ნორმაშია ან მომატებულია

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ჰიპო- ან ჰიპერთირეოიდიზმის სკრინინგი. ორივე შეიძლება იყოს გულის უკმარისობის პირველადი ან ხელშემწყობი მიზეზი.

შედეგი

პირველადი ჰიპოთირეოზი: მომატებული TSH, დაქვეითებული თავისუფალი თიროქსინი (FT4); ჰიპერთირეოზი: დაქვეითებული TSH, მომატებული FT4

ტესტი
შედეგი
ტესტი

დისლიპოპროტეინემიის/მეტაბოლური სინდრომის სკრინინგი.

შედეგი

მომატებულია დისლიპიდემიის დროს, დაქვეითებულია ტერმინალური სტადიის გულის უკმარისობის დროს, განსაკუთრებით გულის კახექსიის არსებობისას

ტესტი
შედეგი
ტესტი

კარდიომიოპათიის შესაფასებლად, რომელიც გამოწვეულია რკინით გადატვირთვით/ჰემოქრომატოზით.

შედეგი

მომატებულია (ნორმა 22-449 პიკომოლი/ლ [10-200 ნანოგრამი/მლ])

ტესტი
შედეგი
ტესტი

კარდიომიოპათიის შესაფასებლად, რომელიც გამოწვეულია რკინით გადატვირთვით/ჰემოქრომატოზით.

შედეგი

ტრანსფერინის სატურაციის მომატებული დონე; ტრანსფერინის სრული ან თითქმის სრული სატურაცია (ნორმა 22%-დან 46%-მდე)

გასათვალისწინებელი კვლევები

ტესტი
შედეგი
ტესტი

მიოკარდიუმის იშემიის და სიცოცხლისუნარიანობის დასადგენად როცა ეჭვია გულის იშემიურ დაავადებაზე.

შედეგი

იშემია, ნაწიბური, სიცოცხლისუნარიანი მიოკარდიუმი

ტესტი
შედეგი
ტესტი

უზრუნველყოფს პაციენტის ფიზიკური დატვირთვის შეზღუდვის ან დატვირთვაზე ჰემოდინამიკური პასუხის ობიექტურ შეფასებას. ტესტი ინიშნება, როცა ეჭვია დატვირთვით გამოწვეულ არითმიაზე ან იშემიმაზე. საჭიროა სიფრთხილე, როცა არსებობს აორტის სტენოზის ან ობსტრუქციული ჰიპერტროფიული კარდიომიოპათიის მაღალი ალბათობა.

შედეგი

იდიოპათიური დილატაციური კარდიომიოპათიის დროს, ჩვეულებრივ, მცირდება ფიზიკური დატვირთვის უნარი; იშემიური კარდიომიოპათიის დროს მცირდება ფიზიკური დატვირთვის უნარი და ვლინება მიოკარდიუმის პერფუზიის დარღვევის ნიშნები; თუმცა, მარცხენა პარკუჭის დაქვეითებული სისტოლური ფუნქციის მქონე პაციენტებში ფუნქციონალურიუნარი შეიძლება ნორმაში იყოს

ტესტი
შედეგი
ტესტი

შესაძლებელია კორონარული სტენოზის შეფასება და განსაკუთრებით სარგებლიანია გულის უკმარისობის, სტენოკარდიის, პარკუჭოვანი ტაქიკარდიის ან გულის გაჩერების შემთხვევებში. ასევე კეთდება გულის უკმარისობის და იშემიის მქონე პაციენტებში, არაინვაზიური ტესტების შემდეგ.

შედეგი

კორონარული არტერიების დაავადება/სტენოზი

ტესტი
შედეგი
ტესტი

მეტწილად გამოიყენება გულის უკმარისობის მქონე პაციენტებში, რომლებსაც აქვთ კორონარული დაავადების დაბალი ან საშუალო პრეტესტური ალბათობა, ან გაურკვეველია არაინვაზიური ტესტების შედეგები.

კლინიკურ პრაქტიკაში ასევე გამოსადეგია სტრესული/ტაკოცუბოს კარდიომიოპათიის დროს, როდესაც უნდა გამოვრიცხოთ პროქსიმალური კორონარული არტერიების სინდრომი, როგორც ერთ-ერთი მიზეზი ექოკარდიოგრაფიულად გამოვლენილი პათოლოგიისა.

შედეგი

კორონარული არტერიების დაავადება/სტენოზი

ტესტი
შედეგი
ტესტი

პაციენტის ფუნქციოური სტატუსის ყველაზე ობიექტურ შეფასებას იძლევა.

შედეგი

შემცირებული VO₂ max

ტესტი
შედეგი
ტესტი

პაციენტს, რომელსაც აქვს გულის უკმარისობა და 6 წუთის განმავლობაში 300 მ-ზე მეტი მანძილის გავლა არ შეუძლია, სიკვდილის მნიშვნელოვნად უფრო მაღალი რისკი აქვს, ვიდრე მას, ვინც 450 მ-ზე მეტს გადის.

შედეგი

როგორც კარდიოპულმონური ტესტის ალტერნატივა, იძლევა პაციენტის ფუნქციური სტატუსის ობიექტურ შეფასებას

ტესტი
შედეგი
ტესტი

გამოიყენება იმ შემთხვევებში, როდესაც ვლინდება აუტანლობა სტანდარტული თერაპიის მიმართ, როდესაც სტანდარტული თერაპია ვერ უზრუველყოფს სიმპტომების შემსუბუქებას, ი/ვ ინოტროპული ან ინოდილატაციური თერაპიის დაწყებამდე და გულის ტრანსპლანტაციის კანდიდატ პაციენტებში.

შედეგი

უზრუნველყოფს მარცხენა პარკუჭის ავსების წნევის ობიექტურ ჰემოდინამიკურ შეფასებას და პირდაპირ ზომავს გულის წუთმოცულობას, პულმონურ და სისტემურ რეზისტენტობას

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ინიშნება, როცა ეჭვია მწვავე მიოკარდიტზე (გიგანტურ უჯრედოვან ან ეოზინოფილურ) ან გულის პირველად ინფილტრაციულ დაავადებაზე (ამილოიდოზი, გულის აქტიური სარკოიდოზი).

შედეგი

იშვიათად საჭიროა გულის უკმარისობის ეტიოლოგიის დასადგენად; იძლევა კარდიოგენული ან სისტემური დაავადების დადასტურებულ პათოლოგიურ მტკიცებულებას

ტესტი
შედეგი
ტესტი

აივ ინფექციით გამოწვეული კარდიომიოპათიის მქონე პაციენტების უმეტესობას გულის უკმარისობის სიმპტომები უვლინდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც გამოიხატგება აივ ინფექციის სხვა კლინიკური ნიშნებიც.

შედეგი

დადებითი ან უარყოფითი

ტესტი
შედეგი
ტესტი

განსაკუთრებით სასარგებლოა ისეთი მდგომარეობების შესაფასებლად, როგორიცაა მიოკარდიტი, კონსტრიქციული პერიკარდიტი და ინფილტრაციული კარდიომიოპათია.

შედეგი

მიოკარდიტი: მიოკარდიუმის სუბეპიკარდიული გახანგრძლივებული გაძლიერებული სურათი T2-შეწონილ ვიზუალიზაციაში; ინფლიტრაციული კარდიომიოპათია; ამილოიდი (გლობალური სუბენდოკარდიული გახანგრძლივებული გაძლიერება); სარკოიდი: (გახანგრძლივებული გაძლიერება); სუბენდოკარდიული გახანგრძლივებული გაძლიერების გარეშე; კონსტრიქტორული პერიკარდიტი: პერიკარდიუმის შესქელება, ასევე შესუნთქვისას დიასტოლაზე ძგიდის ნახტომი

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ტროპონინის სინჯი სარგებლიანია გულის ქრონიკულ უკმარისობაში რისკის შემდგომი სტრატიფიკაციისთვის, ვინაიდან ტროპონინის მომატებული დონე დაკავშირებულია მარცხენა პარკუჭის პროგრესირებად დისფუნქციასთან და გაზრდილ სიკვდილობასთან.[2][80]

პაციენტებში გულის უკმარისობით, ხსნადი ST2 და გალექტინ-3 (მიოკარდიუმის ფიბროზის ბიომარკერები სიკვდილისა და ჰოსპიტალიზაციის პროგნოზული ფაქტორებია. ისინი ზრდიან ნატრიურეზული პეპტიდების პროგნოზულ ღირებულებას.[2]

შედეგი

მოსაზღვრე მაჩვენებლიდან მინიმალურ მატებამდე

ტესტი
შედეგი
ტესტი

მარცხენა პარკუჭის განდევნის ფრაქციის შეფასების მეთოდი. აღმოჩნდა, რომ მარცხენა პარკუჭის განდევნის ფრაქციის შეფასების თვალსაზრისით, მრავალშრიან კომპიუტერულ ტომოგრაფიასა და მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას შორის გაანსხვავება არ არის. ასევეა მრავალშრიან კომპიუტერულ ტომოგრაფიასა და ტრანსთორაკულ ექოკარდიოგრაფიას შორის.[81]

შეიძლება მეტად სარგებლიანი იყოს, ვინაიდან ის LVEF-ის და კორონარული არტერიის დაავადების კომბინირებულ შეფასებას იძლევა.

შედეგი

რაოდენობრივად აფასებს LVEF-ს და კორონარული არტერიის დაავადებას

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს