საერთაშორისო გაიდლაინები

ევროპა

ავტორი:National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ავტორი:Scottish Intercollegiate Guidelines Network

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ავტორი:European Society of Cardiology

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ავტორი:Scottish Intercollegiate Guidelines Network

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ავტორი:European Resuscitation Council

ბოლო გამოქვეყნება:2015

ავტორი:National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2014

ჩრდილოეთი ამერიკა

ავტორი:US Department of Health and Human Services

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ავტორი:American College of Cardiology; American Heart Association; Heart Failure Society of America

ბოლო გამოქვეყნება:2017

ავტორი:Academy of Nutrition and Dietetics

ბოლო გამოქვეყნება:2017

ავტორი:Canadian Cardiovascular Society

ბოლო გამოქვეყნება:2017

ავტორი:American College of Cardiology; American Association for Thoracic Surgery; American Heart Association; American Society of Echocardiography; American Society of Nuclear Cardiology; Society for Cardiovascular Angiography and Interventions; Society of Cardiovascular Computed Tomography; Society of Thoracic Surgeons

ბოლო გამოქვეყნება:2017

ავტორი:American College of Cardiology; American Association for Thoracic Surgery; American Heart Association; American Society of Echocardiography; American Society of Nuclear Cardiology; Society for Cardiovascular Angiography and Interventions; Society of Cardiovascular Computed Tomography; Society of Thoracic Surgeons

ბოლო გამოქვეყნება:2016

ავტორი:British Columbia Medical Association

ბოლო გამოქვეყნება:2015

ავტორი:American College of Cardiology Foundation; American Heart Association

ბოლო გამოქვეყნება:2013

ავტორი:American College of Cardiology Foundation; American Heart Association

ბოლო გამოქვეყნება:2012

ავტორი:Heart Failure Society of America Guideline Committee

ბოლო გამოქვეყნება:2012

ავტორი:Heart Failure Society of America

ბოლო გამოქვეყნება:2008

ავტორი:National Academy of Clinical Biochemistry

ბოლო გამოქვეყნება:2007

ავტორი:American Heart Association

ბოლო გამოქვეყნება:2006

ოკეანეთი

ავტორი:National Heart Foundation of Australia; Cardiac Society of Australia and New Zealand

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ავტორი:National Heart Foundation of Australia

ბოლო გამოქვეყნება:2006

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს