ახალი ტიპის მკურნალობა

კალციუმის სენსიბილიზატორები

ლევოსიმედანი, ახალი კაციუმის სენსიბილიზატორი, აუმჯობესებს მიოკარდიუმის კუმშვადობას ჟანგბადის მოთხოვნის გაზრდის გარეშე. მისი როლი უფრო მეტადაა დადგენილი მწვავე დეკომპენსირებული გულის უკმარისობის, ვიდრე ქრონიკული უკმარისობის დროს, თუმცა იგი შესაძლოა, ამცირებდეს ჯამურ სიკვდილობასა და ჰოსპიტალიზაციის ხანგრძლივობას.[176] LIDO კვლევაში ლევოსიმენდანმა უფრო ეფექტურად გააუმჯობესა გადარჩენადობა და ჰემოდინამიკა მძიმე, დაბალი განდევნის ფრაქციის გულის უკმარისობის მქონე პაციენტებში, ვიდრე დობუტამინმა.[177] ლევოსიდემანის უპირატესობა დობუტამინთან შედარებით ცენტრალური ჰემოდინამიკისა და მარცხენა პარკუჭის ფუნქციის გაუმჯობესებაში, როგორც ჩანს, ნაწილობრივ დაკავშირებულია მის ანთების საწინააღმდეგო და ანტი აპოპტოზურ მოქმედებასთან.[178]

n-3 პოლიუჯერი ცხომოვანი მჟავები (n3-PUFA)

GISSI-HF კვლევამ აჩვენა, რომ გულის უკმარისობის მქონე პაციენტებში დამატებით n3-PUFA-ს დანიშვნა იწვევდა სიკვდილობისა და ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებლის მცირე გაუმჯობესებას.[179] ამასთან ერთად, 2012 წლის მეტა-ანალიზით მოპოვებულია არასაკმარისი მტკიცებულებები ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავების დანამატების გულსისხლძარღვთა დაავადებების მეორადი პროფილაქტიკური ეფექტის შესახებ გულსისხლძარღვთა დაავადების ანამნეზის მქონე პაციენტებში.[180] ომეგა-3 PUFA დანამატის გამოყენება გონივრულია პაციენტებში ნიუ იორკის გულის ასოციაციის II და IVკლასის სიმტომებით და გულის უკმარისობით, თუ არ არის ამის უკუჩვენება, სიკვდილობისა და კარდიოვასკულური ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებლის შემცირების მიზნით.

სტატინები

დამატებითი თერაპიის სახით სტატინების დანიშვნას შედეგი არა აქვს, თუ ისინი ინიშნება მხოლოდ გულის უკმარისობის გამო, მათი გამოყენების სხვა ჩვენების არარსებობის პირობებში.[2] სტატინები ფართოდ გამოიყენება არასასურველი კარდიოვასკულური მოვლენების, მათ შორის ახლადგანვითარებული გულის უკმარისობის პროფილაქტიკის მიზნით. როგორც ცნობილია, სტატინები, რომლებიც თავდაპირველად შემუშავებული იყო გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადების მქონე პაციენტებში ქოლესტერინის დონის დასაქვეითებლად, დადებითად მოქმედებს ანთებით პროცესზე, ოქსიდაციურ სტრესსა და სისხლძარღვების ფუნქციაზე. დღევანდელი მონაცემების თანახმად, კლინიკური გამოსავლის თვალსაზრისით, არ არსებობს საკმარისი მტკიცებულება გულის უკმარისობის მკურნალობის მიზნით სტატინების პირველადი დანიშნულების სასარგებლოდ.[2]

არასპეციფიკური იმუნომოდულატორული თერაპია

არსებობს მოსაზრება, რომ ანთების მედიატორები გარკვეულ როლს ასრულებენ გულის უკმარისობის განვითარებასა და პროგრესირებაში. ACCLAIM კვლევის ფარგლებში იმუნომოდულატორული თერაპია ამცირებდა ჰოსპიტალიზაციის ან სიკვდილის რისკს, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ეს თერაპია სარგებლიანია პაციენტებში გულის უკმარისობით.[181]

ადამიანის ზრდის რეკომბინანტური ჰორმონი

წინასწარი კვლევების თანახმად, ადამიანის ზრდის რეკომბინანტური ჰორმონი დადებითად მოქმედებს მარცხენა პარკუჭის დისფუნქციის მქონე პაციენტებში, თუმცა შეიძლება გაზარდოს არითმიების რისკი.[182][183] საჭიროა შემდგომი კვლევები ამ სახის მკურნალობის უსაფრთხოებისა და ეფექტიანობის დასადგენად.

ტრიმეტაზიდინი

ერთ-ერთი მეტა-ნალიზის თანახმად, ტრიმეტაზიდინი, რომელსაც ენერგიის გამომუშავება ცხიმოვანი მჟავების ჟანგვიდან გლუკოზის ჟანგვაზე გადააქვს, გვალენას არ ახდენს სიკვდილობაზე, მაგრამ აუმჯობესებს მარცხენა პარკუჭის განდევნის ფრაქციას (LVEF) და უკმარისობის ფუნქციურ კლასს.[184]

ნატირუმ–გლუკოზას კოტრანსპორტერ 2-ის (SGLT2) ინჰიბიტორები

SGLT2 ინჰიბიტორები გამოკვლეულია გულის უკმარისობის მქონე, დიაბეტის მქონე და არმქონე პაციენტებში. მე-3 ფაზის რანდომიზებულ კონტროლირებულ კვლევაში, დაპაგლიფლოზინი ამცირებდა გულის უკმარისობის გაუარესების რისკს და სიკვდილობის რისკს პლაცებოსთან შედარებით, გულის უკმარისობის და განდევნის ფრაქციის დაქვეითების შემთხვევებში, დიაბეტის სტატუსის განურჩევლად.[185] სურსათისა და წამლის სააგენტომ დაამტკიცა დაპაგლიფლოზინი განდევნის ფრაქციის დაქვეითებით მიმდინარე გულის უკმარისობის მქონე ზრდასრულ პაციენტებში, რათა შეამციროს გულსისხლძარღვთა სიკვდილობის და ჰოსპიტალიზაციის რისკები. ევროპაში დაპაგლიფლოზინი და ემპაგლიფლოზინი დამტკიცებულია განდევნის ფრაქციის შემცირებით მიმდინარე, სიმპტომური ქრონიკული გულის უკმარისობის სამკურნალოდ ზრდასრულებში. ემპაგლიფლოზინი სურსათისა და წამლის სააგენტოს მიერ სწრაფი დამტკიცების გზას გადის ქრონიკული გულის უკმარისობის მქონე პაციენტებში გულსისხლძარღვთა მიზეზით სიკვდილობის და ჰოსპიტალიზაციის შესამცირებლად.

ვერისიგუატი

აშშ-ს სურსათისა და წამლის სააგენტომ დაამტკიცა ვერისიგუატი, პერორულად გამოსაყენებელი ხსნადი გუანილატ ციკლაზას სტიმულატორი, გულის ქრონიკული უკმარისობის მკურნალობის მიზნით ჰოსპიტალიზებულ ან ამბულატორიულად ინტრავენური შარდმდენების საჭიროების მქონე პაციენტებში. ევროპაში, ვერისიგუატი დამტკიცებულია გულის სიმპტომური ქრონიკული უკმარისობის სამკურნალოდ შემცირებული განდევნის ფრაქციის მქონე ზრდასრულებში, რომელთაც უკანასკნელ პერიოდში გადაიტანეს ინტრავენური თერაპიით დასტაბილურებული დეკომპენსაციური მოვლენა.

ახალი იმპლანტირებადი მოწყობილობები

გულის კუმშვადობის მოდულაცია პარკუჭს აწვდის არაამგზნებ ელექტრულ სტიმულს აბსოლუტური რეფრაქტერობის პერიოდში, რათა გააძლიეროს კუმშვადობა ექსტრა სისტოლური შეკუმშვების გარეშე. გულის კუმშვადობის მოდულაცია მუშაობს კალციუმის მარეგულირებელი ძირითადი გზების მეშვეობით, რომლებიც ზრდიან გულის კუმშვადობას.[186] Optimizer Smart system არის იმპლანტირებადი, პულსის გენერატორული სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს სტიმულაციურ თერაპიას და დამტკიცებულია აშშ სურსათისა და წამლის სააგენტოს მიერ ქრონიკული, საშუალო-მძიმე გულის უკმარისობის მქონე პაციენტებში, რომლებიც არ ექვემდებარებიან მკურნალობას სხვა მოწყობილობებით, როგორიცაა გულის რესინქრონიზაციის თერაპია ნორმალური პულსის აღსადგენად. Barostim Neo System აირს იმპლანტირებადი მოწყობილობა, რომელიც უზრუნველყოფს ბაროფლექს აქტივაციის თერაპიას; დამტკიცებულია აშშ სურსათისა და წამლის სააგენტოს მიერ შორსწასული გულის უკმარისობის დროს სიმპტომების გასაუმჯობესებლად პაციენტებში, რომლებთანაც სხვა მკურნალობაზე დამყოლობა არ გვაქვს(მაგ. გულის რესინქრონიზაციის თერაპიას). ნიუ იორკის გულის ასოციაციის ფუნქციური კლასი III-ის შესაბამისი უკმარისობის შემთხვევაში, თუ განდევნის ფრაქცია <35%-ია და მიმდინარეობს სტაბილური მედიკამენტური თერაპია, BAT-ის გამოყენება აუმჯობესებს ფუნქციურ სტატუსს, ცხოვრების ხარისხს, ვარჯიშის შესაძლებლობებს და N-ტერმინალის პრო–ტვინის ნატრიურეზული პეპტიდის დონეებს.[187]

ღეროვანი უჯრედებით მკურნალობა

იშემიური და არაიშემიური გულის უკმარისობის დროს ღეროვანი უჯრედებით მკურნალობის ზოგიერთმა კვლევამ გამოავლინა შესაძლო სარგებლიანობა.[188] ღეროვანი უჯრედების თერაპიის სისტემატურმა მიმოხილვამ გულის ქრონიკული იშემიური დაავადებისა და გულის შეგუბებითი უკმარისობის დროს წარმოშვა მოსაზრება, რომ როგორც მოკლევადიანი, ასევე გრძელვადიანი (≥12 თვე) დაკვირვებით, ძვლის ტვინის ღეროვანი უჯრედებით მკურნალობა ამცირებს ნებისმიერი მიზეზით გამოწვეულ სიკვდილობას, თუმცა ამ მტკიცებულების ხარისხი დაბალია.[189]

გენური თერაპია

გულის უკმარისობის მკურნალობის "მიმზიდველ" სტრატეგიას წარმოადგენს გენური თერაპია.[190] გულის უკმარისობის მქონე პაციენტებში ჩატარებული მცირე რანდომიზებული კვლევის ფარგლებში (n=56), როცა LVEF <40%, ადენილატ ციკლაზა 6-ის მაკოდირებელი ადენოვირუს 5-ის (Ad5.hAC6) კორონარული არტერიიდან შეყვანა ზრდიდა LVEF-ს მე-4 კვირაზე, ფიზიკური დატვირთვის ხანგრძლივობის მომატების გარეშე.[191] უფრო დიდი, ორმაგად ბრმა, პლაცებო-კონტროლირებული კვლევის (n=250) ფარგლებში ადენოასოცირებული ვირუს 1-ის (AAV1) 1 × 1013 დეზოქსირიბონუკლეზას მიმართ რეზისტენტული ნაწილაკების / სარკოპლაზმური ენდოპლაზმური რეტიკულუმის Ca2-ატფ-აზას (SERCA2a) ინტრაკორონარული ინფუზია არ აუმჯობესებდა გულის უკმარისობისა და შემცირებული განდევნის ფრაქციის (განდევნის ფრაქცია ≤35%) მქონე პაციენტებში დაავადების კლინიკურ მიმდინარეობას.[192]

ქირურგიული სტრატეგიები

არსებობს მრავალრიცხოვანი ინფორმაცია ბოლო სტადიის გულის უკმარისობის მკურნალობის ალტერნატიული ქირურგიული მეთოდების შესახებ.[193] აღმოჩნდა, რომ მიტრალური სარქვლის აღდგენა ან ჩანაცვლება აუმჯობესებს კლინიკურ სტატუსს პაციენტებში, რომელთაც აღენიშნებათ მნიშვნელოვანი ხარისხის მიტრალური რეგურგიტაცია, რომელიც პარცხენა პარკუჭის დილატაციის შედეგად განვითარდა.[194] თუმცა, არ ჩატარებულა კონტროლირებული კვლევები, რომლებიც შეაფასებდა ამ პროცედურის ეფექტს პარკუჭების ფუნქციაზე, რეჰოსპიტალიზაციის ან გადარჩენადობის მაჩვენებელზე. მონოცენტრულმა კვლევამ, რომელიც ჩატარდა მიტრალური სარქვლის ანულოპლასტიკის სიკვდილობაზე ეფექტის შესაფასებლად მიტრალური რეგურგიტაციისა და მარცხენა პარკუჭის სისტოლური დისფუნქციის მქონე პაციენტებში, ვერ გამოავლინა რაიმე მკაფიო სარგებელი გადარჩენადობის თვალსაზრისით.[195] ამჟამად მუშავდება ანევრიზმექტომიის ვარიანტი იშემიური კარდიომიოპათიის მქონე პაციენტების მართვისთვის, თუმცა მისი როლი გულის უკმარისობის მართვაში ჯერ კიდევ დასადგენია.[196] არ ერთი ამჟამად გამოყენებული ქიურურგიული რეკონსტრქუციული ოპერაცია არ უზრუნველყოფს "გადარჩენის თერაპიას" კრიტიკული ჰემოდინამიკური დარღვევების მქონე პაციენტებში.

ინტრავენური რკინა

რკინის დეფიციტის და გულის სისტოლური უკმარისობის მქონე პაციენტებში, რკინის ინტრავენური კარბოქსიმალტოზის გამოყენება დაკავშირებულია გულ-სისხლძარღვთა მიზეზით ჰოსპიტალიზაციისა და სიკვდილობის შემცირებასთან.[197]

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს