ახალი ტიპის მკურნალობა

კალციუმის სენსიბილიზატორები

ლევოსიმედანი, ახალი კაციუმის სენსიბილიზატორი, აუმჯობესებს მიოკარდიუმის კუმშვადობას ჟანგბადის მოთხოვნის გაზრდის გარეშე. მისი როლი უფრო მეტადაა დადგენილი მწვავე დეკომპენსირებული გულის უკმარისობის, ვიდრე ქრონიკული უკმარისობის დროს, თუმცა იგი შესაძლოა, ამცირებდეს ჯამურ სიკვდილობასა და ჰოსპიტალიზაციის ხანგრძლივობას.[173] LIDO კვლევაში ლევოსიმენდანმა უფრო ეფექტურად გააუმჯობესა გადარჩენადობა და ჰემოდინამიკა მძიმე, დაბალი განდევნის ფრაქციის გულის უკმარისობის მქონე პაციენტებში, ვიდრე დობუტამინმა.[174] ლევოსიდემანის უპირატესობა დობუტამინთან შედარებით ცენტრალური ჰემოდინამიკისა და მარცხენა პარკუჭის ფუნქციის გაუმჯობესებაში, როგორც ჩანს, ნაწილობრივ დაკავშირებულია მის ანთების საწინააღმდეგო და ანტი აპოპტოზურ მოქმედებასთან.[175]

n-3 პოლიუჯერი ცხომოვანი მჟავები (n3-PUFA)

GISSI-HF კვლევამ აჩვენა, რომ გულის უკმარისობის მქონე პაციენტებში დამატებით n3-PUFA-ს დანიშვნა იწვევდა სიკვდილობისა და ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებლის მცირე გაუმჯობესებას.[176] ამასთან ერთად, 2012 წლის მეტა-ანალიზით მოპოვებულია არასაკმარისი მტკიცებულებები ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავების დანამატების გულსისხლძარღვთა დაავადებების მეორადი პროფილაქტიკური ეფექტის შესახებ გულსისხლძარღვთა დაავადების ანამნეზის მქონე პაციენტებში.[177] [ Cochrane Clinical Answers logo ] ომეგა-3 PUFA დანამატის გამოყენება გონივრულია პაციენტებში ნიუ იორკის გულის ასოციაციის II და IVკლასის სიმტომებით და გულის უკმარისობით, თუ არ არის ამის უკუჩვენება, სიკვდილობისა და კარდიოვასკულური ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებლის შემცირების მიზნით.

სტატინები

დამატებითი თერაპიის სახით სტატინების დანიშვნას შედეგი არა აქვს, თუ ისინი ინიშნება მხოლოდ გულის უკმარისობის გამო, მათი გამოყენების სხვა ჩვენების არარსებობის პირობებში.[2] სტატინები ფართოდ გამოიყენება არასასურველი კარდიოვასკულური მოვლენების, მათ შორის ახლადგანვითარებული გულის უკმარისობის პროფილაქტიკის მიზნით. როგორც ცნობილია, სტატინები, რომლებიც თავდაპირველად შემუშავებული იყო გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადების მქონე პაციენტებში ქოლესტერინის დონის დასაქვეითებლად, დადებითად მოქმედებს ანთებით პროცესზე, ოქსიდაციურ სტრესსა და სისხლძარღვების ფუნქციაზე. დღევანდელი მონაცემების თანახმად, კლინიკური გამოსავლის თვალსაზრისით, არ არსებობს საკმარისი მტკიცებულება გულის უკმარისობის მკურნალობის მიზნით სტატინების პირველადი დანიშნულების სასარგებლოდ.[2]

არასპეციფიკური იმუნომოდულატორული თერაპია

არსებობს მოსაზრება, რომ ანთების მედიატორები გარკვეულ როლს ასრულებენ გულის უკმარისობის განვითარებასა და პროგრესირებაში. ACCLAIM კვლევის ფარგლებში იმუნომოდულატორული თერაპია ამცირებდა ჰოსპიტალიზაციის ან სიკვდილის რისკს, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ეს თერაპია სარგებლიანია პაციენტებში გულის უკმარისობით.[178]

ადამიანის ზრდის რეკომბინანტური ჰორმონი

წინასწარი კვლევების თანახმად, ადამიანის ზრდის რეკომბინანტური ჰორმონი დადებითად მოქმედებს მარცხენა პარკუჭის დისფუნქციის მქონე პაციენტებში, თუმცა შეიძლება გაზარდოს არითმიების რისკი.[179][180] საჭიროა შემდგომი კვლევები ამ სახის მკურნალობის უსაფრთხოებისა და ეფექტიანობის დასადგენად.

ტრიმეტაზიდინი

ერთ-ერთი მეტა-ნალიზის თანახმად, ტრიმეტაზიდინი, რომელსაც ენერგიის გამომუშავება ცხიმოვანი მჟავების ჟანგვიდან გლუკოზის ჟანგვაზე გადააქვს, გვალენას არ ახდენს სიკვდილობაზე, მაგრამ აუმჯობესებს მარცხენა პარკუჭის განდევნის ფრაქციას (LVEF) და უკმარისობის ფუნქციურ კლასს.[181]

ღეროვანი უჯრედებით მკურნალობა

იშემიური და არაიშემიური გულის უკმარისობის დროს ღეროვანი უჯრედებით მკურნალობის ზოგიერთმა კვლევამ გამოავლინა შესაძლო სარგებლიანობა.[182] ღეროვანი უჯრედების თერაპიის სისტემატურმა მიმოხილვამ გულის ქრონიკული იშემიური დაავადებისა და გულის შეგუბებითი უკმარისობის დროს წარმოშვა მოსაზრება, რომ როგორც მოკლევადიანი, ასევე გრძელვადიანი (≥12 თვე) დაკვირვებით, ძვლის ტვინის ღეროვანი უჯრედებით მკურნალობა ამცირებს ნებისმიერი მიზეზით გამოწვეულ სიკვდილობას, თუმცა ამ მტკიცებულების ხარისხი დაბალია.[183]

გენური თერაპია

გულის უკმარისობის მკურნალობის "მიმზიდველ" სტრატეგიას წარმოადგენს გენური თერაპია.[184] გულის უკმარისობის მქონე პაციენტებში ჩატარებული მცირე რანდომიზებული კვლევის ფარგლებში (n=56), როცა LVEF <40%, ადენილატ ციკლაზა 6-ის მაკოდირებელი ადენოვირუს 5-ის (Ad5.hAC6) კორონარული არტერიიდან შეყვანა ზრდიდა LVEF-ს მე-4 კვირაზე, ფიზიკური დატვირთვის ხანგრძლივობის მომატების გარეშე.[185] უფრო დიდი, ორმაგად ბრმა, პლაცებო-კონტროლირებული კვლევის (n=250) ფარგლებში ადენოასოცირებული ვირუს 1-ის (AAV1) 1 × 1013 დეზოქსირიბონუკლეზას მიმართ რეზისტენტული ნაწილაკების / სარკოპლაზმური ენდოპლაზმური რეტიკულუმის Ca2-ატფ-აზას (SERCA2a) ინტრაკორონარული ინფუზია არ აუმჯობესებდა გულის უკმარისობისა და შემცირებული განდევნის ფრაქციის (განდევნის ფრაქცია ≤35%) მქონე პაციენტებში დაავადების კლინიკურ მიმდინარეობას.[186]

დამხმარე მექანიკური მოწყობილობები

მექანიკური ცირკულაციის დამხმარე მოწყობილობების გამოყენება ბოლო სტადიის გულის უკმარისობის დროს ინტენსიური კვლევის საგანს წარმოადგენს. აღმოჩნდა, რომ გულის მძიმე უკმარისობის მქონე პაციენტებში მარცხენა პარკუჭის დამხმარე მოწყობილობის მეშვეობით მიოკარდიუმის ხანგრძლივ განტვირთვას მცირე რაოდენობის შემთხვევებში შედეგად მოჰყვა მიოკარდიუმის აღდგენა განსხვავებული ხანგრძლივობით. ექსტრაკორპორალური მოწყობილობები შეიძლება ხანმოკლე პერიოდით გამოვიყენოთ სისხლის ცირკულაციის ხელშეწყობის მიზნით იმ პაციენტებში, რომლებიც გადიან მკურნალობას გულის დიდი ინსულტის შემდეგ (მაგ. მიოკარდიუმის ინფარქტი, პოსტ-კარდიოტომიური შოკი ან ელვისებრი მიოკარდიტი). მარცხენა პარკუჭის დამხმარე მოწყობილობები უზრუნველყოფს ანალოგიური ხარისხის ჰემოდინამიკურ მხარდაჭერას; ბევრი მათგანი იმპლანტის სახისაა და შესაბამისად უზრუნველყოფს ხანგრძლივ დახმარებას, პაციენტის ამბულატორიულ რეჟიმზე გადაყვანას და საავადმყოფოდან გაწერას.[187] ამ მოწყობილობების გამოყენების კლინიკური გამოცდილების უმეტესი ნაწილი მიღებულია მისი "ტრანსპლანტაციაზე გადასვლის ხიდის" სახით გამოყენებისას.[187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197] REMATCH კვლევით დადგინდა ამ მოწყობილობებით მკურნალობის ეფექტიანობა, როგორც მუდმივი ან "სამიზნე" თერაპიისა შერჩეულ პაციენტებში, რომლებიც ტრანსპლანტაციას არ ექვემდებარებიან.[198] თუმცა, არსებობს მოწყობილობებთან დაკავშირებული მრავალი არასასურველი მოვლენა, როგორიცაა სისხლდენა, ინფექცია, თრომბოემბოლია და მოწყობილობის მწყობრიდან გამოსვლა.[199][200][201] აშშ საკვები და სამკურნალწამლო პროდუქტების ადმინისტრაციამ გამოსცა გაფრთხილება მარცხენა პარკუჭის დამხმარე მოწყობილობებთან დაკავშირებული სერიოზული არასასურველი მოვლენების შესახებ. ეს არასასურველი მოვლენები მოიცავს ტუმბოს თრომბოზის გაზრდილ მაჩვენებელს (სისხლისკოლტები ტუმბოში) და ინსულტის მაღალ სიხშირეს. იმედდია, რომ ახალი თაობის გაუმჯობესებული მოწყობილობები კიდევ უფრო გაზრდის სიცოცხლის ხანგრძლივობას. ამჟამად მოსალოდნელია, რომ მკურნალობა მიზნობრივი მოწყობილობების გამოყენებით სარგებელს მოუტანს იმ პაციენტებს, რომელთა ერთწლიანი გადარჩენადობის მაჩვენებელი 50%-ზე ნაკლებს შეადგენს, მაგალითად ტრანსპლანტაციის კანდიდატებს, რომლებსაც მუდმივი ინტრავენური ინოტროპული ინფუზიები ესაჭიროებათ. ზოგიერთი ანგარიშის თანახმად, გულის უკმარისობის დროს ხანგრძლივმა მექანიკურმა დეკომპრესიამ შეიძლება მიოკარდიუმის ფუნქციის აღდგენა გამოიწვიოს, რაც მოწყობილობის ამოღების საშუალებას მოგვცემს.[202][203] ამასთან ერთად გამოკვლეულ იქნა მუდმივი ჰემოდინამიკური მონიტორინგის მნიშვნელობა მკურნალობის წარსამართად, თუმცა ეს შემდგომ შეფასებას საჭიროებს.[204][205]

ქირურგიული სტრატეგიები

არსებობს მრავალრიცხოვანი ინფორმაცია ბოლო სტადიის გულის უკმარისობის მკურნალობის ალტერნატიული ქირურგიული მეთოდების შესახებ.[206] აღმოჩნდა, რომ მიტრალური სარქვლის აღდგენა ან ჩანაცვლება აუმჯობესებს კლინიკურ სტატუსს პაციენტებში, რომელთაც აღენიშნებათ მნიშვნელოვანი ხარისხის მიტრალური რეგურგიტაცია, რომელიც პარცხენა პარკუჭის დილატაციის შედეგად განვითარდა.[207] თუმცა, არ ჩატარებულა კონტროლირებული კვლევები, რომლებიც შეაფასებდა ამ პროცედურის ეფექტს პარკუჭების ფუნქციაზე, რეჰოსპიტალიზაციის ან გადარჩენადობის მაჩვენებელზე. მონოცენტრულმა კვლევამ, რომელიც ჩატარდა მიტრალური სარქვლის ანულოპლასტიკის სიკვდილობაზე ეფექტის შესაფასებლად მიტრალური რეგურგიტაციისა და მარცხენა პარკუჭის სისტოლური დისფუნქციის მქონე პაციენტებში, ვერ გამოავლინა რაიმე მკაფიო სარგებელი გადარჩენადობის თვალსაზრისით.[208] ამჟამად მუშავდება ანევრიზმექტომიის ვარიანტი იშემიური კარდიომიოპათიის მქონე პაციენტების მართვისთვის, თუმცა მისი როლი გულის უკმარისობის მართვაში ჯერ კიდევ დასადგენია.[209] არ ერთი ამჟამად გამოყენებული ქიურურგიული რეკონსტრქუციული ოპერაცია არ უზრუნველყოფს "გადარჩენის თერაპიას" კრიტიკული ჰემოდინამიკური დარღვევების მქონე პაციენტებში.

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს