პერიფერიული შეშუპების შეფასება

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Trayes KP, Studdiford JS, Pickle S, et al. Edema: diagnosis and management. Am Fam Physician. 2013 Jul 15;88(2):102-10.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Mortimer PS, Rockson SG. New developments in clinical aspects of lymphatic disease. J Clin Invest. 2014 Mar;124(3):915-21.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Executive Committee. The Diagnosis and Treatment of Peripheral Lymphedema: 2016 Consensus Document of the International Society of Lymphology. Lymphology. 2016 Dec;49(4):170-84.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Trayes KP, Studdiford JS, Pickle S, et al. Edema: diagnosis and management. Am Fam Physician. 2013 Jul 15;88(2):102-10.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

2. Mortimer PS, Rockson SG. New developments in clinical aspects of lymphatic disease. J Clin Invest. 2014 Mar;124(3):915-21.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

3. Wiig H, Swartz MA. Interstitial fluid and lymph formation and transport: physiological regulation and roles in inflammation and cancer. Physiol Rev. 2012 Jul;92(3):1005-60.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

4. Quéré I, Palmier S, Noerregaard S, et al. LIMPRINT: Estimation of the Prevalence of Lymphoedema/Chronic Oedema in Acute Hospital in In-Patients. Lymphat Res Biol. 2019 Apr;17(2):135-140.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

5. Rabinovich A, Kahn SR. The postthrombotic syndrome: current evidence and future challenges. J Thromb Haemost. 2017 Feb;15(2):230-41.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

6. Cho S, Atwood JE. Peripheral edema. Am J Med. 2002 Nov;113(7):580-6. აბსტრაქტი

7. Frishman WH. Effects of nonsteroidal anti-inflammatory drug therapy on blood pressure and peripheral edema. Am J Cardiol. 2002 Mar 21;89(6A):18-25D. აბსტრაქტი

8. Fishel RS, Are C, Barbul A. Vessel injury and capillary leak. Crit Care Med. 2003;31(8 suppl):S502-11. აბსტრაქტი

9. Garcia-Tsao G. Portal hypertension. Curr Opin Gastroenterol. 2006 May;22(3):254-62. აბსტრაქტი

10. Schrier RW. Decreased effective blood volume in edematous disorders: what does this mean? J Am Soc Nephrol. 2007 Jul;18(7):2028-31.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

11. Slavin SA, Greene AK, Borud LJ. Lymphedema. In: Weinzweig J, ed. Plastic surgery secrets plus. 2nd ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2009.

12. DiSipio T, Rye S, Newman B, et al. Incidence of unilateral arm lymphoedema after breast cancer: a systematic review and meta-analysis. Lancet Oncol. 2013 May;14(6):500-15.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

13. Di Nisio M, van Es N, Büller HR. Deep vein thrombosis and pulmonary embolism. Lancet. 2016 Dec 17;388(10063):3060-73. აბსტრაქტი

14. Bhatt S, Wehbe C, Dogra VS. Phlegmasia cerulea dolens. J Clin Utrasound. 2007 Sep;35(7):401-4. აბსტრაქტი

15. Kakkos SK, Gohel M, Baekgaard N, et al. Editor's Choice - European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2021 Clinical Practice Guidelines on the Management of Venous Thrombosis. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2021 Jan;61(1):9-82.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

16. Hunter BR, Martindale J, Abdel-Hafez O, et al. Approach to Acute Heart Failure in the Emergency Department. Prog Cardiovasc Dis. 2017 Sep - Oct;60(2):178-186.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

17. Allen LA, O'Connor CM. Management of acute decompensated heart failure. CMAJ. 2007 Mar 13;176(6):797-805.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

18. Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al. 2017 ACC/AHA/HFSA focused update of the 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Failure Society of America. Circulation. 2017 Aug 8;136(6):e137-61.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Bromage D, Mayhew J, Sado D. Managing heart failure related peripheral oedema in primary care. BMJ. 2020 Jun 22;369:m2099.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

20. Hoit BD. Pericardial disease and pericardial tamponade. Crit Care Med. 2007 Aug;35(8 suppl):S355-64. აბსტრაქტი

21. Kodner C. Diagnosis and management of nephrotic syndrome in adults. Am Fam Physician. 2016 Mar 15;93(6):479-85.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

22. Wall CR. Myxedema coma: diagnosis and treatment. Am Fam Physician. 2000 Dec 1;62(11):2485-90. აბსტრაქტი

23. Bayraktar UD, Seren S, Bayraktar Y. Hepatic venous outflow obstruction: three similar syndromes. World J Gastroenterol. 2007 Apr 7;13(13):1912-27.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

24. Olson SA, Glasgow RR. Acute compartment syndrome in lower extremity musculoskeletal trauma. J Am Acad Orthop Surg. 2005 Nov;13(7):436-44.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

25. Shadgan B, Menon M, O'Brien PJ, et al. Diagnostic techniques in acute compartment syndrome of the leg. J Orthop Trauma. 2008 Sep;22(8):581-7. აბსტრაქტი

26. McMillan TE, Gardner WT, Schmidt AH, et al. Diagnosing acute compartment syndrome-where have we got to? Int Orthop. 2019 Nov;43(11):2429-35.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

27. National Institute for Health and Care Excellence. Sepsis: recognition, diagnosis and early management. Sep 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

28. Schroth BE. Evaluation and management of peripheral edema. JAAPA. 2005 Nov;18(11):29-34. აბსტრაქტი

29. Koo LW, Reedy S, Smith JK. Patient history key to diagnosing peripheral edema. Nurse Pract. 2010 Mar;35(3):44-52. აბსტრაქტი

30. Bougea A, Spantideas N, Katoulis A, et al. Levodopa-induced skin disorders in patients with Parkinson disease: a systematic literature review approach. Acta Neurol Belg. 2019 Sep;119(3):325-336.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

31. Brodovicz KG, McNaughton K, Uemura N, et al. Reliability and feasibility of methods to quantitatively assess peripheral edema. Clin Med Res. 2009 Jun;7(1-2):21-31.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

32. Goss JA, Greene AK. Sensitivity and specificity of the Stemmer sign for lymphedema: a clinical lymphoscintigraphic study. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2019 Jun;7(6):e2295.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

33. Rea ME, Dunlap ME. Renal hemodynamics in heart failure: implications for treatment. Curr Opin Nephrol Hypertens. 2008 Jan;17(1):87-92. აბსტრაქტი

34. Schook CC, Mulliken JB, Fishman SJ, et al. Primary lymphedema: clinical features and management in 138 pediatric patients. Plast Reconstr Surg. 2011 Jun;127(6):2419-2431.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

35. National Institute for Health and Care Excellence. Acute heart failure: diagnosis and management. Oct 2014 [internet publication].სრული ტექსტი

36. National Institute for Health and Care Excellence. Chronic heart failure in adults: diagnosis and management. Sep 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

37. Szuba A, Shin WS, Strauss HW, et al. The third circulation: radionuclide lymphoscintigraphy in the evaluation of lymphedema. J Nucl Med. 2003 Jan;44(1):43-57.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

38. Scarsbrook AF, Ganeshan A, Bradley KM. Pearls and pitfalls of radionuclide imaging of the lymphatic system. Part 2: evaluation of extremity lymphoedema. Br J Radiol. 2007 Mar;80(951):219-26. აბსტრაქტი

39. Hassanein AH, Maclellan RA, Grant FD, et al. Diagnostic accuracy of lymphoscintigraphy for lymphedema and analysis of false-negative tests. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2017 Jul;5(7):e1396.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

40. Nohria A, Tsang SW, Fang JC, et al. Clinical assessment identifies hemodynamic profiles that predict outcomes in patients admitted with heart failure. J Am Coll Cardiol. 2003 May 21;41(10):1797-804.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

41. Gheorghiade M, Filippatos G, De Luca L, et al. Congestion in acute heart failure syndromes: an essential target of evaluation and treatment. Am J Med. 2006 Dec;119(12 suppl 1):S3-10. აბსტრაქტი

42. Onwuanyi A, Taylor M. Acute decompensated heart failure: pathophysiology and treatment. Am J Cardiol. 2007 Mar 26;99(6B):25-30D. აბსტრაქტი

43. Collins SP, Ronan-Bentle S, Storrow AB. Diagnostic and prognostic usefulness of natriuretic peptides in emergency department patients with dyspnea. Ann Emerg Med. 2003 Apr;41(4):532-45. აბსტრაქტი

44. Davie AP, Francis CM, Love MP, et al. Value of the electrocardiogram in identifying heart failure due to left ventricular systolic dysfunction. BMJ. 1996 Jan 27;312(7025):222.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

45. Maisel AS, Krishnaswamy P, Nowak RM, et al; Breathing Not Properly Multinational Study Investigators. Rapid measurement of B-type natriuretic peptide in the emergency diagnosis of heart failure. N Engl J Med. 2002 Jul 18;347(3):161-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

46. Shah MG, Cho S, Atwood JE, et al. Peripheral edema due to heart disease: diagnosis and outcome. Clin Cardiol. 2006 Jan;29(1):31-5. აბსტრაქტი

47. Shiber JR, Santana J. Dyspnea. Med Clin North Am. 2006 May;90(3):453-79. აბსტრაქტი

48. Hunt D. Determining the clinical probability of deep venous thrombosis and pulmonary embolism. South Med J. 2007 Oct;100(10):1015-21. აბსტრაქტი

49. Wells PS, Hirsh J, Anderson DR, et al. Accuracy of clinical assessment of deep-vein thrombosis. Lancet. 1995 May 27;345(8961):1326-30. აბსტრაქტი

50. Kearon C, Julian JA, Newman TE, et al. Noninvasive diagnosis of deep venous thrombosis. McMaster Diagnostic Imaging Practice Guidelines. Ann Intern Med. 1998 Apr 15;128(8):663-77. აბსტრაქტი

51. Oğuzkurt L, Özkan U, Tercan F, et al. Ultrasonographic diagnosis of iliac vein compression (May-Thurner) syndrome. Diagn Interv Radiol. 2007 Sep;13(3):152-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

52. Bergan JJ, Schmid-Schonbein GW, Smith PD, et al. Chronic venous disease. N Engl J Med. 2006 Aug 3;355(5):488-98. აბსტრაქტი

53. Eberhardt RT, Raffetto JD. Chronic venous insufficiency. Circulation. 2005 May 10;111(18):2398-409.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

54. Valencia IC, Falabella A, Kirsner RS, et al. Chronic venous insufficiency and venous leg ulceration. J Am Acad Dermatol. 2001 Mar;44(3):401-21. აბსტრაქტი

55. Mantoni M, Larsen L, Lund JO, et al. Evaluation of chronic venous disease in the lower limbs: comparison of five diagnostic methods. Br J Radiol. 2002 Jul;75(895):578-83. აბსტრაქტი

56. Garrie A, Jones LE, Chen JF, et al. New vein compression entities in patients with unexplained leg swelling. Ann Vasc Surg. 2017 Nov;45:173-8. აბსტრაქტი

57. Hilton R. Acute renal failure. BMJ. 2006 Oct 14;333(7572):786-90.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

58. Orth SR, Ritz E. The nephrotic syndrome. N Engl J Med. 1998 Apr 23;338(17):1202-11. აბსტრაქტი

59. Babuin L, Alegria JR, Oh JK, et al. Brain natriuretic peptide levels in constrictive pericarditis and restrictive cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol. 2006 Apr 4;47(7):1489-91. აბსტრაქტი

60. Agrawal M, Swartz R. Acute renal failure. Am Fam Physician. 2000 Apr 1;61(7):2077-88.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

61. Heidelbaugh JJ, Bruderly M. Cirrhosis and chronic liver failure: part 1. diagnosis and evaluation. Am Fam Physician. 2006 Sep 1;74(5):756-62. აბსტრაქტი

62. Farkas H, Varga L, Szeplaki G, et al. Management of hereditary angioedema in pediatric patients. Pediatrics. 2007 Sep;120(3):e713-22. აბსტრაქტი

63. Tiwari A, Cheng KS, Button M, et al. Differential diagnosis, investigation, and current treatment of lower limb lymphedema. Arch Surg. 2003 Feb;138(2):152-61.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

64. Mortimer PS. ABC of arterial and venous disease. Swollen lower limb-2: lymphoedema. BMJ. 2000 Jun 3;320(7248):1527-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

65. Executive Committee. The Diagnosis and Treatment of Peripheral Lymphedema: 2016 Consensus Document of the International Society of Lymphology. Lymphology. 2016 Dec;49(4):170-84.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

66. National Breast and Ovarian Cancer Centre (Australia). The management of secondary lymphoedema: a guide for health professionals. Apr 2008 [internet publication].სრული ტექსტი

67. Centers for Disease Control and Prevention. Laboratory identification of parasites of public health concern: lymphatic filariasis. Aug 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

68. Kay A, Davis C. Idiopathic edema. Am J Kidney Dis. 1999 Sep;34(3):405-23. აბსტრაქტი

69. Andresdottir MB, van Hamersvelt HW, van Helden MJ, et al. Ankle edema formation during treatment with the calcium channel blockers lacidipine and amlodipine: a single-centre study. J Cardiovasc Pharmacol. 2000;35(3 suppl 1):S25-30. აბსტრაქტი

70. Veizi E, Tornero-Bold M, Hayek SM. Resolution of intrathecal hydromorphone or morphine-induced peripheral edema by opioid rotation to fentanyl: a case series. Pain Pract. 2016 Jul;16(6):E94-8. აბსტრაქტი

71. Yang Y, Liu YH, Sun X, et al. Risk of peripheral edema in cancer patients treated with MEK inhibitors: a systematic review and meta-analysis of clinical trials. Curr Med Res Opin. 2017 Sep;33(9):1663-75. აბსტრაქტი

72. Fonarow GC. Approach to the management of diabetic patients with heart failure: role of thiazolidinediones. Am Heart J. 2004 Oct;148(4):551-8. აბსტრაქტი

73. Sato O, Kondoh K, Iyori K, et al. Midcalf ultrasonography for the diagnosis of ruptured Baker's cysts. Surg Today. 2001;31(5):410-3. აბსტრაქტი

74. Chawla A, Dubey N, Chew KM, et al. Magnetic resonance imaging of painful swollen legs in the emergency department: a pictorial essay. Emerg Radiol. 2017 Oct;24(5):577-84. აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს