კლდოვანი მთის ლაქოვანი ცხელება

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Openshaw JJ, Swerdlow DL, Krebs JW, et al. Rocky mountain spotted fever in the United States, 2000-2007: interpreting contemporary increases in incidence. Am J Trop Med Hyg. 2010;83:174-182.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Traeger MS, Regan JJ, Humpherys D, et al. Rocky Mountain spotted fever characterization and comparison to similar illnesses in a highly endemic area - Arizona, 2002-2011. Clin Infect Dis. 2015;60:1650-1658.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Todd SR, Dahlgren FS, Traeger MS, et al. No visible dental staining in children treated with doxycycline for suspected Rocky Mountain Spotted Fever. J Pediatr. 2015;166:1246-1251.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Dahlgren FS, Holman RC, Paddock CD, et al. Fatal Rocky Mountain spotted fever in the United States, 1999-2007. Am J Trop Med Hyg. 2012;86:713-719.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Biggs HM, Behravesh CB, Bradley KK, et al. Diagnosis and management of tickborne rickettsial diseases: Rocky Mountain spotted fever and other spotted fever group rickettsioses, ehrlichioses, and anaplasmosis - United States. MMWR Recomm Rep. 2016;65:1-44.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

2. Drexler NA, Dahlgren FS, Heitman KN, et al. National surveillance of spotted fever group rickettsioses in the United States, 2008-2012. Am J Trop Med Hyg. 2016;94:26-34. აბსტრაქტი

3. Openshaw JJ, Swerdlow DL, Krebs JW, et al. Rocky mountain spotted fever in the United States, 2000-2007: interpreting contemporary increases in incidence. Am J Trop Med Hyg. 2010;83:174-182.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

4. Centers for Disease Control and Prevention. Tickborne disease surveillance data summary. Nov 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

5. Centers for Disease Control and Prevention. Rocky Mountain spotted fever (RMSF) - epidemiology and statistics. Aug 2018 [internet publication]. სრული ტექსტი

6. Arizona Department of Health Services. Arizona RMSF Handbook. Feb 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

7. Álvarez-Hernández G, Roldán JFG, Milan NSH, et al. Rocky Mountain spotted fever in Mexico: past, present, and future. Lancet Infect Dis. 2017 Jun;17(6):e189-e196.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

8. Galvao MA, Dumler JS, Mafra CL, et al. Fatal spotted fever rickettsiosis, Minas Gerais, Brazil. Emerg Infect Dis. 2003;9:1402-1405.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

9. Salgo MP, Telzak EE, Currie B, et al. A focus of Rocky Mountain spotted fever within New York City. N Engl J Med. 1988;318:1345-1348. აბსტრაქტი

10. Demma LJ, Traeger MS, Nicholson WL, et al. Rocky Mountain spotted fever from an unexpected tick vector in Arizona. N Engl J Med. 2005;353:587-594.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

11. Lantos PM, McKinney R. Rickettsial and ehrlichial diseases. In: Cherry JD, Harrison GJ, Kaplan SL, et al, eds. Feigin and Cherry’s textbook of pediatric infectious diseases. 7th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2014:2647‐2666.

12. Buckingham SC, Marshall GS, Schutze GE, et al. Clinical and laboratory features, hospital course, and outcome of Rocky Mountain spotted fever in children. J Pediatr. 2007 Feb;150(2):180-4, 184.e1. აბსტრაქტი

13. Helmick CG, Bernard KW, D'Angelo LJ. Rocky Mountain spotted fever: clinical, laboratory, and epidemiological features of 262 cases. J Infect Dis. 1984;150:480-488. აბსტრაქტი

14. Kirk JL, Fine DP, Sexton DJ, et al. Rocky Mountain spotted fever. A clinical review based on 48 confirmed cases, 1943-1986. Medicine (Baltimore). 1990;69:35-45. აბსტრაქტი

15. Haynes RE, Sanders DY, Cramblett HG. Rocky Mountain spotted fever in children. J Pediatr. 1970;76:685-693. აბსტრაქტი

16. Traeger MS, Regan JJ, Humpherys D, et al. Rocky Mountain spotted fever characterization and comparison to similar illnesses in a highly endemic area - Arizona, 2002-2011. Clin Infect Dis. 2015;60:1650-1658.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

17. Centers for Disease Control and Prevention. Spotted fever Rickettsiosis (including Rocky Mountain spotted fever) (SFR, including RMSF) 2020 Case Definition. 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

18. Lochary ME, Lockhart PB, Williams WT. Doxycycline and staining of permanent teeth. Pediatr Infect Dis J. 1998;17:429-431. აბსტრაქტი

19. Volovitz B, Shkap R, Amir J, et al. Absence of tooth staining with doxycycline treatment in young children. Clin Pediatr (Phila). 2007;46:121-126. აბსტრაქტი

20. Todd SR, Dahlgren FS, Traeger MS, et al. No visible dental staining in children treated with doxycycline for suspected Rocky Mountain Spotted Fever. J Pediatr. 2015;166:1246-1251.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

21. US Food and Drug Administration. Doxycycline use by pregnant and lactating women. September 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

22. US Department of Health & Human Services. Rickettsiosis subcommittee report to the tick-borne disease working group. Jan 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

23. Dahlgren FS, Holman RC, Paddock CD, et al. Fatal Rocky Mountain spotted fever in the United States, 1999-2007. Am J Trop Med Hyg. 2012;86:713-719.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

24. Holman RC, Paddock CD, Curns AT, et al. Analysis of risk factors for fatal Rocky Mountain spotted fever: evidence for superiority of tetracyclines for therapy. J Infect Dis. 2001;184:1437-1444.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

25. Hattwick MA, Retailliau H, O'Brien RJ, et al. Fatal Rocky Mountain spotted fever. JAMA. 1978;240:1499-1503. აბსტრაქტი

26. Archibald LK, Sexton DJ. Long-term sequelae of Rocky Mountain spotted fever. Clin Infect Dis. 1995;20:1122-1125. აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას