ვარიცელა-ზოსტერის მწვავე ინფექცია

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Nguyen HQ, Jumaan AO, Seward JF. Decline in mortality due to varicella after implementation of varicella vaccination in the United States. New Engl J Med. 2005;352:450-458.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Arvin AM. Varicella-zoster virus. Clin Microbiol Rev. 1996 Jul;9(3):361-81.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Chickenpox in pregnancy (Green-top guideline no. 13). January 2015 [internet publication].სრული ტექსტი

Centers for Disease Control and Prevention. Chickenpox (varicella). For healthcare professionals. April 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

Bastuji-Garin S, Rzany B, Stern RS, et al. Clinical classification of cases of toxic epidermal necrolysis, Stevens-Johnson syndrome, and erythema multiforme. Arch Dermatol. 1993 Jan;129(1):92-6. აბსტრაქტი

Belay ED, Bresee JS, Holman RC, et al. Reye's syndrome in the United States from 1981 through 1997. N Engl J Med. 1999 May 6;340(18):1377-82.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

American Academy of Pediatrics. Varicella-zoster virus infections. In: Kimberlin DW, ed. Red book 2021-2024: report of the Committee on Infectious Diseases. 32nd ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics; 2021; 831-43.სრული ტექსტი

Wallace MR, Bowler WA, Murray NB, et al. Treatment of adult varicella with oral acyclovir: a randomized, placebo-controlled trial. Ann Intern Med. 1992 Sep 1;117(5):358-63. აბსტრაქტი

Balfour HH Jr, Kelly JM, Suarez CS, et al. Acyclovir treatment of varicella in otherwise healthy children. J Pediatr. 1990 Apr;116(4):633-9. აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Lee BW. Review of varicella zoster seroepidemiology in India and Southeast Asia. Trop Med Int Health. 1998;3:886-890.სრული ტექსტი

2. Kowitdamrong E, Pancharoen C, Thammaborvorn R, et al. The prevalence of varicella-zoster virus infection in normal healthy individuals aged above 6 months. J Med Assoc Thai. 2005;88(suppl 4):S7-S11. აბსტრაქტი

3. Garnett GP, Cox MJ, Bundy DA, et al. The age of infection with varicella-zoster virus in St Lucia, West Indies. Epidemiol Infect. 1993;110:361-372.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

4. Lin F, Hadler JL. Epidemiology of primary varicella and herpes zoster hospitalizations: the pre-varicella vaccine era. J Infect Dis. 2000 Jun;181(6):1897-905.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

5. Heininger U, Seward JF. Varicella. Lancet. 2006 Oct 14;368(9544):1365-76. აბსტრაქტი

6. Kilgore PE, Kruszon-Moran D, Seward JF, et al. Varicella in Americans from NHANES III: implications for control through routine immunization. J Med Virol. 2003;70(suppl 1):S111-S118. აბსტრაქტი

7. Mandal BK, Mukherjee PP, Murphy C, et al. Adult susceptibility to varicella in the tropics is a rural phenomenon due to the lack of previous exposure. J Infect Dis. 1998;178(suppl 1):S52-S54. აბსტრაქტი

8. Ooi PL, Goh KT, Doraisingham S, et al. Prevalence of varicella-zoster virus infection in Singapore. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 1992;23:22-25. აბსტრაქტი

9. Centers for Disease Control and Prevention. Varicella-related deaths among adults - United States, 1997. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 1997;46:409-412.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

10. Nguyen HQ, Jumaan AO, Seward JF. Decline in mortality due to varicella after implementation of varicella vaccination in the United States. New Engl J Med. 2005;352:450-458.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

11. Gnann JW Jr, Whitley RJ. Clinical practice: herpes zoster. N Engl J Med. 2002 Aug 1;347(5):340-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

12. Sawyer MH, Chamberlin CJ, Wu YN, et al. Detection of varicella-zoster virus DNA in air samples from hospital rooms. J Infect Dis. 1994 Jan;169(1):91-4. აბსტრაქტი

13. Arvin AM. Varicella-zoster virus. Clin Microbiol Rev. 1996 Jul;9(3):361-81.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

14. Sawyer MH, Wu YN, Chamberlin CJ, et al. Detection of varicella-zoster virus DNA in the oropharynx and blood of patients with varicella. J Infect Dis. 1992 Oct;166(4):885-8. აბსტრაქტი

15. Bernstein HH, Rothstein EP, Watson BM, et al. Clinical survey of natural varicella compared with breakthrough varicella after immunization with live attenuated Oka/Merck varicella vaccine. Pediatrics. 1993 Dec;92(6):833-7. აბსტრაქტი

16. Apisarnthanarak A, Kitphati R, Tawatsupha P, et al. Outbreak of varicella-zoster virus infection among Thai healthcare workers. Infect Control Hosp Epidemiol. 2007 Apr;28(4):430-4. აბსტრაქტი

17. Longfield JN, Winn RE, Gibson RL, et al. Varicella outbreaks in Army recruits from Puerto Rico. Varicella susceptibility in a population from the tropics. Arch Intern Med. 1990 May;150(5):970-3. აბსტრაქტი

18. Bernaola Iturbe E, Giménez Sánchez F, Baca Cots M, et al. Vaccination schedule of the Spanish Association of Pediatrics: recommendations 2009 [in Spanish]. An Pediatr (Barc). 2009 Jan;70(1):72-82. აბსტრაქტი

19. Department of Health (UK). The Green Book: Varicella. Jun 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

20. Vázquez M, LaRussa PS, Gershon AA, et al. The effectiveness of the varicella vaccine in clinical practice. N Engl J Med. 2001 Mar 29;344(13):955-60.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

21. Kuter B, Matthews H, Shinefield H, et al. Ten year follow-up of healthy children who received one or two injections of varicella vaccine. Pediatr Infect Dis J. 2004 Feb;23(2):132-7. აბსტრაქტი

22. Ngai AL, Staehle BO, Kuter BJ, et al. Safety and immunogenicity of one vs. two injections of Oka/Merck varicella vaccine in healthy children. Pediatr Infect Dis J. 1996 Jan;15(1):49-54. აბსტრაქტი

23. Watson B, Rothstein E, Bernstein H, et al. Safety and cellular and humoral immune responses of a booster dose of varicella vaccine 6 years after primary immunization. J Infect Dis. 1995 Jul;172(1):217-9. აბსტრაქტი

24. Skull SA, Wang EE. Varicella vaccination - a critical review of the evidence. Arch Dis Child. 2001 Aug;85(2):83-90.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

25. Kuter BJ, Weibel RE, Guess HA, et al. Oka/Merck varicella vaccine in healthy children: final report of a 2-year efficacy study and 7-year follow-up studies. Vaccine. 1991 Sep;9(9):643-7. აბსტრაქტი

26. Di Pietrantonj C, Rivetti A, Marchione P, et al. Vaccines for measles, mumps, rubella, and varicella in children. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Apr 20;4:CD004407.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

27. Marin M, Jhang JX, Seward JF. Near elimination of varicella deaths in the US after implementation of the vaccination program. Pediatrics. 2011 Aug;128(2):214-20.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

28. Marin M, Meissner HC, Seward JF. Varicella prevention in the United States: a review of successes and challenges. Pediatrics. 2008 Sep;122(3):e744-51. აბსტრაქტი

29. Harpaz R, Ortega-Sanchez IR, Seward JF, et al; Centers for Disease Control and Prevention. Prevention of herpes zoster: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2008 Jun 6;57(RR-5):1-30;quiz CE2-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

30. Weinmann S, Naleway AL, Koppolu P, et al. Incidence of herpes zoster among children: 2003-2014. Pediatrics. 2019 Jul;144(1): აბსტრაქტი

31. Black S, Shinefield H, Ray P, et al. Postmarketing evaluation of the safety and effectiveness of varicella vaccine. Pediatr Infect Dis J. 1999 Dec;18(12):1041-6. აბსტრაქტი

32. Tseng HF, Smith N, Marcy SM, et al. Incidence of herpes zoster among children vaccinated with varicella vaccine in a prepaid health care plan in the United States, 2002-2008. Pediatr Infect Dis J. 2009 Dec;28(12):1069-72. აბსტრაქტი

33. Wen SY, Liu WL. Epidemiology of pediatric herpes zoster after varicella infection: a population-based study. Pediatrics. 2015 Mar;135(3):e565-71.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

34. Hardy I, Gershon AA, Steinberg SP, et al. The incidence of zoster after immunization with live attenuated varicella vaccine - a study in children with leukemia. N Engl J Med. 1991 Nov 28;325(22):1545-50.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

35. Lawrence R, Gershon AA, Holzman R, et al. The risk of zoster after varicella vaccination in children with leukemia. N Engl J Med. 1988 Mar 3;318(9):543-8. აბსტრაქტი

36. Ogunjimi B, Van Damme P, Beutels P. Herpes zoster risk reduction through exposure to chickenpox patients: a systematic multidisciplinary review. PLoS One. 2013 Jun 21;8(6):e66485.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

37. World Health Organization. Varicella and herpes zoster vaccines: WHO position paper, 2014. June 2014 [internet publication].სრული ტექსტი

38. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). ECDC guidance: varicella vaccination in the European Union. 2015 [internet publication].სრული ტექსტი

39. Güris D, Jumaan AO, Mascola L, et al. Changing varicella epidemiology in active surveillance sites - United States, 1995-2005. J Infect Dis. 2008 Mar 1;197(suppl 2):S71-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

40. Rimland D, Moanna A. Increasing incidence of herpes zoster among veterans. Clin Infect Dis. 2010 Apr 1;50(7):1000-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

41. Carville KS, Grant KA, Kelly HA. Herpes zoster in Australia. Epidemiol Infect. 2012 Apr;140(4):599-600;author reply 600-1. აბსტრაქტი

42. Russell ML, Dover DC, Simmonds KA, et al. Shingles in Alberta: before and after publicly funded varicella vaccination. Vaccine. 2014 Oct 29;32(47):6319-24.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

43. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Chickenpox in pregnancy (Green-top guideline no. 13). January 2015 [internet publication].სრული ტექსტი

44. Shrim A, Koren G, Yudin MH, et al; Maternal Fetal Medicine Committee. Management of varicella infection (chickenpox) in pregnancy. J Obstet Gynaecol Can. 2012 Mar;34(3):287-92. აბსტრაქტი

45. Centers for Disease Control and Prevention. Manual for the surveillance of vaccine-preventable diseases: chapter 17 - varicella. January 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

46. Danerseau AM, Robinson JL. Efficacy and safety of measles, mumps, rubella and varicella live viral vaccines in transplant recipients receiving immunosuppressive drugs. World J Pediatr. 2008 Nov;4(4):254-8. აბსტრაქტი

47. Furth SL, Hogg RJ, Tarver J, et al. Varicella vaccination in children with chronic renal failure: a report of the Southwest Pediatric Nephrology Study Group. Pediatr Nephrol. 2003 Jan;18(1):33-8. აბსტრაქტი

48. Geel A, Zuidema W, van Gelder T, et al. Successful vaccination against varicella zoster virus prior to kidney transplantation. Transplant Proc. 2005 Mar;37(2):952-3. აბსტრაქტი

49. Webb NJ, Fitzpatrick MM, Hughes DA, et al; Trans-Pennine Paediatric Nephrology Study Group. Immunisation against varicella in end stage and pre-end stage renal failure. Arch Dis Child. 2000 Feb;82(2):141-3.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

50. Kano H, Mizuta K, Sakakihara Y, et al. Efficacy and safety of immunization for pre- and post-liver transplant children. Transplantation. 2002 Aug 27;74(4):543-50. აბსტრაქტი

51. Nithichaiyo C, Chongsrisawat V, Hutagalung Y, et al. Immunogenicity and adverse effects of live attenuated varicella vaccine (Oka-strain) in children with chronic liver disease. Asian Pac J Allergy Immunol. 2001 Jun;19(2):101-5. აბსტრაქტი

52. Zaia J, Baden L, Boeckh MJ, et al. Viral disease prevention after hematopoietic cell transplantation. Bone Marrow Transplant. 2009 Oct;44(8):471-82.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

53. Pergam SA, Limaye AP, AST Infectious Diseases Community of Practice. Varicella zoster virus in solid organ transplantation: Guidelines from the American Society of Transplantation Infectious Diseases Community of Practice. Clin Transplant. 2019 Sep;33(9):e13622. აბსტრაქტი

54. Marin M, Güris D, Chaves SS, et al; Centers for Disease Control and Prevention. Prevention of varicella: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2007 Jun 22;56(RR-4):1-40.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

55. Centers for Disease Control and Prevention. FDA approval of an extended period for administering VariZIG for postexposure prophylaxis of varicella. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2012 Mar 30;61(12):212.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

56. Ma H, Fontaine R; Centers for Disease Control and Prevention. Varicella outbreak among primary school students - Beijing, China, 2004. MMWR Suppl. 2006 Apr 28;55(1):39-43.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

57. Hall S, Maupin T, Seward J, et al. Second varicella infections: are they more common than previously thought? Pediatrics. 2002 Jun;109(6):1068-73. აბსტრაქტი

58. Leibovitz E, Cooper D, Giurgiutiu D, et al. Varicella-zoster virus infection in Romanian children infected with the human immunodeficiency virus. Pediatrics. 1993 Dec;92(6):838-42. აბსტრაქტი

59. McGregor RS, Zitelli BJ, Urbach AH, et al. Varicella in pediatric orthotopic liver transplant recipients. Pediatrics. 1989 Feb;83(2):256-61. აბსტრაქტი

60. Feldhoff CM, Balfour HH Jr, Simmons RL, et al. Varicella in children with renal transplants. J Pediatr. 1981 Jan;98(1):25-31. აბსტრაქტი

61. Preblud SR. Varicella: complications and costs. Pediatrics. 1986 Oct;78(4 Pt 2):728-35. აბსტრაქტი

62. Feldman S, Hughes WT, Daniel CB. Varicella in children with cancer: seventy-seven cases. Pediatrics. 1975 Sep;56(3):388-97. აბსტრაქტი

63. Bradley JR, Wreghitt TG, Evans DB. Chickenpox in adult renal transplant recipients. Nephrol Dial Transplant. 1987;1(4):242-5. აბსტრაქტი

64. Centers for Disease Control and Prevention. Chickenpox (varicella). For healthcare professionals. April 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

65. Cohen JI, Brunell PA, Straus SE, et al. Recent advances in varicella-zoster virus infection. Ann Intern Med. 1999 Jun 1;130(11):922-32.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

66. Miller HC, Stephan M. Hemorrhagic varicella: a case report and review of the complications of varicella in children. Am J Emerg Med. 1993 Nov;11(6):633-8. აბსტრაქტი

67. Gilden D. Varicella zoster virus and central nervous system syndromes. Herpes. 2004 Jun;11(suppl 2):89A-94A. აბსტრაქტი

68. Coffin SE, Hodinka RL. Utility of direct immunofluorescence and virus culture for detection of varicella-zoster virus in skin lesions. J Clin Microbiol. 1995 Oct;33(10):2792-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

69. Weinstock DM, Rogers M, Lim S, et al. Seroconversion rates in healthcare workers using a latex agglutination assay after varicella virus vaccination. Infect Control Hosp Epidemiol. 1999 Jul;20(7):504-7. აბსტრაქტი

70. Quinlivan M, Gershon AA, Steinberg SP, et al. An evaluation of single nucleotide polymorphisms used to differentiate vaccine and wild type strains of varicella-zoster virus. J Med Virol. 2005 Jan;75(1):174-80. აბსტრაქტი

71. Weinberg A, Hayward AR, Masters HB, et al. Comparison of two methods for detecting varicella-zoster virus antibody with varicella-zoster virus cell-mediated immunity. J Clin Microbiol. 1996 Feb;34(2):445-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

72. Moore ZS, Seward JF, Lane JM. Smallpox. Lancet. 2006 Feb 4;367(9508):425-35. აბსტრაქტი

73. Wolf R, Orion E, Marcos B, et al. Life-threatening acute adverse cutaneous drug reactions. Clin Dermatol. 2005 Mar-Apr;23(2):171-81. აბსტრაქტი

74. Bastuji-Garin S, Rzany B, Stern RS, et al. Clinical classification of cases of toxic epidermal necrolysis, Stevens-Johnson syndrome, and erythema multiforme. Arch Dermatol. 1993 Jan;129(1):92-6. აბსტრაქტი

75. Centers for Disease Control and Prevention. Multistate outbreak of monkeypox - Illinois, Indiana, and Wisconsin, 2003. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2003 Jun 13;52(23):537-40.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

76. Di Giulio DB, Eckburg PB. Human monkeypox: an emerging zoonosis. Lancet Infect Dis. 2004 Jan;4(1):15-25. აბსტრაქტი

77. Centers for Disease Control and Prevention. Chickenpox (Varicella) prevention & treatment. April 2021 [internet publication].სრული ტექსტი

78. Tebruegge M, Kuruvilla M, Margarson I. Does the use of calamine or antihistamine provide symptomatic relief from pruritus in children with varicella zoster infection? Arch Dis Child. 2006 Dec;91(12):1035-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

79. Belay ED, Bresee JS, Holman RC, et al. Reye's syndrome in the United States from 1981 through 1997. N Engl J Med. 1999 May 6;340(18):1377-82.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

80. Zerr DM, Alexander ER, Duchin JS, et al. A case-control study of necrotizing fasciitis during primary varicella. Pediatrics. 1999 Apr;103(4 Pt 1):783-90. აბსტრაქტი

81. Lesko SM, O'Brien KL, Schwartz B, et al. Invasive group A streptococcal infection and nonsteroidal antiinflammatory drug use among children with primary varicella. Pediatrics. 2001 May;107(5):1108-15. აბსტრაქტი

82. Klassen TP, Hartling L, Wiebe N, et al. Acyclovir for treating varicella in otherwise healthy children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2005;(4):CD002980. აბსტრაქტი

83. American Academy of Pediatrics. Varicella-zoster virus infections. In: Kimberlin DW, ed. Red book 2021-2024: report of the Committee on Infectious Diseases. 32nd ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics; 2021; 831-43.სრული ტექსტი

84. US Food and Drug Administration. Public Health Advisory: an important FDA reminder for parents: do not give infants cough and cold products designed for older children. August 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

85. Feder HM Jr. Treatment of adult chickenpox with oral acyclovir. Arch Intern Med. 1990 Oct;150(10):2061-5. აბსტრაქტი

86. Wallace MR, Bowler WA, Murray NB, et al. Treatment of adult varicella with oral acyclovir: a randomized, placebo-controlled trial. Ann Intern Med. 1992 Sep 1;117(5):358-63. აბსტრაქტი

87. Balfour HH Jr, Edelman CK, Anderson RS, et al. Controlled trial of acyclovir for chickenpox evaluating time of initiation and duration of therapy and viral resistance. Pediatr Infect Dis J. 2001 Oct;20(10):919-26. აბსტრაქტი

88. Balfour HH Jr, Kelly JM, Suarez CS, et al. Acyclovir treatment of varicella in otherwise healthy children. J Pediatr. 1990 Apr;116(4):633-9. აბსტრაქტი

89. Carcao MD, Lau RC, Gupta A, et al. Sequential use of intravenous and oral acyclovir in the therapy of varicella in immunocompromised children. Pediatr Infect Dis J. 1998 Jul;17(7):626-31. აბსტრაქტი

90. Kunitomi T, Akazai A, Ikeda M, et al. Comparison of acyclovir and vidarabine in immunocompromised children with varicella-zoster virus infection. Acta Paediatr Jpn. 1989 Dec;31(6):702-5. აბსტრაქტი

91. Balfour HH Jr, McMonigal KA, Bean B. Acyclovir therapy of varicella-zoster virus infections in immunocompromised patients. J Antimicrob Chemother. 1983 Sep;12(suppl B):169-79. აბსტრაქტი

92. Nyerges G, Meszner Z, Gyarmati E, et al. Acyclovir prevents dissemination of varicella in immunocompromised children. J Infect Dis. 1988 Feb;157(2):309-13. აბსტრაქტი

93. Prober CG, Kirk LE, Keeney RE. Acyclovir therapy of chickenpox in immunosuppressed children - a collaborative study. J Pediatr. 1982 Oct;101(4):622-5. აბსტრაქტი

94. Schlossberg D, Littman M. Varicella pneumonia. Arch Intern Med. 1988 Jul;148(7):1630-2. აბსტრაქტი

95. El-Daher N, Magnussen R, Betts RF. Varicella pneumonitis: clinical presentation and experience with acyclovir treatment in immunocompetent adults. Int J Infect Dis. 1998 Jan-Mar;2(3):147-51.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

96. Haake DA, Zakowski PC, Haake DL, et al. Early treatment with acyclovir for varicella pneumonia in otherwise healthy adults: retrospective controlled study and review. Rev Infect Dis. 1990 Sep-Oct;12(5):788-98. აბსტრაქტი

97. Davidson RN, Lynn W, Savage P, et al. Chickenpox pneumonia: experience with antiviral treatment. Thorax. 1988 Aug;43(8):627-30.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

98. Morales JM. Successful acyclovir therapy of severe varicella hepatitis in an adult renal transplant recipient. Am J Med. 1991 Mar;90(3):401. აბსტრაქტი

99. Aebi C, Ahmed A, Ramilo O. Bacterial complications of primary varicella in children. Clin Infect Dis. 1996 Oct;23(4):698-705. აბსტრაქტი

100. Laupland KB, Davies HD, Low DE, et al. Invasive group A streptococcal disease in children and association with varicella-zoster virus infection. Pediatrics. 2000 May;105(5):E60.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

101. Waldhausen JH, Holterman MJ, Sawin RS. Surgical implications of necrotizing fasciitis in children with chickenpox. J Pediatr Surg. 1996 Aug;31(8):1138-41. აბსტრაქტი

102. Guess HA, Broughton DD, Melton LJ, et al. Population-based studies of varicella complications. Pediatrics. 1986 Oct;78(4 Pt 2):723-7. აბსტრაქტი

103. Choo PW, Donahue JG, Manson JE, et al. The epidemiology of varicella and its complications. J Infect Dis. 1995 Sep;172(3):706-12. აბსტრაქტი

104. Mohsen AH, Peck RJ, Mason Z, et al. Lung function tests and risk factors for pneumonia in adults with chickenpox. Thorax. 2001 Oct;56(10):796-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

105. Rivest P, Bédard L, Valiquette L, et al. Severe complications associated with varicella: province of Quebec, April 1994 to March 1996. Can J Infect Dis. 2001 Jan;12(1):21-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

106. Harger JH, Ernest JM, Thurnau GR, et al. Risk factors and outcome of varicella-zoster virus pneumonia in pregnant women. J Infect Dis. 2002 Feb 15;185(4):422-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

107. Tan MP, Koren G. Chickenpox in pregnancy: revisited. Reprod Toxicol. 2006 May;21(4):410-20. აბსტრაქტი

108. Gregorakos L, Myrianthefs P, Markou N, et al. Severity of illness and outcome in adult patients with primary varicella pneumonia. Respiration. 2002;69(4):330-4. აბსტრაქტი

109. Mohsen AH, McKendrick M. Varicella pneumonia in adults. Eur Respir J. 2003 May;21(5):886-91.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

110. Gnann JW Jr. Varicella-zoster virus: atypical presentations and unusual complications. J Infect Dis. 2002 Oct 15;186(suppl 1):S91-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

111. Koskiniemi M, Piiparinen H, Rantalaiho T, et al. Acute central nervous system complications in varicella zoster virus infections. J Clin Virol. 2002 Dec;25(3):293-301. აბსტრაქტი

112. Connolly AM, Dodson WE, Prensky AL, et al. Course and outcome of acute cerebellar ataxia. Ann Neurol. 1994 Jun;35(6):673-9. აბსტრაქტი

113. de Almeida Torres RS, Fedalto LE, de Almeida Torres RF, et al. Group A streptococcus meningitis in children. Pediatr Infect Dis J. 2013 Feb;32(2):110-4. აბსტრაქტი

114. Driesen Y, Verweij M, De Maeseneer M, et al. Vascular complications of varicella: description of 4 cases and a review of literature. Pediatr Infect Dis J. 2015 Nov;34(11):1256-9. აბსტრაქტი

115. Myers MG. Hepatic cellular injury during varicella. Arch Dis Child. 1982 Apr;57(4):317-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

116. Ey JL, Smith SM, Fulginiti VA. Varicella hepatitis without neurologic symptoms or findings. Pediatrics. 1981 Feb;67(2):285-7. აბსტრაქტი

117. Lechiche C, Le Moing V, François Perrigault P, et al. Fulminant varicella hepatitis in a human immunodeficiency virus infected patient: case report and review of the literature. Scand J Infect Dis. 2006;38(10):929-31. აბსტრაქტი

118. Leung AK, Kao CP, Sauve RS. Scarring resulting from chickenpox. Pediatr Dermatol. 2001 Sep-Oct;18(5):378-80. აბსტრაქტი

119. Sanchez MA, Bello-Munoz JC, Cebrecos I, et al. The prevalence of congenital varicella syndrome after a maternal infection, but before 20 weeks of pregnancy: a prospective cohort study. J Matern Fetal Neonatal Med. 2011 Feb;24(2):341-7. აბსტრაქტი

120. Gardella C, Brown ZA. Managing varicella zoster infection in pregnancy. Cleve Clin J Med. 2007 Apr;74(4):290-6. აბსტრაქტი

121. Enders G, Miller E, Cradock-Watson J, et al. Consequences of varicella and herpes zoster in pregnancy: prospective study of 1739 cases. Lancet. 1994 Jun 18;343(8912):1548-51. აბსტრაქტი

122. Brunell PA. Varicella in pregnancy, the fetus, and the newborn: problems in management. J Infect Dis. 1992 Aug;166(suppl 1):S42-7. აბსტრაქტი

123. Centers for Disease Control and Prevention. Updated recommendations for use of VariZIG - United States, 2013. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2013 Jul 19;62(28):574-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

124. Varicella-zoster virus. In: Guidelines for the prevention and treatment of opportunistic infections in HIV-Exposed and HIV-infected children. Recommendations from the National Institutes of Health, Centers for Disease Control and Prevention, the HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America and the Pediatric Infectious Diseases Society. Dec 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

125. Boeckh M. Prevention of VZV infection in immunosuppressed patients using antiviral agents. Herpes. 2006 Nov;13(3):60-5. აბსტრაქტი

126. Suga S, Yoshikawa T, Ozaki T, et al. Effect of oral acyclovir against primary and secondary viraemia in incubation period of varicella. Arch Dis Child. 1993 Dec;69(6):639-42;discussion 642-3.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს