მკურნალობის ალგორითმი

მიაქციეთ ყურადღება, რომ ფორმულა/შეყვანის გზა და დოზა შეიძლება განსხვავებული იყოს მედიკამენტების დასახელების და ბრენდების, ფორმულარის ან გეოგრაფიული ადგილმდებარეობის მიხედვით. მკურნალობის შესახებ რეკომენდაციები სპეციფიკურია პაციენტის ჯგუფების მიხედვით: იხილეთ გაფრთხილება

საწყისი
მწვავე

გართულებული დაავადება ან გართულებების მაღალი რისკი: პირველი სიმპტომების გამოვლენიდან 48 საათის განმავლობაში

უცნობი წყაროს ბაქტერიული სუპერინფექციით: შუა ყურის ანთების გარდა

შესაძლო ან დადასტურებული სუპერინფექცია Staphylococcus aureus -ით: შუა ყურის ანთების გარდა

შუა ყურის ანთებით

გართულებული დაავადება ან გართულებების მაღალი რისკი: პირველი სიმპტომების გამოვლენიდან 48 საათის განმავლობაში

უცნობი წყაროს ბაქტერიული სუპერინფექციით: შუა ყურის ანთების გარდა

შესაძლო ან დადასტურებული სუპერინფექცია Staphylococcus aureus -ით: შუა ყურის ანთების გარდა

შუა ყურის ანთებით

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს