მკურნალობის ალგორითმი

ყურადღება: ფორმულაციები/შეყვანის გზები და დოზირება შეიძლება განსხვავდებოდეს მედიკამენტთა დასახელებებს, ბრენდებს, ფორმულარებსა და ლოკაციებს შორის. მკურნალობის რეკომენდაციები სპეციფიკურია პაციენტთა ჯგუფისთვის. იხილეთ: see disclaimer

თავდაპირველი
მწვავე

გართულებული დაავადება ან გართულებების მაღალი რისკი: პირველი სიმპტომების გამოვლენიდან 48 საათის განმავლობაში

უცნობი წყაროს ბაქტერიული სუპერინფექციით: შუა ყურის ანთების და staphylococcus aureus-ის გარდა

შესაძლო ან დადასტურებული სუპერინფექცია Staphylococcus aureus -ით: შუა ყურის ანთების გარდა

შუა ყურის ანთებით

გართულებული დაავადება ან გართულებების მაღალი რისკი: პირველი სიმპტომების გამოვლენიდან 48 საათის განმავლობაში

უცნობი წყაროს ბაქტერიული სუპერინფექციით: შუა ყურის ანთების და staphylococcus aureus-ის გარდა

შესაძლო ან დადასტურებული სუპერინფექცია Staphylococcus aureus -ით: შუა ყურის ანთების გარდა

შუა ყურის ანთებით

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით