კვლევები

1-ად შესაკვეთი გამოკვლევები

ტესტი
შედეგი
ტესტი

არ არსებობს გრიპისათვის დამახასიათებელი პათოგნომური ნიშნები და შემდგომი ტესტირება ნაჩვენებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კვლევის შედეგი სავარაუდოდ გავლენას მოახდენს დიაგნოზსა და მკურნალობის ტაქტიკაზე, ასევე დაავადებაზე ეპიდზედამხედველობის სისტემისთვის.[76]

შედეგი

ცხელებით მიმდინარე რესპირატორული ავადმყოფობა, რომელიც ვლინდება სეზონური გრიპის დადგენილი ეპიდაფეთქების დროს

გასათვალისწინებელი კვლევები

ტესტი
შედეგი
ტესტი

დამადასტურებელი ანალიზი ლაბორატორიული დიაგნოსტიკისთვის, მაგრამ შედეგების მიღებას სჭირდება 3-10 დღე. ის ხშირად არ გამოიყენება თავდაპირველი კლინიკური მართვისთვის, რადგან შედეგების მიღებას შეიძლება 72 საათამდე დრო დასჭირდეს. აღნიშნული მეთოდი გამოიყენება სკრინინგ-ტესტების დასადასტურებლად და საზოგადოებრივ ჯანმრთელობაზე ზედამხედველობის მიზნით.

ხელმოსაწვდომობის შემთხვევაში, სინჯარაში კულტივირებით (ცენტრიფუგირებით გაძლიერებული) შედეგების მიღების დრო 1-3 დღემდე მცირდება.[76]

მისაღები ნიმუშებია: ნაზოფარინგული ნაცხი, ნაზალური ლავაჟი, ბრონქული ლავაჟი, ცხვირის ასპირატი და ნახველი.[92]

შედეგი

გრიპის ვირუსის ან ვირუსის ანტიგენის დეტექცია

ტესტი
შედეგი
ტესტი

გამოავლენს A და B ტიპის გრიპის ვირუსს.

მისაღები ნიმუშებია: ნაზოფარინგული ნაცხი, ნაზალური ლავაჟი, ბრონქული ლავაჟი, ცხვირის ასპირატი და ნახველი.

შედეგები 2-4 საათში ფიქსირდება.

შედეგი

გრიპის ვირუსის დეტექცია

ტესტი
შედეგი
ტესტი

გამოავლენს A და B ტიპის გრიპის ვირუსს.

მისაღები ნიმუშებია: ნაზოფარინგული ნაცხი, ნაზალური ლავაჟი, ბრონქული ლავაჟი, ცხვირის ასპირატი და ნახველი.

შედეგები 2-4 საათში ფიქსირდება.

შედეგი

გრიპის ვირუსის დეტექცია

ტესტი
შედეგი
ტესტი

გამოავლენს A და B ტიპის გრიპის ვირუსს.

აფასებს წყვილი შრატის ნიმუშებს, რომლებიც აღებულია მწვავე (შეგროვებული ავადმყოფობის პირველ კვირას) და გამოჯანმრთელების (შეგროვებული მწვავე ნიმუშიდან 2-4 კვირაში) პერიოდებში.

დადებითი შედეგი მიუთითებს ახლახან არსებულ ინფექციაზე.

შედეგების მისაღებად შეიძლება საჭირო იყოს 2 ან მეტი კვირა.

შედეგი

მწვავე და გამოჯანმრთელების ფაზებს შორის ანტისხეულების ტიტრი იმატებს 4-ჯერ ან მეტად

ტესტი
შედეგი
ტესტი

გამოავლენს A და B ტიპის გრიპის ვირუსს.

მისაღები ნიმუშებია: ნაზოფარინგული ნაცხი, ხახის ნაცხი, ნაზალური და ბრონქული ლავაჟი.

შედეგები მიიღება 2 საათში.

შედეგი

გრიპის ვირუსის დეტექცია

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ხელმისაწვდომია მრავალჯერადი ტესტები. შესაძლებელია A ან B გრიპის ან ორივე ტიპის დეტექცია 30 წუთზე ნაკლებ დროში.

შეიძლება გამოსადეგი იყოს გრიპის სპორადულ შემთხვევებში, როცა კლინიკურად შეუძლებელია სხვა რესპირატორული ვირუსებით გამოწვეული ინფექციებისგან დიფერენცირება.[80][93][94][95]

გამოავლენს ვირუსული რნმ-ის მცირე რაოდენობასაც. უფრო მგრძნობიარე ტესტია, ვიდრე ვირუსული კულტურა.

კვლევები უნდა ჩატარდეს სიმპტომების გამოვლენიდან 24-48 საათში, რადგანაც ამ პერიოდში ვირუსის გამოყოფა პიკს აღწევს. სწრაფი დიაგნოსტიკური ტესტების მგრძნობელობა და სპეციფიკურობა დაახლოებით შეადგენს შესაბამისად, 70-75% და 90-95%-ს.

ჩასატარებლად შედარებით ძვირადღირებულია.

დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრები (CDC) გვაწვდის ხელმისაწვდომი კვლევების სიას. CDC: influenza signs and symptoms and the role of laboratory diagnostics external link opens in a new window

შედეგი

A და/ან B ტიპის გრიპის კვლევის დადებითი შედეგი დამოკიდებულია კონკრეტულ შემთხვევაში გამოყენებულ ტესტზე

ტესტი
შედეგი
ტესტი

უნდა გაკეთდეს პირველადი ვირუსული ან მეორეული ბაქტერიული პნევმონიის გამოსარიცხად.

საზოგადოებაში შეძენილი პნევმონიის რადიოგრაფიული ნიშნებია: წილოვანი კონსოლიდაცია, ინტერსტიციული ინფილტრატები და კავიტაციები.

ხშირად ითვლება, რომ წილოვანი კონსოლიდაცია მიანიშნებს ბაქტერიულ პნევმონიაზე, ხოლო ინტერსტიციული ინფილტრატები - Pneumocystis jirovecii-ით (ადრე ცნობილი იყო, როგორც P carinii) გამოწვეულ პნევმონიასა ან ვირუსულ პნევმონიაზე. თუმცა რადიოლოგებს მხოლოდ რადიოგრაფიული გამოვლინების საფუძველზე დაზუსტებით არ შეუძლიათ განასხვავონ ბაქტერიული პნევმონია არაბაქტერიულისგან.[96]

შედეგი

ნორმის ფარგლებშია გაურთულებელი შემთხვევების დროს; შეიძლება გამოვლინდეს ინფილტრატი, რაც შეესაბამება პნევმონიას გართულებულ შემთხვევებში.

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს