საერთაშორისო გაიდლაინები

ევროპა

ავტორი:Public Health England

ბოლო გამოქვეყნება:2020

ავტორი:Health Service Executive, Ireland

ბოლო გამოქვეყნება:2020

ავტორი:Public Health England

ბოლო გამოქვეყნება:2019

ავტორი:National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ჩრდილოეთი ამერიკა

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2021

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2021

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2021

ავტორი:American Academy of Pediatrics

ბოლო გამოქვეყნება:2020

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2020

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2020

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2020

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2020

ავტორი:Government of Canada

ბოლო გამოქვეყნება:2019

ავტორი:Infectious Diseases Society of America; American Society for Microbiology

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ავტორი:Infectious Diseases Society of America

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ავტორი:Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2011

აფრიკა

ავტორი:South African Thoracic Society

ბოლო გამოქვეყნება:2008

დანარჩენი მსოფლიო

ავტორი:World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2020

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს