საერთაშორისო გაიდლაინები

აფრიკა

გამოქვეყნებულია::South African Thoracic Society

ბოლო გამოქვეყნება:2008

ევროპა

გამოქვეყნებულია::Public Health England

ბოლო გამოქვეყნება:2018

გამოქვეყნებულია::Health Service Executive, Ireland

ბოლო გამოქვეყნება:2017

გამოქვეყნებულია::National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2009

გამოქვეყნებულია::National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2008

დანარჩენი მსოფლიო

გამოქვეყნებულია::World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2018

ჩრდილოეთ ამერიკა

გამოქვეყნებულია::American Academy of Pediatrics

ბოლო გამოქვეყნება:2018

გამოქვეყნებულია::Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2018

გამოქვეყნებულია::Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2018

გამოქვეყნებულია::Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2018

გამოქვეყნებულია::Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2018

გამოქვეყნებულია::Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2018

გამოქვეყნებულია::Government of Canada

ბოლო გამოქვეყნება:2018

გამოქვეყნებულია::Infectious Diseases Society of America; American Society for Microbiology

ბოლო გამოქვეყნება:2018

გამოქვეყნებულია::Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2018

გამოქვეყნებულია::Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2018

გამოქვეყნებულია::Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2017

გამოქვეყნებულია::Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2016

გამოქვეყნებულია::Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2011

გამოქვეყნებულია::American College of Occupational and Environmental Medicine

ბოლო გამოქვეყნება:2010

გამოქვეყნებულია::Infectious Diseases Society of America

ბოლო გამოქვეყნება:2009

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით