კოქრეინის კლინიკური პასუხები

მტკიცებულების ქულები

მტკიცებულება A

ვაქცინის ეფექტურობა ჯანმრთელ მოზრდილებში: არსებობს კარგი ხარისხის მტკიცებულება იმის თაობაზე, რომ ჯანმრთელი მოზრდილების ვაქცინაცია გრიპის ცოცხალი შესუსტებული ან ინაქტივირებული ვაქცინით მაღალეფექტურია ინფექციის პრევენციისათვის.[59][60][61][62][63]

მტკიცებულება A

სიმპტომების პრევენცია: არსებობს კარგი ხარისხის მტკიცებულება, რომ პერორალური საინჰალაციო ზანამივირი, პლაცებოსთან შედარებით, უფრო ეფექტურია გრიპის სიმპტომების პრევენციისთვის (მაგრამ არა გრიპისმაგვარი ავადმყოფობის პრევენციისთვის). მეტიც, 29 რანდომიზებული, კონტროლირებადი კვლევის მეტა-ანალიზის მიხედვით, გრიპის სიმპტომების ალაგებამდე არსებული დროის ფარდობითი რისკი ოსელტამივირის და ზანამივირის შემთხვევაში, შესაბამისად, 1.33 და 1.30 იყო, იმ შემთხვევაში, თუ მკურნალობა სიმპტომების გამოვლენიდან 48 საათის განმავლობაში დაიწყებოდა.[132] რანდომიზებული კონტროლირებადი კვლევებიდან მიღებული მტკიცებულება ადასტურებს, რომ ოსელტამივირი და ზანამივირი კლინიკურად ეფექტურია გრიპის მკურნალობისა და პრევენციისთვის.[127]

მტკიცებულება C

ძირითადი დიაგნოსტიკური ფაქტორები ბავშვებში: არსებობს ცუდი ხარისხის მტკიცებულება, რომ ბავშვებში ცხელება და ხველა სეზონური გრიპის პროგნოზული ფაქტორებია. 5-დან 12 წლამდე ასაკის ბავშვებში ჩატარებული კლინიკური კვლევების მიხედვით, ცხელებისა და ხველის დადებითი პროგნოზული მაჩვენებლი ერთად გრიპის დიაგნოსტიკისთვის იყო 71-დან 83%-მდე, ხოლო 5 წლამდე ასაკის ბავშვებში - 64%.[88] ერთ ფართომასშტაბიან, პოპულაციაზე დაფუძნებულ ეპიდზედამხედველობის კვლევაში ყველა ბავშვი, ცხელებით ან რესპირატორული ტრაქტის მწვავე ინფექციის სიმპტომებით შემოწმდა გრიპზე. 6 თვემდე ასაკის ჰოსპიტალიზებული ბავშვების 70%-ს, ლაბორატორიულად დადასტურებული გრიპით, ჰქონდა ცხელება და ხველა, ხოლო 6 თვიდან 5 წლამდე ასაკში (გრიპის შემთხვევაში) ცხელება და ხველა 91%-ში გვხვდებოდა.[88]

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს