რეტროფარინგული აბსცესი

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Philpott CM, Selvadurai D, Banerjee AR. Paediatric retropharyngeal abscess. J Laryngol Otol. 2004 Dec;118(12):919-26. აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Jennings CR. Surgical anatomy of the neck. In: Gleeson M, Hilbert JS, eds. Scott-Brown's otorhinolaryngology, head and neck surgery. 7th ed. London: Hodder Arnold; 2008:1744-1745.

2. Gaglani MJ, Edwards MS. Clinical indicators of childhood retropharyngeal abscess. Am J Emerg Med. 1995 May;13(3):333-6. აბსტრაქტი

3. Wajn J, von Buchwald C, Arndal H. Late diagnosis of retropharyngeal abscess in an infant. Ugeskr Laeger. 1993 Jul 12;155(28):2211-2. აბსტრაქტი

4. Wang LF, Tai CF, Kuo WR, et al. Predisposing factors of complicated deep neck infections: 12-year experience at a single institution. J Otolaryngol Head Neck Surg. 2010 Aug;39(4):335-41. აბსტრაქტი

5. Wang LF, Kuo WR, Tsai SM, et al. Characterizations of life-threatening deep cervical space infections: a review of one hundred ninety-six cases. Am J Otolaryngol. 2003 Mar-Apr;24(2):111-7. აბსტრაქტი

6. Philpott CM, Selvadurai D, Banerjee AR. Paediatric retropharyngeal abscess. J Laryngol Otol. 2004 Dec;118(12):919-26. აბსტრაქტი

7. Christoforidou A, Metallidis S, Kollaras P, et al. Tuberculous retropharyngeal abscess as a cause of oropharyngeal dysphagia. Am J Otolaryngol. 2012 Mar-Apr;33(2):272-4. აბსტრაქტი

8. Abdel-Haq N, Quezada M, Asmar BI. Retropharyngeal abscess in children: the rising incidence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Pediatr Infect Dis J. 2012 Jul;31(7):696-9. აბსტრაქტი

9. Kirse DJ, Roberson DW. Surgical management of retropharyngeal space infections in children. Laryngoscope. 2001 Aug;111(8):1413-22. აბსტრაქტი

10. Morrison JE Jr, Pashley NR. Retropharyngeal abscesses in children: a 10-year review. Pediatr Emerg Care. 1988 Mar;4(1):9-11. აბსტრაქტი

11. Ungkanont K, Yellon RF, Weissman JL, et al. Head and neck space infections in infants and children. Otolaryngol Head Neck Surg. 1995 Mar;112(3):375-82. აბსტრაქტი

12. Parhiscar A, Har-El G. Deep neck abscess: a retrospective review of 210 cases. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2001 Nov;110(11):1051-4. აბსტრაქტი

13. Byramji A, Gilbert JD, Byard RW. Fatal retropharyngeal abscess: a possible marker of inflicted injury in infancy and early childhood. Forensic Sci Med Pathol. 2009 Dec;5(4):302-6. აბსტრაქტი

14. Duval M, Daniel SJ. Retropharyngeal and parapharyngeal abscesses or phlegmons in children. Is there an association with adenotonsillectomy? Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2008 Dec;72(12):1765-9. აბსტრაქტი

15. Elsherif AM, Park AH, Alder SC, et al. Indicators of a more complicated clinical course for pediatric patients with retropharyngeal abscess. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2010 Feb;74(2):198-201. აბსტრაქტი

16. Wang KY, Lin HJ, Chen YH. Retropharyngeal abscess with descending necrotizing mediastinitis. J Emerg Med. 2012 Jul;43(1):114-5. აბსტრაქტი

17. Uzomefuna V, Glynn F, Mackle T, et al. Atypical locations of retropharyngeal abscess: beware of the normal lateral soft tissue neck X-ray. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2010 Dec;74(12):1445-8. აბსტრაქტი

18. Biron VL, Kurien G, Dziegielewski P, et al. Surgical vs ultrasound-guided drainage of deep neck space abscesses: a randomized controlled trial: surgical vs ultrasound drainage. J Otolaryngol Head Neck Surg. 2013 Feb 26;42:18.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Yeow KM, Hao SP, Liao CT. US-guided percutaneous catheter drainage of a deep retropharyngeal abscess. J Vasc Interv Radiol. 1999 Nov-Dec;10(10):1365-9. აბსტრაქტი

20. Freling N, Roele E, Schaefer-Prokop C, et al. Prediction of deep neck abscesses by contrast-enhanced computerized tomography in 76 clinically suspect consecutive patients. Laryngoscope. 2009 Sep;119(9):1745-52 აბსტრაქტი

21. Park R, Halpert DE, Baer A, et al. Retropharyngeal calcific tendinitis: case report and review of the literature. Semin Arthritis Rheum. 2010 Jun;39(6):504-9. აბსტრაქტი

22. Patron V, Roudaut PY, Brosset P, et al. Right fourth branchial cyst presenting as retropharyngeal collection in a neonate. J Perinatol. 2012 Feb;32(2):153-5. აბსტრაქტი

23. Ueda Y, Saita Y, Matsuzawa T, et al. Six patients with Kawasaki disease showing retropharyngeal low-density areas on computed tomography. Pediatr Int. 2010 Aug;52(4):e187-9. აბსტრაქტი

24. Pelaz AC, Allende AV, Llorente Pendás JL, et al. Conservative treatment of retropharyngeal and parapharyngeal abscess in children. J Craniofac Surg. 2009 Jul;20(4):1178-81. აბსტრაქტი

25. Rao MS, Linga Raju Y, Vishwanathan P. Anaesthetic management of difficult airway due to retropharyngeal abscess. Indian J Anaesth. 2010 May;54(3):246-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

26. Reynolds SC, Chow AW. Severe soft tissue infections of the head and neck: a primer for critical care physicians. Lung. 2009 Sep-Oct;187(5):271-9. აბსტრაქტი

27. Grisaru-Soen G, Komisar O, Aizenstein O, et al. Retropharyngeal and parapharyngeal abscess in children - epidemiology, clinical features and treatment. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2010 Sep;74(9):1016-20. აბსტრაქტი

28. Carbone PN, Capra GG, Brigger MT. Antibiotic therapy for pediatric deep neck abscesses: a systematic review. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2012 Aug 23;76(11):1647-53. აბსტრაქტი

29. Thompson JW, Cohen SR, Reddix P. Retropharyngeal abscess in children: a retrospective and historical analysis. Laryngoscope. 1988 Jun;98(6 Pt 1):589-92. აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს