რეაქტიული ართრიტი

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Parker CT, Thomas D. Reiter's syndrome and reactive arthritis. J Am Osteopath Assoc. 2000;100:101-104. აბსტრაქტი

Dougados M, van der Linden S, Juhlin R, et al. The European Spondylarthropathy Study Group preliminary criteria for the classification of spondylarthropathy. Arthritis Rheum. 1991;34:1218-1227. აბსტრაქტი

Toivanen A. Managing reactive arthritis. Rheumatology (Oxford). 2000;39:117-119. აბსტრაქტი

Carter JD, Espinoza LR, Inman RD, et al. Combination antibiotics as a treatment for chronic Chlamydia-induced reactive arthritis: a double-blind, placebo-controlled, prospective trial. Arthritis Rheum. 2010;62:1298-1307. აბსტრაქტი

Colmegna I, Espinoza LR. Recent advances in reactive arthritis. Curr Rheumatol Rep. 2005;7:201-207. აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Parker CT, Thomas D. Reiter's syndrome and reactive arthritis. J Am Osteopath Assoc. 2000;100:101-104. აბსტრაქტი

2. Braun J, Kingsley G, van der Heijde D, et al. On the difficulties of establishing a consensus on the definition of and diagnostic investigations of reactive arthritis. Results and discussion of a questionnaire prepared for the 4th International Workshop on Reactive Arthritis, Berlin, Germany, July 3-6, 1999. J Rheumatol. 2000;27:2185-2192. აბსტრაქტი

3. Michet CJ, Machado EB, Ballard DJ, et al. Epidemiology of Reiter's syndrome in Rochester, Minnesota: 1950-1980. Arthritis Rheum. 1988;31:428-431. აბსტრაქტი

4. Flores D, Marquez J, Garza M, et al. Reactive arthritis: newer developments. Rheum Dis Clin North Am. 2003;29:37-59. აბსტრაქტი

5. Rudwaleit M, Richter S, Braun J, et al. Low incidence of reactive arthritis in children following a salmonella outbreak. Ann Rheum Dis. 2001;60:1055-1057. აბსტრაქტი

6. Kvien TK, Glennas A, Melby G, et al. Reactive arthritis: incidence, triggering agents and clinical presentation. J Rheumatol. 1994;21:115-122. აბსტრაქტი

7. Toivanen A, Toivanen P. Reactive arthritis. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2004;18:689-703. აბსტრაქტი

8. Rich E, Hook EW 3rd, Alarcon GS, et al. Reactive arthritis in patients attending an urban sexually transmitted diseases clinic. Arthritis Rheum. 1996;39:1172-1177. აბსტრაქტი

9. Carter JD, Rehman A, Guthrie JP, et al. Attack rate of Chlamydia-induced reactive arthritis and effect of the CCR5-Delta-32 mutation: a prospective analysis. J Rheumatol. 2013;40:1578-1582. აბსტრაქტი

10. Eastmond CJ, Rennie JA, Reid TM. An outbreak of Campylobacter enteritis - a rheumatological followup survey. J Rheumatol. 1983;10:107-108. აბსტრაქტი

11. Dworkin MS, Shoemaker PC, Goldoft MJ, et al. Reactive arthritis and Reiter's syndrome following an outbreak of gastroenteritis caused by Salmonella enteritidis. Clin Infect Dis. 2001;33:1010-1014. აბსტრაქტი

12. Garcia Ferrer HR, Azan A, Iraheta I, et al. Potential risk factors for reactive arthritis and persistence of symptoms at 2 years: a case-control study with longitudinal follow-up. Clin Rheumatol. 2018 Feb;37(2):415-422.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

13. Gerard HC, Branigan PJ, Schumacher HR Jr, et al. Synovial Chlamydia trachomatis in patients with reactive arthritis/Reiter's syndrome are viable but show aberrant gene expression. J Rheumatol. 1998;25:734-742. აბსტრაქტი

14. Gerard HC, Schumacher HR, El-Gabalawy H, et al. Chlamydia pneumoniae present in the human synovium are viable and metabolically active. Microb Pathog. 2000;29:17-24. აბსტრაქტი

15. Granfors K, Jalkanen S, Toivanen P, et al. Bacterial lipopolysaccharide in synovial fluid cells in Shigella triggered reactive arthritis. J Rheumatol. 1992;19:500. აბსტრაქტი

16. Gaston JS, Cox C, Granfors K. Clinical and experimental evidence for persistent Yersinia infections in reactive arthritis. Arthritis Rheum. 1999;42:2239-2242. აბსტრაქტი

17. Braun J, Tuszewski M, Ehlers S, et al. Nested polymerase chain reaction strategy simultaneously targeting DNA sequences of multiple bacterial species in inflammatory joint diseases. II. Examination of sacroiliac and knee joint biopsies of patients with spondyloarthropathies and other arthritides. J Rheumatol. 1997;24:1101-1105. აბსტრაქტი

18. Nikkari S, Merilahti-Palo R, Saario R, et al. Yersinia-triggered reactive arthritis. Use of polymerase chain reaction and immunocytochemical staining in the detection of bacterial components from synovial specimens. Arthritis Rheum. 1992;35:682-687. აბსტრაქტი

19. Nikkari S, Rantakokko K, Ekman P, et al. Salmonella-triggered reactive arthritis: use of polymerase chain reaction, immunocytochemical staining, and gas chromatography-mass spectrometry in the detection of bacterial components from synovial fluid. Arthritis Rheum. 1999;42:84-89. აბსტრაქტი

20. Taylor-Robinson D, Gilroy CB, Thomas BJ, et al. Detection of Chlamydia trachomatis DNA in joints of reactive arthritis patients by polymerase chain reaction. Lancet. 1992;340:81-82. აბსტრაქტი

21. Viitanen AM, Arstila TP, Lahesmaa R, et al. Application of the polymerase chain reaction and immunofluorescence techniques to the detection of bacteria in Yersinia-triggered reactive arthritis. Arthritis Rheum. 1991;34:89-96. აბსტრაქტი

22. Barth WF, Segal K. Reactive arthritis (Reiter's syndrome). Am Fam Physician. 1999;60:499-503, 507. აბსტრაქტი

23. Rahman MU, Hudson AP, Schumacher HR Jr. Chlamydia and Reiter's syndrome (reactive arthritis). Rheum Dis Clin North Am. 1992;18:67-79. აბსტრაქტი

24. Gerard HC, Whittum-Hudson JA, Schumacher HR, et al. Differential expression of three Chlamydia trachomatis hsp60-encoding genes in active vs. persistent infections. Microb Pathog. 2004;36:35-39. აბსტრაქტი

25. Altekruse SF, Stern NJ, Fields PI, et al. Campylobacter jejuni - an emerging foodborne pathogen. Emerg Infect Dis. 1999;5:28-35. აბსტრაქტი

26. Hannu T, Mattila L, Rautelin H, et al. Campylobacter-triggered reactive arthritis: a population-based study. Rheumatology (Oxford). 2002;41:312-318. აბსტრაქტი

27. Hannu T, Kauppi M, Tuomala M, et al. Reactive arthritis following an outbreak of Campylobacter jejuni infection. J Rheumatol. 2004;31:528-530. აბსტრაქტი

28. Buxton JA, Fyfe M, Berger S, et al. Reactive arthritis and other sequelae following sporadic Salmonella typhimurium infection in British Colombia, Canada: a case control study. J Rheumatol. 2002;29:2154-2158. აბსტრაქტი

29. Hannu T, Mattila L, Siitonen A, et al. Reactive arthritis attributable to Shigella infection: a clinical and epidemiological nationwide study. Ann Rheum Dis. 2005;64:594-598.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

30. Hannu T, Mattila L, Nuorti JP, et al. Reactive arthritis after an outbreak of Yersinia pseudotuberculosis serotype O:3 infection. Ann Rheum Dis. 2003;62:866-869. აბსტრაქტი

31. Press N, Fyfe M, Bowie W, et al. Clinical and microbiological follow-up of an outbreak of Yersinia pseudotuberculosis serotype Ib. Scand J Infect Dis. 2001;33:523-526. აბსტრაქტი

32. Vasala M, Hallanvuo S, Ruuska P, et al. High frequency of reactive arthritis in adults after Yersinia pseudotuberculosis O:1 outbreak caused by contaminated grated carrots. Ann Rheum Dis. 2014;73:1793-1796. აბსტრაქტი

33. Gracey E, Inman RD. Chlamydia-induced ReA: immune imbalances and persistent pathogens. Nat Rev Rheumatol. 2011;8:55-59. აბსტრაქტი

34. Baillet AC, Rehaume L, Benham H, et al. High Chlamydia burden promotes TNF-dependent reactive arthritis in SKG mice. Arthritis Rheumatol. 2015;67:1535-1547. აბსტრაქტი

35. Zugel U, Kaufmann SH. Role of heat shock proteins in protection from and pathogenesis of infectious diseases. Clin Microbiol Rev. 1999;12:19-39. აბსტრაქტი

36. Gérard HC, Carter JD, Hudson AP. Chlamydia trachomatis is present and metabolically active during the remitting phase in synovial tissues from patients with chronic chlamydia-induced reactive arthritis. Am J Med Sci. 2013;346:22-25. აბსტრაქტი

37. Morris D, Inman RD. Reactive arthritis: developments and challenges in diagnosis and treatment. Curr Rheumatol Rep. 2012;14:390-394. აბსტრაქტი

38. Airenne S, Surcel HM, Tuukkanen J, et al. Chlamydia pneumoniae inhibits apoptosis in human epithelial and monocyte cell lines. Scand J Immunol. 2002;55:390-398. აბსტრაქტი

39. Dean D, Powers VC. Persistent Chlamydia trachomatis infections resist apoptotic stimuli. Infect Immun. 2001;69:2442-2447. აბსტრაქტი

40. Chen YJ, Li RN, Lin CH, et al. The role of monocytes and SLC11A1 polymorphisms in the pathogenesis of Chlamydia-induced reactive arthritis. Scand J Rheumatol. 2013;42:146-149. აბსტრაქტი

41. Sheehan NJ. The ramifications of HLA-B27. J R Soc Med. 2004 Jan;97(1):10-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

42. Gran JT, Mellby AS, Husby G. The prevalence of HLA-B27 in Northern Norway. Scand J Rheumatol. 1984;13(2):173-6. აბსტრაქტი

43. Inman RD, Johnston ME, Hodge M, et al. Postdysenteric reactive arthritis: a clinical and immunogenetic study following an outbreak of salmonellosis. Arthritis Rheum. 1988;31:1377-1383. აბსტრაქტი

44. Mattila L, Leirisalo-Repo M, Koskimies S, et al. Reactive arthritis following an outbreak of Salmonella infection in Finland. Br J Rheumatol. 1994;33:1136-1141. აბსტრაქტი

45. Matilla L, Leirisalo-Repo M, Pelkonen P, et al. Reactive arthritis following an outbreak of Salmonella bovismorbificans infection. J Infect. 1998;36:289-295. აბსტრაქტი

46. Carter JD, Valeriano J, Vasey FB. Doxycycline versus doxycycline and rifampin in undifferentiated spondyloarthropathy with special reference to chlamydia-induced arthritis. A prospective, randomized 9-month comparison. J Rheumatol. 2004;31:1973-1980. აბსტრაქტი

47. Kvien TK, Gaston JS, Bardin T, et al. Three month treatment of reactive arthritis with azithromycin: a EULAR double-blind, placebo controlled study. Ann Rheum Dis. 2004;63:1113-1119. აბსტრაქტი

48. Dulphy N, Peyrat MA, Tieng V, et al. Common intra-articular T cell expansions in patients with reactive arthritis: identical beta-chain junctional sequences and cytotoxicity toward HLA-B27. J Immunol. 1999;162:3830-3839. აბსტრაქტი

49. Bowness P. HLA-B27. Annu Rev Immunol. 2015;33:29-48. აბსტრაქტი

50. Chatzikyriakidou A, Voulgari PV, Drosos AA. What is the role of HLA-B27 in spondyloarthropathies? Autoimmun Rev. 2011 Jun;10(8):464-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

51. Keat AC, Maini RN, Pegrum GD, et al. The clinical features and HLA associations of reactive arthritis associated with non-gonococcal urethritis. Q J Med. 1979;48:323-342. აბსტრაქტი

52. Tinazzi E, Ficarra V, Simeoni S, et al. Reactive arthritis following BCG immunotherapy for urinary bladder carcinoma: a systematic review. Rheumatol Int. 2006 Apr;26(6):481-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

53. Bamber M. Gemeprost vaginal pessaries for inducing third-trimester intrauterine deaths. Br J Obstet Gynaecol. 1990 Apr;97(4):366.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

54. Gran JT, Husby G. HLA-B27 and spondyloarthropathy: value for early diagnosis? J Med Genet. 1995 Jul;32(7):497-501.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

55. Sieper J, Rudwaleit M, Braun J, et al. Diagnosing reactive arthritis: role of clinical setting in the value of serologic and microbiologic assays. Arthritis Rheum. 2002;46:319-327. აბსტრაქტი

56. van der Linden SM, Valkenburg HA, de Jongh BM, et al. The risk of developing ankylosing spondylitis in HLA-B27 positive individuals. A comparison of relatives of spondylitis patients with the general population. Arthritis Rheum. 1984 Mar;27(3):241-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

57. Leirisalo-Repo M, Hannu T, Mattila L. Microbial factors in spondyloarthropathies: insights from population studies. Curr Opin Rheumatol. 2003 Jul;15(4):408-12. აბსტრაქტი

58. Omair MA, AlDuraibi FK, Bedaiwi MK, et al. Prevalence of HLA-B27 in the general population and in patients with axial spondyloarthritis in Saudi Arabia. Clin Rheumatol. 2017 Jul;36(7):1537-43. აბსტრაქტი

59. British Association for Sexual Health and HIV. United Kingdom national guideline on the management of sexually acquired reactive arthritis. Jan 2008 [internet publication].სრული ტექსტი

60. British Association for Sexual Health and HIV. Chlamydia guidelines. 2015 [internet publication].სრული ტექსტი

61. Tuuminen T, Lounamo K, Leirisalo-Repo M. A review of serological tests to assist diagnosis of reactive arthritis: critical appraisal on methodologies. Front Immunol. 2013;4:418.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

62. Martel W, Braunstein EM, Borlaza G, et al. Radiologic features of Reiter disease. Radiology. 1979;132:1-10. აბსტრაქტი

63. Russell AS, Davis P, Percy JS, et al. The sacroiliitis of acute Reiter's syndrome. J Rheumatol. 1977;4:293-296. აბსტრაქტი

64. Expert Panel on Musculoskeletal Imaging: Jacobson JA, Roberts CC, et al. ACR appropriateness criteria: chronic extremity joint pain-suspected inflammatory arthritis. J Am Coll Radiol. 2017 May;14(5s):S81-S89.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

65. Mandl P, Navarro-Compán V, Terslev L, et al. EULAR recommendations for the use of imaging in the diagnosis and management of spondyloarthritis in clinical practice. Ann Rheum Dis. 2015 Jul;74(7):1327-39.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

66. Ozgul A, Dede I, Taskaynatan MA, et al. Clinical presentations of chlamydial and non-chlamydial reactive arthritis. Rheumatol Int. 2006;26:879-885. აბსტრაქტი

67. Dougados M, van der Linden S, Juhlin R, et al. The European Spondylarthropathy Study Group preliminary criteria for the classification of spondylarthropathy. Arthritis Rheum. 1991;34:1218-1227. აბსტრაქტი

68. Toivanen A. Managing reactive arthritis. Rheumatology (Oxford). 2000;39:117-119. აბსტრაქტი

69. Lassus A. A comparative pilot study of azapropazone and indomethacin in the treatment of psoriatic arthritis and Reiter's disease. Curr Med Res Opin. 1976;4(1):65-9. აბსტრაქტი

70. Juvakoski T, Lassus A. A double-blind cross-over evaluation of ketoprofen and indomethacin in Reiter's disease. Scand J Rheumatol. 1982;11(2):106-8. აბსტრაქტი

71. Clegg DO, Reda DJ, Weisman MH, et al. Comparison of sulfasalazine and placebo in the treatment of reactive arthritis (Reiter's syndrome). A Department of Veteran's Affairs Cooperative Study. Arthritis Rheum. 1996;39:2021-2027. აბსტრაქტი

72. Rihl M, Gu J, Baeten D, et al. Alpha beta but not gamma delta T cell clones in synovial fluids of patients with reactive arthritis show active transcription of tumour necrosis factor alpha and interferon gamma. Ann Rheum Dis. 2004;63:1673-1676. აბსტრაქტი

73. Flagg SD, Meador R, Hsia E, et al. Decreased pain and synovial inflammation after etanercept therapy in patients with reactive and undifferentiated arthritis: an open-label trial. Arthritis Rheum. 2005;53:613-617. აბსტრაქტი

74. Oili KS, Niinisalo H, Korpilahde T, et al. Treatment of reactive arthritis with infliximab. Scand J Rheumatol. 2003;32:122-124. აბსტრაქტი

75. Haibel H, Brandt J, Rudwaleit M, et al. Therapy of chronic enteral reactive arthritis with infliximab. Ann Rheum Dis. 2003;62:ABO380.

76. Meyer A, Chatelus E, Wendling D, et al. Safety and efficacy of anti-tumor necrosis factor α therapy in ten patients with recent-onset refractory reactive arthritis. Arthritis Rheum. 2011;63:1274-1280.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

77. Brinster A, Guillot X, Prati C, et al. Anti-TNF treatment of reactive arthritis. A monocentric experience. Joint Bone Spine. 2017 Mar;84(2):237-238.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

78. Lauhio A, Leirisalo-Repo M, Lahdevirta J, et al. Double-blind, placebo-controlled study of three-month treatment with lymecycline in reactive arthritis, with special reference to Chlamydia arthritis. Arthritis Rheum. 1991;34:6-14. აბსტრაქტი

79. Putschky N, Pott HG, Kuipers JG, et al. Comparing 10-day and 4-month doxycycline courses for treatment of Chlamydia trachomatis-reactive arthritis: A prospective, double-blind trial. Ann Rheum Dis. 2006;65:1521-1524.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

80. Carter JD, Espinoza LR, Inman RD, et al. Combination antibiotics as a treatment for chronic Chlamydia-induced reactive arthritis: a double-blind, placebo-controlled, prospective trial. Arthritis Rheum. 2010;62:1298-1307. აბსტრაქტი

81. Barber CE, Kim J, Inman RD, et al. Antibiotics for treatment of reactive arthritis: a systematic review and meta-analysis. J Rheumatol. 2013;40:916-928. აბსტრაქტი

82. Khan MA. Update on spondyloarthropathies. Ann Intern Med. 2002;136:896-907. აბსტრაქტი

83. Colmegna I, Espinoza LR. Recent advances in reactive arthritis. Curr Rheumatol Rep. 2005;7:201-207. აბსტრაქტი

84. Leirisalo-Repo M, Helenius P, Hannu T, et al. Long-term prognosis of reactive salmonella arthritis. Ann Rheum Dis. 1997;56:516-520. აბსტრაქტი

85. Yli-Kerttula T, Tertti R, Toivanen A. Ten-year follow up study of patients from a Yersinia pseudotuberculosis III outbreak. Clin Exp Rheumatol. 1995;13:333-337. აბსტრაქტი

86. Rihl M, Klos A, Kohler L, et al. Infection and musculoskeletal conditions: reactive arthritis. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2006;20:1119-1137. აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას