ჰიპერნატრიემიის შეფასება

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Braun MM, Barstow CH, Pyzocha NJ. Diagnosis and management of sodium disorders: hyponatremia and hypernatremia. Am Fam Physician. 2015 Mar 1;91(5):299-307. აბსტრაქტი

Singer GG, Brenner BM. Fluid and electrolyte disturbances. In: Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, et al., eds. Harrison's principles of internal medicine, 17th ed. New York, NY: McGraw-Hill Companies; 2008.

Morris J. Fluid, electrolyte, and acid-base emergencies. In: Stone CS, Humphries RL, eds. Current diagnosis and treatment. Emergency medicine. New York, NY: McGraw-Hill; 2008:814-35.

Kugler JP, Hustead T. Hyponatremia and hypernatremia in the elderly. Am Fam Physician. 2000 Jun 15;61(12):3623-30.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Hyponatremia and hypernatremia. In: Cislo GS, De Fer TM, eds. General internal medicine consult. The Washington manual series. 2nd ed. St Louis, MO: Lippincott Williams & Wilkins; 2008:158-66.

2. Stelfox HT, Ahmed SB, Khandwala F, et al. The epidemiology of intensive care unit-acquired hyponatremia and hypernatremia in medical-surgical intensive care units. Crit Care. 2008;12:R162.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

3. Braun MM, Barstow CH, Pyzocha NJ. Diagnosis and management of sodium disorders: hyponatremia and hypernatremia. Am Fam Physician. 2015 Mar 1;91(5):299-307. აბსტრაქტი

4. Singer GG, Brenner BM. Fluid and electrolyte disturbances. In: Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, et al., eds. Harrison's principles of internal medicine, 17th ed. New York, NY: McGraw-Hill Companies; 2008.

5. Kitabchi AE, Umpierrez GE, Murphy MB, et al. Hyperglycemic crises in adult patients with diabetes: a consensus statement from the American Diabetes Association. Diabetes Care. 2006 Dec;29(12):2739-48.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

6. Levy M, Prentice M, Wass J. Diabetes insipidus. BMJ. 2019 Feb 28;364:l321.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

7. Ford M. Fluids and electrolytes. In: Ford MD, Ling LJ, Delaney KA, et al., eds. Clinical toxicology. Philadelphia, PA: WB Saunders; 2001.

8. Giles, H, Vijayan, A. General management of fluids. In: Green GB, Harris IS, Lin GA, et al., eds. The Washington manual of medical therapeutics. 31st ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2004:46-7.

9. Moritz ML, Manole MD, Bogen DL, et al. Breastfeeding-associated hypernatremia: are we missing the diagnosis? Pediatrics. 2005 Sep;116(3):e343-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

10. Morris J. Fluid, electrolyte, and acid-base emergencies. In: Stone CS, Humphries RL, eds. Current diagnosis and treatment. Emergency medicine. New York, NY: McGraw-Hill; 2008:814-35.

11. Krige JE, Millar AJ, Rode H, et al. Fatal hypernatraemia after hypertonic saline irrigation of hepatic hydatid cysts. Pediatr Surg Int. 2002 Jan;18(1):64-5. აბსტრაქტი

12. Meadow R. Non-accidental salt poisoning. Arch Dis Child. 1993 Apr;68(4):448-52.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

13. Gregoire JR. Adjustment of the osmostat in primary aldosteronism. Mayo Clin Proc. 1994 Nov;69(11):1108-10. აბსტრაქტი

14. Cho KC, Fukagawa M, Kurokawa K. Fluid and electrolyte disorders. In: McPhee SJ, Papadakis MA, eds. Current medical diagnosis and treatment. 48th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2009:767-93.

15. Umpierrez GE, Kelly JP, Navarrete JE, et al. Hyperglycemic crises in urban blacks. Arch Intern Med. 1997 Mar 24;157(6):669-75. აბსტრაქტი

16. Trence DL, Hirsch IB. Hyperglycemic crises in diabetes mellitus type 2. Endocrinol Metab Clin North Am. 2001 Dec;30(4):817-31. აბსტრაქტი

17. Kitabchi AE, Fisher JN, Murphy MB, et al. Diabetic ketoacidosis and the hyperglycemic hyperosmolar nonketotic state. In: Kahn CR, Weir GC, eds. Joslin's diabetes mellitus. 13th ed. Philadelphia, PA: Lea and Febiger; 1994:738-70.

18. Kugler JP, Hustead T. Hyponatremia and hypernatremia in the elderly. Am Fam Physician. 2000 Jun 15;61(12):3623-30.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Liamis G, Milionis HJ, Elisaf M. A review of drug-induced hypernatraemia. NDT Plus. 2009 Oct;2(5):339-46.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

20. Kitabchi AE, Umpierrez GE, Murphy MB, et al. Management of hyperglycemic crises in patients with diabetes. Diabetes Care. 2001 Jan;24(1):131-53.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

21. Chiasson JL, Aris-Jilwan N, Belanger R, et al. Diagnosis and treatment of diabetic ketoacidosis and the hyperglycemic hyperosmolar state. CMAJ. 2003 Apr 1;168(7):859-66.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

22. Mulatero P, Stowasser M, Loh KC, et al. Increased diagnosis of primary aldosteronism, including surgically correctable forms, in centers from five continents. J Clin Endocrinol Metab. 2004 Mar;89(3):1045-50.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

23. Weinberger MH, Fineberg NS. The diagnosis of primary aldosteronism and separation of two major subtypes. Arch Intern Med. 1993 Sep 27;153(18):2125-9. აბსტრაქტი

24. Dominic JA, Koch M, Guthrie GP Jr., et al. Primary aldosteronism presenting as myoglobinuric acute renal failure. Arch Intern Med. 1978 Sep;138(9):1433-4. აბსტრაქტი

25. Sweetser S. Evaluating the patient with diarrhea: a case-based approach. Mayo Clin Proc. 2012 Jun;87(6):596-602.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

26. Castro-Rodríguez JA, Salazar-Lindo E, León-Barúa R. Differentiation of osmotic and secretory diarrhoea by stool carbohydrate and osmolar gap measurements. Arch Dis Child. 1997 Sep;77(3):201-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს