ჰიპონატრიემიის შეფასება

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Lien YH, Shapiro JI. Hyponatremia: clinical diagnosis and management. Am J Med. 2007 Aug;120(8):653-8. აბსტრაქტი

Wakil A, Ng JM, Atkin SL. Investigating hyponatraemia. BMJ.2011 Mar 7;342:d1118. აბსტრაქტი

Freda B, Davidson MB, Hall PM. Evaluation of hyponatremia: a little physiology goes a long way. Cleve Clin J Med. 2004 Aug;71(8):639-50. აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Mohan S, Gu S, Parikh A, et al. Prevalence of hyponatremia and association with mortality: results from NHANES. Am J Med. 2013 Dec;126(12):1127-37.e1.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

2. Spasovski G, Vanholder R, Allolio B, et al; Hyponatraemia Guideline Development Group. Clinical practice guideline on diagnosis and treatment of hyponatraemia. Eur J Endocrinol. 2014 Feb 25;170(3):G1-47.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

3. Lien YH, Shapiro JI. Hyponatremia: clinical diagnosis and management. Am J Med. 2007 Aug;120(8):653-8. აბსტრაქტი

4. Sajadieh A, Binici Z, Mouridsen MR, et al. Mild hyponatremia carries a poor prognosis in community subjects. Am J Med. 2009 Jul;122(7):679-86. აბსტრაქტი

5. Wakil A, Ng JM, Atkin SL. Investigating hyponatraemia. BMJ.2011 Mar 7;342:d1118. აბსტრაქტი

6. Montanana PA, Modesto i Alapont V, Ocon AP, et al. The use of isotonic fluid as maintenance therapy prevents iatrogenic hyponatremia in pediatrics: a randomized, controlled open study. Pediatr Crit Care Med. 2008 Nov;9(6):589-97. აბსტრაქტი

7. Lippi G, Aloe R. Hyponatremia and pseudohyponatremia: first, do no harm [letter]. Am J Med. 2010 Sep;123(9):e17.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

8. Sterns RH, Silver SM. Cerebral salt wasting versus SIADH: what difference? J Am Soc Nephrol. 2008 Feb;19(2):194-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

9. Freda B, Davidson MB, Hall PM. Evaluation of hyponatremia: a little physiology goes a long way. Cleve Clin J Med. 2004 Aug;71(8):639-50. აბსტრაქტი

10. Makam AN, Boscardin WJ, Miao Y, et al. Risk of thiazide-induced metabolic adverse events in older adults. J Am Geriatr Soc. 2014 Jun;62(6):1039-45.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

11. Niederhuber JE, Armitage JO, Doroshow JH, et al. Abeloff's clinical oncology. 5th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2013.

12. Loh JA, Verbalis JG. Disorders of water and salt metabolism associated with pituitary disease. Endocrinol Metab Clin North Am. 2008 Mar;37(1):213-34, x. აბსტრაქტი

13. Meulendijks D, Mannesse CK, Jansen PA, et al. Antipsychotic-induced hyponatraemia: a systematic review of the published evidence. Drug Saf. 2010 Feb 1;33(2):101-14. აბსტრაქტი

14. Liamis G, Milionis H, Elisaf M. In reply to 'Drug-induced hyponatremia adding to the list' and 'Tramadol-induced hyponatremia' [letter]. Am J Kidney Dis. 2008;52:1027.

15. Douglas I. Hyponatremia: why it matters, how it presents, how we can manage it. Cleve Clin J Med. 2006 Sep;73 Suppl 3:S4-12. აბსტრაქტი

16. Sterns RH. Disorders of plasma sodium - causes, consequences, and correction. N Engl J Med. 2015 Jan 1;372(1):55-65. აბსტრაქტი

17. Kinugawa K, Sato N, Inomata T, et al. Efficacy and safety of tolvaptan in heart failure patients with volume overload. Circ J. 2014;78(4):844-52. აბსტრაქტი

18. Arlt W. The approach to the adult with newly diagnosed adrenal insufficiency. J Clin Endocrinol Metab. 2009 Apr;94(4):1059-67. აბსტრაქტი

19. Lin CM, Po HL. Extrapontine myelinolysis after correction of hyponatremia presenting as generalized tonic seizures. Am J Emerg Med. 2008 Jun;26(5):632.e5-6. აბსტრაქტი

20. Patel GP, Balk RA. Recognition and treatment of hyponatremia in acutely ill hospitalized patients. Clin Ther. 2007 Feb;29(2):211-29. აბსტრაქტი

21. Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al. 2017 ACC/AHA/HFSA focused update of the 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Failure Society of America. Circulation. 2017 Aug 8;136(6):e137-61.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

22. Braun MM, Barstow CH, Pyzocha NJ. Diagnosis and management of sodium disorders: hyponatremia and hypernatremia. Am Fam Physician. 2015 Mar 1;91(5):299-307.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას