მიკობაქტერია ავიუმ კომპლექსი

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Griffith DE, Aksamit T, Brown-Elliott BA, et al. An official ATS/IDSA statement: diagnosis, treatment, and prevention of nontuberculous mycobacterial diseases. Am J Respir Crit Care Med. 2007 Feb 15;175(4):367-416.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Daley CL, Iaccarino JM, Lange C, et al. Treatment of nontuberculous mycobacterial pulmonary disease: an official ATS/ERS/ESCMID/IDSA clinical practice guideline. Clin Infect Dis. 2020 Aug 14;71(4):e1-36.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Good RC. Opportunistic pathogens in the genus mycobacterium. Annu Rev Microbiol. 1985;39:347-69. აბსტრაქტი

2. Saito H, Tomioka H, Sato K, et al. Identification of various serovar strains of Mycobacterium avium complex by using DNA probes specific for Mycobacterium avium and Mycobacterium intracellulare. J Clin Microbiol. 1990 Aug;28(8):1694-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

3. Rosenzweig DY. Pulmonary mycobacterial infections due to Mycobacterium intracellulare-avium complex. Chest. 1979 Feb;75(2):115-9. აბსტრაქტი

4. Wolinsky E. Mycobacterial lymphadenitis in children: a prospective study of 105 nontuberculous cases with long-term follow-up. Clin Infect Dis. 1995 Apr;20(4):954-63. აბსტრაქტი

5. Horsburgh CR Jr, Mason UG, Farhi DC, et al. Disseminated infection with Mycobacterium avium-intracellulare: a report of 13 cases and a review of the literature. Medicine. 1985 Jan;64(1):36-48. აბსტრაქტი

6. Rickman OB, Ryu JH, Fidler ME, et al. Hypersensitivity pneumonitis associated with Mycobacterium avium complex and hot tub use. Mayo Clin Proc. 2002 Nov;77(11):1233-7. აბსტრაქტი

7. Akram SM, Attia FN. Mycobacterium avium intracellulare. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. Jan 2020 [internet publication].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

8. O'Brien RJ, Geiter LJ, Snider DE. The epidemiology of nontuberculous mycobacterial diseases in the United States: results from a national survey. Am Rev Respir Dis. 1987 May;135(5):1007-14. აბსტრაქტი

9. Joshi W, Davidson PM, Jones PG, et al. Non-tuberculous mycobacterial lymphadenitis in children. Eur J Pediatr. 1989 Aug;148(8):751-4. აბსტრაქტი

10. Horsburgh CR, Selik RM. The epidemiology of disseminated nontuberculous mycobacterial infection in the acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Am Rev Respir Dis. 1989 Jan;139(1):4-7. აბსტრაქტი

11. Tumbarello M, Tacconelli E, de Donati KG, et al. Changes in incidence and risk factors of Mycobacterium avium complex infections in patients with AIDS in the era of new antiretroviral therapies. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2001 Jul;20(7):498-501. აბსტრაქტი

12. Horsburgh CR Jr. Epidemiology of Mycobacterium avium complex. Lung Biol Health Dis. 1996;87:1-22.

13. von Reyn CF, Maslow JN, Barber TW, et al. Persistent colonisation of potable water as a source of Mycobacterium avium infection in AIDS. Lancet. 1994 May 7;343(8906):1137-41. აბსტრაქტი

14. Fordham von Reyn C, Arbeit RD, Tosteson AN, et al, and the International MAI Study Group. The international epidemiology of disseminated Mycobacterium avium complex infection in AIDS. AIDS. 1996 Aug;10(9):1025-32. აბსტრაქტი

15. Benson CA. Disease due to the Mycobacterium avium complex in patients with AIDS: epidemiology and clinical syndrome. Clin Infect Dis. 1994 Apr;18(suppl 3):S218-22. აბსტრაქტი

16. Tsang AY, Denner JC, Brennan PJ, et al. Clinical and epidemiological importance of typing of Mycobacterium avium complex isolates. J Clin Microbiol. 1992 Feb;30(2):479-84.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

17. Gray JR, Rabeneck L. Atypical mycobacterial infection of the gastrointestinal tract in AIDS patients. Am J Gastroenterol. 1989 Dec;84(12):1521-4. აბსტრაქტი

18. Stacey AR. Isolation of Mycobacterium avium-intracellulare-scrofulaceum complex from faeces of patients with AIDS. Br Med J (Clin Res Ed). 1986 Nov 8;293(6556):1194.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Horsburgh CR. The pathophysiology of disseminated M. avium disease in AIDS. J Infect Dis. 1999 May;179(suppl 3):S461-5. აბსტრაქტი

20. Wallace JM, Hannah JB. Mycobacterium avium complex infection in patients with the acquired immunodeficiency syndrome: a clinicopathologic study. Chest. 1988 May;93(5):926-32. აბსტრაქტი

21. Vankayalapati R, Wizel B, Samten B, et al. Cytokine profiles in immunocompetent persons infected with Mycobacterium avium complex. J Infect Dis. 2001 Feb 1;183(3):478-84. აბსტრაქტი

22. Newport MJ, Huxley CM, Huston S, et al. A mutation in the interferon-gamma-receptor gene and susceptibility to mycobacterial infection. N Engl J Med. 1996 Dec 26;335(26):1941-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

23. Dorman SE, Holland SM. Mutation in the signal-transducing chain of the interferon-gamma receptor and susceptibility to mycobacterial infection. J Clin Invest. 1998 Jun 1;101(11):2364-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

24. Haas DW, Lederman MM, Clough LA, et al. Proinflammatory cytokine and human immunodeficiency virus RNA levels during early Mycobacterium avium complex bacteremia in advanced AIDS. J Infect Dis. 1998 Jun;177(6):1746-9. აბსტრაქტი

25. Engbaek HC, Vergmann B, Bentzon MW. Lung disease caused by Mycobacterium avium/Mycobacterium intracellulare. An analysis of Danish patients during the period 1962-1976. Eur J Respir Dis. 1981;62(2):72-83. აბსტრაქტი

26. Prince DS, Peterson DD, Steiner RM, et al. Infection with Mycobacterium avium complex in patients without predisposing conditions. N Engl J Med. 1989 Sep 28;321(13):863-8. აბსტრაქტი

27. Griffith DE, Aksamit T, Brown-Elliott BA, et al. An official ATS/IDSA statement: diagnosis, treatment, and prevention of nontuberculous mycobacterial diseases. Am J Respir Crit Care Med. 2007 Feb 15;175(4):367-416.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

28. US Department of Health and Human Services, Panel on Opportunistic Infections in HIV-Infected Adults and Adolescents. Guidelines for the prevention and treatment of opportunistic infections in adults and adolescents with HIV. Feb 2020 [internet publication].სრული ტექსტი

29. Uthman MM, Uthman OA, Yahaya I. Interventions for the prevention of mycobacterium avium complex in adults and children with HIV. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Apr 30;(4):CD007191.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

30. De Francesco MA, Colombrita D, Pinsi G, et al. Detection and identification of Mycobacterium avium in the blood of AIDS patients by the polymerase chain reaction. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 1996 Jul;15(7):551-5. აბსტრაქტი

31. Vu TT, Daniel SJ, Quach C. Nontuberculous mycobacteria in children: a changing pattern. J Otolaryngol. 2005 Jun;34(suppl 1):S40-4. აბსტრაქტი

32. Gilks CF, Brindle RJ, Mwachari C, et al. Disseminated mycobacterium infection among HIV-infected patients in Kenya. J Acquir Immune Defic Syndr. 1995 Feb 1;8(2):195-8. აბსტრაქტი

33. Hanak V, Kalra S, Aksamit TR, et al. Hot tub lung: presenting features and clinical course of 21 patients. Respir Med. 2006 Apr;100(4):610-5. აბსტრაქტი

34. Sood A, Sreedhar R, Kulkarni P, et al. Hypersensitivity pneumonitis-like granulomatous lung disease with nontuberculous mycobacteria from exposure to hot water aerosols. Environ Health Perspect. 2007 Feb;115(2):262-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

35. Nightingale SD, Byrd LT, Southern PM, et al. Incidence of Mycobacterium avium-intracellulare complex bacteremia in human immunodeficiency virus-positive patients. J Infect Dis. 1992 Jun;165(6):1082-5. აბსტრაქტი

36. Kurowski R, Ostapchuk M. Overview of Histoplasmosis. Am Fam Physician. 2002 Dec 15;66(12):2247-52.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

37. Daley CL, Iaccarino JM, Lange C, et al. Treatment of nontuberculous mycobacterial pulmonary disease: an official ATS/ERS/ESCMID/IDSA clinical practice guideline. Clin Infect Dis. 2020 Aug 14;71(4):e1-36.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

38. Haworth CS, Banks J, Capstick T, et al. British Thoracic Society guidelines for the management of non-tuberculous mycobacterial pulmonary disease (NTM-PD). Thorax. 2017 Nov;72(suppl 2):ii1-ii64.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

39. US Food and Drug Administration. FDA drug safety communication: FDA updates warnings for oral and injectable fluoroquinolone antibiotics due to disabling side effects. 2016 [internet publication].სრული ტექსტი

40. European Medicines Agency. Quinolone- and fluoroquinolone-containing medicinal products. Mar 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

41. US Food and Drug Administration. FDA reinforces safety information about serious low blood sugar levels and mental health side effects with fluoroquinolone antibiotics; requires label changes. Jul 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

42. US Food and Drug Administration. FDA drug safety communication: FDA warns about increased risk of ruptures or tears in the aorta blood vessel with fluoroquinolone antibiotics in certain patients. Dec 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

43. Mandell DL, Wald ER, Michaels MG, et al. Management of nontuberculous mycobacterial cervical lymphadenitis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2003 Mar;129(3):341-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

44. Wallace RJ, Brown BA, Griffith DE, et al. Clarithromycin regimens for pulmonary mycobacterium avium complex: the first 50 patients. Am J Respir Crit Care Med. 1996 Jun;153(6 Pt 1):1766-72. აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას