გამოკვლევები

1-ლი რიგის გამოკვლევები

ტესტი
შედეგი
ტესტი

თუ არის აივ ტესტის ჩვენება, უნდა მოხდეს ELISA-ს შეკვეთა. შეიძლება შედეგი იყოს ცრუ-უარყოფითი ფანჯრის პერიოდში-ინფიცირებისთანავე, სანამ აივ-ანტისხეულები წარმოიქმნებიან. დადებითი შედეგი უნდა დადასტურდეს დასავლეთ ბლოტ ან მეორე ELISA ანალიზით. IV თაობისა და აივ-ის მიმართ Ig M ანტისხეულის შემცველი ტესტების და/ან აივ ანტიგენის (p24) ანალიზის გამოყენებით შესაძლებელია ფანჯრის პერიოდის 2-4 კვირამდე შემცირება.[63][68]

შედეგი

დადებითი

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ტესტირება სამედიცინო მომსახურების ადგილზე (POC ტესტი). პერსონალმა უნდა იცოდეს სწრაფი ტესტის გაკეთება. აივ ტესტის ჩვენების შემთხვევაში უნდა მოხდეს მისი შეკვეთა. ცრუ უარყოფითი შედეგების მიღება შესაძლებელია ინფექციის "ფანჯარა" პერიოდში, აივ ანტისხეულების წარმოშობამდე. დადებითი შედეგი უნდა გადამოწმდეს და დადასტურდეს მეორედ ჩატარებული სწრაფი ტესტით.

შედეგი

დადებითი

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ყველაზე ხშირად გამოიყენება დაკვირვების დროს. ყველაზე ხშირად გამოყენებული ნიმუშია ნერწყვი ლოყის არიდან. ორივე, ELISA და სწრაფი ტესტები ხელმისაწვდომია.

შედეგი

დადებითი

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ძვირია, ამიტომ ყველაზე ხშირად გამოიყენება ELISA-ს ან სწრაფი ტესტის შემდეგ, დადებითი შედეგის დასადასტურებლად. ფანჯრის პერიოდში შედეგი შეიძლება იყოს გაურკვეველი ან ცრუ-უარყოფითი.

შედეგი

დადებითი

ტესტი
შედეგი
ტესტი

p24 ცილა ვლინდება ვირუსის აქტიური რეპლიკაციის პერიოდში და, შესაბამისად, მისი განსაზღვრა სისხლში შესაძლებელია მწვავე და გვიანი სტადიის ინფექციის დროს. ამიტომ, ამ გამოკვლევას იყენებენ "ფანჯრის" პერიოდის დამატებითი ტესტის სახით და იგი წარმოადგენს ახალი, მეოთხე თაობის ანალიზების ნაწილს, რომელიც რეკომენდებულია აშშ-ის დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრების მიერ აივ-ის რუტინული ტესტირებისთვის.[63]

შედეგი

დადებითი

ტესტი
შედეგი
ტესტი

აივ დნმ PCR- ის მეშვეობით, პერიფერული სისხლის მონონუკლიალური უჯრედების თვისებრივი პროვირუსული დნმ-ის გამოყენებით შესაძლებელია აივ-ის დიაგნოზის დასმა, განსაკუთრებით ფანჯრის პერიოდში. ეს უფრო ღირებულია, ვიდრე ანტისხეულზე დაფუძნებული აივ სადიაგნოსტიკო ტესტი და ძირითადად გამოიყენება ახალშობილებში აივ-ის დიაგნოზის დასასმელად. CD4 უჯრედების რაოდენობა

შედეგი

დადებითი

ტესტი
შედეგი
ტესტი

მიუთითებს იმუნურ სტატუსს და ხელს უწყობს პროცესის ეტაპირებას.

შედეგი

მიუთითებს აშკარა იმუნოსუპრესიაზე; 200-ზე ნაკლები CD4 უჯრედები/მიკროლიტრში: განსაზღვრავს შიდსს და განაპირობებს პაციენტის ოპორტუნისტული ინფექციების მაღალი რისკის ქვეშ ყოფნას.

ტესტი
შედეგი
ტესტი

მნიშვნელოვანი ტესტი საწყისი ვირუსული დატვირთვის განსასაზღვრად და ანტირეტროვირუსული თერაპიის შედეგის მონიტორინგისათვის. განვითარებულ ქვეყნებში, თერაპიის მიმართ პაციენტის გამომდინარე, რეკომენდებულია საწყისი ვირუსული დატვირთვის განსაზღვრის შემდეგ მისი რეგულარული ინტერვალებით შემოწმება პაციენტში.[52] თუმცა აღნიშნულის ხშირი პრაქტიკა რესურსებით ღარიბ გარემოში არ არის, რადგან აივ რნმ-ის ტესტი ნაკლებად ხელმისაწვდომია.

პლაზმაში რნმ-ის რაოდენობის მიხედვით დგინდება მწვავე აივ ინფექცია, მწვავე რეტროვირუსული სინდრომის ჩათვლით (მაგალითად, სიმპტომური პაციენტები, სანამ მათში აივ ანტისხეულის ტესტი დადებით შედეგს აჩვენებს). მიკროლიტრში 1000-ზე ნაკლები ასლი შეიძლება მიუთითებდეს ცრუ-დადებით შედეგზე და უნდა გამეორდეს ერთ თვეში, ანტისხეულის ტესტთან ერთად. თუმცა, თუ ასლების რაოდენობა მიკროლიტრში 1000-ს აღემატება, ამით დიაგნოზი დასტურდება. რაოდენობრივი ვირუსული რნმ არ არის რეკომენდებული, როგორც სადიაგნოსტიკო ტესტი სხვა კლინიკური შემთხვევების დროს, რადგან შეიძლება ექნეს ცრუ-დადებითი შედეგი.

შედეგი

ახლად ინფიცირებულ პაციენტებში შეიძლება მათი რიცხვი მიკროლიტრში მილიონებით გაიზარდოს; ინფექციის კონტროლის პირობებში ვირუსული დატვირთვა შეიძლება იყოს ათასებიდან ათი ათასებამდე; ინფექციის ბოლო სტადიაზე ვირუსული დატვირთვა კვლავ მილიონებით იზრდება

ტესტი
შედეგი
ტესტი

გენოტიპის ტესტირება რეკომენდებულია დიაგნოსტირებისას, რადგან ეს დაგეხმარებათ ანტირეტროვირუსული თერაპიის შერჩევაში. მკურნალობა არ უნდა დაყოვნდეს შედეგების ლოდინით, რადგან რეჟიმის ცვლილება შესაძლებელია შედეგების მიღების შემდეგაც.[52]

კოქრენის მიმოხილვის თანახმად, მედიკამენტური რეზისტენტობის ტესტირებას (გენოტიპური ან ფენოტიპური) მცირე ეფექტი აქვს ან საერთოდ არ აქვს ეფექტი სიკვდილობაზე, შიდსის განვითარებაზე ან CD4-ის რაოდენობაზე. თუმცა, შეიძლება შემცირდეს ვიროლოგიური წარუმატებლობის რისკი და ვირუსული დატვირთვა პაციენტებში, რომლებთანაც მკურნალობა წარუმატებელია. უცნობია, იქნება თუ არა რეზისტენტობის ტესტირება სასარგებლო უმკურნალებ პაციენტებში.[70]

შედეგი

ცვალებადია

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ორსულობის ტესტი უნდა ჩაუტარდეს რეპროდუქციული უნარის მქონე ნებისმიერ ქალს ანტირეტროვირუსული მკურნალობის დაწყებამდე, ვინაიდან ზოგიერთი მედიკამენტის გამოყენება ორსულობის დროს რეკომენდებული არ არის. შარდში ადამიანის ბეტა ქორიონული გონადოტროპინის ტესტი სამარისია.

შედეგი

დადებითი ფეხმძიმე ქალებში

ტესტი
შედეგი
ტესტი

უნდა გაკეთდეს საწყის გამოკვლევებთან ერთად, ანტირეტროვირუსული თერაპიის დაწყებამდე ან იმ შემთხვევაში, თუ ღვიძლის ფუნქციური სინჯით გამოვლინდება პათოლოგიური შედეგი. ამასთან, რეკომენდებულია მისი ჩატარება C ჰეპატიტის პირდაპირი მოქმედების ანტივირუსულ თერაპიამდე, ვინაიდან არსებობს B ჰეპატიტის რეაქტივაციის რისკი.[52]

შედეგი

დადებითი ზედაპირული ანტიგენი B ჰეპატიტით ინფიცირებულ პაციენტებში

ტესტი
შედეგი
ტესტი

C ჰეპატიტზე ტესტირება (ვირუსის მიმართ ანტისხეულები ან ვირუსის რნმ) უნდა ჩაუტარდეს ნებისმიერ პაციენტს საწყის ეტაპზე, ხოლო ყოველ 12 თვეში ერთხელ რისკის ქვეშ მყოფ პაციენტრებში.[52]

შედეგი

დადებითი ანტისხეული C ჰეპატიტით ინფიცირებულ პაციენტებში.

ტესტი
შედეგი
ტესტი

არა-ტრეპონემული ანტისხეულები გამოავლენენ პირველად და ადრეულ სიფილისს. ადეკვატური მკურნალობის ფონზე ტიტრი მცირდება. ნაკლებად სენსიტიურია სიფილისის გვიანდელ სტადიაზე.

შედეგი

დადებითია სიფილისით ინფიცირებულ ადამიანებში

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ყველა სტადიის კარგი სკრინინგი პირველადი სიფილისის შემდეგ. მკურნალობის შემდეგ რჩება დადებითი.

პაციენტის შემდგომი მეთვალყურეობის ფარგლებში ვიყენებთ შემდეგ ტესტებს: ფლუორესცენტულო ტრეპონემული ანტისხეულების აბსორბციის ტესტი, სწრაფი პლაზმური რეაგენტის ტესტი ან იმუნოფერმენტული ანალიზი.

შედეგი

დადებითია სიფილისით ინფიცირებულ ადამიანებში

ტესტი
შედეგი
ტესტი

შემდგომი/მომდევნო ტესტი.

შედეგი

დადებითია სიფილისით ინფიცირებულ ადამიანებში

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ვიყენებთ ტუბერკულოზთან ექსპოზიციის ან ინფიცირების სტატუსის დასადგენად. ანერგიულ პაციენტებში შესაძლოა შევხვდეთ ცრუ უარყოფით შედეგებს (მაგ. შორსწასული აივ ინფექციის დროს).

შედეგი

5 მმ-ზე მეტი ინდურაციის შემთხვევაში პაციენტს, რომელსაც ჩატარებული აქვს ტუბერკულოზის სკრინინგი, შეიძლება დასჭრდეს TB-ის პროფილაქტიკა.

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ტარდება ანტირეტროვირუსული თერაპიის დაწყებამდე და მკურნალობის პერიოდში ხორციელდება მისი მუდმივი მონიტორინგი.

შედეგი

შეიძლება იყოს ნორმალური ან ჩანდეს ანემია ან თრომბოციტოპენია

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ტარდება ანტირეტროვირუსული თერაპიის დაწყებამდე და მკურნალობის პერიოდში ხორციელდება მისი მუდმივი მონიტორინგი.

შედეგი

შეიძლება იყოს ნორმალური ან არეული

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ტარდება ანტირეტროვირუსული თერაპიის დაწყებამდე და მკურნალობის პერიოდში ხორციელდება მისი მუდმივი მონიტორინგი.

შედეგი

შეიძლება იყოს ნორმალური ან მომატებული - თანაარსებული თირკმლის დაავადების შემთხვევაში

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ტარდება ანტირეტროვირუსული თერაპიის დაწყებამდე და მკურნალობის პერიოდში ხორციელდება მისი მუდმივი მონიტორინგი.

შედეგი

შეიძლება იყოს ნორმალური ან გამოავლინოს პროტეინურია თირკმლის დაავადებების შემთხვევაში, შარდში ასევე შესაძლებელია გამოვლინდეს ლეიკოციტები და ნიტრიტები - საშარდე გზების ინფექციების შემთხვევაში.

სხვა შესაძლო გამოკვლევები

ტესტი
შედეგი
ტესტი

წილოვანი ან კეროვანი კონტრასტირება უნდა გაკეთდეს იმ შემთხვევაში, თუ სახეზეა ტუბერკულოზის სიმპტომები და ნიშნები, P jirovecii პნევმონია, ან ფილტვის სხვა ავადმყოფობა.

შედეგი

ინტერსტიციალური ან ექსტენსიური ალვეოლური დაჩრდილვა; ტუბერკულოზი: ბევრი შესაძლო პათოლოგია, მათ შორის - აპიკალური ფიბროზი/დანაწიბურება; პლევრალური ეფუზია, ჰილარული ადენოპათია, მილიური, წილოვანი ან კეროვანი კონტრასტირება; ბაქტერიული პნევმონია:

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ტარდება ანტირეტროვირუსული თერაპიის დაწყებამდე და მკურნალობის პერიოდში ხორციელდება მისი მუდმივი მონიტორინგი.

შედეგი

შეიძლება იყოს ნორმალური; ძირითადი ანორმალური LFT შეიძლება ასახავდეს ქრონიკულ B ჰეპატიტს, ქრონიკულ C ჰეპატიტს ან ალკოჰოლიზმს

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ტარდება ანტირეტროვირუსული თერაპიის დაწყებამდე და მკურნალობის პერიოდში ხორციელდება მისი მუდმივი მონიტორინგი.

შედეგი

ქოლესტერინის დონე შეიძლება დაბალი იყოს დიაგნოსტირებისას; ანტირეტროვირუსული თერაპია შეიძლება ასოცირდებოდეს მისი დონის მატებასთან

ტესტი
შედეგი
ტესტი

ტარდება ანტირეტროვირუსული თერაპიის დაწყებამდე და მკურნალობის პერიოდში ხორციელდება მისი მუდმივი მონიტორინგი.

შედეგი

შესაძლოა მოიმატოს ანტირეტროვირუსული თერაპიის ფონზე

ტესტი
შედეგი
ტესტი

უნდა გაუკეთდეს ყველა პაციენტს. თუ შედეგი უარყოფითია, პაციენტი უნდა აიცრას A ჰეპატიტის წინააღმდეგ.

შედეგი

შესაძლოა იყოს დადებითი ან უარყოფითი

ტესტი
შედეგი
ტესტი

უნდა გაუკეთდეს, როგორც საბაზისო ტესტი, ყველა აივ-ინფიცირებულ პაციენტს, განსაკუთრებით მათ რომელთა CD4 რაოდენობა მიკროლიტრში 200 უჯრედზე ნაკლებია.

თუ შედეგი დადებითია და მიკროლიტრში 50-ზე ნაკლები CD4 უჯრედია, უნდა დაიწყოს პროფილაქტიკური მკურნალობა.

შედეგი

შესაძლოა იყოს დადებითი ან უარყოფითი

ტესტი
შედეგი
ტესტი

უნდა გაკეთდეს საწყის ეტაპზე და გამეორდეს ყოველ III, VI ან XII თვეს, სქესობრივი აქტივობის რისკის გათვალისწინებით.

უნდა გაკეთდეს შარდის/შარდსაწვეთის, რექტალური და ხახის ნაცხის კულტურა ნუკლეინის მჟავის ამპიფლიკაციის ტესტისთვის. თუ ტესტი დადებითია, პაციენტს უნდა ჩაუტარდეს შესაბამისი ანტიბიოტიკოთერაპია.

შედეგი

შესაძლოა იყოს დადებითი ან უარყოფითი

ტესტი
შედეგი
ტესტი

უნდა გაკეთდეს ანტირეტროვირუსული თერაპიის დაწყებამდე, მკურნალობისთვის ყველაზე შესაფერისი რეჟიმის შესარჩევად. დადებითი პასუხის შემთხვევაში უმჯობესია აბაკავირი არ დაინიშნოს.

შედეგი

შესაძლოა იყოს დადებითი ან უარყოფითი

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით