სურათები და ვიდეოები

სურათები

  • 1
1

HIV ინფექცია

პერორალური კანდიდოზი აივ-ით ინფიცირებულ პაციენტებში

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის გამომსახველი ბიბლიოთეკა (PHIL)

ვიდეოები

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით