საერთაშორისო გაიდლაინები

აფრიკა

გამოქვეყნებულია::Southern African HIV Clinicians Society

ბოლო გამოქვეყნება:2017

გამოქვეყნებულია::South African Department of Health

ბოლო გამოქვეყნება:2015

გამოქვეყნებულია::Southern African HIV Clinicians Society

ბოლო გამოქვეყნება:2012

აზია

გამოქვეყნებულია::Thai National HIV Guidelines Working Group

ბოლო გამოქვეყნება:2015

ევროპა

გამოქვეყნებულია::European AIDS Clinical Society

ბოლო გამოქვეყნება:2019

გამოქვეყნებულია::British HIV Association

ბოლო გამოქვეყნება:2019

გამოქვეყნებულია::Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists

ბოლო გამოქვეყნება:2018

გამოქვეყნებულია::Swedish Medical Products Agency; Swedish Reference Group for Antiviral Therapy

ბოლო გამოქვეყნება:2017

გამოქვეყნებულია::National Institute for Health and Care Excellence

ბოლო გამოქვეყნება:2016

გამოქვეყნებულია::British HIV Association

ბოლო გამოქვეყნება:2016

გამოქვეყნებულია::Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists

ბოლო გამოქვეყნება:2016

გამოქვეყნებულია::British HIV Association

ბოლო გამოქვეყნება:2014

გამოქვეყნებულია::European Office of International Union against Sexually Transmitted Infections; European Office of the World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2014

დანარჩენი მსოფლიო

გამოქვეყნებულია::World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2019

გამოქვეყნებულია::World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2019

გამოქვეყნებულია::World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2019

გამოქვეყნებულია::World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2018

გამოქვეყნებულია::World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2017

გამოქვეყნებულია::World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2017

გამოქვეყნებულია::World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2017

გამოქვეყნებულია::World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2017

გამოქვეყნებულია::World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2016

გამოქვეყნებულია::World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2016

გამოქვეყნებულია::World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2015

გამოქვეყნებულია::World Health Organization

ბოლო გამოქვეყნება:2015

ჩრდილოეთ ამერიკა

გამოქვეყნებულია::American Heart Association

ბოლო გამოქვეყნება:2019

გამოქვეყნებულია::US Department of Health and Human Services

ბოლო გამოქვეყნება:2019

გამოქვეყნებულია::Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2019

გამოქვეყნებულია::US Department of Health and Human Services

ბოლო გამოქვეყნება:2019

გამოქვეყნებულია::US Department of Health and Human Services

ბოლო გამოქვეყნება:2019

გამოქვეყნებულია::Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2018

გამოქვეყნებულია::International Antiviral Society-USA

ბოლო გამოქვეყნება:2018

გამოქვეყნებულია::Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2018

გამოქვეყნებულია::US Department of Health and Human Services

ბოლო გამოქვეყნება:2018

გამოქვეყნებულია::Infectious Diseases Society of America

ბოლო გამოქვეყნება:2017

გამოქვეყნებულია::CIHR Canadian HIV Trials Network

ბოლო გამოქვეყნება:2017

გამოქვეყნებულია::Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2015

გამოქვეყნებულია::Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2015

გამოქვეყნებულია::Centers for Disease Control and Prevention

ბოლო გამოქვეყნება:2014

ოკეანეთი

გამოქვეყნებულია::Australian Sexual Health Alliance

ბოლო გამოქვეყნება:2018

აღნიშნული მასალა უნდა გამოიყენოთ disclaimer მიხედვით