გენერალიზებული გულყრები

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Fisher RS, Cross JH, French JA, et al. Operational classification of seizure types by the International League Against Epilepsy: position paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology. Epilepsia. 2017 Apr;58(4):522-30.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Scheffer IE, Berkovic S, Capovilla G, et al. ILAE classification of the epilepsies: position paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology. Epilepsia. 2017 Apr;58(4):512-21. აბსტრაქტი

Krumholz A, Wiebe S, Gronseth GS, et al. Evidence-based guideline: management of an unprovoked first seizure in adults. Neurology. 2015 Apr 21;84(16):1705-13.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Marson AG, Appleton R, Baker GA, et al. A randomised controlled trial examining the longer-term outcomes of standard versus new antiepileptic drugs. The SANAD trial. Health Technol Assess. 2007 Oct;11(37):iii-iv;ix-x;1-134.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Marson AG, Al-Kharusi AM, Alwaidh M, et al. The SANAD study of effectiveness of carbamazepine, gabapentin, lamotrigine, oxcarbazepine, or topiramate for treatment of partial epilepsy: an unblinded randomized controlled trial. Lancet. 2007 Mar 24;369(9566):1000-15.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Bergey GK. Evidence-based treatment of idiopathic generalized epilepsies with new antiepileptic drugs. Epilepsia. 2005;46 Suppl 9:161-8. აბსტრაქტი

French JA, Kanner AM, Bautista J, et al. Efficacy and tolerability of the new antiepileptic drugs II: treatment of refractory epilepsy. Neurology. 2004 Apr 27;62(8):1261-73. აბსტრაქტი

Glauser T, Shinnar S, Gloss D, et al. Evidence-based guideline: treatment of convulsive status epilepticus in children and adults: report of the Guideline Committee of the American Epilepsy Society. Epilepsy Curr. 2016 Jan-Feb;16(1):48-61.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. International League Against Epilepsy. Proposal for revised clinical and electroencephalographic classification of epileptic seizures. Epilepsia. 1981 Aug;22(4):489-501. აბსტრაქტი

2. Fisher RS, Cross JH, French JA, et al. Operational classification of seizure types by the International League Against Epilepsy: position paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology. Epilepsia. 2017 Apr;58(4):522-30.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

3. Scheffer IE, Berkovic S, Capovilla G, et al. ILAE classification of the epilepsies: position paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology. Epilepsia. 2017 Apr;58(4):512-21. აბსტრაქტი

4. Commission on Classification and Terminology of the International League Against Epilepsy. Proposal for revised classification of epilepsies and epileptic syndromes. Epilepsia. 1989 Jul-Aug;30(4):389-99. აბსტრაქტი

5. Engel J Jr. A proposed diagnostic scheme for people with epileptic seizures and with epilepsy: report of the ILAE task force on Classification and Terminology. Epilepsia. 2001;42:796-803.

6. Berg AT, Berkovic SF, Brodie MG, et al. Revised terminology and concepts for organization of seizures and epilepsies: report of the ILAE Commission on Classification and Terminology, 2005-2009. Epilepsia. 2010 Apr;51(4):676-85.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

7. Hauser W, Kurland L. The epidemiology of epilepsy in Rochester, Minnesota, 1935 through 1967. Epilepsia. 1975 Mar;16(1):1-66. აბსტრაქტი

8. Juul-Jensen P, Foldspang A. Natural history of epileptic seizures. Epilepsia. 1983 Jun;24(3):297-312. აბსტრაქტი

9. Tsuboi T. Prevalence and incidence of epilepsy in Tokyo. Epilepsia. 1988 Mar-Apr;29(2):103-10. აბსტრაქტი

10. Anderson E, Berkovic S, Dulac O, et al. ILAE genetics commission conference report: molecular analysis of complex genetic epilepsies. Epilepsia. 2002 Oct;43(10):1262-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

11. Santos BPD, Marinho CRM, Marques TEBS, et al. Genetic susceptibility in juvenile myoclonic epilepsy: systematic review of genetic association studies. PLoS One. 2017 Jun 21;12(6):e0179629.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

12. Noebels J. Exploring new gene discoveries in idiopathic generalized epilepsy. Epilepsia. 2003;44(suppl 2):16-21. აბსტრაქტი

13. El Achkar CM, Olson HE, Poduri A, et al. The genetics of the epilepsies. Curr Neurol Neurosci Rep. 2015 Jul;15(7):39. აბსტრაქტი

14. Prince DA, Connors BW. Mechanisms of interictal epileptogenesis. Adv Neurol. 1986;44:275-99. აბსტრაქტი

15. Rao VR, Lowenstein DH. Epilepsy. Curr Biol. 2015 Aug 31;25(17):R742-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

16. Jallon P, Latour P. Epidemiology of idiopathic generalized epilepsies. Epilepsia. 2005;46(suppl 9):10-4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

17. Pedersen E. Postencephalitic epilepsy. Epilepsia. 1964 Mar;5:43-50. აბსტრაქტი

18. Chen YJ, Fang PC, Chow JC, et al. Clinical characteristics and prognostic factors of postencephalitic epilepsy in children. J Child Neurol. 2006 Dec;21(12):1047-51. აბსტრაქტი

19. Rao VR, Parko KL. Clinical approach to posttraumatic epilepsy. Semin Neurol. 2015 Feb;35(1):57-63.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

20. Wyllie E, ed. The treatment of epilepsy: principles and practice. Lippincott Williams & Wilkins; 2006.

21. Scher MS, Aso K, Beggarly ME, et al. Electrographic seizures in preterm and full-term neonates: clinical correlates, associated brain lesions, and risk for neurologic sequelae. Pediatrics. 1993 Jan;91(1):128-34. აბსტრაქტი

22. Holanda MR, Melo AN. Comparative clinical study of preterm and full-term newborn neonatal seizures. Arq Neuropsiquiatr. 2006 Mar;64(1):45-50.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

23. Ronen G, Penney S, Andrews W. The epidemiology of clinical neonatal seizures in Newfoundland: a population-based study. J Pediatr. 1999 Jan;134(1):71-5. აბსტრაქტი

24. Nelson KB, Ellenberg JH. Predictors of epilepsy in children who have experienced febrile seizures. N Engl J Med. 1976 Nov 4;295(19):1029-33. აბსტრაქტი

25. Van der Berg BJ, Yerushalmy J. Studies on convulsive disorders in young children. I. Incidence of febrile and nonfebrile convulsions by age and other factors. Pediatr Res. 1969 Jul;3(4):298-304. აბსტრაქტი

26. Wallace SJ. Recurrence of febrile convulsions. Arch Dis Child. 1974 Oct;49(10):763-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

27. National Institute for Health and Care Excellence. Transient loss of consciousness ('blackouts') in over 16s. September 2014 [internet publication].სრული ტექსტი

28. Chen DK, So YT, Fisher RS, et al. Use of serum prolactin in diagnosing epileptic seizures. Neurology. 2005 Sep 13;65(5):668-75.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

29. Wyllie E, Lueders H, Pippenger C, et al. Postictal serum creatine kinase in the diagnosis of seizure disorders. Arch Neurol. 1985 Feb;42(2):123-6. აბსტრაქტი

30. Libman MD, Potvin L, Coupal L, et al. Seizure vs. syncope: measuring serum creatine kinase in the emergency department. J Gen Intern Med. 1991 Sep-Oct;6(5):408-12. აბსტრაქტი

31. Neufeld MY, Treves TA, Chistik V, et al. Sequential serum creatine kinase determination differentiates vaso-vagal syncope from generalized tonic-clonic seizures. Acta Neurol Scand. 1997 Mar;95(3):137-9. აბსტრაქტი

32. Lavi R, Yarnitsky D, Rowe JM, et al. Standard vs atraumatic Whitacre needle for diagnostic lumbar puncture: a randomized trial. Neurology. 2006 Oct 24;67(8):1492-4. აბსტრაქტი

33. Arendt K, Demaerschalk BM, Wingerchuk DM, Camann W. Atraumatic lumbar puncture needles: after all these years, are we still missing the point? Neurologist. 2009 Jan;15(1):17-20. აბსტრაქტი

34. Nath S, Koziarz A, Badhiwala JH, et al. Atraumatic versus conventional lumbar puncture needles: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2018 Mar 24;391(10126):1197-204. აბსტრაქტი

35. Rochwerg B, Almenawer SA, Siemieniuk RAC, et al. Atraumatic (pencil-point) versus conventional needles for lumbar puncture: a clinical practice guideline. BMJ. 2018 May 22;361:k1920.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

36. Ahmed SV, Jayawarna C, Jude E. Post lumbar puncture headache: diagnosis and management. Postgrad Med J. 2006 Nov;82(973):713-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

37. Arevalo-Rodriguez I, Ciapponi A, Roqué i Figuls M, et al. Posture and fluids for preventing post-dural puncture headache. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Mar 7;(3):CD009199.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

38. Van Donselaar CA, Schimsheimer RJ, Geerts AT, et al. Value of the electroencephalogram in adult patients with untreated idiopathic first seizures. Arch Neurol. 1992 Mar;49(3):231-7. აბსტრაქტი

39. Schreiner A, Pohlmann-Eden B. Value of the early electroencephalogram after a first unprovoked seizure. Clin Electroencephalogr. 2003 Jul;34(3):140-4. აბსტრაქტი

40. Gilbert DL, Sethuraman G, Kotagal U, et al. Meta-analysis of EEG test performance shows wide variation among studies. Neurology. 2003 Feb 25;60(4):564-70. აბსტრაქტი

41. Burkholder DB, Britton JW, Rajasekaran V, et al. Routine vs extended outpatient EEG for the detection of interictal epileptiform discharges. Neurology. 2016 Apr 19;86(16):1524-30.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

42. Fisher RS, Acevedo C, Arzimanoglou A, et al. ILAE official report: a practical clinical definition of epilepsy. Epilepsia. 2014 Apr;55(4):475-82.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

43. Treiman DM. Treatment of convulsive status epilepticus. Int Rev Neurobiol. 2007;81:273-85. აბსტრაქტი

44. Kalviainen R, Eriksson K, Parviainen I. Refractory generalised convulsive status epilepticus: a guide to treatment. CNS Drugs. 2005;19(9):759-68. აბსტრაქტი

45. Sirsi D. Is intranasal midazolam better than rectal diazepam for home management of acute seizures? Arch Neurol. 2011 Jan;68(1):120-1. აბსტრაქტი

46. Krumholz A, Wiebe S, Gronseth GS, et al. Evidence-based guideline: management of an unprovoked first seizure in adults. Neurology. 2015 Apr 21;84(16):1705-13.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

47. Leone MA, Giussani G, Nolan SJ, et al. Immediate antiepileptic drug treatment, versus placebo, deferred, or no treatment for first unprovoked seizure. Cochrane Database Syst Rev. 2016;(5):CD007144.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

48. Kanner AM, Ashman E, Gloss D, et al. Practice guideline update summary: efficacy and tolerability of the new antiepileptic drugs I: treatment of new-onset epilepsy: report of the American Epilepsy Society and the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology. Epilepsy Curr. 2018 Jul-Aug;18(4):260-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

49. Costa J, Fareleira F, Ascenção R, et al. Clinical comparability of the new antiepileptic drugs in refractory partial epilepsy: a systematic review and meta-analysis. Epilepsia. 2011 Jul;52(7):1280-91.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

50. Kwan P, Brodie MJ. Early identification of refractory epilepsy. N Engl J Med. 2000 Feb 3;342(5):314-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

51. Kwan P, Brodie MJ. Effectiveness of first antiepileptic drug. Epilepsia. 2001 Oct;42(10):1255-60. აბსტრაქტი

52. Mohanraj R, Brodie MJ. Pharmacological outcomes in newly diagnosed epilepsy. Epilepsy Behav. 2005 May;6(3):382-7. აბსტრაქტი

53. Mohanraj R, Brodie MJ. Outcomes of newly diagnosed idiopathic generalized epilepsy syndromes in a non-pediatric setting. Acta Neurol Scand. 2007 Mar;115(3):204-8. აბსტრაქტი

54. Shih JJ, Ochoa JG. A systematic review of antiepileptic drug initiation and withdrawal. Neurologist. 2009 May;15(3):122-31. აბსტრაქტი

55. Glauser T, Ben-Menachem E, Bourgeois B, et al; ILAE Subcommission on AED Guidelines. Updated ILAE evidence review of antiepileptic drug efficacy and effectiveness as initial monotherapy for epileptic seizures and syndromes. Epilepsia. 2013 Mar;54(3):551-63.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

56. LaRoche SM, Helmers SL. The new antiepileptic drugs: scientific review. JAMA. 2004 Feb 4;291(5):605-14.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

57. Smith CT, Marson AG, Chadwick DW, et al. Multiple treatment comparisons in epilepsy monotherapy trials. Trials. 2007 Nov 5;8:34.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

58. Marson AG, Appleton R, Baker GA, et al. A randomised controlled trial examining the longer-term outcomes of standard versus new antiepileptic drugs. The SANAD trial. Health Technol Assess. 2007 Oct;11(37):iii-iv;ix-x;1-134.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

59. Reunanen M, Dam M, Yuen AW. A randomized open multicentre comparative trial of lamotrigine and carbamazepine as monotherapy in patients with newly diagnosed or recurrent epilepsy. Epilepsy Res. 1996 Mar;23(2):149-55. აბსტრაქტი

60. Brodie MJ, Chadwick DW, Anhut H, et al. Gabapentin versus lamotrigine monotherapy: a double-blind comparison in newly diagnosed epilepsy. Epilepsia. 2002 Sep;43(9):993-1000. აბსტრაქტი

61. Steiner TJ, Dellaportas CI, Findley LJ, et al. Lamotrigine monotherapy in newly diagnosed untreated epilepsy: a double-blind comparison with phenytoin. Epilepsia. 1999 May;40(5):601-7. აბსტრაქტი

62. Brodie MJ, Richens A, Yuen AW; UK Lamotrigine/Carbamazepine Monotherapy Trial Group. Double-blind comparison of lamotrigine and carbamazepine in newly diagnosed epilepsy. Lancet. 1995 Feb 25;345(8948):476-9. აბსტრაქტი

63. Ben-Menachem E, Sander JW, Stefan H, et al. Topiramate monotherapy in the treatment of newly or recently diagnosed epilepsy. Clin Ther. 2008 Jul;30(7):1180-95. აბსტრაქტი

64. Arroyo S, Dodson WE, Privitera MD, et al. Randomized dose-controlled study of topiramate as first-line therapy in epilepsy. Acta Neurol Scand. 2005 Oct;112(4):214-22. აბსტრაქტი

65. Privitera MD, Brodie MJ, Mattson RH, et al. Topiramate, carbamazepine, and valproate monotherapy: double-blind comparison in newly diagnosed epilepsy. Acta Neurol Scand. 2003 Mar;107(3):165-75. აბსტრაქტი

66. McAuley JW, Biederman TS, Smith JC, et al. Newer therapies in the drug treatment of epilepsy. Ann Pharmacother. 2002 Jan;36(1):119-29. აბსტრაქტი

67. Dam M, Ekberg R, Loyning Y, et al. A double-blind study comparing oxcarbazepine and carbamazepine in patients with newly diagnosed, previously untreated epilepsy. Epilepsy Res. 1989 Jan-Feb;3(1):70-6. აბსტრაქტი

68. Christe W, Kramer G, Vigonius U, et al. A double-blind controlled clinical trial: oxcarbazepine versus sodium valproate in adults with newly diagnosed epilepsy. Epilepsy Res. 1997 Mar;26(3):451-60. აბსტრაქტი

69. Bill PA, Vigonius U, Pohlmann H, et al. A double-blind controlled clinical trial of oxcarbazepine versus phenytoin in adults with previously untreated epilepsy. Epilepsy Res. 1997 Jun;27(3):195-204. აბსტრაქტი

70. Brodie MJ, Perucca E, Ryvlin P, et al. Comparison of levetiracetam and controlled-release carbamazepine in newly diagnosed epilepsy. Neurology. 2007 Feb 6;68(6):402-8. აბსტრაქტი

71. Callaghan N, Kenny RA, O'Neill B, et al. A prospective study between carbamazepine, phenytoin, and sodium valproate as monotherapy in previously untreated and recently diagnosed patients with epilepsy. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1985 Jul;48(7):639-44.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

72. Placencia M, Sander JW, Shorvon SD, et al. Antiepileptic drug treatment in a community health care setting in Northern Ecuador: a prospective 12-month assessment. Epilepsy Res. 1993 Mar;14(3):237-44. აბსტრაქტი

73. Richens A, Davidson DL, Cartlidge NE, et al; Adult EPITEG Collaborative Group. A multicentre comparative trial of sodium valproate and carbamazepine in adult onset epilepsy. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1994 Jun;57(6):682-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

74. Heller AJ, Chesterman P, Elwes RD, et al. Phenobarbitone, phenytoin, carbamazepine, or sodium valproate for newly diagnosed adult epilepsy: a randomized comparative monotherapy trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1995 Jan;58(1):44-50.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

75. European Medicines Agency. New measures to avoid valproate exposure in pregnancy endorsed. March 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

76. Shakir RA, Johnson RH, Lambie DG, et al. Comparison of sodium valproate and phenytoin as single drug treatment in epilepsy. Epilepsia. 1981 Feb;22(1):27-33. აბსტრაქტი

77. Turnbull DM, Rawlins MD, Weightman D, et al. A comparison of phenytoin and valproate in previously untreated adult epileptic patients. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1982 Jan;45(1):55-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

78. Wilder BJ, Ramsay RE, Murphy JV, et al. Comparison of valproic acid and phenytoin in newly diagnosed tonic-clonic seizures. Neurology. 1983 Nov;33(11):1474-6. აბსტრაქტი

79. Turnbull DM, Howel D, Rawlins MD, et al. Which drug for the adult epileptic patient: phenytoin or valproate? Br Med J (Clin Res Ed). 1985 Mar 16;290(6471):815-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

80. Rastogi P, Mehrotra TN, Agarwala RK, et al. Comparison of sodium valproate and phenytoin as single drug treatment in generalized and partial epilepsy. J Assoc Physicians India. 1991 Aug;39(8):606-8. აბსტრაქტი

81. Chadwick DW, Anhut H, Greiner MJ, et al. A double-blind trial of gabapentin monotherapy for newly diagnosed partial seizures. Neurology. 1998 Nov;51(5):1282-8. აბსტრაქტი

82. Marson AG, Williamson PR, Clough H, et al. Carbamazepine versus valproate monotherapy for epilepsy: a meta-analysis. Epilepsia. 2002 May;43(5):505-13. აბსტრაქტი

83. Hitiris N, Brodie MJ. Evidence-based treatment of idiopathic generalized epilepsies with older antiepileptic drugs. Epilepsia. 2005;46(suppl 9):149-53.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

84. Lerman-Sagie T, Lerman P. Phenobarbital still had a role in epilepsy treatment. J Child Neurol. 1999 Dec;14(12):820-1. აბსტრაქტი

85. Nevitt SJ, Sudell M, Weston J, et al. Antiepileptic drug monotherapy for epilepsy: a network meta-analysis of individual participant data. Cochrane Database Syst Rev. 2017;(12):CD011412.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

86. Marson AG, Al-Kharusi AM, Alwaidh M, et al. The SANAD study of effectiveness of carbamazepine, gabapentin, lamotrigine, oxcarbazepine, or topiramate for treatment of partial epilepsy: an unblinded randomized controlled trial. Lancet. 2007 Mar 24;369(9566):1000-15.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

87. Nieto-Barrera M, Brozmanova M, Capovilla G, et al. A comparison of monotherapy with lamotrigine or carbamazepine in patients with newly diagnosed partial epilepsy. Epilepsy Res. 2001 Aug;46(2):145-55. აბსტრაქტი

88. Gilliam FG, Veloso F, Bomhof MA, et al. A dose-comparison trial of topiramate as monotherapy in recently diagnosed partial epilepsy. Neurology. 2003 Jan 28;60(2):196-202. აბსტრაქტი

89. Wechsler RT, Li G, French J, et al. Conversion to lacosamide monotherapy in the treatment of focal epilepsy: results from a historical-controlled, multicenter, double-blind study. Epilepsia. 2014 Jul;55(7):1088-98.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

90. Giráldez BG, Toledano R, García-Morales I, et al. Long-term efficacy and safety of lacosamide monotherapy in the treatment of partial-onset seizures: A multicenter evaluation. Seizure. 2015 Jul;29:119-22. აბსტრაქტი

91. Willems LM, Zöllner JP, Paule E, et al. Eslicarbazepine acetate in epilepsies with focal and secondary generalised seizures: systematic review of current evidence. Expert Rev Clin Pharmacol. 2018 Mar;11(3):309-24. აბსტრაქტი

92. Sperling MR, Harvey J, Grinnell T, et al. Efficacy and safety of conversion to monotherapy with eslicarbazepine acetate in adults with uncontrolled partial-onset seizures: a randomized historical-control phase III study based in North America. Epilepsia. 2015 Apr;56(4):546-55.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

93. Jacobson MP, Pazdera L, Bhatia P, et al. Efficacy and safety of conversion to monotherapy with eslicarbazepine acetate in adults with uncontrolled partial-onset seizures: a historical-control phase III study. BMC Neurol. 2015 Mar 28;15:46.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

94. Bourdet SV, Gidal BE, Alldredge BK. Pharmacologic management of epilepsy in the elderly. J Am Pharma Assoc. 2001 May-Jun;41(3):421-36. აბსტრაქტი

95. Brodie MJ, Overstall PW, Giorgi L, et al. Multicentre, double-blind, randomized comparison between lamotrigine and carbamazepine in elderly patients with newly diagnosed epilepsy. Epilepsy Res. 1999 Oct;37(1):81-7. აბსტრაქტი

96. Rowan AJ, Ramsay RE, Collins JF, et al. New onset geriatric epilepsy: a randomized study of gabapentin, lamotrigine, and carbamazepine. Neurology. 2005 Jun 14;64(11):1868-73. აბსტრაქტი

97. Sanya EO. Peculiarity of epilepsy in elderly people: a review. West Afr J Med. 2010 Nov-Dec;29(6):365-72. აბსტრაქტი

98. Rankin A, Cadogan CA, Patterson SM, et al. Interventions to improve the appropriate use of polypharmacy for older people. Cochrane Database Syst Rev. 2018;(9):CD008165.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

99. Bergey GK. Initial treatment of epilepsy: special issues in treating the elderly. Neurology. 2004 Nov 23;63(10 suppl 4):S40-8. აბსტრაქტი

100. Jankovic SM, Dostic M. Choice of antiepileptic drugs for the elderly: possible drug interactions and adverse effects. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2012 Jan;8(1):81-91. აბსტრაქტი

101. Bourgeois B, Beaumanoir A, Blajev B, et al. Monotherapy with valproate in idiopathic generalized epilepsy. Epilepsia. 1987;28 Suppl 2:S8-11. აბსტრაქტი

102. Penry JK, Dean JC, Riela AR, et al. Juvenile myoclonic epilepsy: long-term response to therapy. Epilepsia. 1989;30 Suppl 4:S19-23. აბსტრაქტი

103. Atakli D, Sozuer D, Atay T, et al. Misdiagnosis and treatment in juvenile myoclonic epilepsy. Seizure. 1998 Feb;7(1):63-6. აბსტრაქტი

104. Sundqvist A, Tomson T, Lundkvist B. Valproate as monotherapy for juvenile myoclonic epilepsy: dose-effect study. Ther Drug Monitor. 1998 Apr;20(2):149-57. აბსტრაქტი

105. Marson AG, Al-Kharusi AM, Alwaidh M, et al. The SANAD study of effectiveness of valproate, lamotrigine, or topiramate for generalised and unclassifiable epilepsy: an unblinded randomised controlled trial. Lancet. 2007 Mar 24;369(9566):1016-26.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

106. Bergey GK. Evidence-based treatment of idiopathic generalized epilepsies with new antiepileptic drugs. Epilepsia. 2005;46 Suppl 9:161-8. აბსტრაქტი

107. Liu J, Wang LN, Wang YP. Topiramate monotherapy for juvenile myoclonic epilepsy. Cochrane Database Syst Rev. 2017;(4):CD010008.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

108. Webster J, Osborne S, Rickard CM, et al. Clinically-indicated replacement versus routine replacement of peripheral venous catheters. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Jan 23;(1):CD007798.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

109. Tjia-Leong E, Leong K, Marson AG. Lamotrigine adjunctive therapy for refractory generalized tonic-clonic seizures. Cochrane Database Syst Rev. 2010;(12):CD007783.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

110. Michael B, Marson AG. Clobazam as an add-on in the management of refractory epilepsy. Cochrane Database Syst Rev. 2008;(2):CD004154.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

111. French JA, Kanner AM, Bautista J, et al. Efficacy and tolerability of the new antiepileptic drugs II: treatment of refractory epilepsy. Neurology. 2004 Apr 27;62(8):1261-73. აბსტრაქტი

112. Wiebe S, Blume WT, Girvin JP, et al; Effectiveness and Efficiency of Surgery for Temporal Lobe Epilepsy Study Group. A randomized, controlled trial of surgery for temporal-lobe epilepsy. N Engl J Med. 2001 Aug 2;345(5):311-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

113. Englot DJ, Berger MS, Barbaro NM, et al. Factors associated with seizure freedom in the surgical resection of glioneuronal tumors. Epilepsia. 2012 Jan;53(1):51-7. აბსტრაქტი

114. Englot DJ, Wang DD, Rolston JD, et al. Rates and predictors of long-term seizure freedom after frontal lobe epilepsy surgery: a systematic review and meta-analysis. J Neurosurg. 2012 May;116(5):1042-8. აბსტრაქტი

115. Engel J Jr, McDermott MP, Wiebe S, et al. Early surgical therapy for drug-resistant temporal lobe epilepsy: a randomized trial. JAMA. 2012 Mar 7;307(9):922-30.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

116. Strozzi I, Nolan SJ, Sperling MR, et al. Early versus late antiepileptic drug withdrawal for people with epilepsy in remission. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(2):CD001902.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

117. Hixson JD. Stopping antiepileptic drugs: when and why? Curr Treat Options Neurol. 2010 Sep;12(5):434-42.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

118. Brodie MJ, Sills GJ. Combining antiepileptic drugs: rational polytherapy? Seizure. 2011 Jun;20(5):369-75.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

119. National Institute for Health and Care Excellence. Deep brain stimulation for refractory epilepsy. January 2012 [internet publication].სრული ტექსტი

120. Salanova V, Witt T, Worth R, et al. Long-term efficacy and safety of thalamic stimulation for drug-resistant partial epilepsy. Neurology. 2015 Mar 10;84(10):1017-25. აბსტრაქტი

121. Fisher R, Salanova V, Witt T, et al. Electrical stimulation of the anterior nucleus of thalamus for treatment of refractory epilepsy. Epilepsia. 2010 May;51(5):899-908.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

122. Jobst BC, Kapur R, Barkley GL, et al. Brain-responsive neurostimulation in patients with medically intractable seizures arising from eloquent and other neocortical areas. Epilepsia. 2017 Jun;58(6):1005-14.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

123. Geller EB, Skarpaas TL, Gross RE, et al. Brain-responsive neurostimulation in patients with medically intractable mesial temporal lobe epilepsy. Epilepsia. 2017 Jun;58(6):994-1004.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

124. Werhahn KJ, Trinka E, Dobesberger J, et al. A randomized, double-blind comparison of antiepileptic drug treatment in the elderly with new-onset focal epilepsy. Epilepsia. 2015 Mar;56(3):450-9. აბსტრაქტი

125. French JA, Krauss GL, Wechsler RT, et al. Perampanel for tonic-clonic seizures in idiopathic generalized epilepsy: a randomized trial. Neurology. 2015 Sep 15;85(11):950-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

126. Krauss GL, Perucca E, Ben-Menachem E, et al. Long-term safety of perampanel and seizure outcomes in refractory partial-onset seizures and secondarily generalized seizures: results from phase III extension study 307. Epilepsia. 2014 Jul;55(7):1058-68.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

127. Moseley BD, Sperling MR, Asadi-Pooya AA, et al. Efficacy, safety, and tolerability of adjunctive brivaracetam for secondarily generalized tonic-clonic seizures: pooled results from three phase III studies. Epilepsy Res. 2016 Nov;127:179-85.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

128. Strzelczyk A, Klein KM, Willems LM, et al. Brivaracetam in the treatment of focal and idiopathic generalized epilepsies and of status epilepticus. Expert Rev Clin Pharmacol. 2016;9(5):637-45. აბსტრაქტი

129. US Food and Drug Administration (FDA). CDER new molecular entity (NME) and new biologic approvals calendar year 2012. Fycompa (perampanel). October 2012.

130. US Food and Drug Administration (FDA). Orphan drug designations and approvals: topiramate injection. July 2013 [internet publication].სრული ტექსტი

131. Elliott RE, Morsi A, Tanweer O, et al. Efficacy of vagus nerve stimulation over time: review of 65 consecutive patients with treatment-resistant epilepsy treated with VNS >10years. Epilepsy Behav. 2011 Mar;20(3):478-83. აბსტრაქტი

132. Englot DJ, Chang EF, Auguste KI. Vagus nerve stimulation for epilepsy: a meta-analysis of efficacy and predictors of response. J Neurosurg. 2011 Dec;115(6):1248-55.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

133. Englot DJ, Rolston JD, Wright CW, et al. Rates and predictors of seizure freedom with vagus nerve stimulation for intractable epilepsy neurosurgery. 2016 Sep;79(3):345-53.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

134. Sun FT, Morrell MJ, Wharen RE Jr. Responsive cortical stimulation for the treatment of epilepsy. Neurotherapeutics. 2008 Jan;5(1):68-74. აბსტრაქტი

135. Bergey GK, Morrell MJ, Mizrahi EM, et al. Long-term treatment with responsive brain stimulation in adults with refractory partial seizures. Neurology. 2015 Feb 24;84(8):810-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

136. Heck CN, King-Stephens D, Massey AD, et al. Two-year seizure reduction in adults with medically intractable partial onset epilepsy treated with responsive neurostimulation: final results of the RNS System Pivotal trial. Epilepsia. 2014 Mar;55(3):432-41.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

137. Morrell MJ; RNS System in Epilepsy Study Group. Responsive cortical stimulation for the treatment of medically intractable partial epilepsy. Neurology. 2011 Sep 27;77(13):1295-304. აბსტრაქტი

138. Brodie MJ, Kwan P. Staged approach to epilepsy management. Neurology. 2002 Apr 23;58(8 Suppl 5):S2-8. აბსტრაქტი

139. Lowenstein D, Bleck T, Macdonald RL. It's time to revise the definition of status epilepticus. Epilepsia. 1999 Jan;40(1):120-2. აბსტრაქტი

140. Trinka E, Cock H, Hesdorffer D, et al. A definition and classification of status epilepticus: report of the ILAE Task Force on Classification of Status Epilepticus. Epilepsia. 2015 Oct;56(10):1515-23.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

141. Betjemann JP, Lowenstein DH. Status epilepticus in adults. Lancet Neurol. 2015 Jun;14(6):615-24. აბსტრაქტი

142. Silbergleit R, Durkalski V, Lowenstein D, et al. Intramuscular versus intravenous therapy for prehospital status epilepticus. N Engl J Med. 2012 Feb 16;366(7):591-600.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

143. Treiman DM, Meyers PD, Walton NY, et al; Veterans Affairs Status Epilepticus Cooperative Study Group. A comparison of four treatments for generalized convulsive status epilepticus. N Engl J Med. 1998 Sep 17;339(12):792-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

144. Rossetti AO, Lowenstein DH. Management of refractory status epilepticus in adults: still more questions than answers. Lancet Neurol. 2011 Oct;10(10):922-30.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

145. Wheless JW. Acute management of seizures in the syndromes of idiopathic generalized epilepsies. Epilepsia. 2003;44(suppl 2):22-6. აბსტრაქტი

146. Glauser T, Shinnar S, Gloss D, et al. Evidence-based guideline: treatment of convulsive status epilepticus in children and adults: report of the Guideline Committee of the American Epilepsy Society. Epilepsy Curr. 2016 Jan-Feb;16(1):48-61.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

147. National Institute for Health and Care Excellence. Epilepsies: diagnosis and management. April 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

148. Harden C, Tomson T, Gloss D, et al. Practice guideline summary: sudden unexpected death in epilepsy incidence rates and risk factors: report of the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Epilepsy Society. Neurology. 2017 Apr 25;88(17):1674-80.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

149. Ryvlin P, Cucherat M, Rheims S. Risk of sudden unexpected death in epilepsy in patients given adjunctive antiepileptic treatment for refractory seizures: a meta-analysis of placebo-controlled randomised trials. Lancet Neurol. 2011 Nov;10(11):961-8. აბსტრაქტი

150. Maguire MJ, Jackson CF, Marson AG, et al. Treatments for the prevention of Sudden Unexpected Death in Epilepsy (SUDEP). Cochrane Database Syst Rev. 2016;(7):CD011792.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს